จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Prayuth 2018 cropped.jpg Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
เขตล่าสุด 7 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 6 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 221,915 138,988 84,365
ร้อยละ 39.09 24.48 14.86

2019 Sakon Nakhon Election Map.png
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 221,915 39.09% 6 ลดลง1 100.00%
พลังประชารัฐ 6 138,988 24.48% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 6 84,365 14.86% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 188 122,438 21.57% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 206 567,706 100.00% 6 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
39.09%
พลังประชารัฐ
  
24.48%
อนาคตใหม่
  
14.86%
อื่น ๆ
  
21.57%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
พลังประชารัฐ
  
0.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (12)* 38,544 36.67
พลังประชารัฐ สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ (8) 31,145 29.63
อนาคตใหม่ ภิญโญ ขันติยู (13) 20,097 19.12
ชาติพัฒนา พรศรี พรหมภักดี (7) 2,974 2.83
เสรีรวมไทย สมยศ นาหมื่นหงษ์ (1) 2,826 2.69
ประชาธิปัตย์ ยุพาวรรณ จักรพิมพ์ (4) 1,774 1.69
เศรษฐกิจใหม่ บุญญามี วงค์ศรีดา (21) 1,297 1.23
ภูมิใจไทย อาทิตย์ แสนมะฮุง (2) 1,269 1.21
เพื่อคนไทย รชานนท์ ศิรัญญา (16) 735 0.70
พลังท้องถิ่นไท วิภาวี ยี่วาศรี (17) 526 0.50
พลังปวงชนไทย วิชาญ นิยมสัตย์ (28) 506 0.48
รวมพลังประชาชาติไทย อานนท์ โสรินทร์ (11) 379 0.36
พลังไทยรักไทย พันเอก วีรศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน (3) 374 0.36
พลังประชาธิปไตย ธนวัฒน์ ภูบุญเต็ม (32) 362 0.34
พลังชาติไทย บุญเลิศ สีน้ำเงิน (27) 277 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ ดาบตำรวจ ธีระญาณมุนี ศรีสุทโท (15) 246 0.23
ประชาชาติ ชัยกฤต เผ่าบุญเกิด (18) 232 0.22
ชาติไทยพัฒนา ตันติกร คำมุงคุณ (22) 196 0.19
สยามพัฒนา กู้ศักดิ์ ทับทิม (24) 174 0.17
พลังธรรมใหม่ ประยูรศรี ทุมคำ (10) 155 0.15
ประชาชนปฏิรูป กุลทอง เหล่าหว้าน (9) 154 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เบน กั้วพรหม (6) 153 0.15
เพื่อชาติ ไสว ทะจรสมบัติ (23) 145 0.14
ภูมิพลังเกษตรกรไทย วิชิต แก้วกัญญา (29) 118 0.11
ไทรักธรรม ร้อยตรี อุทิศ บุตรดี (34) 88 0.08
ประชานิยม พลสิทธิ์ โสบุญ (19) 74 0.07
ประชาภิวัฒน์ นาวาโท สนั่น ชินวงศ์ (5) 73 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน อนันต์ ภูมิทอง (25) 66 0.06
กรีน ภัทรกร กิจอำมาตย์ (30) 50 0.05
พลังศรัทธา ณรงค์ฤทธิ์ โสมเกษตรินทร์ (33) 43 0.04
ประชาธรรมไทย ทวียศ ประกิ่ง (26) 42 0.04
พลังสังคม อภิชาติ รัตนะ (31) 28 0.03
พลเมืองไทย พัทธนันท์ อธิภูชนะชัย (14)
เพื่อนไทย ศรีทัศน์ แก่นจำปา (21)
ผลรวม 105,122 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย และอำเภอภูพาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิยม เวชกามา (17)* 34,797 41.81
พลังประชารัฐ ชาญชัย งอยผาลา (4) 23,556 28.31
เพื่อชาติ เฉลิมชัย อุฬารกุล (18)✔ 4,359 5.24
ภูมิใจไทย ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (14) 3,630 4.36
