จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.98%
  First party Second party Third party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 2 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 172,021 172,640 11,707
ร้อยละ 43.28 43.44 2.95

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรี)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 172,021 43.28% ลดลง2.73%
เพื่อไทย 172,640 43.44% เพิ่มขึ้น9.68%
อื่น ๆ 52,780 13.28% ลดลง6.95%
ผลรวม 397,441 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
43.28%
เพื่อไทย
  
43.44%
อื่น ๆ
  
13.28%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 34,115 43.08% 33,346 42.11% 11,734 14.82% 79,195 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 42,585 48.16% 32,587 36.85% 13,258 14.99% 88,430 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 3 37,714 41.15% 42,148 45.98% 11,798 12.87% 91,660 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 33,486 40.04% 41,990 50.21% 8,160 9.76% 83,636 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 24,121 44.24% 22,569 41.40% 7,830 14.36% 54,520 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 172,021 43.28% 172,640 43.44% 52,780 13.28% 397,441 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรี)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 5 183,684 46.93% 3 เพิ่มขึ้น1 60.00%
เพื่อไทย 5 162,552 41.53% 2 Steady 40.00%
ภูมิใจไทย 4 34,112 8.72% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 18 11,061 2.83% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 32 391,409 100.00% 5 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
46.93%
เพื่อไทย
  
41.53%
ภูมิใจไทย
  
8.72%
อื่น ๆ
  
2.83%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
60.00%
เพื่อไทย
  
40.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 33,332 43.37% 33,501 43.59% 10,024 13.09% 76,587 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 44,540 51.42% 28,346 32.73% 13,726 15.85% 86,612 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 3 39,447 42.92% 43,546 47.38% 8,915 9.70% 91,908 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 41,446 50.31% 39,413 47.84% 1,527 1.85% 82,386 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 24,919 46.45% 17,746 33.08% 10,981 20.47% 53,646 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 183,684 46.93% 162,552 41.53% 45,173 11.54% 391,409 100.00%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 172,640 43.44
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 4,097 1.03
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,573 0.65
ประชากรไทย (4) 531 0.13
รักประเทศไทย (5) 12,831 3.23
พลังชล (6) 319 0.08
ประชาธรรม (7) 170 0.04
ดำรงไทย (8) 274 0.07
พลังมวลชน (9) 1,053 0.26
ประชาธิปัตย์ (10) 172,021 43.28
ไทยพอเพียง (11) 973 0.24
รักษ์สันติ (12) 3,119 0.78
ไทยเป็นสุข (13) 134 0.03
กิจสังคม (14) 368 0.09
ไทยเป็นไท (15) 338 0.09
ภูมิใจไทย (16) 11,707 2.95
แทนคุณแผ่นดิน (17) 171 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 184 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,866 0.47
การเมืองใหม่ (20) 524 0.13
ชาติไทยพัฒนา (21) 5,060 1.27
เสรีนิยม (22) 294 0.07
ชาติสามัคคี (23) 119 0.03
บำรุงเมือง (24) 95 0.02
กสิกรไทย (25) 144 0.04
มาตุภูมิ (26) 331 0.08
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 75 0.02
พลังสังคมไทย (28) 64 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 289 0.07
มหาชน (30) 2,932 0.74
ประชาชนชาวไทย (31) 284 0.07
รักแผ่นดิน (32) 121 0.03
ประชาสันติ (33) 174 0.04
ความหวังใหม่ (34) 115 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 64 0.02
พลังคนกีฬา (36) 398 0.10
พลังชาวนาไทย (37) 173 0.04
ไทยสร้างสรรค์ (38) 50 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 378 0.10
มหารัฐพัฒนา (40) 388 0.10
บัตรดี 397,441 90.84
บัตรเสีย 24,141 5.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,906 3.64
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 437,488 75.98
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 575,775 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลศรีมงคล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ (1)* 33,501 43.59
ประชาธิปัตย์ อัฎฐพล โพธิพิพิธ (10)* 33,332 43.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรสุดา สุขารมณ์ (2) 6,111 7.95
ภูมิใจไทย กาญจนาพร ถาวรประดิษฐ์ (16) 3,124 4.06
พลังมวลชน ธนะสิทธิ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ (9) 315 0.41
เพื่อนเกษตรไทย ว่าที่พันตรี ธำรง เกียรติกังวาฬไกล (39) 228 0.30
ไทยเป็นไท ตรีณพงศ์ ภูกิจบุญสวัสดิ์ (15) 136 0.18
ความหวังใหม่ พันเอก สอิ้ง ชนะนา (34) 110 0.14
ผลรวม 76,857 100.00
บัตรดี 76,857 86.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,267 8.19
บัตรเสีย 4,573 5.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,697 72.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,526 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (10) 44,540 51.42
เพื่อไทย พลตรี ศรชัย มนตริวัต (1)✔ 28,346 32.73
ภูมิใจไทย สันทัด จีนาภักดิ์ (16)* 12,692 14.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ธนัชพร สุขจิต (19) 431 0.50
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณัฐคมน์ บุญชู (2) 377 0.44
ไทยเป็นไท อนุศิษฏ์ ศรีอริยะสกุล (15) 173 0.20
พลังคนกีฬา ญาดา จันทร์เจริญ (36) 53 0.06
ผลรวม 86,612 100.00
บัตรดี 86,612 89.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,420 5.58
บัตรเสีย 5,166 5.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,198 75.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,047 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลพังตรุ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลดอนตาเพชร)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพงษ์ ปิยะโชติ (1) 43,546 47.38
ประชาธิปัตย์ ปารเมศ โพธารากุล (10)* 39,447 42.92
ภูมิใจไทย สาทิตย์ จีนาภักดิ์ (16) 7,674 8.35
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ สายทอง (2) 993 1.08
พลังมวลชน บุญมา ทองเพ็ชร (9) 129 0.14
ไทยเป็นไท ธนินท์รัฐ ธนทรสุทธิโรจน์ (15) 119 0.13
ผลรวม 91,908 100.00
บัตรดี 91,908 91.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,884 3.86
บัตรเสีย 4,822 4.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,614 80.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,113 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลบ่อพลอย ตำบลหนองรี ตำบลหลุมรัง ตำบลช่องด่าน และตำบลหนองกร่าง) อำเภอหนองปรือ และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลเขาโจด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประชา โพธิพิพิธ (10)✔ 41,446 50.31
เพื่อไทย ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร (1)✔ 39,413 47.84
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยงค์ ปั้นแหน่งเพ็ชร (19) 1,154 1.40
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประศาสน์ ภูษณะพงษ์ (2) 264 0.32
เพื่อนเกษตรไทย มนตรี สุขขำ (39) 109 0.13
ผลรวม 82,386 100.00
บัตรดี 82,386 89.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,177 2.38
บัตรเสีย 7,032 7.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,595 76.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,993 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลท่าเสา ตำบลสิงห์ ตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ และตำบลบ้องตี้) และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน และตำบลแม่กระบุง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (10) 24,919 46.45
เพื่อไทย วิทิต มาไพศาลสิน (1) 17,746 33.08
ภูมิใจไทย อานนท์ ถนอมวงษ์ (16) 10,622 19.80
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พีระภัทร์ ยวงเงิน (2) 182 0.34
พลังมวลชน พันตำรวจเอก ฐานันดร์ นาคขำพันธ์ (9) 148 0.28
ความหวังใหม่ พันตำรวจเอก วัชระชัย หงษ์สูง (34) 29 0.05
ผลรวม 53,646 100.00
บัตรดี 53,646 90.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,140 3.60
บัตรเสีย 3,598 6.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,384 72.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,096 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]