จังหวัดนราธิวาสในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนราธิวาสในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Wan Muhamad Noor Matha.jpg Prayuth 2018 cropped.jpg ACT PARTY LOGO.jpg
พรรค ประชาชาติ พลังประชารัฐ รวมพลังประชาชาติไทย
เขตล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Increase2 Steady0
คะแนนเสียง 124,625 85,254 51,862
ร้อยละ 31.21 21.35 12.99

  Fourth party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 4
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease4
คะแนนเสียง 47,494
ร้อยละ 11.90

Narathiwat general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาชาติ 4 124,625 31.21% 2 Increase2 50.00%
พลังประชารัฐ 4 85,254 21.35% 2 Increase2 50.00%
รวมพลังประชาชาติไทย 4 51,862 12.99% 0 Steady 0.00%
ประชาธิปัตย์ 4 47,494 11.90% 0 Decrease4 0.00%
อื่น ๆ 130 90,015 22.55% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 146 399,250 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาชาติ
  
31.21%
พลังประชารัฐ
  
21.35%
รวมพลังประชาชาติไทย
  
12.99%
ประชาธิปัตย์
  
11.90%
อื่น ๆ
  
22.55%
ที่นั่ง
ประชาชาติ
  
50.00%
พลังประชารัฐ
  
50.00%
รวมพลังประชาชาติไทย
  
0.00%
ประชาธิปัตย์
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอตากใบ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วัชระ ยาวอหะซัน (5)✔ 32,268 32.61
ประชาชาติ มาหะมะรอปี เจ๊ะแว (3) 22,555 22.79
ประชาธิปัตย์ กูอาเซ็ม กูจินามิง (10)* 15,122 15.28
รวมพลังประชาชาติไทย ดาบตำรวจ มโณ วารีวะนิช (8) 12,102 12.23
อนาคตใหม่ มูซอพัรคอยรุดดีน อาลี (6) 8,761 8.85
ภูมิใจไทย มะฮัสตี มะแซสะอิ (4) 2,267 2.29
เพื่อไทย ต่วนโซะ มือกะหามะ (1) 1,532 1.55
เสรีรวมไทย อัซมาน มามะ (22) 789 0.80
พลังท้องถิ่นไท สุริยา ทองลือ (11) 570 0.58
ชาติไทยพัฒนา วาร์มูฮำหมัด บินแวดาโอะ (17) 402 0.41
เศรษฐกิจใหม่ มะตอเฮ เจ๊ะโด (27) 379 0.38
เพื่อชาติ มูฮัมมัด กะจิ (23) 278 0.28
เพื่อธรรม อิบรอเฮ็ม บินมามะ (9) 199 0.20
ถิ่นกาขาวชาววิไล รอมือละ เจะหะ (28) 183 0.18
พลังสังคม แวดีมัน แวเด (30) 175 0.18
พลังสหกรณ์ ประสงค์ ศรีสวัสดิ์ (26) 143 0.14
พลังปวงชนไทย สมหวัง รัตนมณี (7) 121 0.12
แผ่นดินธรรม อมรรัตน์ เข็มขาว (19) 115 0.12
พลเมืองไทย จเรศักดิ์ เหลือมปุ๋ย (33) 115 0.12
ไทรักธรรม มะอูเซ็ง สาและ (38) 113 0.11
เพื่อคนไทย ยูมีรา ดารามั่น (12) 104 0.11
ทางเลือกใหม่ เพ็ญทิพย์ เรียบร้อย (24) 98 0.10
พลังไทยรักชาติ รอซือดี ลาเต๊ะ (20) 88 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ มาหะมะสุกือรี มะแซ (16) 76 0.08
ชาติพัฒนา มาหะมะ หะยีมามะ (21) 69 0.07
ประชาธรรมไทย อับดุลหาดี เจะมามะ (13) 64 0.06
พลังไทยรักไทย อับดุลลาคาฟาน อับดุลกานาน (31) 59 0.06
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มะซอเรย์ ยากา (14) 51 0.05
คลองไทย ฮาซัน หะแว (18) 48 0.05
ประชาภิวัฒน์ สมาแอ อับดุลดานิง (15) 33 0.03
ภราดรภาพ อภิวิชญ์ สะนิ (35) 24 0.02
ครูไทยเพื่อประชาชน อับดุลเลาะ สะเมาะ (29) 22 0.02
