จังหวัดศรีสะเกษในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดศรีสะเกษในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg Vladimir Putin meeting Prayut Chan-o-cha (2016-05-19)-02 cropped1.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 7 1 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 6 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 312,143 144,346 116,753
ร้อยละ 41.70 19.28 15.60

2019 Sisaket Election Map.png
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (11)✔ 46,797 44.76
เพื่อไทย ธเนศ เครือรัตน์ (5)* 35,582 34.03
อนาคตใหม่ พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ (15) 8,970 8.58
พลังประชารัฐ กล่ำคาน ปาทาน (10) 6,524 6.24
ประชาธิปัตย์ ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา (7) 1,127 1.08
เสรีรวมไทย พิสมัย พละศักดิ์ (9) 816 0.78
เพื่อชาติ วิสิทธิ์ ใสกระจ่าง (6) 778 0.74
มหาชน อิสระพงษ์ ทองพันชั่ง (25) 597 0.57
พลังศรัทธา หอม โภคพันธ์ (31) 525 0.50
เศรษฐกิจใหม่ สมาน อินทร์คำ (2) 488 0.47
รวมพลังประชาชาติไทย ปราชญ์ ชาวสวน (1) 403 0.39
ประชานิยม ก้าน สามี (12) 373 0.36
ประชาชนปฏิรูป ธวัชชัย เพ็งพา (4) 187 0.18
ชาติพัฒนา สมพงษ์ กัญญาโพธิ์ (16) 171 0.16
กรีน สุรมิตร ศรีสุรักษ์ (30) 154 0.15
ประชาชาติ ย่ง บุญเหลี่ยม (14) 121 0.12
พลังท้องถิ่นไท วีระชัย จันทร์ดวงศรี (19) 120 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมบัติ บุญหนัก (3) 99 0.09
ไทยศรีวิไลย์ มณี จำปาเรือง (26) 90 0.09
กลาง จิทิพันธ์ คำศรี (21) 82 0.08
พลังปวงชนไทย ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล (17) 81 0.08
ประชาภิวัฒน์ สมจิตร์ เหลาสิงห์ (13) 80 0.08
แผ่นดินธรรม สิริคมน์ หลอมทอง (23) 56 0.05
ภราดรภาพ ธนินท์ธร ศรีขาว (20) 56 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน เทวฤทธิ์ เลื่อนฤทธิ์ (22) 55 0.05
ทางเลือกใหม่ ปวรลักษณ์ ปริสัจจนันท์ (24) 52 0.05
ไทรักธรรม ศรีสมุทร เขมรทอง (32) 44 0.04
ประชาธิปไตยใหม่ ชคัตตรัย ประเสริฐ (18) 38 0.04
ประชาธรรมไทย เนียม ผลบุญ (27) 37 0.04
พลังไทสร้างชาติ วลีรัตน์ ดาสุเทพ (28) 26 0.02
ภาคีเครือข่ายไทย เฉลิม จิรังดา (29) 19 0.02
เพื่อนไทย ปีนัง สำเภา (8)
ผลรวม 104,548 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ (6)* 49,901 53.70
พลังประชารัฐ พิเชฐ บุญเฉลียว (9) 13,373 14.39
อนาคตใหม่ ธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ (8) 11,970 12.88
ภูมิใจไทย ทองจันทร์ ศรีสุธรรม (13) 7,443 8.01
เสรีรวมไทย ร้อยตรี จันที ศาลา (10) 1,953 2.10
