จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg Prayuth 2018 cropped.jpg
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 5 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 213,890 147,717 111,636
ร้อยละ 33.45 23.10 17.46

  Fourth party Fifth party
  อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Decrease1
คะแนนเสียง 72,177 54,804
ร้อยละ 11.29 8.57

Pathum Thani general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 213,890 33.45% 4 Decrease1 66.67%
อนาคตใหม่ 6 147,717 23.10% 1 Increase1 16.67%
ภูมิใจไทย 6 72,177 11.29% 1 Increase1 16.67%
พลังประชารัฐ 6 111,636 17.46% 0 Steady 0.00%
ประชาธิปัตย์ 6 54,804 8.57% 0 Decrease1 0.00%
อื่น ๆ 122 39,290 6.13% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 152 639,514 100.00% 6 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
33.45%
อนาคตใหม่
  
23.10%
ภูมิใจไทย
  
11.29%
พลังประชารัฐ
  
17.46%
ประชาธิปัตย์
  
8.57%
อื่น ๆ
  
6.13%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
66.67%
อนาคตใหม่
  
16.67%
ภูมิใจไทย
  
16.67%
พลังประชารัฐ
  
0.00%
ประชาธิปัตย์
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบางขะแยง ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางกะดี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (4)* 43,437 40.01
อนาคตใหม่ พัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ (1) 21,659 19.95
พลังประชารัฐ สมัย รามัญอุดม (9) 18,720 17.24
ประชาธิปัตย์ เอกชัย นาคบุรินทร์ (8) 9,589 8.83
ภูมิใจไทย ชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ (5) 9,411 8.67
เสรีรวมไทย ละเอียด โอผล (2) 2,697 2.48
ประชาภิวัฒน์ อัจจิมา ชูช่วย (3) 654 0.60
ประชาชาติ นัฐพล กาวินคำ (13) 387 0.36
ชาติพัฒนา ธรรมสนณ์ เหมือนสร้อย (7) 319 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณัชนภาพัชร์ ฐากูรรัตน์มงคล (11) 304 0.28
ชาติไทยพัฒนา ไพบูลย์ ศีตะโกเศศ (14) 284 0.26
รวมพลังประชาชาติไทย ศิริพงษ์ ชูวงค์ (19) 277 0.26
เพื่อชาติ ธนนน ดวงทิตย์ (10) 186 0.17
พลังท้องถิ่นไท ศิรดา ทัพวงศ์ (6) 165 0.15
ประชาชนปฏิรูป พิมพ์ชนก กระโจมทอง (15) 112 0.10
ไทรักธรรม สุทธิพงษ์ สุนทร (22) 110 0.10
พลเมืองไทย พิชาภพ เสียงทอง (16) 84 0.08
ประชานิยม ปิยนุช พุดกล่ำ (12) 51 0.05
มติประชา จรัสพงศ์ ธนภัทรพงศ์ (21) 48 0.04
พลังปวงชนไทย ดาวสงวนศรี ผานคำ (18) 37 0.03
ประชาธรรมไทย อดุลย์ พันธ์กลาง (20) 26 0.02
เศรษฐกิจใหม่ นิธิพล ศรีรมย์รื่น (17)
ผลรวม 108,557 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกลาง ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบางพูน และตำบลหลักหก) และอำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง) และตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศุภชัย นพขำ (7) 45,443 40.62
อนาคตใหม่ ภัทรพล จันทรโคตร (2) 22,752 20.34
พลังประชารัฐ ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย (3) 19,864 17.75
ภูมิใจไทย พิเชษฐ หาญจางสิทธิ์ (4) 9,220 8.24
ประชาธิปัตย์ กฤชกุศล ส่องแสง (1) 8,560 7.65
เสรีรวมไทย ศักดิ์สง่า ชนะภัย (8) 3,164 2.83
ชาติพัฒนา ซีฮาบุดดีน หอมจันทร์ (6) 559 0.50
ประชาชาติ บาดินธ์ มิงสะเมาะ (11) 373 0.33
รวมพลังประชาชาติไทย เฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม (5) 347 0.31
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุพรรษา ชัยสดมภ์ (15) 300 0.27
เพื่อชาติ ทองพิศ สุพร (10) 276 0.25
ชาติไทยพัฒนา เจนณรงค์ ภูวนารถวัฒนา (14) 169 0.15
ประชาภิวัฒน์ กำพล ดอนไพรเพ็ชร์ (9) 131 0.12
ประชาธิปไตยใหม่ วิมล เจียนโพธิ์ (22) 90 0.08
แผ่นดินธรรม สิริมา สาระกุล (17) 88 0.08
มหาชน อุดม จินดา (24) 77 0.07
พลังไทสร้างชาติ ทัศนียา สมพันธ์ (25) 77 0.07
ประชาชนปฏิรูป ศิรสิทดิ์ บุญเกิด (12) 76 0.07
พลังท้องถิ่นไท กฤติเดช มงคลจิ๋วกร่าง (18) 71 0.06
พลังปวงชนไทย สมยศ อินมหา (23) 71 0.06
ประชาธรรมไทย จำเริญ ปิ่นภู่ (21) 70 0.06
พลเมืองไทย สุทิน บุญญบาล (20) 63 0.06
ประชานิยม ชาคริต ศักดิ์ประคอง (16) 39 0.03
เพื่อนไทย ลำยอง ไวยรูปี (13)
เศรษฐกิจใหม่ ศิลป์ชัย สุวรรณพันธ์ (19)
ไทยรักษาชาติ ณัฏฐ์ชัย อาจสาลี (26)
ผลรวม 111,880 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) ตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)]

