จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg Vladimir Putin meeting Prayut Chan-o-cha (2016-05-19)-02 cropped1.jpg
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 7 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 5 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Increase2 Steady0
คะแนนเสียง 282,544 165,192 125,513
ร้อยละ 41.92 24.51 18.62

Chiang Rai general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 7 282,544 41.92% 5 Decrease2 71.43%
อนาคตใหม่ 7 165,192 24.51% 2 Increase2 28.57%
พลังประชารัฐ 7 125,513 18.62% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 215 100,439 14.95% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 236 673,688 100.00% 7 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
41.92%
อนาคตใหม่
  
24.51%
พลังประชารัฐ
  
18.62%
อื่น ๆ
  
14.95%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
71.43%
อนาคตใหม่
  
28.57%
พลังประชารัฐ
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงราย ยกเว้นตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายเอกภพ เพียรพิเศษ ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ เอกภพ เพียรพิเศษ (6) 30,179 30.84
เพื่อไทย สามารถ แก้วมีชัย (1)* 28,891 29.00
พลังประชารัฐ รัตนา จงสุทธนามณี (5)✔ 28,391 28.50
ประชาธิปัตย์ ธวัชชัย อภิวงศ์ (8) 2,472 2.48
เศรษฐกิจใหม่ ทอนเดช ปริญญาพัฒนบุตร (26) 1,752 1.76
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจเอก ภรัณยู ไชยวงศ์ (11) 1,649 1.66
เพื่อชาติ ชเยศ เทพวัลย์ (10) 1,102 1.11
ประชาภิวัฒน์ ยุทธชัย ไอ่ดอ (9) 862 0.87
พลังครูไทย สมบัติ นุชนิยม (25) 676 0.68
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มงคล กันทะเดียน (4) 544 0.55
ประชาธรรมไทย ประพันธ์ ยศวงศ์ษา (21) 448 0.45
ครูไทยเพื่อประชาชน นรินทร์ อภิวงศ์ (2) 283 0.28
ภูมิใจไทย นิติธร สมสิทธิ์ (16) 244 0.24
พลังท้องถิ่นไท อุดมเดช ดวงแก้ว (7) 238 0.24
พลังธรรมใหม่ สุวรรณี แซ่ขุ่น (3) 140 0.14
ชาติพันธุ์ไทย พงษ์ศักดิ์ กองสุเรือง (29) 112 0.11
ชาติพัฒนา สิทธิพร สามคำ (18) 103 0.10
พลเมืองไทย มรกต โกเมนต์ (24) 95 0.10
พลังชาติไทย พัทธนันท์ หัตถะผะสุ (13) 91 0.09
พลังไทยรักไทย เสาวลักษณ์ อุโมง (19) 88 0.09
ชาติไทยพัฒนา ฐนิตนันท์ เกตุวงค์ชัย (20) 74 0.07
แทนคุณแผ่นดิน สหรัฐ นิลทิม (34) 73 0.07
ภราดรภาพ จ่าสิบเอก ชยากร สิทธิธัญกิจ (12) 69 0.07