เพื่อชาติ กมล แสงเดช (7) 1,677 1.80
ประชาธิปัตย์ จันทร์ทา เทวา (4) 1,069 1.15
ประชาชนปฏิรูป สายรุ้ง เขียวอ่อน (5) 728 0.78
เศรษฐกิจใหม่ ทองอนันต์ เกษแก้ว (11) 499 0.54
ไทยศรีวิไลย์ พรศรี เจริญศรี (29) 421 0.45
พลังชาติไทย ธนวัฒ ธงชัย (24) 398 0.43
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญทอน คำแสนหมื่น (1) 362 0.39
ชาติพัฒนา พยัคฆ์ ดวงมาลา (2) 275 0.30
ประชาภิวัฒน์ สุริยน ศรีชัย (12) 272 0.29
ชาติไทยพัฒนา ภูริกา สมหมาย (14) 271 0.29
ภราดรภาพ พันธุ์ทิพย์ บรรลือหาญ (22) 236 0.25
พลังปวงชนไทย ทนงศักดิ์ สืบสิมมา (18) 205 0.22
ครูไทยเพื่อประชาชน พิศ สายสิงห์ (23) 184 0.20
ประชาชาติ ประเสริฐ นารี (16) 183 0.20
ไทรักธรรม สมศักดิ์ เขมรทอง (33) 172 0.19
ประชาธรรมไทย วิเชียร วงษ์ปลั่ง (31) 171 0.18
พลังไทสร้างชาติ ณัฐวัฒน์ วงศ์บุตตะ (32) 169 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ ปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง (21) 163 0.18
พลังท้องถิ่นไท วันชัย บุญเสนอ (19) 159 0.17
พลังไทยรักไทย อนุวัฒน์ รัตนนท์ (30) 144 0.15
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท พรศักดิ์ ชิณวงษ์ (15) 108 0.12
ทางเลือกใหม่ วิจิตร จันทร์จิตร (25) 102 0.11
รวมพลังประชาชาติไทย ฉัตรพิศุทธิ์ ปลูกพันธ์ (17) 91 0.10
แผ่นดินธรรม เหลือง ใจเรือง (28) 84 0.09
มหาชน ฐิติมา จันตะเคียน (27) 77 0.08
กลาง อารีรัตน์ วรรณทวี (20) 61 0.07
เพื่อนไทย สากล ศรีโคตร (3)
ไทยรักษาชาติ ล้วน อินทะพันธ์ (26)
ผลรวม 92,921 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตำบลภูเงิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (11)* 41,002 45.31
ภูมิใจไทย ธนา กิจไพบูลย์ชัย (5) 23,719 26.21
พลังประชารัฐ วีระศักดิ์ ต๋วย คณานิตย์ (6) 9,052 10.00
อนาคตใหม่ จำรัสพงษ์ อัศดรรัฐจ์ (14) 8,286 9.16
ประชาธิปัตย์ บุญคง วิลัยเลิศ (12) 1,486 1.64
เสรีรวมไทย เกิ้ง ขุนธิวงศ์ (3) 778 0.86
แผ่นดินธรรม แสวง กงใจ (25) 758 0.84
เพื่อชาติ ชาญชัย เพชรประดับ (8) 575 0.64
ชาติไทยพัฒนา สุรณัฐ แนบเนียม (13) 533 0.59
ประชาธิปไตยใหม่ ส่ง ใจเครือ (15) 521 0.58
เศรษฐกิจใหม่ วัฒนา ถาวร (7) 462 0.51
รวมพลังประชาชาติไทย วิรัตน์ บุษราคัมวงศ์ (10) 401 0.44
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมัย ทองสุ (1) 349 0.39
ประชาชาติ สมควร ไก่แก้ว (17) 343 0.38
ประชาชนปฏิรูป เขื่อง สาพลไพร (4) 276 0.30
พลังท้องถิ่นไท สมชาย โคตรสาลี (21) 256 0.28
ครูไทยเพื่อประชาชน ธีรปภัสร์ พงษ์วันกิตติคุณ (23) 236 0.26
ประชานิยม ยอด สีหบุตร (16) 226 0.25
ชาติพัฒนา คัมน์ชัย สิงห์ซอม (9) 217 0.24
