จังหวัดอุดรธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดอุดรธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

9 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ69.21%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 8 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 9 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Steady0 Decrease1
คะแนนเสียง 599,524 71,418 14,429
ร้อยละ 81.64 9.73 1.97

  Fourth party
  Wannarat channukul.jpg
พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1
คะแนนเสียง 8,088
ร้อยละ 1.10

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดอุดรธานี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 599,254 81.64
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 8,088 1.10
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,187 0.30
ประชากรไทย (4) 1,163 0.16
รักประเทศไทย (5) 12,408 1.69
พลังชล (6) 752 0.10
ประชาธรรม (7) 428 0.06
ดำรงไทย (8) 433 0.06
พลังมวลชน (9) 724 0.10
ประชาธิปัตย์ (10) 71,428 9.73
ไทยพอเพียง (11) 475 0.07
รักษ์สันติ (12) 5,052 0.69
ไทยเป็นสุข (13) 155 0.02
กิจสังคม (14) 1,384 0.19
ไทยเป็นไท (15) 388 0.05
ภูมิใจไทย (16) 14,429 1.97
แทนคุณแผ่นดิน (17) 172 0.02
เพื่อฟ้าดิน (18) 233 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 212 0.03
การเมืองใหม่ (20) 411 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 9,368 1.28
เสรีนิยม (22) 590 0.08
ชาติสามัคคี (23) 186 0.03
บำรุงเมือง (24) 127 0.02
กสิกรไทย (25) 157 0.02
มาตุภูมิ (26) 259 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 105 0.01
พลังสังคมไทย (28) 73 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 281 0.04
มหาชน (30) 799 0.11
ประชาชนชาวไทย (31) 89 0.01
รักแผ่นดิน (32) 101 0.01
ประชาสันติ (33) 121 0.02
ความหวังใหม่ (34) 613 0.08
อาสามาตุภูมิ (35) 104 0.01
พลังคนกีฬา (36) 463 0.06
พลังชาวนาไทย (37) 152 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 96 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 246 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 285 0.04
บัตรดี 733,981 94.18
บัตรเสีย 31,491 4.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,841 1.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 779,313 69.21
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,126,011 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านเลื่อม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศราวุธ เพชรพนมพร (1)✔ 48,482 69.80
ประชาธิปัตย์ ณสุภา กัสนุกาซ์ (10) 16,270 23.42
ภูมิใจไทย องอาจ วิเศษ (16) 2,634 3.79
รักษ์สันติ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริ ศิริกุล (12) 1,452 2.09
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชวลิต ทิพย์ทอง (2) 334 0.48
ความหวังใหม่ เทพประสิทธิ์ นิจโกฏิยานนท์ (34) 105 0.15
เพื่อฟ้าดิน พรรณราย อโศกตระกูล (18) 83 0.12
ชาติไทยพัฒนา ประสาท กันทำ (21) 56 0.08
ประชาสันติ นพเกล้า ภูบัวใบ (33) 44 0.06
ผลรวม 69,460 100.00
บัตรดี 69,460 85.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,245 10.14
บัตรเสีย 3,639 4.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,344 68.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,552 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลหนองบัว ตำบลนาดี ตำบลเชียงพิณ ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองไผ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ (1)* 68,249 79.84
ภูมิใจไทย เชิดชัย วิเชียรวรรณ (16)* 8,250 9.65
ประชาธิปัตย์ นวมงคล คูสกุล (10) 7,610 8.90
รักษ์สันติ ทรงศิลป์ สุวรรณกูล (12) 752 0.88
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุชาดา ศิริวานก (2) 412 0.48
ชาติไทยพัฒนา วสันต์ วงษ์เชียงยืน (21) 120 0.14
ความหวังใหม่ ทัพชัย นวลละออ (34) 48 0.06
เพื่อนเกษตรไทย สุภาภรณ์ สายทอง (39) 39 0.05
ผลรวม 85,480 100.00
บัตรดี 85,480 92.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,248 3.53
บัตรเสีย 3,290 3.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,018 73.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,925 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง และตำบลนาข่า) อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ศรีพันธุ์ (1)* 62,676 77.66
ภูมิใจไทย หรั่ง ธุระพล (16) 14,053 17.41
ประชาธิปัตย์ ดิเรก หลักคำ (10) 2,769 3.43
ชาติไทยพัฒนา สมชาย ทิพวัลย์ (21) 568 0.70
กิจสังคม ชุมพล (คันไถ) อุดมโภชนะธรรมรักษ์ (14) 338 0.42
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมควร หอมกระชาย (2) 283 0.35
ความหวังใหม่ ประพันธ์ แสงจันทร์ (34) 23 0.03
ผลรวม 80,710 100.00
บัตรดี 80,710 94.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,474 1.73