ชาติพัฒนา วิลเลี่ยม พรหมภักดี (6) 3,214 3.86
เสรีรวมไทย นิจตะยา คงชุ่มชื่น (1) 2,960 3.56
ประชาธิปัตย์ อนุชิตชัย ชมภูราช (3) 1,595 1.92
เพื่อคนไทย เขมจิรา ชุมปัญญา (10) 1,032 1.24
เศรษฐกิจใหม่ สมหมาย วงมะแสน (30) 1,030 1.24
พลังชาติไทย สวาด เกตมาศ (24) 998 1.20
ประชาชาติ ชาตรี หล้าพรหม (7) 763 0.92
รวมพลังประชาชาติไทย ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์ (2) 757 0.91
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พิรุณรักษ์ เริ่มรักษ์ (16) 724 0.87
สยามพัฒนา ต่อพงษ์ โกมินทรชาติ (22) 683 0.82
พลเมืองไทย หมื่นศักดิ์ อินธิแสง (9) 437 0.53
พลังปวงชนไทย ชลิดา วัฒนะ (5) 352 0.42
พลังไทยรักไทย วารุฒ ผากงคำ (27) 299 0.36
ประชาธิปไตยใหม่ ชวลิต สอนระวัตร์ (19) 219 0.26
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนาวุธ แฮนเกตุ (25) 180 0.22
ประชาธรรมไทย วันชัย พิชัยคำ (26) 172 0.21
พลังธรรมใหม่ ธีรพงค์ พรมภา (15) 171 0.21
ประชานิยม สุนทรี สุวรรณเรืองฉาย (12) 164 0.20
พลังท้องถิ่นไท ฉลาด ขันธุลา (8) 163 0.20
ชาติไทยพัฒนา เกษตร งอยแพง (23) 154 0.19
ไทรักธรรม พิพัฒน์ วุฒิพงศ์ภัคภิญญา (34) 153 0.18
ประชาภิวัฒน์ ณัฐธนชัย นาวารี (21) 138 0.17
ประชาชนปฏิรูป ศักดิ์ชัย ฤทธิ์จันดี (13) 125 0.15
กรีน แก้วมณี วงศ์อินอยู่ (31) 108 0.13
สามัญชน เสงี่ยม สุดไชยา (29) 105 0.13
เพื่อแผ่นดิน กอบชัย กลางสวัสดิ์ (20) 91 0.11
พลังสังคม เนตรนอง ก่ำศรี (28) 60 0.07
พลังศรัทธา นิวัติ ไพไหล (33) 32 0.04
อนาคตใหม่ ภูเบศวร์ เห็นหลอด (11)
ไทยรักษาชาติ อภิวัฒน์ มีชัย (32)
ผลรวม 83,221 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอส่องดาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พัฒนา สัพโส (10)* 37,644 38.60
ชาติพัฒนา วีรศักดิ์ พรหมภักดี (2) 18,427 18.90
อนาคตใหม่ เลิศอุดม นาคโคตรคำ (1) 15,305 15.69
พลังประชารัฐ สมพงษ์ อาจไพรินทร์ (9) 13,549 13.89
เพื่อคนไทย ชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ (4) 3,009 3.09
ภูมิใจไทย พูลถนอม ปัตฆาต (15) 1,425 1.46
ประชาธิปัตย์ สุรศักดิ์ เดชโฮม (5) 1,151 1.18
เสรีรวมไทย จักรพงษ์ สุวรรณชัยรบ (20) 1,000 1.03
กรีน มุฑิตา กุณวงษ์ (30) 866 0.89
พลเมืองไทย วิชิต โคตรแก้ว (3) 567 0.58
พลังปวงชนไทย ชยพล กาญบุตร (19) 526 0.54
ชาติไทยพัฒนา สุรนัย เหมะธุลิน (22) 491 0.50
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชนก นาคนิยม (29) 461 0.47
ประชาธิปไตยใหม่ รสสุคนธ์ บุญรักษา (11) 418 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย วิจิตร สัพโส (21) 369 0.38
เศรษฐกิจใหม่ เกศินี ศรีสำราญ (26) 333 0.34
ประชาธรรมไทย พักรบ หาญสุโพธิ์ (23) 317 0.33
พลังชาติไทย สุวัฒน์ มีบุตร (28) 311 0.32
พลังท้องถิ่นไท วาสนา ทะจรสมบัติ (13) 304 0.31
พลังไทยรักไทย ศุภพงศ์ แสงงาม (24) 175 0.18
ประชาชนปฏิรูป จรูญ เหล่าหว้าน (8) 164 0.17
พลังธรรมใหม่ มิตรชัย เวยสาร (18) 138 0.14
ประชานิยม อนันท์ เอกวงษา (6) 136 0.14
เพื่อชาติ สุชาญ สิทธิราช (12) 129 0.13
เพื่อแผ่นดิน ณรงค์ศักดิ์ ปวงสุข (7) 86 0.09
ประชาภิวัฒน์ สุทัศน์ ชัยวิเศษ (16) 60 0.06