ประชาไทย สะกรี เจะอาแซ (36) 15 0.02
ภูมิพลังเกษตรกรไทย อับดุลเล๊าะ ยะกี (37) 11 0.01
ไทยธรรม วสันต์ อาแว (32) 9 0.01
ไทยรักษาชาติ สหรัฐ มุณีรัตน์ (2)
พลังชาติไทย อาซิ ลาเต๊ะ (25)
พลังประชาธิปไตย รอนิง อีซอ (34)
ผลรวม 98,960 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (2) 34,211 37.74
ประชาชาติ สารี สะมะแอ (11) 21,825 24.07
ประชาธิปัตย์ เจ๊ะซู ตาเหย็บ (6) 13,012 14.35
รวมพลังประชาชาติไทย สุรเชษฐ์ แวอาแซ (4)* 8,695 9.59
อนาคตใหม่ มูฮัมหมัดซัยฟูดีน ดอเลาะ (16) 6,325 6.98
เสรีรวมไทย อาณีซา อัสสัมตุลา (9) 1,013 1.12
ภูมิใจไทย วสันต์ แวอุเซ็ง (1) 967 1.07
เพื่อธรรม มะหามัด ฮามิ (3) 643 0.71
ทางเลือกใหม่ ฮัมดัม เจะโวะ (22) 450 0.50
เศรษฐกิจใหม่ อาซือรี มะยูนุ (26) 444 0.49
ภราดรภาพ ภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง (23) 391 0.43
เพื่อคนไทย สสิธร สะนิ (10) 316 0.35
เพื่อชาติ ซำซียะห์ ดือเระ (5) 224 0.25
พลังท้องถิ่นไท แวดอเลาะ ยูโซะ (12) 223 0.25
ชาติไทยพัฒนา อาร์มาน อารอมะ (15) 218 0.24
ชาติพัฒนา ซีดิ นิมะ (13) 185 0.20
พลังไทยรักไทย แวเมาะ แวมามะ (31) 179 0.20
พลังชาติไทย รอฮัน สือนิ (34) 169 0.19
พลเมืองไทย บันลือ รัตนสกุล (32) 160 0.18
เพื่อแผ่นดิน เกียรติ์ สุขแดงพรหม (20) 154 0.17
แผ่นดินธรรม ยุลิน สุวรรณคีรี (24) 133 0.15
คลองไทย บือราฮัน เจ๊ะสมอเจ๊ะ (8) 100 0.11
พลังไทยรักชาติ มาเรียม ศรีตุลาการ (21) 94 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ ว่าที่ร้อยตรี มูฮำหมัดอัคมัล อาลี (14) 83 0.09
ไทรักธรรม ดาการียา สมาแอ (37) 76 0.08
ประชาธรรมไทย มักตา ดอเลาะ (25) 61 0.07
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มูฮำมัดนิรันดร เลาะนะ (17) 56 0.06
พลังประชาธิปไตย ตามีซี ดอเล๊าะ (33) 37 0.04
ประชาภิวัฒน์ เลาะ หามะ (19) 36 0.04
พลังไทสร้างชาติ ดือเล๊าะ บินหามะ (35) 35 0.04
พลังปวงชนไทย มนัส ว่องไว (18) 34 0.04
ถิ่นกาขาวชาววิไล นิมุ ซาเม๊าะ (28) 34 0.04
ครูไทยเพื่อประชาชน ดุสิต สาวดี (27) 25 0.03
ภูมิพลังเกษตรกรไทย มุสตอปา เจ๊ะอูเซ็ง (36) 24 0.03
พลังสังคม มะแอ สะอิ (30) 19 0.02
ไทยธรรม ซารีนา สะดียามู (29) 9 0.01
ไทยรักษาชาติ สมพร จันทร์ชู (7)
ผลรวม 90,660 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ กูเฮง ยาวอหะซัน (2)✔ 39,438 40.23
รวมพลังประชาชาติไทย รำรี มามะ (8)* 19,525 19.92
พลังประชารัฐ ตัสนีม เจ๊ะตู (35) 15,596 15.91
ประชาธิปัตย์ ใซดี เจ๊ะหามะ (6) 10,583 10.79
อนาคตใหม่ ยูโซ๊ะ ดอเล๊าะ (15) 6,129 6.25
เพื่อไทย สุกรี ซูเฟียน (3) 1,321 1.35
ภูมิใจไทย ฮาเซ็ง มาหะ (7) 772 0.79
เสรีรวมไทย ไซนูดิง ยาลา (4) 585 0.60
เพื่อธรรม พิเศรษฐ์ สงนาวา (1) 467 0.48
ครูไทยเพื่อประชาชน พาอีซ๊ะ แมหะ (22) 417 0.43
เพื่อชาติ อาอีซะห์ สาเระ (28) 411 0.42
เพื่อคนไทย สมัย ฮารง (10) 248 0.25
พลังปวงชนไทย อาแซ สะบูดิง (5) 225 0.23
พลังสังคม บุดีมัน มาเย๊าะกาเซ๊ะ (26) 208 0.21
พลังท้องถิ่นไท อาดือนัง แกมะ (12) 185 0.19
ประชาธิปไตยใหม่ เกรียงศักดิ์ มะมิง (14) 173 0.18
แผ่นดินธรรม ย่อง แดงอินทร์ (23) 173 0.18
