จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
เขตล่าสุด 2 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 71,997 41,221 32,283
ร้อยละ 38.22 21.88 17.14

Mukdahan general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 2 71,997 38.22% 2 Steady 100.00%
พลังประชารัฐ 2 41,221 21.88% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 2 32,283 17.14% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 67 42,816 22.76% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 73 188,317 100.00% 2 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
38.22%
พลังประชารัฐ
  
21.88%
อนาคตใหม่
  
17.14%
อื่น ๆ
  
22.76%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
พลังประชารัฐ
  
0.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล และอำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดด และตำบลนาโสก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (15)* 37,937 39.88
พลังประชารัฐ วีระพงษ์ ทองผา (2) 22,884 24.05
อนาคตใหม่ วรินทร์ธร ภูมิบุญชู (9) 18,663 19.62
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจตรี สุเทียน ทองโสม (3) 6,160 6.47
ภูมิใจไทย อดุลย์ ไชยสุนันท์ (16) 1,165 1.22
พลังปวงชนไทย ยุภาพร คล่องแคล่ว (1) 921 0.97
ประชาธิปัตย์ สุภัชชา ศรีสุข (18) 826 0.87
เพื่อชาติ อนุสรณ์ โพธิ์ศิริ (13) 813 0.85
เศรษฐกิจใหม่ สำเนียง จันทพันธ์ (17) 708 0.74
เพื่อคนไทย ขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ (4) 605 0.64
เพื่อแผ่นดิน ชยิศา พิกุลศรี (22) 426 0.45
ไทยศรีวิไลย์ กันยกร ซาเสน (26) 412 0.43
พลังไทยรักไทย ทวีทรัพย์ ไชยมุกดา (10) 334 0.35
ครูไทยเพื่อประชาชน สุรพร ผิวงาม (30) 325 0.34
ประชานิยม กิ่งฟ้า อรพันธ์ (14) 309 0.32
พลังแผ่นดินทอง จ่าสิบเอก วิเชียร สำราญพรหม (35) 306 0.32
ชาติไทยพัฒนา สมหวัง ดีดวงพันธ์ (23) 268 0.28
ประชาชาติ พงษ์ศักดิ์ จันทจวง (5) 228 0.24
พลังชาติไทย อรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี (8) 220 0.23
พลังท้องถิ่นไท ชัชวาล กลางประพันธ์ (6) 196 0.21
ประชาธรรมไทย สุธาสินี ผิวทอง (25) 184 0.19
รวมใจไทย เจษฎาพล คำภูษา (21) 183 0.19
รวมพลังประชาชาติไทย พิพัฒน์ พิกุลศรี (11) 155 0.16
พลังธรรมใหม่ พนมศักดิ์ เรชิวงศ์ (12) 152 0.16
พลเมืองไทย อัษฎาวุธ นพเคราะห์ (28) 141 0.15
พลังสังคม สมบูรณ์ จูมนา (32) 118 0.12
ประชาชนปฏิรูป แก่นเพชร ดีดวงพันธ์ (29) 105 0.11
ประชาภิวัฒน์ ชินกร ขวัญเมือง (19) 99 0.10
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อุลัย สุพร (24) 84 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ เพิ่มศักดิ์ อุณวงค์ (27) 63 0.07
ชาติพัฒนา พิต ไชยจักร์ (20) 56 0.06
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ศิริวรรณ มุ่งรักษ์กิจ (34) 51 0.05
ไทรักธรรม ประชุม อรรคจันทร์ (33) 41 0.04
เพื่อนไทย คำแดง สุทธิสาร (7)
ไทยรักษาชาติ ปัญญา ศรีโยหะ (31)
ผลรวม 95,138 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง และอำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดด และตำบลนาโสก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญฐิน ประทุมลี (14)* 34,040 36.53
พลังประชารัฐ ทวีศักดิ์ ประทุมลี (1) 18,327 19.67
อนาคตใหม่ ศุภลักษณ์ คำสิงห์ (2) 13,620 14.62
เพื่อชาติ วิทยา บุตรดีวงค์ (13)✔ 7,954 8.54
ภูมิใจไทย พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ (3) 3,675 3.94
ชาติไทยพัฒนา ฉลอง บุตรกาล (17) 3,495 3.75
เสรีรวมไทย บรรจง ไชยเพชร (7) 3,133 3.36
ประชาธิปัตย์ ธนรัตน์ จูมแพง (10) 1,134 1.22
เศรษฐกิจใหม่ สังคม อุปคุณ (6) 1,095 1.18
รวมใจไทย กมล สุวรรณไตรย์ (21) 1,034 1.11
ครูไทยเพื่อประชาชน สาคร รอบรู้ (28) 546 0.59
เพื่อคนไทย ปราโมทย์ แก่นงาม (8) 538 0.58
พลังแผ่นดินทอง ทองบาล วงศ์พนารัตน์ (34) 526 0.56
ความหวังใหม่ สัญญา ด่านวันดี (38) 375 0.40
ประชานิยม ชลชาติ อาจหาญ (12) 333 0.36
ประชาชาติ หาดชัย คนเพียร (4) 332 0.36
ประชาธิปไตยใหม่ สอ คำศิริ (15) 253 0.27
ไทยศรีวิไลย์ ร้อยตำรวจเอก ไพศาล คำจุลลา (24) 232 0.25
พลังท้องถิ่นไท ปรีดา คล่องแคล่ว (9) 230 0.25
พลังชาติไทย อัฐวิทย์ รัชอินทร์ (29) 225 0.24
พลังไทยรักไทย ประเสริฐทรัพย์ คำนนท์มีฤทธิ์ (16) 221 0.24
ภูมิพลังเกษตรกรไทย วิสุทธิ แสนโคตร (33) 212 0.23
พลังปวงชนไทย สมร รักสะอาด (20) 207 0.22
เพื่อชีวิตใหม่ วีระ ใจคง (32) 201 0.22
ประชาธรรมไทย ชาญสินธ์ สุพรรณโมก (23) 155 0.17
พลังธรรมใหม่ ศรัญญา คืนดี (11) 149 0.16
ชาติพัฒนา ถนอม สังเกต (5) 148 0.16
ประชาภิวัฒน์ สำเนียง ใจสุข (22) 144 0.15
ประชาชนปฏิรูป พิชิตชัย ผ่องแผ้ว (27) 128 0.14
รวมพลังประชาชาติไทย ก้องภพ วิชาธร (18) 105 0.11
ไทรักธรรม ไพรัช ศัลกวิเศษ (37) 84 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เทวฤทธิ์ ทองแล่ง (31) 81 0.09
ประชาไทย พันตำรวจเอก เกษมสุข สวัสดี (26) 77 0.08
ทางเลือกใหม่ ขาน เชื้อคำฮด (30) 60 0.06
พลังประชาธิปไตย จิราพร สุนทรส (35) 51 0.05
พลเมืองไทย ธนพงศ์ อุระ (25) 29 0.03
ผึ้งหลวง พิเชฐ อ่อนบัวขาว (36) 22 0.02
เพื่อนไทย สนิท พันนุมา (19)
ผลรวม 93,171 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สมชาย กิจกนกศร (4 กุมภาพันธ์ 2562). "วันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร ท่ามกลางกองเชียร์ ผู้สนับสนุน ของแต่ละพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]