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายอนาวิล รัตนสถาพร ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ อนาวิล รัตนสถาพร (10) 32,550 33.07
เพื่อไทย สมศักดิ์ ใจแคล้ว (8)* 30,372 30.86
พลังประชารัฐ ศักดิ์ชัย เสาะแสวง (7) 17,465 17.75
ภูมิใจไทย นพนันทร์ หนูเจริญ (3) 6,426 6.53
ประชาธิปัตย์ ณฤทธิ์ นาควงษม์ (4) 5,608 5.70
เสรีรวมไทย พนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ (2) 3,030 3.08
ชาติพัฒนา ภัทรพล แก้วสกุณี (1) 627 0.64
เพื่อชาติ ประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ (11) 375 0.38
ประชาชาติ บัณฑิต มะลิวัลย์ (9) 238 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประภา ประดับบุตร (17) 214 0.22
รวมพลังประชาชาติไทย ทองสุข ท่อแก้ว (23) 209 0.21
พลเมืองไทย ชัยพร จันทนา (22) 195 0.20
พลังปวงชนไทย ธัญญวัฒน์ พานทอง (12) 185 0.19
ประชาภิวัฒน์ พรเทพ จิรกิตตยากร (5) 154 0.16
ประชานิยม ปัทมพร เจริญอาจ (6) 136 0.14
พลังท้องถิ่นไท ประพันธ์ ห้องหลิม (14) 131 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน สมเดช เสนาะคำ (21) 111 0.11
พลังไทสร้างชาติ ร้อยตำรวจตรี กมล กฤชเพ็ชร์ (19) 95 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ ชมพู โกติรัมย์ (15) 90 0.09
แผ่นดินธรรม จิราภรณ์ สารตันติพงศ์ (20) 59 0.06
ประชาธรรมไทย พันตำรวจโท เฉลิมชาติ ม่วงเทศ (13) 54 0.05
ไทรักธรรม สีนวล สุนทร (25) 42 0.04
มหาชน บุญไทย อัคศรี (18) 31 0.03
มติประชา ธนาพัชร์ ธนภัทรพงศ์ (24) 20 0.02
เศรษฐกิจใหม่ สมศักดิ์ ไวยบุรี (16)
ผลรวม 98,417 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ (4) 28,600 26.03
อนาคตใหม่ พันจ่าเอก วิชัย หัสดี (10) 27,330 24.88
พลังประชารัฐ หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ (5) 21,085 19.19
ประชาธิปัตย์ เกียรติศักดิ์ ส่องแสง (6)* 14,024 12.76
ภูมิใจไทย รุ่งฤดี อำภิน (1) 10,221 9.30
เศรษฐกิจใหม่ สุรีย์ ชื่นสุขสันต์ (17) 3,478 3.17
เสรีรวมไทย ณเรศ คุชิตา (3) 2,797 2.55
ชาติพัฒนา ต่อศักดิ์ วงศ์บางชวด (9) 464 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย พิสิฐ พฤกษธัมมโกวิท (25) 343 0.31
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย โรจนศักดิ์ โล่ห์คุณสมบัติ (16) 330 0.30
พลังไทยรักไทย อธิวัฒน์ กีรติชวาลสิทธิ์ (24) 191 0.17
กลาง วรวิทย์ จึงสุระ (8) 127 0.12
ประชาภิวัฒน์ ประภาวัลย์ ปานกลิ่นกุลดิษย์ (2) 122 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ ทีปพรรธน์ สิงห์ที (12) 119 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน เพชร คงวิชาการ (23) 108 0.10
ประชาชาติ เรืออากาศโท สุพจน์ อักษรดี (11) 90 0.08
แผ่นดินธรรม ราตรี บูชา (21) 90 0.08
พลังท้องถิ่นไท นิทัศน์ สุวรรณพินิศ (13) 65 0.06
พลังไทสร้างชาติ ฌนันญา ฐิรญาภัทร์ (20) 60 0.05
ประชานิยม ธนารัตน์ รักใคร่ (14) 51 0.05
ไทรักธรรม พนาไพร จันต๊ะขัติ (26) 46 0.04
พลังปวงชนไทย นาวาอากาศตรี พิชิต รัตนเพชร (15) 40 0.04
ประชาธรรมไทย อริสา ทีฆนทัศน์ (18) 31 0.03
มหาชน ชิตวีร์ ฉายวิมล (19) 28 0.03
พลังสังคม ณัฏฐ์ธิญา สีตาลเดี่ยว (22) 28 0.03
เพื่อชาติ ธนยศ ชินพันธุ์ (7)
ผลรวม 109,868 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) และอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรพิมล ธรรมสาร (10)* 35,152 32.44
อนาคตใหม่ พันเอก มานพ ชมชู (1) 26,837 24.77
