จังหวัดสตูลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสตูลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 0 1 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Decrease1 Steady0
คะแนนเสียง 85,273 26,082 14,700
ร้อยละ 48.18 14.74 8.31

  Fourth party
 
พรรค ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1
คะแนนเสียง 860
ร้อยละ 0.49

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง (เฉพาะตำบลทุ่งนุ้ย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสตูล
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พิบูลย์ รัชกิจประการ (6) 33,897 41.66
ประชาธิปัตย์ อิบรอเหม อาดำ (4) 13,045 16.03
ประชาชาติ รอสี ใบกาเด็ม (11) 10,011 12.30
พลังประชารัฐ พันตำรวจโท สุริยา บาราสัน (5) 9,053 11.13
อนาคตใหม่ อิสมาแอล ขุนดำ (1) 8,522 10.47
เสรีรวมไทย วิภัชภณ สุธากุล (12) 1,566 1.92
พลังท้องถิ่นไท สมหมาย ตุกังหัน (7) 881 1.08
เพื่อชาติ ยงยุทธ ประสมศรี (10) 685 0.84
เศรษฐกิจใหม่ อะลี หมาดสุวรรณ (19) 656 0.81
ชาติไทยพัฒนา นิพนธ์ มรรคาเขต (3) 376 0.46
เพื่อธรรม เสส มรรคาเขต (15) 355 0.44
พลังปวงชนไทย ณรงค์ องสารา (2) 317 0.39
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ร้อยตำรวจเอก เทพชัย มิตรเปรียญ (18) 274 0.34
รวมพลังประชาชาติไทย ชาตรี เบญจไพบูลย์ (8) 251 0.31
ไทรักธรรม สมควร อบทอง (29) 247 0.30
ถิ่นกาขาวชาววิไล อาหมาด ปะดุกา (26) 179 0.22
พลังประชาธิปไตย วิธวัฒน์ เจ๊ะสัน (23) 165 0.20
เพื่อแผ่นดิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภณิชชา จิรบวรภัทร (13) 152 0.19
พลังชาติไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยะนุช คงแดง (24) 138 0.17
พลังไทยรักไทย สมทรง ปานช่วย (14) 98 0.12
ประชาธรรมไทย อัยรีน เส็นติหย๊ะ (25) 91 0.11
พลเมืองไทย สนิท จันทร์โสด (27) 86 0.11
ประชาภิวัฒน์ หวันอาบีดีน ปะดุกา (16) 84 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน นลินนาถ นพสุวรรณ (21) 80 0.10
ประชาชนปฏิรูป อัษฎางค์ ดวงเอี่ยม (17) 57 0.07
คลองไทย ศราวุฒิ ศรเดช (20) 48 0.06
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี สมมาศ ประสิทธิ์นุ้ย (22) 35 0.04
มหาชน อมัด อุสมัน (28) 13 0.02
ไทยรักษาชาติ อสิ มะหะมัดยังกี (9)✔†
ผลรวม 81,362 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง และอำเภอควนกาหลง (ยกเว้นตำบลทุ่งนุ้ย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (3) 51,376 53.73
ประชาธิปัตย์ ฮอชาลี ม่าเหร็ม (12)* 13,037 13.64
เพื่อชาติ ฟารูก พีรูซอะลี (1) 10,475 10.96
อนาคตใหม่ สวาท บินรินทร์ (6) 6,040 6.32
พลังประชารัฐ อดิศักดิ์ รุ่งเรือง (10) 5,647 5.91
ประชาชาติ สมพร เหมรา (18) 3,070 3.21
เสรีรวมไทย ศิริเพ็ญ ฮะอุรา (11) 980 1.02
รวมพลังประชาชาติไทย อานันทธ์สิทธิบูลย์ หยังสู (13) 555 0.58
พลังสังคม ม่าหมัด เมืองเล่ง (28) 503 0.53
ชาติไทยพัฒนา จรัล สุวรรณรัตน์ (5) 484 0.51
เศรษฐกิจใหม่ พีระ ปากบารา (21) 465 0.49
พลเมืองไทย นิคม แก้วทอง (29) 423 0.44
พลังท้องถิ่นไท ถนอม โส๊ะตรี (8) 409 0.43
ชาติพัฒนา สุทัศน์ เอี้ยวเหล็ก (2) 324 0.34
ครูไทยเพื่อประชาชน นิรัณน์ แอโส๊ะ (23) 309 0.32
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประสิทธิ์ คงอาสา (19) 267 0.28
เพื่อธรรม ยากาศ บิลหมัด (9) 172 0.18
พลังไทยรักไทย ร้อยตำรวจเอก พิภพ แก้วมณีโปรด (16) 154 0.16
พลังปวงชนไทย สมศักดิ์ ปะลาวัน (7) 141 0.15
พลังประชาธิปไตย ร้อยตำรวจตรี อภิสิทธิ์ พิทักษ์วาที (27) 134 0.14
ไทรักธรรม สุกัญญา อาดำ (30) 113 0.12
พลังชาติไทย ปิยะดา ทองนอก (25) 112 0.12
ประชานิยม เกียรติศักดิ์ ศรีจุ้ย (15) 93 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย รจนา วรรณคีรี (31) 88 0.09
คลองไทย นิรุตต์ กูลหลัง (22) 86 0.09
ประชาชนปฏิรูป สิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ (24) 41 0.04
เพื่อแผ่นดิน วัฒนา เสียงดัง (14) 38 0.04
ประชาภิวัฒน์ บุญโชค คงชู (17) 32 0.03
ประชากรไทย ลุกมาน เหล็มสีฟุต (20) 24 0.03
ถิ่นกาขาวชาววิไล กอเด็ด รอโซยล๊ะ (26) 21 0.02
ไทยรักษาชาติ ไพศาล หลีเส็น (4)
ผลรวม 95,613 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. INN News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "ศึกเลือกตั้งสตูลเริ่มแล้วช้างชนช้าง". innnews.co.th. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]