จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ครั้งต่อไป →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  CPP Logo.png Democrat TH Logo.svg
พรรค เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 1 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
เขตล่าสุด 3 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง +1 - -1
คะแนนเสียง 211,962 (บัญชีรายชื่อ) 13,906 (บัญชีรายชื่อ) 181,275 (บัญชีรายชื่อ)
ร้อยละ 46.11% 3.02 % 39.44%

จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

บรรยากาศการเลือกตั้ง[แก้]

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดขึ้นที่กองอำนายการองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยบริเวณดังกล่าว มีการนำรถติดตั้งหาเสียงของผู้สมัครจาก 2 พรรคใหญ่ คือพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งในส่วนกองเชียร์ส่วนใหญ่จะเป็นจากพรรคเพื่อไทยที่เตรียมดอกไม้และมาลัยมาคล้องคอให้กับผู้สมัคร[1]

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง (เฉพาะเทศบาลนครปฐม, เทศบาลตำบลโพรงมะเดือ, ตำบลโพรงมะเดือ, ตำบลหนองดินแดง, ตำบลสนามจันทร์, ตำบลลำพยา, ตำบลหนองปากโลง, ตำบลนครปฐม, ตำบลบ่อพลับ, ตำบลพระประโทน, ตำบลห้วยจระเข้, ตำบลสระกะเทียม, ตำบลสวนป่าน, ตำบลวังตะกู)

พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
ชาติไทยพัฒนา (21) สินธพ แก้วพิจิตร 33,816 34.51
ประชาธิปัตย์ (10) วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 26,437 26.98
เพื่อไทย (1) ฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ 22,414 22.88
เพื่อฟ้าดิน (18) ช่วยบุญ จันทร์รักษา 346 0.35
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) ถนัด ตั้งธรรมนิยม 276 0.28
พลังคนกีฬา (12) สุพัชฌา คงเจริญ 80 0.001
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,494 2.79
บัตรเสีย 5,115 7.44
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 77.62 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,250 คน) 97,978 100
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจากพรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลบ้านยาง, ตำบลทัพหลวง, ตำบลหนองงูเหลือม, ตำบลตาก้อง, ตำบลมาบแค) และ อำเภอกำแพงแสน

พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
พรรคเพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg รัฐกร เจนกิจณรงค์ 49,217 50.23
ประชาธิปัตย์ (10) วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ 34,874 35.59
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) นิษฐ์สิณี ตันติตารมย์ 454 0.46
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) กาญจนา หุราหะนนท์ 413 0.42
เพื่อฟ้าดิน (18) ปิยะนุช มหาปิยศิลป์ 261 0.27
ความหวังใหม่ (34) กอบกิตติ มุ่งดี 35 0.001
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,132 6.26
บัตรเสีย 5,839 5.96
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 77.85 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,862 คน) 97,988 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอบางเลน, อำเภอดอนตูม และ อำเภอพุทธมณฑล

พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
พรรคเพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร 56,936 54.91
ประชาธิปัตย์ (10) อุษา เปี่ยมคล้า 33,367 32.18
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) กัมพล ปิ่นแก้ว 840 0.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) นิษฐ์สิณี ตันติตารมย์ 622 0.60
ประชาสันติ (33) สาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ 79 0.001
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,919 4.74
บัตรเสีย 5,894 5.68
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 78.02 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,889 คน) 103,683 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลธรรมศาลา, ตำบลดอนยายหอม, ตำบลถนนขาด, ตำบลสามควายเผือก, ตำบลทุ่งน้อย, ตำบลวังเย็น และ ตำบลบางแขม) และ อำเภอนครชัยศรี

พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
พรรคเพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg อนุชา สะสมทรัพย์ 43,717 43.99
ประชาธิปัตย์ (10) ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว 31,455 31.66
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ 9,618 9.68
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) ประสิทธิ์ ปิ่นเกล้า 610 0.61
ความหวังใหม่ (34) สิทธิ์ศักดิ์ นิลสุวรรณ 286 0.29
เพื่อฟ้าดิน (18) ปลูกขวัญ รักพงษ์อโศก 68 0.001
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,367 7.41
บัตรเสีย 6,228 6.27
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 78.15 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,149 คน) 99,367 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอสามพราน

พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
พรรคเพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg เผดิมชัย สะสมทรัพย์ 48,544 45.84
ประชาธิปัตย์ (10) Pfeil rechts oben.svg มารุต บุญมี 40,407 38.16
รักษ์สันติ (12) สิพัธน์ สว่างสินธุ์ 3,367 3.18
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) กนิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร 658 0.62
เพื่อฟ้าดิน (18) มุทิตา สุคันธนาค 168 0.15
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,573 6.21
บัตรเสีย 6,174 5.83
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.85 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,612 คน) 105,900 100
เพื่อไทย ได้ที่นั่ง จาก เพื่อประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]