พลังไทสร้างชาติ สมชาย บัวจันทร์ (28) 131 0.14
ไทยศรีวิไลย์ พัฒนพล ทนที (29) 100 0.11
กลาง เข็มมา สีทิ (22) 99 0.11
พลังไทยรักไทย ภูมิพัฒน์ พรหมมา (30) 96 0.11
ภาคีเครือข่ายไทย อรชุล จิรังดา (36) 80 0.09
สังคมประชาธิปไตยไทย บุญรวม จันทะมาศ (32) 75 0.08
ทางเลือกใหม่ แสงทรัพย์ สายสมบัติ (24) 72 0.08
ประชาธรรมไทย ยรรยง ศรีคราม (34) 64 0.07
ไทรักธรรม ชมัยพร พันธุวงศ์ (37) 62 0.07
พลังไทยรักชาติ นิภาวัน แอมโอด (20) 55 0.06
รวมใจไทย อุบล พลเหตุ (18) 46 0.05
พลังปวงชนไทย ร้อยตรี บุญพัฒน์ อัศวภูมิ (35) 39 0.04
พลังสังคม สวาท มีศรี (33) 38 0.04
มหาชน กำไลทิพย์ พิทักษา (27) 35 0.04
ประชาภิวัฒน์ บุญทอง ห่วงเพชร (19) 28 0.03
เพื่อนไทย สุธิบัตร เผื่อแผ่ (2)
ไทยรักษาชาติ สะกาวเดือน ปานเลิศ (26)
กชวรรณ ยอดจักร์ (31)
ผลรวม 90,496 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (3)✔ 40,065 42.09
พลังประชารัฐ ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ (1)✔ 38,143 40.07
อนาคตใหม่ วัลลภ วันทมาตย์ (2) 9,827 10.32
พลังไทยรักชาติ ศุภสิทธิ์ อินทชาติ (21) 1,001 1.05
ประชาธิปัตย์ กิติศักดิ์ พ้นภัย (8) 995 1.05
เสรีรวมไทย อนุบาล ขันทอง (12) 818 0.86
ทางเลือกใหม่ จ่าสิบเอก ทรัพย์มงคล ชนะสงคราม (23) 780 0.82
พลังปวงชนไทย อุดมสรรพ วิเศษ (17) 625 0.66
เพื่อชาติ อุทัย อุทธาธรณ์ (6) 441 0.46
เศรษฐกิจใหม่ คำหม่อน สายสุพรรณฐากุล (14) 378 0.40
ครูไทยเพื่อประชาชน รชตกร แสงรุ้ง (22) 237 0.25
ชาติพัฒนา วรรณดี วงษญาติ (9) 204 0.21
ภูมิใจไทย ธนเดช พรหมประดิษฐ์ (27) 196 0.21
ประชาชนปฏิรูป พรปวีณ์ เจริญรัตนาสกุล (4) 175 0.18
ไทรักธรรม ศุภราภรณ์ พันงาม (35) 158 0.17
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท ยนต์ ศรีโพธิ์ (13) 123 0.13
ประชาชาติ ฐิติพันธ์ ศิริรุ่งคณานันต์ (5) 118 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประมวล แก้วสว่าง (19) 114 0.12
ชาติไทยพัฒนา พชรพล ผิวผัน (11) 109 0.11
รวมใจไทย นวล ศรีผ่องใส (20) 85 0.09
ไทยศรีวิไลย์ โสภณ เจริญศรี (28) 83 0.09
รวมพลังประชาชาติไทย วาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ (15) 68 0.07
พลังท้องถิ่นไท ขจร พยัคฆ์ (18) 63 0.07
ประชาภิวัฒน์ กิตติชัย เหลาสิงห์ (7) 62 0.07
แผ่นดินธรรม ภิชญา แสงนนท์ (24) 44 0.05
พลังไทยรักไทย แดงถิ่น จิตธงไชย (31) 42 0.04
กรีน สมุทร แสนโคตร (34) 39 0.04
สังคมประชาธิปไตยไทย สำราญ พลศรี (30) 38 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย พัฒนภรณ์ เติมทรัพย์ (33) 34 0.04
ประชาธิปไตยใหม่ ประกิจ บุญเจริญ (16) 32 0.32
ประชาธรรมไทย สมเกียรติ ส่งเสริม (32) 27 0.03
