จังหวัดบึงกาฬในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดบึงกาฬในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดบึงกาฬ
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.56%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 154,937 16,135
ร้อยละ 80.41 8.37

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของจังหวัดบึงกาฬหลังจากแยกตัวออกจากจังหวัดหนองคาย แต่เดิมพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬคือเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 2 นี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 3 คน โดยการแยกตัวของจังหวัดบึงกาฬเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันกับการปรับจำนวนเก้าอี้ในเขตเลือกตั้ง ทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬจึงลดลงเหลือ 2 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดบึงกาฬ)[แก้]

เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดหนองคายเมื่อ พ.ศ. 2550

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 154,937 80.41% เพิ่มขึ้น14.42%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 16,135 8.37% ลดลง13.76%
อื่น ๆ 21,621 11.22% ลดลง0.66%
ผลรวม 192,693 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
80.41%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
8.37%
อื่น ๆ
  
11.22%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 79,496 80.35% 6,971 7.05% 12,465 12.60% 98,932 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 75,441 80.46% 9,164 9.77% 9,156 9.77% 93,761 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 154,937 80.41% 16,135 8.37% 21,621 11.22% 192,693 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดบึงกาฬ)[แก้]

เปรียบเทียบจากจำนวนที่นั่งของเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดหนองคายเมื่อ พ.ศ. 2550

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 2 105,447 53.94% 2 ลดลง1 100.00%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 70,846 36.24% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 10 19,199 9.82% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 14 195,492 100.00% 2 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
53.94%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
36.24%
อื่น ๆ
  
9.82%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 51,465 51.49% 33,453 33.47% 15,025 15.04% 99,943 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 53,982 56.50% 37,393 39.13% 4,174 4.37% 95,549 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 105,447 53.94% 70,846 36.24% 19,199 9.82% 195,492 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดบึงกาฬ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 154,937 80.41
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 16,135 8.37
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 552 0.29
ประชากรไทย (4) 350 0.18
รักประเทศไทย (5) 1,433 0.74
พลังชล (6) 57 0.03
ประชาธรรม (7) 40 0.02
ดำรงไทย (8) 24 0.01
พลังมวลชน (9) 43 0.02
ประชาธิปัตย์ (10) 9,251 4.80
ไทยพอเพียง (11) 70 0.04
รักษ์สันติ (12) 543 0.28
ไทยเป็นสุข (13) 25 0.01
กิจสังคม (14) 146 0.08
ไทยเป็นไท (15) 143 0.07
ภูมิใจไทย (16) 4,822 2.50
แทนคุณแผ่นดิน (17) 66 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 54 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 98 0.05
การเมืองใหม่ (20) 120 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 2,446 1.27
เสรีนิยม (22) 528 0.27
ชาติสามัคคี (23) 39 0.02
บำรุงเมือง (24) 31 0.02
กสิกรไทย (25) 31 0.02
มาตุภูมิ (26) 60 0.03
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 14 0.01
พลังสังคมไทย (28) 19 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 57 0.03
มหาชน (30) 90 0.05
ประชาชนชาวไทย (31) 17 0.01
รักแผ่นดิน (32) 21 0.01
ประชาสันติ (33) 21 0.01
ความหวังใหม่ (34) 73 0.04
อาสามาตุภูมิ (35) 16 0.01
พลังคนกีฬา (36) 118 0.06
พลังชาวนาไทย (37) 27 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 16 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 74 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 86 0.04
บัตรดี 192,693 93.46
บัตรเสีย 11,866 5.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,618 0.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 206,177 71.56
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 288,123 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอปากคาด และอำเภอบุ่งคล้า

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดบึงกาฬ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ (1)* 51,465 51.49
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สงกรานต์ คำพิไสย์ (2)✔ 33,453 33.47
ภูมิใจไทย แว่นฟ้า ทองศรี (16) 13,524 13.53
ประชาธิปัตย์ พลอยเพ็ญ พิมพ์เกษ (10) 1,220 1.22
กิจสังคม กิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล (14) 197 0.20
ความหวังใหม่ กิตติมศักดิ์ พระราช (34) 34 0.03
เพื่อฟ้าดิน บุญ บัวทอง (18) 25 0.03
พลังสังคมไทย บุญหลัน พิมน (28) 19 0.02
เพื่อนเกษตรไทย สากล นันทรักษ์ (39) 6 0.01
ผลรวม 99,943 100.00
บัตรดี 99,943 95.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,063 1.01
บัตรเสีย 3,972 3.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,978 73.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,722 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอบึงโขงหลง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดบึงกาฬ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไตรรงค์ ติธรรม (1)* 53,982 56.50
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมเกียรติ์ ลามคำ (2) 37,393 39.13
ประชาธิปัตย์ วินัย ติยะบุตร (10) 2,088 2.19
ภูมิใจไทย ณรงค์ อินโพธิษา (16) 2,027 2.12
ความหวังใหม่ พิทยา พระราช (34) 59 0.06
ผลรวม 95,549 100.00
บัตรดี 95,549 94.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,509 1.49
บัตรเสีย 4,143 4.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,201 70.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 144,401 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]