บัตรเสีย 2,986 3.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,170 68.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,524 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลดอนกลอย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ขจิตร ชัยนิคม (1)✔ 52,291 66.45
ประชาธิปัตย์ ไชยยศ จิรเมธากร (10)* 18,632 23.68
ภูมิใจไทย โชคเสมอ คำมุงคุณ (16) 7,214 9.17
รักษ์สันติ ปัญญาพงษ์ โพธิ (12) 305 0.39
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นิภาภรณ์ พันธ์วงศา (2) 191 0.24
ความหวังใหม่ ศักดิ์ดำรงค์ โชติวรรณ (34) 25 0.03
เพื่อฟ้าดิน หนูใจ สูตรชัย (18) 18 0.02
ชาติไทยพัฒนา วิเชียร บุญเกิด (21) 14 0.02
ผลรวม 78,690 100.00
บัตรดี 78,690 95.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 901 1.09
บัตรเสีย 2,766 3.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,357 66.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,404 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล) อำเภอหนองหาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลดอนกลอย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทองดี มนิสสาร (1)* 70,461 89.44
ภูมิใจไทย เพทาย บุญไชย (16) 4,391 5.57
ประชาธิปัตย์ ทรงกิตติ สุวรรณทอง (10) 3,337 4.24
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี ทวีศักดิ์ สุทธิบุญ (2) 478 0.61
ความหวังใหม่ เจริญ สีดารักษ์ (34) 67 0.09
เพื่อฟ้าดิน ทองคำ สุนทร (18) 48 0.06
ผลรวม 78,782 100.00
บัตรดี 78,782 95.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,280 1.55
บัตรเสีย 2,447 2.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,509 64.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,589 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอไชยวาน และอำเภอกู่แก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ (1)* 56,726 69.80
ภูมิใจไทย อุทัย แสนแก้ว (16) 19,261 23.70
ประชาธิปัตย์ ชัยรัตน์ โสดา (10) 4,116 5.07
ชาติไทยพัฒนา อำนาจ สาทาวงศ์ (21) 551 0.68
กิจสังคม วิฑูรย์ นามคุณ (14) 297 0.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน มงคล ไชยวาน (2) 243 0.30
เพื่อฟ้าดิน สมพร นามประมา (18) 53 0.07
ความหวังใหม่ นิคม สุจารี (34) 20 0.03
ผลรวม 81,267 100.00
บัตรดี 81,267 95.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,308 1.54
บัตรเสีย 2,618 3.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,193 70.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,233 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล) อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จักรพรรดิ ไชยสาส์น (1)* 71,845 83.93
ภูมิใจไทย นำพร วานิชชัง (16) 8,134 9.50
ประชาธิปัตย์ บัญชา หาผลดี (10) 5,017 5.86
ความหวังใหม่ เกษมสันต์ จันทรเสนา (34) 240 0.28
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วัชระ โสพุ้ย (2) 235 0.28
ชาติไทยพัฒนา สิระพงษ์ มณีนิลเจริญกิจ (21) 73 0.09
เพื่อฟ้าดิน กอใจ ชาวหินฟ้า (18) 55 0.06
ผลรวม 85,599 100.00
บัตรดี 85,599 93.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,292 2.52
บัตรเสีย 3,210 3.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,101 70.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,722 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮ และตำบลบ้านตาด) อำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู) อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (1)* 72,729 83.66
ประชาธิปัตย์ โชคสมาน สีลาวงษ์ (10)✔ 11,897 13.69
ภูมิใจไทย สมใจ ประกอบใส (16) 1,433 1.65
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อุมาวดี ศรีวิชา (2) 294 0.34
รักษ์สันติ กิ่งแก้ว โคตรหนองบัว (12) 213 0.25
ชาติไทยพัฒนา เสถียร สวาทพงษ์ (21) 181 0.21
ประชาสันติ จิรสิน บุญสิงห์ (33) 70 0.08
ความหวังใหม่ นิติกร ศรีทะหา (34) 56 0.06
เพื่อนเกษตรไทย ทวีศักดิ์ แสนเสนา (39) 40 0.05
เพื่อฟ้าดิน วิเชียร ถาทุมมา (18) 22 0.03
ผลรวม 86,935 100.00
บัตรดี 86,935 95.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,507 1.65
บัตรเสีย 3,059 3.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,501 70.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,559 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู) อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เทียบจุฑา ขาวขำ (1) 56,648 67.57
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุรชาติ ชำนาญศิลป์ (2)✔ 22,785 27.18
ประชาธิปัตย์ พงศาสตร์ กิจนุกร (10) 2,755 3.29
ภูมิใจไทย สิทธิพร เทพจันทรามณี (16) 1,212 1.45
รักษ์สันติ ชาญวิทย์ ศรีสะอาด (12) 309 0.37
ความหวังใหม่ จำรัส เหล่าแค (34) 122 0.15
ผลรวม 83,831 100.00
บัตรดี 83,831 95.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,289 1.46
บัตรเสีย 3,014 3.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,134 71.94
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,503 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]