มหาชน เพ็ญ สระทองทา (25) 24 0.03
พลังชาติไทย จันทรา จิตรโสม (26) 23 0.02
พลังไทสร้างชาติ สมศักดิ์ กุราช (29) 14 0.01
เพื่อนไทย ภาคภูเบศ พวงมาลี (10)
ผลรวม 95,185 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ (เฉพาะตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ธีระ ไตรสรณกุล (2)* 35,794 39.40
พลังประชารัฐ อรรควิช คุโรปการนันท์ (5) 15,755 17.34
ชาติไทยพัฒนา อมรเทพ สมหมาย (3)✔ 13,909 15.31
อนาคตใหม่ ธนาวรรณ โสดาธาตุ (14) 11,725 12.91
ภูมิใจไทย อนุวัฒน์ ธรรมพร (1) 5,582 6.14
เพื่อชาติ วุฒิศักดิ์ คำพันธุ์ (6) 1,421 1.56
ประชาธิปัตย์ ศุภชัย เลาหวิวัฒน์ (4) 1,414 1.56
เสรีรวมไทย สวัสดิ์ โพธิสาร (11) 677 0.75
พลังท้องถิ่นไท ชาญเกียรติ แก้วกันหา (25) 673 0.74
ครูไทยเพื่อประชาชน ปรวงค์ อนันต์สัมฤทธิ์ (22) 671 0.74
พลังชาติไทย ผล ปรือปรัง (23) 576 0.63
เศรษฐกิจใหม่ เกศินี นันทสิงห์ (10) 553 0.61
ทางเลือกใหม่ พลพล คชโคตร (21) 289 0.32
รวมพลังประชาชาติไทย สังวาล นันทวงษ์ (9) 212 0.23
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมร ถาวร (12) 205 0.23
ไทยศรีวิไลย์ จิรัชยา บุญประวัติ (26) 159 0.18
ประชาภิวัฒน์ ถวิล ประดับสุข (13) 149 0.16
พลังไทยรักชาติ ดอน อินทชาติ (18) 149 0.16
ชาติพัฒนา บุญทัน พรมชื่น (15) 133 0.15
ไทรักธรรม อารมย์ เขมรทอง (32) 117 0.13
ประชาธิปไตยใหม่ ชาญเวช สะใบ (16) 102 0.11
พลังศรัทธา เดโช บุญสอน (31) 99 0.11
ประชานิยม พัชรีพร วรจักร (7) 97 0.11
มหาชน บุญเลิศ ดวงดาว (24) 68 0.07
พลังไทยรักไทย แถว เมืองแพน (27) 57 0.06
พลังปวงชนไทย ร้อยเอก นคร บุญเกษ (30) 57 0.06
ประชาธรรมไทย วิชัย นามวิชา (20) 48 0.05
กลาง ดำรงค์ เกษแก้ว (19) 43 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย เพ็ญณี นิวตัน (29) 41 0.05
ประชาชนปฏิรูป ศิริภรณ์ คำศรี (17) 41 0.05
พลังสังคม อุทัย เคารพ (28) 26 0.03
เพื่อนไทย สมปอง ไตรสี (8)
ผลรวม 90,842 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด) และอำเภอปรางค์กู่ (ยกเว้นตำบลตูมและตำบลสำโรงปราสาท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วีระพล จิตสัมฤทธิ์ (8)* 30,899 34.72
เพื่อชาติ อธิป อินฉัตร (9) 14,453 16.24
พลังประชารัฐ ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ (12)✔ 13,600 15.28
ภูมิใจไทย สนอง ทาหอม (7) 10,532 11.83
อนาคตใหม่ ทิวา อ่อนคำ (13) 10,350 11.63
ประชาธิปัตย์ มยุรี ศรีวิพัฒน์ (10) 2,062 2.32
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท บันเทิง โสมาสุข (11) 1,418 1.59
ชาติไทยพัฒนา อำนาจ สว่างภพ (2) 744 0.84
