จังหวัดปัตตานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดปัตตานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Wan Muhamad Noor Matha.jpg อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค ประชาชาติ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 1 2
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น2 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 98,573 61,871 50,433
ร้อยละ 27.62 17.33 14.13

Pattani general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาชาติ 4 98,573 27.62% 2 เพิ่มขึ้น2 50.00%
ภูมิใจไทย 4 61,871 17.33% 1 Steady 25.00%
ประชาธิปัตย์ 4 50,433 14.13% 1 ลดลง1 25.00%
อื่น ๆ 128 146,077 40.92% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 140 356,954 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาชาติ
  
27.62%
ภูมิใจไทย
  
17.33%
ประชาธิปัตย์
  
14.13%
อื่น ๆ
  
40.92%
ที่นั่ง
ประชาชาติ
  
50.00%
ภูมิใจไทย
  
25.00%
ประชาธิปัตย์
  
25.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตําบลบางปู ตําบลแหลมโพธิ์ ตําบลตะโละกาโปร์ ตําบลยามู ตําบลราตาปันยัง ตําบลตาแกะ ตําบลปิยามุมัง ตําบลตะโละ ตําบลตาลีอายร์ และตําบลปุลากง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อันวาร์ สาและ (5)* 19,883 20.63
ประชาชาติ วรวิทย์ บารู (1) 15,233 15.80
ชาติไทยพัฒนา สนิท นาแว (7) 13,614 14.12
ภูมิใจไทย บัณฑิต อับดุลบุตร (3) 13,487 13.99
อนาคตใหม่ อภิศักดิ์ หะยีมะ (17) 11,951 12.40
รวมพลังประชาชาติไทย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ (6) 11,095 11.51
พลังประชารัฐ มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ (9) 5,673 5.88
เพื่อไทย อัสมาน โต๊ะมีนา (11) 1,421 1.47
เสรีรวมไทย เฟาซี ดอเล๊าะ (14) 857 0.89
เศรษฐกิจใหม่ มูฮัมมะซายดี เฮาะมะ (27) 826 0.86
คลองไทย นฤเบศร์ ขวัญเชื้อ (8) 333 0.35
พลังท้องถิ่นไท รอมลี แวหะมะ (4) 292 0.30
ชาติพัฒนา ชยันต์ เพชรล้อม (2) 255 0.26
ถิ่นกาขาวชาววิไล อุดมศักดิ์ แวนิด (25) 178 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน ณรงค์ มะเซ็ง (23) 136 0.14
เพื่อแผ่นดิน อัฎฐพล เพ็ชรภิมล (28) 132 0.14
พลังไทยรักไทย อับดุลอาริ ยะโกะ (26) 128 0.13
พลังชาติไทย ซารีพ๊ะ เจ๊ะนะ (21) 110 0.11
ประชาชนปฏิรูป ไพโรจน์ คณานุรักษ์ (33) 83 0.09
เพื่อชาติ อนัตตา แข็งแรง (16) 77 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ อับดุลกอเดร์ ประดู่ (22) 73 0.08
พลเมืองไทย มุสตอปา สะแม (30) 73 0.08
แผ่นดินธรรม คณนภัค ปานแก้ว (31) 61 0.06
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นิรายา เลาะนะ (19) 59 0.06
พลังสังคม อัสมูนี เจ๊ะอุบง (29) 58 0.06
ประชานิยม รอเสะ เจะหะ (10) 55 0.06
ประชาภิวัฒน์ หายาตี บูสะมัน (13) 52 0.05
พลังประชาธิปไตย อับดุลเล๊าะ สะดียามู (32) 46 0.05
เพื่อธรรม บัญญัติ มะเด็ง (12) 43 0.04
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ขนิษฐา อรัญญภาค (34) 29 0.03
ไทรักธรรม ประกาศ แก้วแกมพุทธ (35) 26 0.03
ภราดรภาพ อามีเน๊าะ ดาโอะ (24) 24 0.02
ไทยธรรม พารีด๊ะ หมัดเจริญ (18) 20 0.02
พลังไทยรักชาติ บดินทร์ มีแฮ (20) 17 0.02
ไทยรักษาชาติ เจ๊ะมะรูดิง เจ๊ะโซ๊ะ (15)
ประชาไทย อัครเดช เลิศตระกูลทรัพย์ (36)
ผลรวม 96,400 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย อับดุลบาซิม อาบู (1) 17,652 20.73
ประชาชาติ มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา (7)✔ 17,218 20.22
รวมพลังประชาชาติไทย ศิรวัชโชติ รัตนมาลา (19) 14,918 17.52
ประชาธิปัตย์ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม (10)* 12,885 15.13
อนาคตใหม่ วันนอร์ หะยีเมาะลอ (4) 6,936 8.15
พลังท้องถิ่นไท มูฮำมัดรอปี หม้อแหล่ (6) 5,667 6.66
