จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease3 Steady0
คะแนนเสียง 116,644 53,203 40,326
ร้อยละ 40.78 18.60 14.10

Phetchaburi general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 3 116,644 40.78% 3 Increase3 100.00%
ประชาธิปัตย์ 3 53,203 18.60% 0 Decrease3 0.00%
อนาคตใหม่ 3 40,326 14.10% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 71 75,876 26.52% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 80 286,049 100.00% 3 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
พลังประชารัฐ
  
40.78%
ประชาธิปัตย์
  
18.60%
อนาคตใหม่
  
14.10%
อื่น ๆ
  
26.52%
ที่นั่ง
พลังประชารัฐ
  
100.00%
ประชาธิปัตย์
  
0.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ กฤษณ์ แก้วอยู่ (9) 35,106 38.09
ประชาธิปัตย์ อรรถพร พลบุตร (10)* 16,555 17.96
ชาติไทยพัฒนา ยุทธพล อังกินันทน์ (6) 16,474 17.87
อนาคตใหม่ มังกร เจริญผล (1) 14,874 16.14
เสรีรวมไทย จริน จันทร์ลาด (11) 2,345 2.54
เศรษฐกิจใหม่ จิตตานันท์ นันทภักดิ์ (25) 1,530 1.66
พลังปวงชนไทย เอื้อน เกิดเล (13) 1,084 1.18
ประชาธรรมไทย สมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ (2) 1,082 1.17
ภูมิใจไทย ไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ (3) 856 0.93
พลังท้องถิ่นไท ณิชชา พิมพ์สว่าง (8) 645 0.70
เพื่อชาติ ดามพ์ ไตละนันทน์ (18) 411 0.45
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุเมธ ฉ่ำมะนา (12) 205 0.22
พลังไทยรักชาติ ฐาปกรณ์ รอดสวัสดิ์ (17) 187 0.20
ภาคีเครือข่ายไทย แสวง หอมทน (20) 150 0.16
ครูไทยเพื่อประชาชน ชญาณณัจมดี แก้วชัด (19) 149 0.16
พลังชาติไทย เบญจวรรณ จันทร์แจ่ม (21) 129 0.14
ประชานิยม ร้อยตำรวจเอก จงจิตร ราโช (4) 115 0.12
แผ่นดินธรรม พรหมสิทธิ์ สว่างแวว (24) 115 0.12
กรีน ธนภูมิ แสงแสน (15) 72 0.08
ประชาภิวัฒน์ จ่าสิบโท สมเภศ คงสบาย (16) 46 0.05
พลังไทสร้างชาติ สำเริง แมลงทับ (22) 44 0.05
ไทยรักษาชาติ สังเวียน โตสุวรรณ์ (5)
รวมพลังประชาชาติไทย แถว เนียมกลั่น (7)
เพื่อนไทย อามิน คาร (14)
พลังสังคม สุภาพ ศรีสวัสดิ์ (23)
ผลรวม 92,174 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอชะอำและอำเภอท่ายาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สาธิต อุ๋ยตระกูล (5) 34,637 35.54
ภูมิใจไทย ไพฑูร สีสง่า (1) 25,657 26.32
ประชาธิปัตย์ กัมพล สุภาแพ่ง (10)* 14,670 15.05
อนาคตใหม่ กิตติพงษ์ พึ่งแตง (11) 12,141 12.46
เสรีรวมไทย หัสพันธ์ เสมเถื่อน (13) 2,638 2.71
เศรษฐกิจใหม่ ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ (21) 1,797 1.84
เพื่อชาติ วริศวรรณ แสงทอง (20) 717 0.74
เพื่อแผ่นดิน ประจวบ จันทร์สง่า (14) 698 0.72
ภาคีเครือข่ายไทย จิรพันธุ์ ภิรมย์ธีรโชติ (25) 650 0.67
พลังปวงชนไทย สุริยะ จันทร์ทอง (8) 649 0.67