มหาชน เพ็ญศรี แซ่จุง (30) 64 0.06
ฐานรากไทย สมพงค์ อันพาพรม (23) 63 0.06
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี เหลือ ปะโนรัมย์ (14) 60 0.06
พลังรัก วิทยา มาเร็ว (32) 59 0.06
เพื่อแผ่นดิน อาศิษฐ มณีรัตน์ (17) 51 0.05
ประชากรไทย ว่าที่ร้อยตรี นราวิชญ์ รักษ์คมนา (22) 51 0.05
ถิ่นกาขาวชาววิไล กิตติพงศ์ บุญยืน (31) 44 0.04
ประชาชนปฏิรูป ปุณยนุช พึ่งเจริญกูล (27) 43 0.04
พลังปวงชนไทย ฉลอง ธัญลักษณ์ชัยกุล (28) 39 0.04
ไทรักธรรม กมลมาลย์ ดันยา (33) 19 0.02
รวมพลังประชาชาติไทย ธนัฏธมน จันตุ้ย (15)
ผลรวม 99,609 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป้าเป้า

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (10) 41,603 40.80
พลังประชารัฐ พันตำรวจเอก รัฐพล น้อยช่างคิด (6) 21,219 20.81
อนาคตใหม่ ชินกร ก้าววิทยาคม (2) 20,333 19.94
ประชาธิปัตย์ กฤษฎิ์ฏพงศ์ นามวงศ์ (13) 4,074 4.00
เสรีรวมไทย ชัยธวัช สิทธิสม (4) 3,225 3.16
เพื่อชาติ พิเชษฐ์ สุหอม (1) 1,842 1.81
เศรษฐกิจใหม่ ดาบตำรวจ ณรงค์ สายสุด (26) 1,267 1.24
ชาติพันธุ์ไทย ญาณิน อินต๊ะเทพ (30) 802 0.79
ภราดรภาพ ณัฐพงศ์ คงอมรพนา (11) 618 0.61
พลังชาติไทย ชนกพร อุยี่ (7) 602 0.59
ประชาชาติ ภาณุพงศ์ คำทา (15) 592 0.58
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญพา คุ้มสุข (9) 590 0.58
พลเมืองไทย ประพันธ์ พลสารัตน์ (24) 572 0.56
พลังท้องถิ่นไท อรอนงค์ แสนยากุล (12) 514 0.50
ชาติพัฒนา ศุภกร พรหมธิ (3) 387 0.38
พลังธรรมใหม่ กฤตชนะ ทิวาคำ (5) 379 0.37
ชาติไทยพัฒนา วีรวิชญ์พล กองรัตน์ (21) 350 0.34
มหาชน มาลีรัตน์ ไชยจิตต์ (22) 292 0.29
ประชาภิวัฒน์ ไอใจ ปู่หมื่อ (14) 253 0.25
ครูไทยเพื่อประชาชน เฐนก เป็งขวัญ (18) 245 0.24
พลังไทยรักไทย ยก ธิวัง (19) 244 0.24
ประชานิยม รัชนีกร สวามิวัศดิ์ (8) 229 0.22
เพื่อแผ่นดิน รชต แสนพิศ (16) 228 0.22
สามัญชน วรวุธ ตามี่ (29) 213 0.21
ภูมิใจไทย ราตรี เชื้อเมืองพาน (20) 183 0.18
พลังครูไทย จำลอง แก้วศรีลา (27) 182 0.18
แผ่นดินธรรม บุญส่ง ปัญญา (31) 161 0.16
ประชาธรรมไทย พันโท เตช พัฒนศุภสุนทร (23) 142 0.14
พลังประชาธิปไตย ทวีศักดิ์ เลิศตรงจิตร (33) 127 0.12
ประชาชนปฏิรูป นิกร พึ่งเจริญกูล (25) 115 0.11
รวมพลังประชาชาติไทย สิทธิ์วโรจน์ สีสิงห์ (17) 102 0.10
แทนคุณแผ่นดิน ดวงเนตร ธรรมขันแข็ง (35) 98 0.10
ไทรักธรรม กนิษฐา ทองแดง (34) 72 0.07
ฐานรากไทย เสาร์ วันยอด (28) 55 0.05