พลังประชารัฐ อัศมี หยีดาโอะ (8) 3,923 4.61
เสรีรวมไทย อัดนัน สุหลง (5) 1,137 1.34
ชาติไทยพัฒนา เอกอนันต์ วันอารีย์สกุล (14) 857 1.01
พลังชาติไทย สมมาตร พรหมดำเนิน (20) 499 0.59
เศรษฐกิจใหม่ ซูเฟียน สะดียามู (26) 344 0.40
แผ่นดินธรรม เฉลิมพล ธรรมชาติ (21) 305 0.36
คลองไทย ชาญฤทธิ์ หนูชูแก้ว (2) 272 0.32
เพื่อธรรม พันตำรวจโท อนุวัตร ดอเลาะเซาะ (3) 267 0.31
พลังไทยรักไทย ญูฮัน หะยีเด็ง (27) 214 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ สะมาแอ สะมะแอ (24) 210 0.25
พลังประชาธิปไตย ไซดอาลี ไซดอูเซ็ง (29) 197 0.23
เพื่อชาติ ดอรอหะ สะมุดิง (12) 188 0.22
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย โรสรี่ ศรีตุลาการ (11) 187 0.22
ไทรักธรรม เจษฎา บาเหม (33) 183 0.21
ถิ่นกาขาวชาววิไล ดอฮิง มูดอ (18) 177 0.21
เพื่อแผ่นดิน อามีนา เพ็ชรภิมล (30) 150 0.18
สยามพัฒนา สุดใจ ชุมนุมมณี (15) 116 0.14
ครูไทยเพื่อประชาชน รอแม สาเมาะ (22) 94 0.11
ประชาธรรมไทย นิรันดร์ แวดือราแม (13) 84 0.10
ประชาภิวัฒน์ ซาลีฮะ เซ็ง (17) 81 0.10
ไทยธรรม สีฮาบูดิน หะยีมะเด็ง (16) 76 0.09
พลังไทสร้างชาติ ไตยีบา สาและ (28) 75 0.09
ประชาไทย ดุนยา เบญฮาริศ (34) 66 0.08
ประชานิยม ขาเดร์ มูซอ (25) 56 0.07
ภูมิพลังเกษตรกรไทย แวฮานี แวแยนา (31) 50 0.06
พลังสังคม แวสะแม แวสุหลง (32) 30 0.04
ภราดรภาพ อายิ ยูโซะ (23) 24 0.03
ไทยรักษาชาติ ดาบตำรวจ อับดุลเลาะ สะนิดอเลาะ (9)
ผลรวม 85,138 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตําบลบางปู ตําบลแหลมโพธิ์ ตําบลตะโละกาโปร์ ตําบลยามู ตําบลราตาปันยัง ตําบลตาแกะ ตําบลปิยามุมัง ตําบลตะโละ ตําบลตาลีอายร์ และตําบลปุลากง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ อนุมัติ ซูสารอ (3)* 36,799 40.57
ภูมิใจไทย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ (14) 18,109 19.96
พลังประชารัฐ นัซรูดดีน ฮัจยีดาโอะ (10) 11,740 12.94
ประชาธิปัตย์ คอเลฟ เจ๊ะนา (6) 9,980 11.00
อนาคตใหม่ อาลีฟ มาแฮ (13) 6,742 7.43
รวมพลังประชาชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง (15)✔ 2,322 2.56
เพื่อไทย นาเซร์ พงค์ประเสริฐ (5) 810 0.89
เสรีรวมไทย เซ็ง ปูเตะ (1) 632 0.70
ชาติไทยพัฒนา อับดุลรามัน มะยูโซะ (18) 483 0.53
แผ่นดินธรรม นุกูล ขวัญทอง (23) 459 0.51
พลังท้องถิ่นไท อุสมาน อับดุลเลาะ (11) 282 0.31
ชาติพัฒนา รอฮันนี เจะเลาะ (8) 269 0.30
เพื่อแผ่นดิน ดวงฤดี นิลจันทร์ (30) 232 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ซาวีย๊ะ หะยีแวและ (4) 211 0.23
พลังชาติไทย ซาบารี มะลี (26) 177 0.20
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ธิปัตยา กิ้มเส็ม (34) 168 0.19
เศรษฐกิจใหม่ อิสมาแอ ยาดา (29) 160 0.18
ประชาภิวัฒน์ นิอิลยัส นิมะ (9) 150 0.17
เพื่อชาติ กอเดร์ สือแต (16) 140 0.15
คลองไทย ยารอน๊ะ มะแซ (7) 97 0.11
พลังประชาธิปไตย อับดุลสาลาม ยูโซะ (33) 83 0.09
เพื่อธรรม เจะดิง ดาเล็ง (12) 69 0.08
ทางเลือกใหม่ ตอเละ ยุโซ๊ะ (28) 63 0.07
ไทยธรรม มะสุกรี สาเมาะ (17) 62 0.07
พลังไทยรักไทย อัซมัน อาแซ (27) 60 0.07
ถิ่นกาขาวชาววิไล ฮัมเสียะ ปูเงิน (21) 52 0.06
พลังไทยรักชาติ อายุ สะสอเล็ง (22) 50 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน ปานุสซี สารี (24) 49 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ อภิเชษฐ์ เจะเล็ง (25) 47 0.05
ประชาไทย มะลี ดามะ (36) 45 0.05
ไทรักธรรม สุพรรณี ศรีปาน (35) 42 0.05
ภราดรภาพ เสาเดาะ มามะ (31) 39 0.04
ประชาธรรมไทย อับดุลฮากัม หะยีเจะหลง (19) 35 0.04
พลเมืองไทย มูฮำมัด อาแว (32) 26 0.03
ประชานิยม แวปา แวตาเยะ (20) 23 0.03
ไทยรักษาชาติ มูฮัมมัดนัสรี เงาะ (2)
ผลรวม 90,707 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก มาตุภูมิ