ไทรักธรรม ริวัน โสภาจร (34) 48 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน อัสราพร วันดี (25) 45 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย พรทิพย์ ดอกไม้ (31) 44 0.05
พลังสังคม ศรีประไพ แสงศรีลา (27) 23 0.02
ประชาชาติ ธนบูลย์ พันทา (14)
เพื่อนไทย จำรัส บุษบงค์ (17)
พลังไทยรักชาติ สุชาต แสนไชย (32)
พลังศรัทธา สุพรรณ แสนทวีสัตย์ (33)
ผลรวม 97,521 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ บุญศล (10)* 36,669 39.06
พลังประชารัฐ ณัฐกานต์ ไชยรบ (14) 26,578 28.31
อนาคตใหม่ วีระชน นามประกาย (8) 16,895 18.00
ภูมิใจไทย บัญชา จันทศรี (12) 3,404 3.63
เสรีรวมไทย รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ (6) 1,936 2.06
ประชาธิปัตย์ จ่าอากาศเอก ประธาน สุทธิคีรี (5) 1,163 1.24
เพื่อชาติ วิกาล โสเพ็ง (13) 937 1.00
ไทยศรีวิไลย์ พันตำรวจโท อุบล วงษ์รักไทย (20) 918 0.98
พลังท้องถิ่นไท ธนวิชญ์ แก่นท้าว (17) 628 0.67
พลังไทยรักไทย เกษียร แก้วอุ่นเรือน (1) 516 0.55
ชาติพัฒนา ศกุลตลา จันทรทรัพย์ (7) 460 0.49
กรีน บุญล้วน จันดาหัวดง (30) 430 0.46
เพื่อคนไทย เศวต ชื่นบุญ (18) 373 0.40
รวมพลังประชาชาติไทย บุญรักษ์ วงษาไชย (11) 338 0.36
พลเมืองไทย สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มพูล (9) 306 0.33
เศรษฐกิจใหม่ จารุวัฒน์ อัจฉริยชีวิน (31) 290 0.31
เพื่อแผ่นดิน ไมตรี พลหาญ (2) 280 0.30
ประชาธรรมไทย เดือน ประคองจิตมั่น (24) 249 0.27
พลังปวงชนไทย สงกรานต์ ป่ารันทม (28) 245 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ บุญกาญจน์ ร่มวาปี (3) 223 0.24
พลังชาติไทย ประยงค์ ไชยพร (23) 187 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุภาวดี ชมพูพื้น (21) 177 0.19
ไทรักธรรม นำทรัพย์ แก่นปัดชา (32) 122 0.13
พลังธรรมใหม่ อุฬารัตน์ รัตนะเวฬุ (16) 107 0.11
ประชาชนปฏิรูป ประจักษ์ เวชภัณฑ์ (15) 89 0.09
ประชาภิวัฒน์ หนูเตรียม ศรีประทุม (19) 89 0.09
ประชานิยม วีระพันธ์ สุนารักษ์ (22) 87 0.09
พลังสังคม ศรีสงคราม แสงโยธา (27) 67 0.07
รวมใจไทย อัจฉรา ชั้นไพบูลย์ (29) 46 0.05
ชาติไทยพัฒนา ศักดิ์สิทธิ์ ธนางกูรตุ้มทอง (26) 42 0.04
ครูไทยเพื่อประชาชน ทองสิริ ปุกแก้ว (25) 34 0.04
ประชาชาติ อิสระ ภูผาแนบ (4)
ผลรวม 93,885 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอวานรนิวาส และอำเภอบ้านม่วง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สกุณา สาระนันท์ (5) 46,049 50.09
พลังประชารัฐ สมศักดิ์ สุขประเสริฐ (14) 19,766 21.50
อนาคตใหม่ อภิชิต ถาบุตร (8) 14,032 15.26
เสรีรวมไทย สมาน สุขสุนันท์ (10) 2,419 2.63
ประชาธิปัตย์ บุญรักษา พรมวัง (1) 1,905 2.07
ภูมิใจไทย วรวุฒิ คอมแพงจันทร์ (4) 1,290 1.40
เพื่อคนไทย ประหยัด ธานะราช (9) 1,224 1.33
ชาติพัฒนา รังสฤษฎ์ ดาวจันทึก (3) 1,138 1.24
เพื่อชาติ ขจรศักดิ์ เบ็ญชัย (12) 644 0.70
ประชาธิปไตยใหม่ เชี่ยวชาญ แก้วคำภา (13) 406 0.44
สยามพัฒนา วัชรินทร์ ศรีถาพร (20) 369 0.40
ประชานิยม ณิชย์ฐกานต์ อินรีย์ (6) 324 0.35
ประชาธรรมไทย พรรณี แสนสา (19) 310 0.34
เศรษฐกิจใหม่ อุลัยพร ไตรวงค์ย้อย (30) 249 0.27
รวมพลังประชาชาติไทย นิเวช แก้วฝ่าย (2) 238 0.26
พลังธรรมใหม่ ณัฐสรวง โพธิสุรินทร์ (15) 222 0.24
พลเมืองไทย บุญมี ป้อพระลัพ (11) 168 0.18
รักท้องถิ่นไทย ธีระยุทธ เวยสาร (33) 130 0.14
ภูมิพลังเกษตรกรไทย วสันต์ จันทร์โอ (24) 129 0.14
