จังหวัดยโสธรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดยโสธรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 3 พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 129,669 61,679 40,844
ร้อยละ 45.08 21.44 14.20

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว (เฉพาะตำบลกระจายและตำบลศรีฐาน) และอำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะตำบลทุ่งมน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ (4)* 38,473 38.36
พลังประชารัฐ สนุก สิงห์มาตร (11) 23,004 22.94
อนาคตใหม่ ณัฐพงษ์ พานิชศิริ (1) 15,656 15.61
ภูมิใจไทย ยุทธนา ยุพฤทธิ์ (9) 15,113 15.07
ประชาธิปัตย์ ศรีสอางค์ เพิ่มพูล (7) 1,307 1.30
เสรีรวมไทย เพ็ญศรี เหง้าวิชัย (13) 1,070 1.07
เพื่อชาติ บริภัทธร์ วงษ์ไกร (3) 697 0.70
ชาติพัฒนา สุรวุธ ลิ้มธนาสวัสดิ์ (2) 584 0.58
ไทยศรีวิไลย์ สมศักดิ์ สุนทรา (24) 498 0.50
เศรษฐกิจใหม่ โกวิท ณ โกศิลป์ (19) 480 0.48
พลังไทยรักไทย ฉาย ตากกระโทก (8) 408 0.41
พลังแรงงานไทย บุญรอด นิลไชย (31) 352 0.35
พลังแผ่นดินทอง รุ่งโรจน์ แก่นแก้ว (27) 308 0.31
ไทรักธรรม จุฑาทิพย์ เม้าคำ (29) 299 0.30
รวมพลังประชาชาติไทย เปี่ยน หนันทุม (16) 231 0.23
พลังท้องถิ่นไท อวยชัย สุทธิอาคาร (17) 217 0.22
ประชาธิปไตยใหม่ เรียง จันทร์แจ้ง (22) 214 0.21
ฐานรากไทย ทิพวรรณ ยุถาวร (26) 192 0.19
ชาติไทยพัฒนา วิศิษฐ์ เดชเสน (6) 164 0.16
เพื่อแผ่นดิน สุดใจ พลเยี่ยม (21) 138 0.14
ประชาชนปฏิรูป กัญญาณัฐ ไตรยสุทธิ์ (12) 124 0.12
พลังชาติไทย สุภาพ ธิมาชัย (20) 122 0.12
พลังธรรมใหม่ เกียรติชัย มาตะราช (18) 104 0.10
ประชานิยม สมจิตร กันหาวรรค (14) 101 0.10
กรีน รัตนพงษ์ จันทะวงษ์ (25) 92 0.09
ประชาธรรมไทย ทวีชัย ภูมิสาขา (23) 85 0.08
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุดใจ มุ่งงาม (28) 74 0.07
รักท้องถิ่นไทย ยุพา อุลหัสสา (33) 55 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน พรทิพย์ กลั่นมณี (32) 49 0.05
ประชาภิวัฒน์ ประเดิม อุปยะโส (15) 45 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย นงลักษณ์ ชายทวีป (30) 26 0.03
เพื่อนไทย กฤช พจนา (5)
สยามพัฒนา นิติธร จันทรบุตร (10)
ผลรวม 100,282 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว (ยกเว้นตำบลทุ่งมน) อำเภอป่าติ้ว (ยกเว้นตำบลกระจายและตำบลศรีฐาน) และอำเภอไทยเจริญ (เฉพาะตำบลน้ำคำและตำบลคำไผ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญแก้ว สมวงศ์ (9)* 50,584 55.45
พลังประชารัฐ รณฤทธิชัย คานเขต (1)✔ 14,292 15.67
ภูมิใจไทย ชื่น วงษ์เพ็ญ (6) 12,176 13.35
อนาคตใหม่ กิตติ ดวงแสง (15) 7,236 7.93
รวมใจไทย สงวนศักดิ์ ยางก้อน (8) 1,768 1.94
ประชาธิปัตย์ กริชเพชร พลศรี (2) 1,136 1.25
พลังชาติไทย ภูวเดช วโรทัยทศวร (29) 690 0.76
เสรีรวมไทย สร้างเกียรติ จันทร์ทอง (17) 602 0.66
ชาติพัฒนา สายน้ำผึ้ง สิริเรืองธนชัย (5) 457 0.50
ไทยศรีวิไลย์ ประยงค์ พิมพ์ทอง (21) 350 0.38
พลังไทยรักไทย วรชัย บุตรสิงห์ (3) 342 0.37
เศรษฐกิจใหม่ สุศิริวิภา สมหวัง (25) 256 0.28
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญสวน แก้วมะไฟ (26) 212 0.23
