ข้ามไปเนื้อหา

พรรคภราดรภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคภราดรภาพ
หัวหน้าบุญญา หลีเหลด
รองหัวหน้า
 • นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง
 • นิธิพล รวานนท์
 • สุวลักษณ์ พวงมาลัย
เลขาธิการสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์
รองเลขาธิการ
 • สมชาย พวงมาลัย
 • นูรุดดีน ดะแซสาเมาะ
เหรัญญิกศจีกาญจน์ สรรพช่าง
โฆษกสุรภาส วิเชียร
รองโฆษกณัฐพงศ์ คงอมรพนา
ประธานที่ปรึกษาหม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
ผู้ช่วยเหรัญญิกว่าที่ร้อยตรี สมนึก กล้าหาญ
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกณัฐยา ประอยู่เจริญ
ก่อตั้ง13 พฤศจิกายน 2013; 10 ปีก่อน (2013-11-13)
ที่ทำการ201/75 ซอย วิภาวดีรังสิต 64 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)10,272 คน[1]
สี  เขียว
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคภราดรภาพ (อังกฤษ: Paradonraphab Party, ชื่อย่อ: ภดภ. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: PDP) เป็นพรรคการเมืองของไทยที่ก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นลำดับที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีนาย ทวี ซันเฮม และ นายสมศักดิ์ มีชัย เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก[2]

ประวัติ

[แก้]

พรรคภราดรภาพ ก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีนาย ทวี ซันเฮม และ นายสมศักดิ์ มีชัย เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายทวีได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค[3] และเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ทางพรรคได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล อดีต ส.ส. กทม. และอดีตกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย เป็นหัวหน้าพรรค คนที่ 2 และนายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค[4]โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 ทางพรรคได้ทำการประชุมเพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยก่อนการประชุม หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ในฐานะหัวหน้าพรรคได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และในที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติเอกฉันท์เลือก ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คนที่ 3[5][6] และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทางพรรคได้ดำเนินจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงแรมจอลลี่ แอนด์สปา ได้ดำเนินการแจ้งสมาชิกในการย้ายที่ทำการพรรคจากที่เดิมซอย ลาดพร้าว 71 มาที่ ซอยวิภาวดี 64 จากนั้นได้ทำการสรรหากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเพิ่มรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคอีกตำแหน่ง เป็นชุดที่ 4[7]

ผู้บริหารพรรค

[แก้]

หัวหน้าพรรค

[แก้]
 1. ทวี ซันเฮม (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
 2. หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล (23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 3. ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564)
 4. บุญญา หลีเหลด[8] (19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)

เลขาธิการพรรค

[แก้]
 1. สมศักดิ์ มีชัย (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
 2. พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 3. สมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน

[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรค ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายบุญญา หลีเหลด หัวหน้าพรรค
2 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง รองหัวหน้าพรรค
3 นายนิธิพล รวานนท์ รองหัวหน้าพรรค
4 นางสาวสุวลักษณ์ พวงมาลัย รองหัวหน้าพรรค
5 นายสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขาธิการพรรค
6 นายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรค 1
7 นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ รองเลขาธิการพรรค 2
8 ร้อยโทประพนธ์ ละออกุล ผู้อำนวยการพรรค
9 นางสาวศจีกาญจน์ สรรพช่าง เหรัญญิกพรรค
10 ว่าที่ ร้อยตรีสมนึก กล้าหาญ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
11 นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค
12 นายณัฐพงศ์ คงอมรพนา รองโฆษกพรรค
13 นายนิรัช ขำกลิ้ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
14 นางสาวณัฐยา ประอยู่เจริญ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
15 นายวรเชษฐ จำภู่ กรรมการบริหารพรรค
16 นายภัทรพิสิฐ บุญใช้ กรรมการบริหารพรรค

การเลือกตั้ง

[แก้]

พรรคภราดรภาพ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่าเทียมทั่วไทย” ที่นำมาใช้เป็นสโลแกนในการหาเสียงทั่วประเทศในการเลือกตั้งปี 2562[9] แต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร

อ้างอิง

[แก้]
 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคภราดรภาพ
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ
 5. "พรรคภราดรภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ "พันธ์ยศ" หลุดเลขาฯ". www.thairath.co.th. 2020-03-26.
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ
 7. ""พรรคภราดรภาพ"ประชุมใหญ่ลงมติเลือก"นิธิพล รวานนท์" นั่งรองหัวหน้าพรรค ขับเคลื่อนอุดมการณ์ ชูประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน". สยามรัฐ. 2020-08-24.
 8. "ภราดรภาพ จัดประชุมใหญ่เลือก บุญญา หลีเหลด นั่งหัวหน้าพรรค ดัน "ผู้กองรชฏ" เป็นประธานยุทธศาสตร์ นิธิพล - สมบูรณ์ - สุรภาส ร่วมทีมขับเคลื่อน". komkhaotuathai.com. 2021-12-20. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-25. สืบค้นเมื่อ 2022-06-29.
 9. "ย้อนรอย 'พรรคภราดรภาพ' อยู่จุดไหนในการเมืองไทย?". bangkokbiznews. 2020-03-10.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]