จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 83,959 67,725 59,214
ร้อยละ 27.85 22.47 19.64

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Decrease1
คะแนนเสียง 38,548 14,516
ร้อยละ 12.79 4.82

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางน้ำจืด และตำบลคอกกระบือ)

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายทองแดง เบ็ญจะปัก ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ ทองแดง เบ็ญจะปัก (1) 29,912 29.13
พลังประชารัฐ อัคคเดช สุวรรณชัย (13) 25,644 24.97
ชาติไทยพัฒนา อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (11)✔ 20,546 20.01
ประชาธิปัตย์ กุลวัชร หงษ์คู (12) 16,073 15.65
เสรีรวมไทย บรรพต อินคชสาร (6) 3,758 3.66
เพื่อชาติ ณฐมน ขุนนุช (7) 2,557 2.49
ภูมิใจไทย อภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ (9) 1,162 1.13
รวมพลังประชาชาติไทย สนธิญา สวัสดี (5) 626 0.61
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นิมิตร ทิพย์จรูญ (2) 369 0.36
ไทยศรีวิไลย์ ปาริชาติ อินธิแสง (14) 297 0.29
พลังธรรมใหม่ จุรีสิณฑ์ เจริญวดี (10) 259 0.25
กลาง กนกคัคนางค พงศ์สถาพร (23) 179 0.17
ครูไทยเพื่อประชาชน ยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ (21) 175 0.17
ประชานิยม ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ธานี ฤๅชัย (17) 132 0.13
ประชาภิวัฒน์ กาลดาว รักษาธิกรณ์ (4) 124 0.12
พลังไทยรักชาติ กรรณิการ์ ปวงกิจจา (16) 124 0.12
พลเมืองไทย ณัทณิชชา ปรีณาภานนท์ (8) 119 0.12
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย แพน โพธิ์ย้อย (18) 116 0.11
พลังท้องถิ่นไท ภราดร หมุยจินดา (15) 102 0.10
ภราดรภาพ กฤษดา สว่างใจ (25) 102 0.10
ประชาชนปฏิรูป ชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ (20) 84 0.08
พลังชาติไทย ดาบตำรวจ ปริญญา ศรีภักดี (19) 74 0.07
ไทรักธรรม ไพศาล เกศจรัสวรรณ (26) 67 0.07
ไทยรุ่งเรือง หทัยชนก เจริญรัตน์ (22) 61 0.06
พลังสังคม ณรงค์รัชช์ เครือวัลย์ (24) 28 0.03
ไทยรักษาชาติ อัจฉรา สรวารี (3)
ผลรวม 102,690 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง และตำบลท่าเสา)

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายสมัคร ป้องวงษ์ ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติพัฒนาในเวลาต่อไป [3]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ สมัคร ป้องวงษ์ (14) 36,738 38.31
พลังประชารัฐ มาโนช เอี่ยมประเสริฐ (13) 16,758 17.47
ชาติไทยพัฒนา อภิชาต โพธิ์ถนอม (2) 14,997 15.64
ประชาธิปัตย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร (11) 10,652 11.11
เพื่อชาติ ธานี ฉ่ำคร้าม (8) 5,719 5.96
เสรีรวมไทย ณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ (7) 4,082 4.26
รวมพลังประชาชาติไทย กันต์กวี ทับสุวรรณ (9) 1,463 1.53
ภูมิใจไทย อมรทิพย์ ศรีกลั่น (10) 1,129 1.18
พลเมืองไทย สรยุทธ ปลื้มถนอม (5) 750 0.78
พลังท้องถิ่นไท สมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ (6) 746 0.78
ไทยศรีวิไลย์ ทิวา ขำศิริ (1) 725 0.76
พลังชาติไทย นรินทร์ ป้อมน้อย (17) 429 0.45
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี ทวี เมืองน้อย (15) 426 0.44
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณัฐภัทร์ พูลสวัสดิ์ (3) 321 0.33
ประชาภิวัฒน์ กชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล (4) 212 0.22
ภราดรภาพ มานิตา เกิดโพธิ์ชา (23) 140 0.15
ไทรักธรรม สาคร หม่องคะ (22) 134 0.14
พลังสังคม ภูมินทร์ ศรีศักดา (21) 132 0.14
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยุทธ สุดาแก้ว (18) 114 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนพล นาวีสาคร (19) 109 0.11
พลังไทสร้างชาติ กิ่งแก้ว สิขัณฑกสมิต (20) 68 0.07
ไทยรุ่งเรือง มรกต เจริญรัตน์ (16) 59 0.06
ไทยรักษาชาติ พลภวัฒน์ ชำนาญวาด (12)
ผลรวม 95,903 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง และตำบลท่าเสา) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (1) 25,323 24.62
ชาติไทยพัฒนา ปัญญา ชวนบุญ (6) 23,671 23.02
อนาคตใหม่ ไพฑูรย์ หิรัญการ (6) 17,309 16.83
เพื่อไทย พันตำรวจเอก วิเลข ศรีนิเวศน์ (8) 14,516 14.12
ประชาธิปัตย์ นิติรัฐ สุนทรวร (10)* 11,823 11.50
เสรีรวมไทย เอนก กุลกรรณ์ (2) 2,320 2.26
เพื่อชาติ ปรียานุช ทรงประกอบ (5) 1,467 1.43
พลเมืองไทย บุญเลื่อน คงเพ็ชร (9) 1,436 1.40
ภูมิใจไทย บูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ (13) 928 0.90
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมชาย เทพสุวรรณ (23) 689 0.67
พลังธรรมใหม่ พลตรี ก้องไทย ทะสดวก (3) 637 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย วาสนา ทรัพย์ธำรงค์ (12) 343 0.33
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณิฐชานันท์ อภิธนวัชญ์ (7) 303 0.29
ไทยศรีวิไลย์ ธนภณ พรมพา (14) 293 0.28
ไทยรุ่งเรือง เมธี ปิ่นทอง (21) 289 0.28
ประชาภิวัฒน์ ณัฐจิราภา อินหอม (11) 233 0.23
พลังสังคม กฤษดา รอดธานี (24) 194 0.19
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี สุมิตร อั๋นประเสริฐ (16) 183 0.18
ไทรักธรรม กาญจนา เกตุใจ (27) 168 0.16
ครูไทยเพื่อประชาชน สาวิตรี สธนกุล (22) 122 0.12
พลังชาติไทย นาวี เทียนมณี (20) 119 0.12
พลังไทยรักชาติ พรพรรณ สมบูรณ์ (17) 97 0.09
ประชาไทย พรนภา อ้นลำพูน (18) 95 0.09
ประชาชนปฏิรูป พีรภาส พิศอาด (19) 93 0.09
พลังท้องถิ่นไท จำลอง หมุยจินดา (15) 85 0.08
ภาคีเครือข่ายไทย สุทิน เพิ่มพูล (25) 57 0.06
ภราดรภาพ เอกชัย แหยมอุบล (26) 42 0.04
ผลรวม 102,835 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. Ck News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "บรรยากาศรับสมัคร "ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร" วันแรกคึกคัก". cknews.today. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.
  2. "พิธา" นำทีมเพื่อนอนาคตใหม่ ย้ายเข้า #พรรคก้าวไกล ทำแฮชแท็กพุ่งอันดับ 1
  3. ชพน.เสนอ8ประเด็นแก้ รธน. 'สุวัจน์'เฮ!มีส.ส.เพิ่มอีก4คน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]