ชาติพัฒนา ตูวันอิบราฮีม ตูวันสะราวี (9) 165 0.17
พลังชาติไทย คอซีม๊ะห์ มะเซ็ง (20) 154 0.16
ชาติไทยพัฒนา สุรินทร์ หะยีหมัด (11) 147 0.15
พลังไทยรักไทย อัลลาวี สมัตถนาค (25) 139 0.14
พลังประชาธิปไตย ปัทมา ยือราเฮง (27) 112 0.11
ประชาภิวัฒน์ อานีรัน ยูนุ๊ (13) 97 0.10
ไทรักธรรม วรรณา บุญแก้ว (33) 94 0.10
ถิ่นกาขาวชาววิไล สุขกรี แวนามะ (21) 89 0.09
ไทยธรรม มูฮำมัด เลาะหามะ (24) 79 0.08
พลเมืองไทย วินัย ผดุงมาตร (30) 77 0.08
ภูมิพลังเกษตรกรไทย สาลูดิน ยะปา (32) 76 0.08
มหาชน มูฮัน บูละ (34) 72 0.07
ทางเลือกใหม่ มาลีดา มะทา (18) 62 0.06
ประชาธรรมไทย รอมือลี มะลิแต (31) 61 0.06
พลังไทสร้างชาติ อับดุลเลาะ อาบู (29) 53 0.05
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อัสรี เจ๊ะอาลี (16) 45 0.05
ภราดรภาพ หารง ยามา (19) 40 0.04
คลองไทย ฮารงค์ เซ็นนุดีน (17) 21 0.21
ผลรวม 98,039 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (11) 40,807 36.57
ภูมิใจไทย สุกรี มะเต๊ะ (4) 34,451 30.87
รวมพลังประชาชาติไทย เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง (9) 11,540 10.34
ประชาธิปัตย์ โฅไมนี ดารายีสาฮอ (1) 8,777 7.87
อนาคตใหม่ เตาฟีก ลีฆะ (15) 6,470 5.80
พลังประชารัฐ สุรียา ยีลูมา (2) 3,179 2.85
เพื่อไทย มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง (8) 1,453 1.30
เสรีรวมไทย นิมิง นิโซ๊ะ (10) 709 0.64
ครูไทยเพื่อประชาชน การ์ตีนา เล๊ะสิ (24) 560 0.50
พลเมืองไทย นิติมา นิเลาะ (31) 447 0.40
เพื่อคนไทย มะสาเร บือราเฮงบลูกา (3) 396 0.35
ชาติไทยพัฒนา อดิศร เย็ง (12) 322 0.29
พลังไทยรักชาติ มาหะมะรอฟี เจ๊ะเด็ง (29) 241 0.22
ประชาธรรมไทย ใอนี ระเซีย (5) 222 0.20
คนธรรมดาแห่งประเทศไทย อาหามะ ลีเฮ็ง (36) 198 0.18
พลังท้องถิ่นไท ต่วนอัรซู ดือมุงกาป๊ะ (7) 159 0.14
เพื่อชาติ อับดุลเล๊าะ หะยีสะบูดิง (23) 157 0.14
แผ่นดินธรรม ยินดี ฉัตรมณี (21) 155 0.14
เศรษฐกิจใหม่ อับดุลยะฮะรี แวกือจิ (27) 149 0.13
เพื่อธรรม สุวิชช์ ศรีสุวรรณ (14) 147 0.13
พลังประชาธิปไตย อุสมาน สามะอะกา (33) 133 0.12
พลังปวงชนไทย มะยูนัน มามะ (6) 122 0.11
พลังชาติไทย มูฮามะ ยาหะยู (19) 121 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อาซีซะ ลือโมะ (13) 109 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ บัซรีย์ เดวาดาแล (20) 102 0.09
ทางเลือกใหม่ หะมุ ลาซิ (17) 79 0.07
คลองไทย อดุลย์เลาะห์ ลาสารี (16) 69 0.06
ประชาชนปฏิรูป พันตำรวจเอก พยงค์ สานุกูล (22) 69 0.06
ไทรักธรรม นิสิต ดือราแม (35) 48 0.04
พลังไทยรักไทย รูสลาม สามะ (30) 43 0.04
ถิ่นกาขาวชาววิไล มะสูเกียน มามะ (25) 41 0.04
ไทยธรรม มะดาห์รี นิมิง (28) 37 0.03
ภราดรภาพ อัมรัน เจ๊ะเลาะ (18) 31 0.03
ประชาภิวัฒน์ ดรุณี แสงเดือน (32) 30 0.03
ภูมิพลังเกษตรกรไทย อาสิรา มูดอ (34) 18 0.02
พลังสังคม ดารียะ ต่วนปูเต๊ะ (26)
ผลรวม 111,591 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. INN News (16 กุมภาพันธ์ 2562). "43พรรคลุยศึกชิงส.ส.4เขตนราธิวาสคึกคัก". innnews. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]