พลังท้องถิ่นไท สรยุทธ ทองขำ (4) 142 0.16
ประชานิยม รังสรรค์ กตะศิลา (14) 138 0.15
รวมพลังประชาชาติไทย สุริยะเทพ กตะศิลา (13) 122 0.13
ประชาชนปฏิรูป จินดา กุบแก้ว (11) 108 0.12
พลังธรรมใหม่ เวียงชัย ขอสุข (16) 88 0.10
ประชาภิวัฒน์ พันตำรวจโท ประมวล ตาราช (12) 84 0.09
พลังศรัทธา นนทชัย ศิริผลา (28) 82 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนาวุฒิ จักรไชย (19) 68 0.07
กรีน แสงจันทร์ เปรี่ยมนอง (20) 51 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย วิรศักดิ์ สัตย์ซื่อ (27) 50 0.05
ไทรักธรรม ร้อยตำรวจโท ชาญชัย อยู่คง (23) 43 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ ธนาเสฎฐ์ ธนเวชไพบูลย์ (24) 43 0.05
ภราดรภาพ บัวสอน มาสขาว (22) 39 0.04
พลังประชาธิปไตย ฐาปนพงศ์ เรืองไชย (30) 37 0.04
เพื่อแผ่นดิน มลิวรรณ วรสาร (18) 32 0.04
เพื่อนไทย สันติ เก่งหล้า (7)
เพื่อชาติ พงศกรณ์ พิลาบุตร (10)
ผลรวม 91,228 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ (ยกเว้นตำบลน้ำคำและตำบลคำไผ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ธนกร ไชยกุล (9) 40,612 42.24
พลังประชารัฐ พิกิฏ ศรีชนะ (5)✔ 24,383 25.36
ภูมิใจไทย ธรานนท์ ประดับศรี (14) 13,555 14.10
อนาคตใหม่ เดชา จันดาพันธ์ (3) 8,433 8.77
เพื่อชาติ พิทยา พาลุสุข (8) 1,882 1.96
พลังชาติไทย ชาลี จารุสาร (13) 1,385 1.44
เสรีรวมไทย ชัยณรงค์ กองศรีมา (4) 891 0.93
ชาติไทยพัฒนา วิสันต์ เดชเสน (16)✔ 889 0.92
ประชาธิปัตย์ นคร ศรีมันตะ (6) 790 0.82
ภราดรภาพ ถนอม แก้วกัญญา (29) 571 0.59
ประชาธรรมไทย สนิท ศรีพรหม (25) 490 0.51
เพื่อคนไทย สมศักดิ์ ศรีจันทร์ (24) 284 0.30
ประชาชาติ เชิดศักดิ์ แสงโชติ (1) 233 0.24
เศรษฐกิจใหม่ อุตส่าห์ ชายทวีป (21) 212 0.22
รักท้องถิ่นไทย จิรภัทร ชาแท่น (34) 199 0.21
ชาติพัฒนา อุทัย ขันเงิน (10) 172 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ ทวีชัย แสวงผล (15) 130 0.14
รวมพลังประชาชาติไทย ปวุทธ ขจรวรรณรักษ์ (7) 118 0.12
กรีน สุปราณี สุวรรณดี (28) 110 0.11
ประชาภิวัฒน์ ไมตรี พันธุ์สวัสดิ์ (11) 90 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รวีวัชร์ ขันธรักษ์บวรชัย (2) 88 0.09
พลังไทสร้างชาติ วรรณกิจ แวงวรรณ (33) 86 0.09
ไทยศรีวิไลย์ เศรษฐศิริ มาตรจุฬา (27) 81 0.08
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ศิวะ ไชยกาล (30) 70 0.07
สยามพัฒนา สมพงษ์ พยุงวงษ์ (17) 66 0.07
พลังท้องถิ่นไท วิเชียร เข็มพันธ์ (23) 65 0.07
พลังธรรมใหม่ เรืองวิสิฐ วงศ์อนันต์ (22) 52 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน วีระ รัตนสิงห์ (26) 50 0.05
เพื่อแผ่นดิน วัฒนาภรณ์ รักสะอาด (20) 45 0.05
ประชาชนปฏิรูป ไพรวัลย์ บุญศรี (19) 40 0.04
ประชานิยม วิโรจน์ สุทนต์ (18) 40 0.04
ไทรักธรรม กิตติขจร ชาลีพุทธาพงศ์ (31) 21 0.02
พลังประชาธิปไตย กิตติชุติพงศ์ จันทร์แก้ว (32) 21 0.02
เพื่อนไทย พิชญากร เสมอภาค (12)
ผลรวม 96,154 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. ทอล์คนิวส์ออนไลน์ (17 มีนาคม 2562). "พ่อเมืองยโสธร ตรวจความพร้อมวันเลือกตั้งล่วงหน้า". talknewsonline. สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]