จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.64%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 2 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 124,078 102,935
ร้อยละ 48.53 40.26

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 102,935 40.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 954 0.37
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,184 0.46
ประชากรไทย (4) 253 0.10
รักประเทศไทย (5) 14,145 5.53
พลังชล (6) 121 0.05
ประชาธรรม (7) 59 0.02
ดำรงไทย (8) 210 0.08
พลังมวลชน (9) 683 0.27
ประชาธิปัตย์ (10) 124,078 48.53
ไทยพอเพียง (11) 289 0.11
รักษ์สันติ (12) 2,785 1.09
ไทยเป็นสุข (13) 42 0.02
กิจสังคม (14) 422 0.17
ไทยเป็นไท (15) 60 0.02
ภูมิใจไทย (16) 400 0.16
แทนคุณแผ่นดิน (17) 72 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 96 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 2,478 0.97
การเมืองใหม่ (20) 94 0.04
ชาติไทยพัฒนา (21) 1,750 0.68
เสรีนิยม (22) 47 0.02
ชาติสามัคคี (23) 46 0.02
บำรุงเมือง (24) 157 0.06
กสิกรไทย (25) 62 0.02
มาตุภูมิ (26) 210 0.08
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 30 0.01
พลังสังคมไทย (28) 16 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 94 0.04
มหาชน (30) 1,142 0.45
ประชาชนชาวไทย (31) 84 0.03
รักแผ่นดิน (32) 43 0.02
ประชาสันติ (33) 113 0.04
ความหวังใหม่ (34) 57 0.02
อาสามาตุภูมิ (35) 16 0.01
พลังคนกีฬา (36) 66 0.03
พลังชาวนาไทย (37) 95 0.04
ไทยสร้างสรรค์ (38) 14 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 181 0.07
มหารัฐพัฒนา (40) 94 0.04
บัตรดี 255,677 93.34
บัตรเสีย 9,122 3.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,113 3.33
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 273,912 75.64
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 362,112 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางน้ำจืด และตำบลคอกกระบือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ครรชิต ทับสุวรรณ (10)* 41,580 52.75
เพื่อไทย อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (1)✔ 36,870 46.78
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จริยะ รักษา (2) 372 0.47
ผลรวม 78,822 100.00
บัตรดี 78,822 88.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,912 5.55
บัตรเสีย 4,840 5.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,574 74.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,406 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลหนองนกไข่ และตำบลบางยาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญชู นิลถนอม (1) 42,475 50.58
ประชาธิปัตย์ นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ (10)* 40,188 47.85
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธนกร จิรภาสุขสกุล (2) 1,027 1.22
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยุทธ สุดาแก้ว (19) 291 0.35
ผลรวม 83,981 100.00
บัตรดี 83,981 90.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,806 4.12
บัตรเสีย 4,657 5.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,444 76.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,758 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลหนองนกไข่และตำบลบางยาง) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นิติรัฐ สุนทรวร (10) 45,287 53.70
เพื่อไทย มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ (1)* 35,898 42.57
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมชาย บ้านเกาะ (19) 2,838 3.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตำรวจโท สุรินทร์ ชัยพานิช (2) 311 0.37
ผลรวม 84,334 100.00
บัตรดี 84,334 90.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,333 3.59
บัตรเสีย 5,228 5.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,895 75.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,948 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]