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาชาติ สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (6)* 29,323 34.62
พลังประชารัฐ อันวาร์ สะมาแอ (4) 15,718 18.56
ภูมิใจไทย มูฮำมัดอาลาวี บือแน (5) 12,623 14.90
รวมพลังประชาชาติไทย ซาตา อาแวกือจิ (9)✔ 8,636 10.19
ประชาธิปัตย์ ฟรีดี เบญอิบรอน (8) 7,685 9.07
อนาคตใหม่ วันฮูเซน แวหะยี (10) 6,741 7.96
เสรีรวมไทย อับดุลฮารีส อดุลยศาสน์ (3) 485 0.57
ชาติไทยพัฒนา อิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์ (19) 392 0.46
เศรษฐกิจใหม่ อาแซ บิง (24) 328 0.39
ชาติพัฒนา เจ๊ะโมฮำหมัดอิสฟิตรี เจ๊ะโมง (1) 326 0.38
พลังท้องถิ่นไท อาหะมะ เวาะผา (7) 309 0.36
ครูไทยเพื่อประชาชน มัจญ์ดิยะฮ์ อาสัน (26) 228 0.27
ประชาธิปไตยใหม่ รุสดี แนราฮิง (25) 222 0.26
ไทยธรรม สูรียา ฮามะ (17) 207 0.24
พลังประชาธิปไตย มูฮัมมัดอัสนาน กาหม๊ะ (29) 162 0.19
เพื่อชาติ ประสิทธิ์ แท่นเอียด (12) 147 0.17
พลังสังคม อานัส ดอร์เลาะห์ (28) 135 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รุสณี เอี่ยมเด (2) 132 0.16
เพื่อธรรม ยูโซะ หามะ (11) 117 0.14
พลังชาติไทย มะเย็ง ซามูดิง (22) 110 0.13
พลังไทยรักไทย แมะยะ สามะ (27) 95 0.11
คลองไทย อับดุลตอเละ สามอ (14) 91 0.11
พลเมืองไทย ตอยบัส ยาซิง (30) 85 0.10
ประชาธรรมไทย ซูไรยา เบ็ญจ์วรรณมาศ (15) 75 0.09
ประชานิยม อิบราเฮม กอตอ (13) 60 0.07
ประชาภิวัฒน์ นูรฮายาตี บูละ (16) 58 0.07
ถิ่นกาขาวชาววิไล มูดอ แก่ (21) 49 0.06
ประชาไทย ฮัมฎาณ บือซา (34) 39 0.05
เพื่อแผ่นดิน ประสาน ยูแมน (20) 34 0.04
แผ่นดินธรรม เติมศักดิ์ ถาวรสุข (23) 34 0.04
พลังไทยรักชาติ อดุลย์ สาและ (32) 26 0.03
ไทรักธรรม ฮาซัน หมักหมัน (33) 25 0.03
ภราดรภาพ ดอเลาะ สาและ (31) 12 0.01
ไทยรักษาชาติ อิบรอฮิม ยานยา (18)
ผลรวม 84,709 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชาติ ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. INN News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "43ผู้สมัครส.ส.ปัตตานีวันแรกมา18พรรค4เขต". innnews. สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]