ชาติไทยพัฒนา สุขเขตร สุขโข (6) 613 0.63
พลังท้องถิ่นไท วรรณพร เกษเดช (12) 453 0.46
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อำนาจ ฉ่ำมะนา (15) 357 0.37
รวมใจไทย ฎิชยพงษ์ แช่มเทศ (4) 356 0.37
ประชาธรรมไทย สุธาดา ยอดทองถาวร (9) 288 0.30
พลังไทยรักชาติ ธนัชพร ศรีฟ้า (18) 243 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ พลภัทร หอมแม้น (22) 183 0.19
พลเมืองไทย พันตำรวจเอก เสริมส่ง อินทร์ประสิทธิ์ (7) 165 0.17
กรีน พิณนภา พฤกษาพรรณ (27) 156 0.16
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท อภิวัตร เงินดี (3) 127 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน พงษ์ประพันธ์ เถื่อนมา (24) 106 0.11
พลังชาติไทย อรรถ รอดสวัสดิ์ (26) 68 0.07
พลังไทสร้างชาติ ธนกิตติ์ ทองเพชร (23) 55 0.06
ประชาภิวัฒน์ ชัยโชค บุศราทิจ (17) 39 0.04
รวมพลังประชาชาติไทย ธาวิต พ่อเมือง (2)
เพื่อนไทย อาซิม คาร (16)
ไทยรักษาชาติ วันชนะ เกิดดีชะเอมน้อย (19)
ผลรวม 97,463 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สุชาติ อุสาหะ (7) 46,901 48.65
ประชาธิปัตย์ อภิชาติ สุภาแพ่ง (5)* 21,978 22.80
อนาคตใหม่ ชัยณาม ว่องไว (10) 13,311 13.81
ภูมิใจไทย บรรพต กำไลแก้ว (13) 2,754 2.86
เสรีรวมไทย นิธิศ พุ่มพวง (3) 2,265 2.35
พลังท้องถิ่นไท ชัยณรงค์ ปี่แก้ว (4) 1,469 1.52
ชาติไทยพัฒนา อมรรัตน์ สุขเจริญ (9) 1,285 1.33
เศรษฐกิจใหม่ จิณณาวัฒน์ มูลนาม (28) 1,177 1.22
รวมพลังประชาชาติไทย จิรวัฒน์ พันธ์เผือก (6) 864 0.90
พลังปวงชนไทย ศักดิ์ชัย ปี่แก้ว (1) 649 0.67
แผ่นดินธรรม สมนึก ดีหะสิงห์ (27) 532 0.55
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศักดิ์ดา ปีดอก (19) 427 0.44
เพื่อแผ่นดิน อุกฤษ นกกริ่ม (8) 347 0.36
พลังไทสร้างชาติ สมบัติ พราหมณี (25) 325 0.34
เพื่อชาติ โอฬาร บานแย้ม (18) 319 0.33
ภาคีเครือข่ายไทย เชอรี่ย์ คำสวัสดิ์ (23) 309 0.32
กรีน อภิสิทธิ์ เจริญสุข (15) 293 0.30
ประชาธิปไตยใหม่ สมศักดิ์ กอใหญ่กลาง (21) 207 0.21
พลังไทยรักชาติ สนั่น คมขำ (17) 185 0.19
พลเมืองไทย สุชีลา วิริยะภิญโญชีพ (14) 182 0.19
ประชาธรรมไทย สนั่น ปัตพี (11) 154 0.16
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท โกมล ลบแย้ม (12) 142 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน ชญานิศ สุมนฑา (22) 98 0.10
พลังชาติไทย สายันต์ ทรัพย์มา (24) 88 0.09
ประชาภิวัฒน์ ศุลีพร บุศราทิจ (16) 82 0.09
ประชาไทย โพธิแก้ว หอธรรมรัตน์ (26) 69 0.07
ไทยรักษาชาติ ภาณุมาศ อังกินันทน์ (2)
เพื่อนไทย เอกราช รุ่งไพรัญ (20)
ผลรวม 96,412 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. เพชรภูมิ เพชรนิวส์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งวันแรก (4 ก.พ.62) ผู้สมัครจาก 21 พรรค รวม 46 คน". เพชรภูมิ. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]