ถิ่นกาขาวชาววิไล วิษณุ เพชรผ่องพันธุ์ (32) 49 0.49
ผลรวม 101,959 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอพาน และอำเภอเมืองเชียงราย เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ (12)✔ 53,202 47.44
อนาคตใหม่ เจริญ บุญเลิศ (4) 25,397 22.65
พลังประชารัฐ บุญถิ่น นวลใหม่ (1) 17,647 15.74
เพื่อชาติ จิรายุ เผ่ากา (8) 4,521 4.03
ประชาธิปัตย์ ประดิษฐ์ ศรีอ้วน (16) 2,244 2.00
เสรีรวมไทย เด็ดดวง พรมตัน (11) 2,019 1.80
เศรษฐกิจใหม่ ศรสัณห์ จำปา (27) 994 0.89
ประชาธิปไตยใหม่ ศิขร มณีสวัสดิ์ (21) 749 0.67
ถิ่นกาขาวชาววิไล พูลชัย หงษ์หิน (32) 530 0.47
พลเมืองไทย อิ่นแก้ว หมื่นไชยวงศ์ (26) 509 0.45
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปราณี ราชคมส์ (10) 459 0.41
ประชาภิวัฒน์ พิมพ์ประภา กันทาซาว (2) 400 0.36
พลังท้องถิ่นไท ชัยชนะ สุวรรณเชษฐา (5) 345 0.31
พลังไทยรักไทย สว่าง โปร่งใจ (20) 309 0.28
พลังธรรมใหม่ สิงห์ ใจรัตน์ (13) 283 0.25
ภราดรภาพ นิเทศน์ คำเป็ก (3) 236 0.21
ชาติไทยพัฒนา สุรินทร์ แปงอุ่น (22) 233 0.21
พลังชาติไทย ลัดดา วิชารัตน์ (14) 217 0.19
รวมพลังประชาชาติไทย ภควัน บัวอินทร์ (9) 212 0.19
ชาติพัฒนา ทองรัก อภิกุลสินธิ์ (6) 194 0.17
เพื่อแผ่นดิน สุวัฒน์ พลเยี่ยม (7) 192 0.17
พลังครูไทย ยุทธศักดิ์ เป็งสถาน (28) 187 0.17
ภูมิใจไทย พิเชษฐ์ สาระทะ (18) 176 0.16
ประชาธรรมไทย ธนาวัฒน์ ธิติกุลรัตน์ (24) 152 0.14
ชาติพันธุ์ไทย อุษาวดี วันดี (31) 142 0.13
แทนคุณแผ่นดิน สุรศักดิ์ ก๋องหล้า (34) 115 0.10
ฐานรากไทย สมจิต ติธิ (25) 97 0.09
ประชานิยม เขมกร ปัญจขันธ์ (15) 77 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน มนต์ชัย มาลัย (17) 71 0.06
มหาชน อรชา อิกำเหนิด (23) 62 0.06
ประชาชนปฏิรูป โสภณ นาขวัญ (19) 53 0.05
ไทรักธรรม หิริญกฤษฎิ์ ภิรมย์ชัย (33) 43 0.04
พลังปวงชนไทย ยุทธพงศ์ คำสมุทร (29) 40 0.04
ประชากรไทย กรณิการ์ ฮาร์ท (30) 38 0.03
ผลรวม 112,145 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ (9)* 62,026 55.48
อนาคตใหม่ รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ (1) 24,897 22.27
พลังประชารัฐ เสงี่ยม แสนพิช (2) 14,024 12.54
ประชาธิปัตย์ ทินกร แกล้วกล้า (12) 2,188 1.96
เสรีรวมไทย เกษตรนพ ยามี (10) 1,378 1.23
สามัญชน ศุภนันท์ แสงบุญเรือง (29) 898 0.80
เพื่อชาติ สิบเอก สมศักดิ์ พรมภิยะ (5) 805 0.72
รวมพลังประชาชาติไทย ธวัชชัย จรูญชาติ (16) 535 0.50
พลังปวงชนไทย คชาชาญ แสงแก้ว (22) 487 0.44
