จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ80.25%
  First party Second party Third party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย เพื่อไทย
เขตล่าสุด 3 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 ไม่ส่งผู้สมัคร 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 223,697 23,526 17,288
ร้อยละ 78.91 8.30 6.10

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง[แก้]

ในการหาเสียงโค้งสุดท้าย ป้ายหาเสียงของผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเกือบทุกพรรคการเมือง ที่ติดตั้งบริเวณริมฟุตบาทบนถนนสายราเมศวร์ ตั้งแต่สี่แยกท่ามิหรำถึงตลาดเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ปรากฏว่า ป้ายหาเสียงถูกมือดีใช้ของมีคมกรีด ฉีกขาด ทำลายเสียหายจำนวนมาก[2]

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพัทลุง
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 17,288 6.10
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 395 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,118 0.39
ประชากรไทย (4) 139 0.05
รักประเทศไทย (5) 6,614 2.33
พลังชล (6) 268 0.10
ประชาธรรม (7) 105 0.04
ดำรงไทย (8) 76 0.03
พลังมวลชน (9) 598 0.21
ประชาธิปัตย์ (10) 223,697 78.91
ไทยพอเพียง (11) 604 0.21
รักษ์สันติ (12) 761 0.27
ไทยเป็นสุข (13) 44 0.02
กิจสังคม (14) 358 0.13
ไทยเป็นไท (15) 162 0.06
ภูมิใจไทย (16) 23,526 8.30
แทนคุณแผ่นดิน (17) 784 0.28
เพื่อฟ้าดิน (18) 51 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 199 0.07
การเมืองใหม่ (20) 174 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 1,829 0.65
เสรีนิยม (22) 95 0.03
ชาติสามัคคี (23) 48 0.02
บำรุงเมือง (24) 28 0.01
กสิกรไทย (25) 53 0.02
มาตุภูมิ (26) 1,117 0.39
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 32 0.01
พลังสังคมไทย (28) 36 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 95 0.03
มหาชน (30) 2,442 0.86
ประชาชนชาวไทย (31) 131 0.05
รักแผ่นดิน (32) 30 0.01
ประชาสันติ (33) 32 0.01
ความหวังใหม่ (34) 33 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 42 0.02
พลังคนกีฬา (36) 303 0.11
พลังชาวนาไทย (37) 23 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 15 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 37 0.01
มหารัฐพัฒนา (40) 87 0.03
บัตรดี 283,469 93.58
บัตรเสีย 12,396 4.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,046 2.33
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 302,911 80.25
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 377,447 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอเขาชัยสน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพัทลุง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุพัชรี ธรรมเพชร (10)* 74,244 89.94
เพื่อไทย กู้ชาติ ชายเกตุ (1) 7,077 8.57
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เปรมจิระ เพชรบุญวรรโณ (2) 578 0.70
มาตุภูมิ ขจร แสงสุรินทร์ (26) 401 0.49
พลังคนกีฬา ธนวิชญ์ บัวดิษ (36) 253 0.31
ผลรวม 82,553 100.00
บัตรดี 82,553 84.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,265 5.41
บัตรเสีย 9,476 9.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,294 79.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,602 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพัทลุง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (10)* 66,670 78.90
ชาติไทยพัฒนา เกลื่อม พูลสง (21) 9,716 11.50
เพื่อไทย สิบตรี อัถวิชย์ โรจจ์นานนท์ (1) 6,628 7.84
มาตุภูมิ พิสิฐ จงเจตน์ (26) 597 0.71
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ภู่ ศรีสัจจา (19) 571 0.68
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภาณี เที่ยงธรรม (2) 314 0.37
ผลรวม 84,496 100.00
บัตรดี 84,496 85.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,768 4.84
บัตรเสีย 9,166 9.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,430 81.19
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,234 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพัทลุง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นริศ ขำนุรักษ์ (10)* 83,243 90.88
เพื่อไทย ส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต (1) 7,543 8.24
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศุภชัย สานีเวช (2) 358 0.39
มาตุภูมิ ธีระวิทย์ ติ้งเพ็ง (26) 341 0.37
พลังคนกีฬา ไชยา ศิริรักษ์ (36) 112 0.12
ผลรวม 91,597 100.00
บัตรดี 91,597 85.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,327 4.04
บัตรเสีย 11,264 10.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,188 80.22
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,611 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "โค้งสุดท้ายหาเสียงพัทลุงพบป้ายหาเสียงทุกพรรคถูกทำลาย". manager.co.th. 21 มิถุนายน 2554. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562​. zero width space character in |accessdate= at position 15 (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]