จังหวัดนราธิวาสในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนราธิวาสในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ78.02%
  First party Second party Third party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Sonthi Boonyaratglin (cropped).png 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ มาตุภูมิ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 1 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น3 ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 174,115 55,091 33,593
ร้อยละ 50.42 15.95 9.73

  Fourth party Fifth party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 ไม่ส่งผู้สมัคร
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง2 ลดลง1
คะแนนเสียง 18,829 1,185
ร้อยละ 5.45 0.34

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 174,115 50.42% ลดลง3.06%
มาตุภูมิ 55,091 15.95% เพิ่มขึ้น15.95%
เพื่อไทย 33,593 9.73% ลดลง6.95%
อื่น ๆ 82,563 23.91% ลดลง5.93%
ผลรวม 345,362 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
50.42%
มาตุภูมิ
  
15.95%
เพื่อไทย
  
9.73%
อื่น ๆ
  
23.91%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ มาตุภูมิ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 50,280 58.43% 14,156 16.45% 21,612 25.12% 86,048 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 2 41,044 51.20% 13,351 16.66% 25,764 32.14% 80,159 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 3 37,932 45.28% 12,365 14.76% 33,481 39.96% 83,778 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 4 44,859 47.03% 15,219 15.96% 35,299 37.01% 95,377 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 174,115 50.42% 55,091 15.95% 116,156 33.64% 345,362 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 4 117,686 35.30% 4 เพิ่มขึ้น3 100.00%
มาตุภูมิ 4 86,206 25.86% 0 ลดลง1 0.00%
ชาติไทยพัฒนา 4 74,348 22.30% 0 ลดลง2 0.00%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 0 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 14 55,169 16.55% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 26 333,409 100.00% 4 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
35.30%
มาตุภูมิ
  
25.86%
ชาติไทยพัฒนา
  
22.30%
อื่น ๆ
  
16.55%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ มาตุภูมิ ชาติไทยพัฒนา อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,903 46.69% 24,286 29.92% 15,270 18.81% 3,724 4.58% 81,183 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 2 26,638 34.08% 12,920 16.53% 9,547 12.21% 29,062 37.18% 78,167 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 3 24,647 30.20% 20,981 25.71% 22,880 28.03% 13,114 16.06% 81,622 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 4 28,498 30.83% 28,019 30.31% 26,651 28.83% 9,269 10.03% 92,437 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 117,686 35.30% 86,206 25.86% 74,348 22.30% 55,169 16.55% 333,409 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนราธิวาส
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 33,593 9.73
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,185 0.34
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,917 0.56
ประชากรไทย (4) 400 0.12
รักประเทศไทย (5) 2,825 0.82
พลังชล (6) 2,356 0.68
ประชาธรรม (7) 15,762 4.56
ดำรงไทย (8) 406 0.12
พลังมวลชน (9) 1,199 0.35
ประชาธิปัตย์ (10) 174,115 50.42
ไทยพอเพียง (11) 906 0.26
รักษ์สันติ (12) 686 0.20
ไทยเป็นสุข (13) 221 0.06
กิจสังคม (14) 1,127 0.33
ไทยเป็นไท (15) 470 0.14
ภูมิใจไทย (16) 15,150 4.39
แทนคุณแผ่นดิน (17) 10,774 3.12
เพื่อฟ้าดิน (18) 247 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 231 0.07
การเมืองใหม่ (20) 510 0.15
ชาติไทยพัฒนา (21) 18,829 5.45
เสรีนิยม (22) 411 0.12
ชาติสามัคคี (23) 153 0.04
บำรุงเมือง (24) 147 0.04
กสิกรไทย (25) 476 0.14
มาตุภูมิ (26) 55,091 15.95
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 620 0.18
พลังสังคมไทย (28) 186 0.05
เพื่อประชาชนไทย (29) 322 0.09
มหาชน (30) 2,478 0.72
ประชาชนชาวไทย (31) 240 0.07
รักแผ่นดิน (32) 112 0.03
ประชาสันติ (33) 59 0.02
ความหวังใหม่ (34) 272 0.08
อาสามาตุภูมิ (35) 293 0.09
พลังคนกีฬา (36) 1,078 0.31
พลังชาวนาไทย (37) 157 0.05
ไทยสร้างสรรค์ (38) 45 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 77 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 236 0.07
บัตรดี 345,362 92.34
บัตรเสีย 22,587 6.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,057 1.62
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 374,006 78.02
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 479,386 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอตากใบ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กูอาเซ็ม กูจินามิง (10) 37,903 46.69
มาตุภูมิ ไพศาล ตอยิบ (26) 24,286 29.92
ชาติไทยพัฒนา สหรัฐ มุณีรัตน์ (21) 15,270 18.81
เพื่อไทย ภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง (1) 2,958 3.64
ประชาธรรม อาซาฮา ลูและ (7) 691 0.85
ความหวังใหม่ มูดอ ลาเตะ (34) 75 0.09
ผลรวม 81,183 100.00
บัตรดี 81,183 87.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,040 3.28
บัตรเสีย 8,525 9.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,748 76.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,517 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุรเชษฐ์ แวอาแซ (10)✔ 26,638 34.08
ภูมิใจไทย ฮัมดัน อาแซ (16) 21,770 27.85
มาตุภูมิ สมรรถ วาหลง (26) 12,920 16.53
ชาติไทยพัฒนา แวอันวา แวยะปา (21) 9,547 12.21
เพื่อไทย ดาโต๊ะสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ (1)✔ 5,343 6.84
ประชาธรรม อุสมาน ดาโอะ (7) 1,924 2.46
ความหวังใหม่ รอนิง อีซอ (34) 25 0.03
ผลรวม 78,167 100.00
บัตรดี 78,167 90.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,515 2.90
บัตรเสีย 6,019 6.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,701 74.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,755 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก มาตุภูมิ

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ รำรี มามะ (10)✔ 24,647 30.20
ชาติไทยพัฒนา นิอาริส เจตาภิวัฒน์ (21)* 22,880 28.03
มาตุภูมิ นัจมุดดีน อูมา (26)* 20,981 25.71
ประชาธรรม มุคตาร์ กีละ (7) 8,027 9.83
เพื่อไทย ยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ (1) 4,042 4.95
ภูมิใจไทย นิคม จันทพงค์ (16) 1,045 1.28
ผลรวม 81,622 100.00
บัตรดี 81,622 89.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,557 1.71
บัตรเสีย 7,612 8.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,791 77.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,664 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนราธิวาส
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เจะอามิง โตะตาหยง (10)* 28,498 30.83
มาตุภูมิ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (26) 28,019 30.31
ชาติไทยพัฒนา วัชระ ยาวอหะซัน (21)* 26,651 28.83
เพื่อไทย เตาฟิก สะมะแอ (1) 3,382 3.66
ภูมิใจไทย อดุลย์ สาฮีบาตู (16)✔ 3,172 3.43
ประชาธรรม มุคตาร์ ซีกะจิ (7) 2,513 2.72
ความหวังใหม่ อาแซ โต๊ะราแม (34) 202 0.22
ผลรวม 92,437 100.00
บัตรดี 92,437 89.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,200 2.12
บัตรเสีย 9,130 8.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,767 83.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,450 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]