จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่ 1
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 165,201 103,339 79,315
ร้อยละ 31.01 19.40 14.89

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 0 4
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Decrease4
คะแนนเสียง 76,560 ไม่ส่งผู้สมัคร
ร้อยละ 14.37 ไม่ส่งผู้สมัคร

Nakhon Pathom general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
อนาคตใหม่ 5 165,201 31.01% 2 Increase2 40.00%
พลังประชารัฐ 5 103,339 19.40% 1 Increase1 20.00%
ชาติไทยพัฒนา 5 79,315 14.89% 1 Steady 20.00%
ประชาธิปัตย์ 5 76,560 14.37% 1 Increase1 20.00%
เพื่อไทย 0 0 Decrease4 0.00%
อื่น ๆ 102 108,366 20.33% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 122 532,781 100.00% 5 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
อนาคตใหม่
  
31.01%
พลังประชารัฐ
  
19.40%
ชาติไทยพัฒนา
  
14.89%
ประชาธิปัตย์
  
14.37%
อื่น ๆ
  
20.33%
ที่นั่ง
อนาคตใหม่
  
40.00%
พลังประชารัฐ
  
20.00%
ชาติไทยพัฒนา
  
20.00%
ประชาธิปัตย์
  
20.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลลำพยา ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง ตำบลวังตะกู ตำบลนครปฐม ตำบลบ่อพลับ ตำบลพระประโทน ตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบางแขม ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง ตำบลสระกะเทียม และตำบลสวนป่าน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พันโท สินธพ แก้วพิจิตร (2)* 35,762 34.15
อนาคตใหม่ สาวิกา ลิมปะสุวัณณะ (9) 35,615 34.01
พลังประชารัฐ ธนกร เชาวนเมธา (4) 20,355 19.44
เสรีรวมไทย พงศ์ธวัช เศรษฐพินิจ (6) 4,065 3.88
ชาติไทยพัฒนา อานันท์ จันทร์สุทธิ (11) 2,030 1.94
ภูมิใจไทย ฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ (10) 1,450 1.38
เพื่อชาติ พัชรวีร์ นิลพันธุ์ (12) 1,425 1.36
ชาติพัฒนา ธนธรณ์ จันทร์เชย (3) 664 0.63
ไทยศรีวิไลย์ สุปรีย์ แสงสว่าง (7) 606 0.58
รวมพลังประชาชาติไทย พันตำรวจเอก วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (16) 459 0.44
ประชานิยม พันตำรวจเอกหญิง รัชณีย์กร เทศมณี (8) 427 0.41
ประชาภิวัฒน์ สุเทพ กฤษณพิพัฒน์ (1) 316 0.30
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วีระกุล โรจนโพธิ์ (15) 307 0.29
ครูไทยเพื่อประชาชน เรไร สุวรรณศรี (19) 275 0.26
พลังชาติไทย ศุภโชค กิมเชียง (14) 161 0.15
ไทยรุ่งเรือง ปัญญา มากลัด (22) 159 0.15
ประชาชนปฏิรูป บรรจง ประทุมมาภรณ์ (17) 157 0.15
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ดวงเดือน มณีสุข (20) 149 0.14
พลังไทยรักชาติ อรอนงค์ ศรีพลเรือน (18) 140 0.13
พลังท้องถิ่นไท ปราโมทย์ เพชรมีศรี (13) 135 0.13
มหาชน รจณา บุตรโท (21) 67 0.06
ไทยรักษาชาติ ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง (5)
ผลรวม 104,724 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอกำแพงแสน และอำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลบ้านยาง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง ตำบลตาก้อง ตำบลมาบแค และตำบลทุ่งน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ (17) 30,215 26.82