ประชาธรรมไทย สถิติ วงษ์ปลั่ง (21) 625 0.70
เศรษฐกิจใหม่ สนิท งอมสงัด (6) 581 0.65
แผ่นดินธรรม ฉัตรชัย กุลศิโรรัตน์ (28) 568 0.64
พลังสังคม ทองพิน พิมพ์ละออ (29) 422 0.47
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมาน หอมจันทร์ (1) 368 0.41
ทางเลือกใหม่ ไสว ศรีมาศ (27) 360 0.40
ชาติพัฒนา พันเอก จำเนียร กอกหวาน (16) 277 0.31
ครูไทยเพื่อประชาชน คำแดง สายสิน (22) 251 0.28
รวมพลังประชาชาติไทย ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ (4) 188 0.21
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี อังคาร อำนาจวงษ์ (3) 178 0.20
พลังท้องถิ่นไท บวรยศ พสุธาทอง (18) 156 0.18
ประชาชนปฏิรูป ถนอม พิมพา (5) 126 0.14
พลังชาติไทย สุทิตย์ ประมวล (23) 125 0.14
ไทยศรีวิไลย์ สวัสดิ์ บุญส่ง (26) 115 0.13
ไทรักธรรม ประกาย ทองคำพิมพ์ (31) 101 0.11
พลังศรัทธา สว่าง สาธร (30) 99 0.11
เพื่อแผ่นดิน วรรษมน แหวนเงิน (25) 83 0.09
พลังปวงชนไทย สวัสดิ์ เดชกล้า (15) 79 0.09
ประชาภิวัฒน์ ขวัญเมือง นวลสาย (20) 70 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ สุเรียน ศรีดาชาติ (17) 69 0.08
กลาง เศรษฐา สมศิริ (19) 53 0.06
มหาชน สาคร นรสิงห์ (24) 44 0.05
เพื่อนไทย วิเชียร บุญสมศรี (14)
ผลรวม 88,996 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอปรางค์กู่ (เฉพาะตำบลตูมและตำบลสำโรงปราสาท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ (2) 49,123 51.60
เพื่อไทย มานพ จรัสดำรงนิตย์ (3)* 28,581 30.02
อนาคตใหม่ จตุรภัทร ดีรัตน์ (4) 6,609 6.94
พลังประชารัฐ ประกาศิต สุพรหมธีรกูร (7) 6,332 6.65
ไทยศรีวิไลย์ สุนันท์ สิมณี (22) 809 0.85
เสรีรวมไทย วรรณา จันทร์หอม (5) 695 0.73
พลังท้องถิ่นไท พันตำรวจโท เสนีย์ ธรรมนิยม (23) 522 0.55
ประชาธิปัตย์ นิมิตร จินาวัลย์ (12) 518 0.54
ประชาชนปฏิรูป กัณญรัตน์ จันทร์ดวง (1) 436 0.46
เพื่อชาติ พรทิพย์ พิกุลทองทรัพย์ (9) 314 0.33
เศรษฐกิจใหม่ สมเกียรติ บัวเกษ (10) 269 0.28
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทองใส ลุนลา (16) 97 0.10
พลังไทยรักไทย ระวี สัมฤทธิ์ (24) 97 0.10
ประชาภิวัฒน์ ทองสูรย์ เจตนา (13) 94 0.10
ชาติพัฒนา ฉัตรชัย ศรีรอง (15) 94 0.10
ประชานิยม จิรเมศร์ รังสีจิรภัสร์ (18) 81 0.09
มหาชน วิไลวรรณ ผงกุลา (21) 65 0.07
รวมพลังประชาชาติไทย อ่อนจันทร์ ชิณศรี (8) 60 0.06
ชาติไทยพัฒนา เกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย (11) 53 0.06
ประชาชาติ กฤษณะ บุญเพิ่ม (7) 52 0.05
แผ่นดินธรรม วลีพร ภักดิ์รัมย์ (20) 52 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน ทองสุวัชร์ พงษ์วันกิตติคุณ (19) 51 0.05