ประชาภิวัฒน์ พนิดา มะโนธรรม (8) 483 0.43
เศรษฐกิจใหม่ บุญเทียน เรือนคำ (26) 474 0.42
พลเมืองไทย ประสงค์ ชนะชัย (24) 452 0.40
ประชาชาติ จีระศักดิ์ ร่มพนาธรรม (4) 361 0.32
พลังท้องถิ่นไท สัจจธรรม นนท์ภู (6) 358 0.32
พลังชาติไทย พันโท สมฤทธิ์ หน่อท้าว (3) 289 0.26
พลังไทยรักไทย ประพัฒน์ จิตสม (19) 266 0.24
ภราดรภาพ สุรชาติ ผิวแดง (13) 259 0.23
พลังครูไทย ประชัน จันระวังยศ (28) 233 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศศิมณี สิทธิขันแก้ว (11) 209 0.19
ชาติพัฒนา ชัยภักดิ์ แสงสุวรรณ (7) 195 0.17
ครูไทยเพื่อประชาชน กิตติคุณ มกรมณเฑียร (27) 165 0.15
ไทรักธรรม นงศ์ลักษณ์ เทพทองพันธ์ (33) 119 0.11
ภูมิใจไทย วิวัฒน์ สิงห์ใจ (17) 95 0.08
ประชานิยม กฤชกร สิทธิขันแก้ว (15) 89 0.08
ชาติพันธุ์ไทย ร้อยตรี ณฐศร สมวรรณ์ (30) 83 0.07
ประชาธรรมไทย ศิริชัย มะนิก (23) 75 0.07
พลังประชาธิปไตย สุรพล เทพวงศ์ (32) 73 0.07
ประชาชนปฏิรูป วรศาสส์ จับใจ (25) 66 0.06
มหาชน นงนุช บุญโสม (20) 64 0.06
ชาติไทยพัฒนา คงศักดิ์ นาถประเสริฐสกุล (18) 53 0.05
พลังธรรมใหม่ ศศิวิมล แซ่จ๋าว (14) 47 0.04
ถิ่นกาขาวชาววิไล อดิพร เสาหิน (31) 33 0.03
ประชากรไทย จรัล อำภัย (21)
แทนคุณแผ่นดิน อารีวัลย์ เครือปัญญา (34)
ผลรวม 111,807 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเชียงแสน เฉพาะตำบลแม่เงิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (9)* 40,972 41.63
อนาคตใหม่ ประหยัด เสียงดัง (5) 20,736 21.07
พลังประชารัฐ บัวสอน ประชามอญ (7)✔ 15,954 16.21
ประชาธิปัตย์ มิรันดี บุญแก้ว (4) 5,261 5.35
พลเมืองไทย นพดล รักมนุษย์ (10) 2,646 2.69
เพื่อชาติ พงษ์ทร ชยาตุลชาต (15) 2,460 2.50
เสรีรวมไทย บำเพ็ญ บินไทยสงค์ (1) 1,596 1.62
ภราดรภาพ ร้อยตำรวจเอก ดอน สมควร (8) 1,261 1.28
ประชาชาติ สุดา หาญเจริญชัยกุล (16) 1,011 1.03
ชาติพันธุ์ไทย ทินกร หอกทอง (29) 723 0.73
ภูมิใจไทย ปุกคำ มูลวงศ์ (27) 572 0.58
พลังปวงชนไทย จิรนันท์ จันทวงษ์ (24) 544 0.55
เศรษฐกิจใหม่ ทนาวุฒิ ปริญญาพัฒนบุตร (31) 510 0.52
พลังท้องถิ่นไท สมบูรณ์ ร่มพนาธรรม (13) 503 0.51
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมนึก มาลัย (14) 489 0.50
รักษ์ธรรม จันทร์ฉาย แซ่พ่าน (6) 446 0.45
ชาติพัฒนา วัชรพงศ์ จอมวงศ์ (11) 305 0.31
พลังไทยรักไทย อนันทิตา บุตรตา (21) 286 0.29
พลังชาติไทย สมชาติ ศรีจันทร์ดี (18) 213 0.22
ชาติไทยพัฒนา ธีรพล สุวรรณ (20) 210 0.21
ประชานิยม สมาน สุทธิสม (17) 197 0.20
