จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.41%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ประชาราช Logo.png
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ประชาราช
เขตล่าสุด 0 0 3
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น3 Steady0 ลดลง3
คะแนนเสียง 156,497 85,297 ไม่ลงเลือกตั้ง
ร้อยละ 59.48 32.42 ไม่ลงเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสระแก้ว
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 156,497 59.48
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,156 0.44
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,089 0.41
ประชากรไทย (4) 321 0.12
รักประเทศไทย (5) 6,923 2.63
พลังชล (6) 253 0.10
ประชาธรรม (7) 84 0.03
ดำรงไทย (8) 121 0.05
พลังมวลชน (9) 472 0.18
ประชาธิปัตย์ (10) 85,297 32.42
ไทยพอเพียง (11) 375 0.14
รักษ์สันติ (12) 1,077 0.41
ไทยเป็นสุข (13) 72 0.03
กิจสังคม (14) 925 0.35
ไทยเป็นไท (15) 104 0.04
ภูมิใจไทย (16) 630 0.24
แทนคุณแผ่นดิน (17) 55 0.02
เพื่อฟ้าดิน (18) 76 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 408 0.16
การเมืองใหม่ (20) 229 0.09
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,436 1.31
เสรีนิยม (22) 183 0.07
ชาติสามัคคี (23) 76 0.03
บำรุงเมือง (24) 37 0.01
กสิกรไทย (25) 79 0.03
มาตุภูมิ (26) 143 0.05
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 39 0.02
พลังสังคมไทย (28) 28 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 142 0.05
มหาชน (30) 1,784 0.68
ประชาชนชาวไทย (31) 114 0.04
รักแผ่นดิน (32) 55 0.02
ประชาสันติ (33) 37 0.01
ความหวังใหม่ (34) 141 0.05
อาสามาตุภูมิ (35) 22 0.01
พลังคนกีฬา (36) 76 0.03
พลังชาวนาไทย (37) 89 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 25 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 240 0.09
มหารัฐพัฒนา (40) 196 0.08
บัตรดี 263,106 91.57
บัตรเสีย 16,854 5.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,352 2.56
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 287,312 74.41
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 386,110 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ฐานิสร์ เทียนทอง (1)* 64,089 71.09
ประชาธิปัตย์ เรือง บาดาล (10) 24,921 27.64
กิจสังคม ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ (14) 961 1.07
เพื่อนเกษตรไทย ชัยณรงค์ สังข์ว่อง (39) 180 0.20
ผลรวม 90,151 100.00
บัตรดี 90,151 91.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,129 3.16
บัตรเสีย 5,611 5.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,891 76.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,940 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาราช

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) และอำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลแซร์ออ และตำบลช่องกุ่ม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ตรีนุช เทียนทอง (1)* 64,161 74.47
ประชาธิปัตย์ สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ (10) 21,312 24.74
ดำรงไทย ปิยนาต แสนเวียงจันทร์ (8) 230 0.27
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรผกาจิตร์ เพิ่มพิมพา (19) 230 0.27
กิจสังคม ส่งศักดิ์ ไชยลาวัณย์ (14) 180 0.21
เพื่อนเกษตรไทย กิตติศักดิ์ ด้วงนาง (39) 43 0.05
ผลรวม 86,156 100.00
บัตรดี 86,156 90.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,207 3.37
บัตรเสีย 5,915 6.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,278 75.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,041 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาราช

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สรวงศ์ เทียนทอง (1)* 51,333 62.04
ประชาธิปัตย์ พลโท อิสระ วัชรประทีป (10) 30,160 36.45
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภาณุวัฒน์ คงธนญานสกุล (2) 356 0.43
ความหวังใหม่ ดาบตำรวจ ธนารัฐ วงศ์จำปา (34) 209 0.25
ดำรงไทย ทองหล่อ มานุจำ (8) 198 0.24
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บุญธรรม สิงห์รัก (19) 192 0.23
กิจสังคม วัฒนา อนงค์เทพ (14) 156 0.19
เพื่อนเกษตรไทย ประเสริฐ เบ็ญจมาท (39) 90 0.11
พลังคนกีฬา เอกลักษณ์ สมตน (36) 49 0.06
ผลรวม 82,743 100.00
บัตรดี 82,743 88.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,962 4.25
บัตรเสีย 6,440 6.91
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,145 72.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,129 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาราช

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]