อนาคตใหม่ ภาคิน สวนแก้ว (4) 24,763 21.98
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รัฐกร เจนกิจณรงค์ (8)* 22,634 20.09
ภูมิใจไทย กัลยาภัสร์ ปิยาอมรชัยสกุล (7) 8,933 7.93
พลังประชารัฐ พันตำรวจเอก วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ (9) 8,692 7.71
ประชาธิปัตย์ สมคิด เปี่ยมคล้า (1) 6,522 5.79
เสรีรวมไทย พันตำรวจเอก ภัทรพล เล่าเปี่ยม (10) 3,332 2.96
รวมพลังประชาชาติไทย ปัญญวัฒน์ คชศิลา (6) 2,815 2.50
เศรษฐกิจใหม่ เจนวิทย์ ฮวดหนองโพธิ์ (20) 1,672 1.48
เพื่อชาติ กอบกิตติ มุ่งดี (12) 1,186 1.02
พลังชาติไทย พิมพ์รตา ศาสตร์สมัย (16) 397 0.35
ไทยศรีวิไลย์ ไพรัตน์ แช่มละออ (5) 390 0.35
พลังท้องถิ่นไท สุขสมนึก คงแจ่ม (3) 258 0.23
ชาติพัฒนา พัสมนต์ อัครภูวสุรนันท์ (14) 227 0.20
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี ปภังกร อภิญญาณัฐกุล (11) 189 0.17
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ทองสุข หมื่นณรงค์ (21) 157 0.14
ไทยรุ่งเรือง ปพน มากลัด (18) 145 0.13
พลังไทยรักชาติ ประเสริฐ โสดามรรค (25) 122 0.11
ประชาชนปฏิรูป ประวิทย์ ยางหลวง (15) 99 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน นริศรา อินโอสถ (19) 86 0.08
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจเอก วิเชียร พยุหเกียรติ (13) 84 0.07
พลเมืองไทย ณัฐปภัสร์ ประกายบุษราคัม (24) 73 0.06
ประชาไทย ธนวัตน์ เหลืองวิไล (26) 73 0.06
มหาชน ฝน สำอางค์สะอาด (22) 37 0.03
พลังสังคม ณัฐพงษ์ กาเมืองลือ (23) 29 0.03
ไทยรักษาชาติ ธนภัทร สีดา (2)
ผลรวม 112,678 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา (4) 40,661 38.76
พลังประชารัฐ พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า (13)✔ 23,441 22.34
ชาติไทยพัฒนา ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร (15)* 12,258 11.68
เสรีรวมไทย วันทิพย์ หิรัญธนาอังกูร (9) 8,919 8.50
ประชาธิปัตย์ ธนบดี ภัทรโชคโภคิน (8) 6,693 6.38
เพื่อชาติ อชิรวิชญ์ มาตา (10) 3,023 3.88
เศรษฐกิจใหม่ ธนกฤต เอกธนัทชัยกุล (19) 1,863 1.78
รวมพลังประชาชาติไทย ณิชชาพัทธ์ บุญเจริญ (3) 1,491 1.42
ภูมิใจไทย ประสาท ยาจิตร์ (1) 1,244 1.19
ชาติพัฒนา ร้อยตำรวจโท สุธรรม เข็มแข็งปรีชานนท์ (5) 919 0.88
ไทยศรีวิไลย์ กันตภณ ปทุมารักษ์ (14) 610 0.58
พลังท้องถิ่นไท สมภพ ปานฉิม (11) 594 0.57
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประสิทธิ์ ปิ่นเกล้า (21) 416 0.40
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปรัชญา บุตรพันธ์ (12) 393 0.37
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท ธาดา ชาญปรีชา (2) 342 0.33
ทางเลือกใหม่ เลิศไพฑูรณ์ ท่าทราย (23) 335 0.32
พลังชาติไทย วงศกร แก้วสกุล (18) 264 0.25
ครูไทยเพื่อประชาชน ชาติ ธรรมศรี (17) 261 0.25
พลังไทยรักชาติ อภิญญา มูลทรงเกียรติ์ (20) 257 0.24
ประชาภิวัฒน์ พิสิษฐ์ จันทร์เรือง (6) 247 0.24
ประชาชนปฏิรูป กฤษณชาติ สระทองห้อย (16) 187 0.18
มหาชน เครือวัลย์ เพชรอินทร์ (24) 182 0.17
ประชาไทย ชัยณรงค์ โตศรีพลับ (26) 134 0.13
ไทยรุ่งเรือง กรรณิกา ไกรโรจน์ (22) 92 0.09
พลังสังคม กฤศ ศรีบุญรอด (25) 81 0.08
ไทยรักษาชาติ วินัย วิจิตรโสภณ (7)