ประชาธรรมไทย เทพพร จักรสมศักดิ์ (25) 189 0.19
ประชาภิวัฒน์ ปภพรรรณ เด่นรัตนตระกูล (2) 165 0.17
พลังธรรมใหม่ เหมยฮิน แซ่แจว (3) 145 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน ละอาด เจริญพร (12) 144 0.15
พลังแผ่นดินทอง เลาสา ฉัตรนภาลัย (34) 141 0.14
ถิ่นกาขาวชาววิไล วุฒิพัฒน์ เธียรสกุลฐิติ (30) 135 0.14
ประชาชนปฏิรูป เพ็ญพิมล หมวกคำ (28) 121 0.12
แทนคุณแผ่นดิน ว่าที่ร้อยตรี ธนพล คำเป๊ก (36) 83 0.08
ฐานรากไทย ภัทรกฤต ดวงสนิท (26) 71 0.07
พลังครูไทย จิรพูล มีปัญญา (23) 69 0.07
รวมพลังประชาชาติไทย ม้วย ชัยราช (19) 59 0.06
พลังประชาธิปไตย เวชยันต์ ทะคำ (33) 58 0.06
ไทรักธรรม ณิชภูมิ คำเมืองเหนือ (35) 57 0.06
มหาชน ศรีวรรณ์ ธินะ (22) 56 0.06
ผึ้งหลวง จุฑานาฏฐสิ์ อาสนามินโฒณิ์ (32) 37 0.04
ผลรวม 98,425 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สาย อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน ยกเว้น ตำบลแม่เงิน

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายพีรเดช คำสมุทร ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 [3]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ พีรเดช คำสมุทร (1) 23,273 31.12
เพื่อไทย อิทธิเดช แก้วหลวง (12)* 23,081 30.86
พลังประชารัฐ ศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี (8) 16,806 22.47
เพื่อชาติ อนุภาส ปฏิเสน (10) 2,732 3.65
ประชาธิปัตย์ สุภาพ ยาปะโลหิต (11) 1,960 2.62
เสรีรวมไทย ศิริพงศ์ มาณะศรี (14) 1,124 1.50
พลังปวงชนไทย โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย (21) 740 0.99
เศรษฐกิจใหม่ พัชรดา ศิริมา (25) 725 0.97
ประชาชาติ สุนิศา แดนแก้วรัตน์ (6) 638 0.85
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นรินทร์ ทารัตน์ (9) 399 0.53
เพื่อแผ่นดิน ชาญชัย เพ่งผล (28) 393 0.53
ชาติพัฒนา ภัทรวัลย์ ผลไพบูลย์ (2) 315 0.42
ภราดรภาพ กฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ (7) 307 0.41
พลเมืองไทย ฟ้าสะท้าน เตวีญะพิรุณฉาน (24) 262 0.35
ผึ้งหลวง อภิชาญ อินธรัตนชาติ (32) 243 0.32
พลังครูไทย ดำรง ตอบุญธง (26) 188 0.25
พลังชาติไทย ดวงคำ ใจเฝือ (3) 183 0.24
ครูไทยเพื่อประชาชน ศุภมิต มกรมณเฑียร (27) 175 0.23
พลังธรรมใหม่ ธีระวุฒิ คงเอียง (13) 148 0.20
ประชาธรรมไทย ธวัชชัย จันคำ (22) 146 0.20
ภูมิใจไทย สุภาภรณ์ ก๋าใจ (16) 112 0.15
พลังไทยรักไทย ภัทราพร โปราหา (34) 105 0.14
พลังท้องถิ่นไท วิภาพันธ์ ใจลังกาแก้ว (5) 93 0.12