พลังประชารัฐ จิรชาติ ชายวงศ์ (2) 21,149 19.52
ประชาธิปัตย์ พัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ (3) 13,074 5.67
ภูมิใจไทย สายเทพ จันบางพลี (4) 5,403 4.99
เสรีรวมไทย วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธ์ (6) 2,531 2.34
เพื่อชาติ เบาหวิว มณีแจ่ม (5) 927 0.86
ชาติไทยพัฒนา สดใส โรจนวิชัย (11) 840 0.78
ประชาภิวัฒน์ จรรยา สมศิลป์ (9) 476 0.44
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิญาธร แย้มเนตร (14) 323 0.30
รวมพลังประชาชาติไทย รุจกร บุนนาค (12) 307 0.28
ชาติพัฒนา เทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี (7) 223 0.21
ประชาชาติ ชินพัฒน์ สือกระแสร์ (8) 166 0.15
ฐานรากไทย ฉัตรชัย แก้วฉาย (25) 164 0.15
พลังปวงชนไทย สุวรรณ แดนขนาน (19) 114 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ ทนงชิต บุญทน (13) 112 0.10
พลังท้องถิ่นไท อิสรีย์ โชคชัยธนอริยะ (22) 105 0.10
ประชาชนปฏิรูป นวลสวาท กระโจมทอง (16) 95 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุชล สินผดุง (24) 76 0.07
แผ่นดินธรรม บุญโสม แสงใสแก้ว (21) 75 0.07
พลังไทสร้างชาติ ภัควรินทร์ ธีรมงคลภิรมย์ (23) 59 0.05
ประชานิยม ณิชาภา จันฤๅไชย (15) 58 0.05
ไทรักธรรม ว่าที่ร้อยตรี ปริวัตร สุดประเสริฐ (26) 52 0.05
พลเมืองไทย สรศักดิ์ เชื้อไทย (20) 26 0.02
ประชาธรรมไทย ชนันธร ยาดีวิชัย (18) 15 0.01
เศรษฐกิจใหม่ กนกโกมล อ่อนลำเนาว์ (17)
ผลรวม 108,359 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) และอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พิษณุ พลธี (9) 31,496 30.75
เพื่อไทย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (1) 30,886 30.15
อนาคตใหม่ โสภิตา เจริญกัลป์ (12) 16,589 16.19
พลังประชารัฐ ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (6)✔ 13,353 13.04
ประชาธิปัตย์ อานนท์ นุ่นสุข (11) 3,949 3.86
เศรษฐกิจใหม่ สุกัญญา ยุซิ (16) 1,862 1.82
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท ชาลี ดงแสง (10) 1,731 1.69
ประชาธิปไตยใหม่ วริทธิ์ ป้องคำพันธ์ (8) 305 0.30
พลังไทยรักไทย ธีรสรร เจริญไว (21) 272 0.27
เพื่อชาติ ธนะพงศ์ อุ่นพันธ์หริ่ม (3) 247 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิชาดา พรหมบุตร (7) 243 0.24
รวมพลังประชาชาติไทย พิมพ์พิชญา อัครจิรัฏฐิกาล (13) 198 0.19
ชาติไทยพัฒนา ไพโรจน์ ใจปลอด (19) 191 0.19
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สม บุญยม (25) 189 0.18
ประชาชาติ ชวณัฎฐ์ ค้าทันเจริญ (5) 171 0.17
พลังท้องถิ่นไท แสวง นันทบุตร (2) 123 0.12
พลังปวงชนไทย ภัค หน่องพงษ์ (20) 103 0.10
ชาติพัฒนา สุทธี ทำละเอียด (14) 87 0.08
ประชาภิวัฒน์ ทนง บุญรอด (4) 69 0.07
มติประชา พรทิพย์ เอื้อเฟื้อ (26) 65 0.06
พลังไทสร้างชาติ ธัชพล รังผึ้ง (23) 60 0.06
ประชาชนปฏิรูป กฤตธนวัฒน์ ประทีปะเสน (15) 53 0.05
แผ่นดินธรรม อุดมทรัพย์ ใจจุมปู (22) 46 0.04
ไทรักธรรม มานะ ข้องนอก (27) 44 0.04
ประชาธรรมไทย จักรพรรดิ์ ทีฆนทัศน์ (17) 41 0.04
ประชานิยม ราตรี สุขสม (18) 31 0.03
พลังสังคม ปิยวรรณ์ ธนโชคฐานพัฒน์ (24) 29 0.03
ผลรวม 102,433 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (5 กุมภาพันธ์ 2562). "ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีรวม20พรรค95คน". innnews. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]