ผลรวม 104,907 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลสามควายเผือก ตำบลธรรมศาลา ตำบลถนนขาด และตำบลดอนยายหอม) และอำเภอสามพราน (เฉพาะตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ (13) 32,110 29.57
อนาคตใหม่ สาโรจน์ จุ้ยเจริญ (2) 29,998 27.62
ชาติไทยพัฒนา อนุชา สะสมทรัพย์ (6)* 22,533 20.75
ประชาธิปัตย์ สมชาย มณีรัตน์ (14) 8,613 7.93
เสรีรวมไทย อนุชิต ปฐมพงศ์พิทักษ์ (8) 4,286 3.95
เพื่อชาติ ธนกร กิจสาระภักดี (7) 2,557 2.35
เศรษฐกิจใหม่ สุกฤตา พระพรหม (18) 2,042 1.88
รวมพลังประชาชาติไทย วิภาดา คชศิลา (12) 1,214 1.12
ภูมิใจไทย สาธิต น้อยเรือน (5) 1,029 0.95
ชาติพัฒนา พันตำรวจเอก ทองดำ เสนาะพิน (3) 747 0.69
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท สุกิจ ลาภเจริญวงศ์ (1) 510 0.47
พลังไทยรักชาติ วีรวัฒน์ ศักดิ์สุภาพ (23) 504 0.46
พลังชาติไทย วิชัย แซ่โค้ว (22) 412 0.38
ไทยศรีวิไลย์ คณิภา ดีประเสริฐ (10) 371 0.34
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย รุ่งอรุณ สารภาพ (19) 327 0.30
พลังท้องถิ่นไท สุธิชาติ สุขสี (4) 316 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธรรมรัตน์ บุรี (11) 216 0.20
ประชาภิวัฒน์ ธนพล คงพากเพียร (15) 204 0.19
ครูไทยเพื่อประชาชน พีรชาติ หน่อทอง (17) 172 0.16
ไทรักธรรม ยอแสง ทุมจะโปะ (24) 160 0.15
ประชาชนปฏิรูป วรพจน์ เข็มทอง (16) 122 0.11
พลังสังคม สิริขวัญ แย้มมูล (21) 94 0.09
มหาชน จักรินทร์ เพชรอินทร์ (20) 56 0.05
ไทยรักษาชาติ ธนัชภันธ์ ร่มธิติรัตน์ (9)
ผลรวม 108,593 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสามพราน (ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ จุมพิตา จันทรขจร (15) 34,164 33.53
ประชาธิปัตย์ สุรชัย อนุตธโต (2) 18,970 18.62
พลังประชารัฐ ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (5)✔ 18,741 18.40
ชาติไทยพัฒนา เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (17)* 12,279 12.05
เสรีรวมไทย ลาวัลย์ สิงห์สถิต (3) 6,010 5.90
เศรษฐกิจใหม่ สรัณวัชร วิเชียรณรัตน์ (19) 3,113 3.06
เพื่อชาติ เกรียงศักดิ์ ทองดี (13) 2,813 2.76
ภูมิใจไทย ธนัญจา รดแป้น (1) 1,178 1.16
พลังชาติไทย ลลิต กิจสมัคร (6) 779 0.76
รวมพลังประชาชาติไทย อาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ (7) 614 0.60
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท สามารถ อำไพ (4) 449 0.44
ประชาภิวัฒน์ วรทัศน์ บุญประคอง (8) 397 0.39
ไทยศรีวิไลย์ ประสม วงศ์วัฒน์ (11) 394 0.39
พลเมืองไทย พิชญ์สิณี ภักดีศิริลำดวน (22) 343 0.34
ชาติพัฒนา ประนอม เภาด้วง (12) 342 0.34
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย แถม เพ็งหนุน (14) 341 0.33
พลังท้องถิ่นไท สุพาพร ปานฉิม (10) 192 0.19
พลังไทยรักชาติ สิรสันต์ พันธุ์สุวรรณ (23) 180 0.18
ประชาชนปฏิรูป พงษ์ศิริ สุธานันท์ (16) 168 0.16
ครูไทยเพื่อประชาชน อุทัย คะณา (18) 137 0.13
พลังสังคม วิธวินท์ สุวรรณฐิติรัตน์ (24) 121 0.12
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กาญจนา หุราหะนนท์ (20) 84 0.08
มหาชน ไพศรี ประวัณโณ (21) 70 0.07
ไทยรักษาชาติ มนตรี บุญประคอง (9)
ผลรวม 101,879 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