เพื่อแผ่นดิน ประกอบ ผักไหม (26) 42 0.04
ไทรักธรรม รุ่งทิพย์ พาวงษ์ (29) 42 0.04
ประชาธิปไตยใหม่ วุฒิชาติ บุญขันธ์ (17) 34 0.04
พลังศรัทธา อมรรัตน์ พลทา (28) 31 0.03
พลังปวงชนไทย วิลัยกรณ์ จันทีระ (27) 27 0.03
พลังสังคม สังวาลย์ จันทร์สมุทร์ (25) 16 0.02
เพื่อนไทย ชาญวุฒิ อุทโท (6)
ผลรวม 95,196 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอศิลาลาด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดศรีสะเกษ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ผ่องศรี แซ่จึง (13)✔ 50,319 55.65
พลังประชารัฐ ฤทธา นันทพันธ์ (5) 13,974 15.45
อนาคตใหม่ จำลอง บุญชม (14) 10,712 11.85
ชาติไทยพัฒนา วีระชัย จักรวรรณพร (24) 4,744 5.25
เสรีรวมไทย ไชยวัฒน์ อำนวย (10) 1,433 1.58
ประชาธิปัตย์ ธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา (12) 1,341 1.48
ภูมิใจไทย จิรเดช ศิลารักษ์ (9) 954 1.05
ประชาธรรมไทย ร้อยตำรวจเอก พณทรรศ คำขูรู (33) 810 0.90
รวมใจไทย พยนต์ ดาวเรือง (8) 581 0.64
เพื่อแผ่นดิน แดง ติริบาล (25) 542 0.60
เพื่อชาติ พันตำรวจโท สิทธา โสมาลีย์ (17) 498 0.55
ภราดรภาพ ศุภกิจ มะยม (23) 470 0.52
เศรษฐกิจใหม่ อุทัย ทรงงาม (3) 408 0.45
พลังปวงชนไทย อาวรณ์ ศรีศิลป์ (6) 367 0.41
พลังท้องถิ่นไท จตุภัทร ทองแสง (21) 330 0.36
ชาติพัฒนา ไพทูรย์ เครือแสง (1) 308 0.34
ประชาภิวัฒน์ เลิศชาย ชาลี (15) 282 0.31
แผ่นดินธรรม บุญญาพร นรสาร (31) 281 0.31
ประชาธิปไตยใหม่ ศักดิ์ชาย อาจหาญ (11) 260 0.29
รวมพลังประชาชาติไทย รจนา หลักทอง (7) 235 0.26
พลังไทยรักไทย วรพงษ์ สุทธิเสน (32) 202 0.22
พลังไทยรักชาติ ลดาพร ดอยส์ซิง (20) 193 0.21
ประชาชาติ พิพัฒ พิมสมาน (18) 173 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มงคล หนองเหล็ก (16) 158 0.17
พลังศรัทธา อ่อนสา จันโท (34) 131 0.14
พลังชาติไทย สุธิณีย์ ศรีสมบูรณ์ (27) 119 0.13
ไทยศรีวิไลย์ บุญกอง สิมณี (30) 116 0.13
ไทรักธรรม วงเดือน พรมบุตร (35) 95 0.11
ทางเลือกใหม่ ชิตวัตน์ ยอดแก้ว (29) 92 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ปาริชาติ แสงรุ้ง (26) 86 0.10
กลาง กุหลาบ นามวงษ์ (22) 65 0.07
ประชาชนปฏิรูป รภัสสรณ์ บุญอุ้ย (2) 63 0.07
มหาชน สิทธิพร ทองย่อย (28) 43 0.05
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี สว่าง มูลราช (19) 42 0.05
เพื่อนไทย วงเดือน พรบุญ (4)
ผลรวม 90,427 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. โพสต์ทูเดย์ (7 กุมภาพันธ์ 2562). "เลือกตั้งศรีสะเกษเดือด พท.-ภท.-พปชร.แพ้ไม่ได้". posttoday. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]