ประชาไทย เกรียงไกร กองศรีหา (31) 128 0.14
พลังไทยรักไทย จิณภัทตา สุวรรณรงค์ (26) 117 0.13
ประชาชนปฏิรูป สายพันธุ์ ตงบุญไชย (7) 111 0.12
ประชาภิวัฒน์ สุรพล สารสังข์ (17) 105 0.11
ชาติไทยพัฒนา ศักดิ์ชัย โสบุญ (28) 96 0.10
พลังสังคม ศิลณุลักษณ์ ปิ่นใจ (22) 88 0.10
พลังชาติไทย สว่าง แก้วอินทร์ตา (23) 83 0.09
พลังท้องถิ่นไท กิติชัย สัตตราช (18) 77 0.08
กรีน สงวน อุปัน (27) 67 0.07
ไทรักธรรม โสภา หาญจำปา (32) 41 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิริพงษ์ เศษสุวรรณ (16)
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนบูรณ์ รัตนโกสุม (21)
พลังปวงชนไทย ธนศักดิ์ ถึงแสง (25)
ไทยรักษาชาติ สิงห์โต ฮกทวายทา (29)
ผลรวม 91,925 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย และอำเภอพรรณานิคม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เกษม อุประ (6)* 28,212 29.36
พลังประชารัฐ อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ (1) 24,394 25.39
อนาคตใหม่ ยุทธเดช ศรีพรหมทัต (2) 18,036 18.77
เสรีรวมไทย พีระพงษ์ นิพันธ์ (7) 6,655 6.93
เพื่อชาติ วนิดา พรหมชาติ (22) 5,213 5.43
ภูมิใจไทย ประวิน การุญ (11) 2,028 2.11
ชาติพัฒนา ภานุวัติ ยศรักษา (5) 1,918 2.00
ประชาธิปัตย์ ธนดล จำรักษา (4) 1,261 1.31
พลังธรรมใหม่ สัมฤทธิ์ สุราราช (17) 986 1.03
สยามพัฒนา วัชรินทร์ ศรีถาพร (21) 905 0.94
พลังปวงชนไทย เพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง (20) 856 0.89
ชาติไทยพัฒนา ปัจมาศ สุวรรณชัยรบ (39) 765 0.80
เพื่อไทยพัฒนา ไกรทอง พุทธสกุล (24) 636 0.66
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชาญ จันทร์โมคา (26) 458 0.48
เพื่อคนไทย สุวรรณวาท แก้วคำแสน (9) 455 0.47
พลเมืองไทย นัฐฐานันท์ ดวงมาลย์ (3) 413 0.43
เศรษฐกิจใหม่ พิชิต บุญใหญ่ (36) 296 0.31
รวมพลังประชาชาติไทย ธัชชัย บรรลือหาญ (19) 293 0.30
ประชาธิปไตยใหม่ ปัญญาริศา ภาวงศ์ (10) 246 0.26
พลังไทยรักไทย ทรงเพชร โคตรธรรม (23) 245 0.25
ประชาภิวัฒน์ ประหยัด ไชยตะมาตร์ (12) 231 0.24
สามัญชน สีสมพร ทองนาง (32) 224 0.23
พลังสังคม สมัคร ก่ำศรี (27) 193 0.20
ครูไทยเพื่อประชาชน นิคม ปุกแก้ว (25) 181 0.19
ประชาชาติ สรรเพชญ์ อินทรสันติ์ (14) 157 0.16
พลังชาติไทย เตียงทองแท้ โถคำนาม (29) 133 0.14
ภาคีเครือข่ายไทย เสาวนีย์ นิลเขต (30) 118 0.12
ประชาชนปฏิรูป สมเจตน์ สำรี (8) 99 0.10
กรีน บุญเพ็ง อุ่นแก้ว (31) 93 0.10
พลังท้องถิ่นไท รัตนชัย ไสยกุล (15) 73 0.08
พลังไทยรักชาติ มงคล คำพิทูล (34) 71 0.07
ประชานิยม ชาวิช จันทร์เกษ (13) 58 0.06
ผึ้งหลวง มานิช บุญชาญ (35) 49 0.05
ไทรักธรรม สมานจิต บุตรดี (37) 47 0.05
เพื่อแผ่นดิน ประเสริฐ สาขามุละ (18) 35 0.04
ประชาธรรมไทย ธนวรรธน์ ธานะราช (28) 24 0.02
ประชาไทย รุ่งโรจน์ ศรีคันธร (33) 24 0.02
เพื่อนไทย ปรีชา งิ้วไชยราช (16)
พลังคนกีฬา กฤษฏาเดชปกรณ์ เชื้อสิงห์ (38)
ผลรวม 96,081 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. กษิเดช ชมภูสิงห์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "บรรยากาศการรับสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. ของสกลนคร วันแรกมีผู้สนใจสมัคร จำนวน 126 คน". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]