การเลือกตั้งใหม่และการนับคะแนนใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้นับคะแนนผลการเลือกตั้งใหม่ในเขตการเลือกตั้งที่ 1 หลังจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งและการรวมคะแนนอาจไม่ถูกต้องตามมาตรา 124 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยอาจมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงลำดับของผู้ได้รับการเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงยอมรับว่าหลักฐานส่วนหนึ่งมาจากการที่นางสาวสาวิกา ลิมปะสุวัณณะ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 2 โดยห่างจากผู้ได้รับคะแนนมาลำดับที่ 1 จำนวน 147 คะแนน ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อ กกต.ก่อนหน้านี้ ซึ่งในส่วนของ กกต.เองได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าอาจจะมีความไม่ถูกต้องจริงแต่ไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ร้อง จึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่[3]

โดยการนับคะแนนใหม่จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2562

ผลการนับคะแนนใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พันโท สินธพ แก้วพิจิตร (2)* 35,711 34.15 0.00
อนาคตใหม่ สาวิกา ลิมปะสุวัณณะ (9) 35,707 34.14 +0.13
พลังประชารัฐ ธนกร เชาวนเมธา (4) 20,387 19.49 +0.05
เสรีรวมไทย พงศ์ธวัช เศรษฐพินิจ (6) 4,109 3.93 +0.05
ชาติไทยพัฒนา อานันท์ จันทร์สุทธิ (11) 2,040 1.95 +0.01
เพื่อชาติ พัชรวีร์ นิลพันธุ์ (12) 1,404 1.34 +0.02
ภูมิใจไทย ฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ (10) 1,302 1.24 -0.14
ไทยศรีวิไลย์ สุปรีย์ แสงสว่าง (7) 593 0.57 -0.01
ชาติพัฒนา ธนธรณ์ จันทร์เชย (3) 584 0.56 -0.07
รวมพลังประชาชาติไทย พันตำรวจเอก วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (16) 460 0.44 0.00
ประชานิยม พันตำรวจเอกหญิง รัชณีย์กร เทศมณี (8) 425 0.41 0.00
ประชาภิวัฒน์ สุเทพ กฤษณพิพัฒน์ (1) 314 0.30 0.00
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วีระกุล โรจนโพธิ์ (15) 302 0.29 0.00
ครูไทยเพื่อประชาชน เรไร สุวรรณศรี (19) 282 0.27 +0.01
ไทยรุ่งเรือง ปัญญา มากลัด (22) 162 0.15 0.00
ประชาชนปฏิรูป บรรจง ประทุมมาภรณ์ (17) 161 0.15 0.00
พลังชาติไทย ศุภโชค กิมเชียง (14) 159 0.15 0.00
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ดวงเดือน มณีสุข (20) 149 0.14 0.00
พลังไทยรักชาติ อรอนงค์ ศรีพลเรือน (18) 134 0.13 0.00
พลังท้องถิ่นไท ปราโมทย์ เพชรมีศรี (13) 131 0.13 0.00
มหาชน รจณา บุตรโท (21) 66 0.06 0.00
ไทยรักษาชาติ ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง (5)
ผลรวม 104,582 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายพรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางไปที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นหนังสือลาออกของนางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีปัญหาสุขภาพจากการประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้[4]

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 นั้น กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งคือวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันพุธที่ 23 ต.ค. เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. บ้านเมือง (4 กุมภาพันธ์ 2562). "บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จ.นครปฐม". banmuang.co.th. สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2562.
  2. "พิธา" นำทีมเพื่อนอนาคตใหม่ ย้ายเข้า #พรรคก้าวไกล ทำแฮชแท็กพุ่งอันดับ 1
  3. มติชนออนไลน์ (18 เมษายน 2562). "'มติ กกต.' สั่งนับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐม-เลือกตั้งใหม่หน่วยที่ 9 เขต 2 ชุมพร เตรียมเลือกใหม่ 6 หน่วย 5 จว. 21 เม.ย.นี้". Matichon Online. สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2562.
  4. ข่าวไทยพีบีเอส (11 กันยายน 2562). ""จุมพิตา" ยื่นหนังสือลาออก ส.ส.นครปฐม เขต 5". Thai PBS. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.
  5. สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (30 กันยายน 2562). "กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครปฐม เขต 5 วันที่ 23 ต.ค. พร้อมเปิดรับสมัคร 30 ก.ย.-4 ต.ค.นี้". RYT9. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]