จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย อนาคตใหม่
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease3 Steady0
คะแนนเสียง 157,848 75,139 37,597
ร้อยละ 53.12 25.29 12.65

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ฐานิสร์ เทียนทอง (1)* 63,099 62.60
เพื่อไทย สนธิเดช เทียนทอง (10) 19,097 18.95
อนาคตใหม่ ปิยพจน์ ตุลาชม (6) 12,013 11.92
ประชาธิปัตย์ อาทิติ งามวงษ์ (4) 2,754 2.73
เศรษฐกิจใหม่ บุญสิน จันทะสอน (14) 638 0.63
พลังชาติไทย วิมลศิริ พ่อค้า (21) 603 0.60
ภูมิใจไทย สุระพง ธรรมวรางกูร (13) 505 0.50
เพื่อชาติ บรรเจิด พัฒโนทัย (9) 477 0.47
รวมพลังประชาชาติไทย มานะ ล่าโสตร์ (3) 287 0.29
พลังท้องถิ่นไท ภัทรพล มานะสร้าง (12) 230 0.23
ประชาชนปฏิรูป ประสิทธิ์ ดวงแก้ว (2) 210 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทองใบ ท่ามะณี (5) 181 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ สุด เจริญดง (11) 167 0.17
กรีน ภวินท์ชาติ รัตนธรรม (17) 128 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน พรหมนาถ ถาวรชน (20) 117 0.12
ไทยศรีวิไลย์ วัชระศักดิ์ สมบัติ (15) 116 0.12
ประชาภิวัฒน์ ปานจิตร วรรณเจริญ (19) 48 0.05
ไทรักธรรม สุนทร บุญมั่น (23) 42 0.04
เพื่อแผ่นดิน คุณเดช บุญจันทร์ (16) 39 0.04
ประชาธรรมไทย ประเทือง พุทธสอาด (22) 37 0.04
พลังปวงชนไทย ภัทราพร แสงเพ็ง (18) 16 0.02
เพื่อนไทย เทียนทอง สิงห์รัก (7)
เสรีรวมไทย สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ (8)
ผลรวม 100,804 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) และอำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลแซร์ออ และตำบลช่องกุ่ม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ตรีนุช เทียนทอง (10)* 52,787 53.70
เพื่อไทย พันตำรวจเอก พายัพ ทองชื่น (5) 21,901 22.28
อนาคตใหม่ ยุทธชัย รำไพวรรณ์ (6) 13,560 13.80
ประชาธิปัตย์ พลเอก ชวลิต สาลีติ๊ด (7) 4,204 4.28
เสรีรวมไทย อัคลีมา คลังเพชร (4) 1,973 2.01
เศรษฐกิจใหม่ ฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร (14) 595 0.61
เพื่อชาติ ธัญยรัตน์ ไทชญานุวัฒน์ (9) 569 0.58
พลังท้องถิ่นไท พรผกาจิตร์ เพิ่มพิมพา (11) 475 0.48
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เลื่อน อินทร์ทิพย์ (1) 470 0.48
ภูมิใจไทย ศิริวรรณ บุญทัด (15) 411 0.42
รวมพลังประชาชาติไทย วรเชษฐ์ สิทธิจันทร์ (2) 252 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ สมบูรณ์ ถายะเดช (8) 222 0.23
ไทยศรีวิไลย์ ศรราม ศรีคำ (13) 177 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน ณรงค์ ผ่องศรีนวล (21) 142 0.15
ประชาชนปฏิรูป ไสว แก้วภักดี (3) 128 0.13
พลังปวงชนไทย สมพร นิลสนธิ (19) 104 0.11
กรีน วัลลภ เอราวรรณ์ (17) 97 0.10
ประชาภิวัฒน์ จุฑาภัทร์ ทวีชาติ (20) 68 0.07
ไทรักธรรม อุ่น บุตรศรี (23) 65 0.07
เพื่อแผ่นดิน อัญชัญ บุศย์น้ำเพ็ชร (16) 52 0.05
ประชาธรรมไทย วิภาพร อุทก (18) 40 0.04
เพื่อนไทย ณฤดี ภัคพีรพงษ์ (12)
พลังชาติไทย วรพล อินทรกำแหง (22)
ผลรวม 98,292 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลแซร์ออ และตำบลช่องกุ่ม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ (7) 41,962 42.79
เพื่อไทย สรวงศ์ เทียนทอง (1)* 34,141 34.81
อนาคตใหม่ สุนันทรัตน์ มุกตรี (6) 12,024 12.26
ประชาธิปัตย์ พรพล เอกอรรถพร (8) 4,276 4.36
เสรีรวมไทย ดรุณี ประยูรวงษ์ (5) 1,790 1.83
เศรษฐกิจใหม่ สุทธิพงศ์ ทองชำนาญ (20) 649 0.66
ประชาธรรมไทย กฤษฎา งามสมกลิ่น (21) 500 0.51
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สอาด คำมาก (2) 379 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย จ่าสิบเอก ปิยะณัฐ ถือพุดซา (9) 341 0.35
เพื่อชาติ สมพิษ แพนลิ้นฟ้า (10) 311 0.32
ภูมิใจไทย วิไลรัตน์ อินต๊ะเม้า (17) 285 0.29
ประชาธิปไตยใหม่ พันตำรวจโท สมนึก กิจมานะ (4) 240 0.25
ไทยศรีวิไลย์ อาทิตย์ บังกระโทก (12) 168 0.17
พลังชาติไทย วิลาวรรณ เพ่งพิศ ลินด์เบิร์ก (19) 163 0.17
พลังท้องถิ่นไท พานทิพย์ศิริ เพิ่มพิมพา (11) 148 0.15
พลังปวงชนไทย สุรีย์ โกมารทัต (16) 124 0.13
ไทรักธรรม ศิริพร จันทร์ชู (25) 118 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน เสรีชน ศรีบุตร (18) 105 0.11
พลเมืองไทย สมัย ศรีสมาน (23) 88 0.09
พลังไทสร้างชาติ วิรากานต์ อรัญเจริญยิ่ง (24) 80 0.08
กรีน ศุภชัย ลิ้มศักดิ์ศรี (15) 74 0.08
เพื่อแผ่นดิน วิฑูรย์ แก้วทองดี (13) 54 0.06
ประชาชนปฏิรูป ญาณิศา ประภา (14) 53 0.05
เพื่อนไทย วีรวิทย์ กรเศรษฐี (3)
ประชาภิวัฒน์ สวัสดิ์ บ่อเงิน (22)
ผลรวม 98,073 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. ไทยรัฐออนไลน์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "จับตา "ศึกสายเลือด "ตระกูล" เทียนทอง" สระแก้ว วันแรก แห่สมัครเพียบ". thairath.co.th. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2563.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]