แผ่นดินธรรม เกียรติ จงไพบูลย์กิจ (30) 90 0.12
ประชากรไทย สราวุฒิ จำนงค์ทรัพย์ (20) 89 0.12
ประชาภิวัฒน์ ทองมา ศรีสด (4) 87 0.12
รวมพลังประชาชาติไทย อ่อนจันทร์ ปิตตาสังข์ (15) 74 0.10
ชาติไทยพัฒนา ทินกร ชัยศิลปิน (17) 63 0.08
ฐานรากไทย สหศุภวิชญ์ ศิริสุภาวรรณ์ (23) 47 0.06
มหาชน จินดา ทาก่ำ (18) 45 0.06
ถิ่นกาขาวชาววิไล กชทรงพล อยู่อินทร์ (31) 39 0.05
ชาติพันธุ์ไทย จักรพันธ์ ศริเขียว (29) 37 0.05
ประชานิยม เทียนชัย มอญเพ็ชร (19) 36 0.05
ไทรักธรรม ร้อยตำรวจตรี สุวิทย์ กาศอุดม (33) 30 0.04
ผลรวม 74,785 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ละออง ติยะไพรัช (7)* 32,769 43.51
อนาคตใหม่ จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (9) 19,837 26.34
พลังประชารัฐ ผจญ ใจกล้า (1) 11,472 15.23
ประชาธิปัตย์ นำชัย อนันท์เดชา (12) 2,342 3.11
เสรีรวมไทย อัครเดช สมพบ (3) 1,133 1.50
เพื่อชาติ กิตติชาติ เมืองมา (2) 1,087 1.44
พลังปวงชนไทย สุกิจ ชุ่มใจ (5) 1,030 1.37
พลเมืองไทย มนู สุเลียมมา (21) 799 1.06
พลังชาติไทย พุทธสวาท จาอินต๊ะ (8) 555 0.74
ถิ่นกาขาวชาววิไล องอาจ สายลังกา (27) 540 0.72
เศรษฐกิจใหม่ สุภาการ ภัทรพลสุขฤดี (24) 482 0.64
ภราดรภาพ บุญสม วันเต็ม (6) 430 0.57
ชาติพัฒนา เทพบุตร แปงสนิท (10) 319 0.42
พลังท้องถิ่นไท กล้าหาญ ร้อยต้นแก้จน (4) 266 0.35
ประชาภิวัฒน์ เอกณัฏฐ์ อ่องรอง (11) 232 0.31
ครูไทยเพื่อประชาชน ภาวิณี อิ่นแก้ว (19) 216 0.29
ประชาธรรมไทย ทศทัศน์ กาปัญญา (23) 215 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สังวาลย์ เจริญสุข (14) 190 0.25
พลังครูไทย สิขิม รักพงศ์ (30) 173 0.23
ภูมิใจไทย จำรัส บุญยืน (22) 171 0.23
ไทรักธรรม สถาพร เพชรแก้ว (29) 155 0.21
มหาชน พิพัฒน์ ธินะ (20) 153 0.20
พลังไทยรักไทย นรินลักษณ์ ราชคม (26) 141 0.19
ประชานิยม แสงระวี จูเปาะ (16) 110 0.15
ชาติไทยพัฒนา กรวิภา สุวรรณ (18) 92 0.12
เพื่อแผ่นดิน ประยงค์ เภารัตน์ (15) 85 0.11
พลังธรรมใหม่ เจียวอิ้น แซ่ลี (13) 83 0.11
ประชาชนปฏิรูป ชาญณรงค์ ธิการ (25) 81 0.11
รวมพลังประชาชาติไทย วันดี ศรีจันทร์ (17) 80 0.11
ผึ้งหลวง พิมลรัตน์ ตั้งกิจเจริญถาวร (28) 71 0.09
ผลรวม 75,309 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. "พิธา" นำทีมเพื่อนอนาคตใหม่ ย้ายเข้า #พรรคก้าวไกล ทำแฮชแท็กพุ่งอันดับ 1
  3. "พิธา" นำทีมเพื่อนอนาคตใหม่ ย้ายเข้า #พรรคก้าวไกล ทำแฮชแท็กพุ่งอันดับ 1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]