จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.29%
  First party Second party Third party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 2 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 55,763 92,087 104,544
ร้อยละ 20.45 33.77 38.34

  Fourth party
  Wannarat channukul.jpg
พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1
คะแนนเสียง 934
ร้อยละ 0.34

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพิจิตร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 104,544 38.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 934 0.34
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 862 0.32
ประชากรไทย (4) 259 0.10
รักประเทศไทย (5) 5,553 2.04
พลังชล (6) 151 0.06
ประชาธรรม (7) 129 0.05
ดำรงไทย (8) 218 0.08
พลังมวลชน (9) 436 0.16
ประชาธิปัตย์ (10) 92,087 33.77
ไทยพอเพียง (11) 899 0.33
รักษ์สันติ (12) 1,674 0.61
ไทยเป็นสุข (13) 80 0.03
กิจสังคม (14) 249 0.09
ไทยเป็นไท (15) 111 0.04
ภูมิใจไทย (16) 3,425 1.26
แทนคุณแผ่นดิน (17) 77 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 134 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 670 0.25
การเมืองใหม่ (20) 498 0.18
ชาติไทยพัฒนา (21) 55,763 20.45
เสรีนิยม (22) 346 0.13
ชาติสามัคคี (23) 123 0.05
บำรุงเมือง (24) 85 0.03
กสิกรไทย (25) 101 0.04
มาตุภูมิ (26) 148 0.05
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 90 0.03
พลังสังคมไทย (28) 73 0.03
เพื่อประชาชนไทย (29) 129 0.05
มหาชน (30) 1,705 0.63
ประชาชนชาวไทย (31) 260 0.10
รักแผ่นดิน (32) 132 0.05
ประชาสันติ (33) 82 0.03
ความหวังใหม่ (34) 28 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 25 0.01
พลังคนกีฬา (36) 105 0.04
พลังชาวนาไทย (37) 63 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 28 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 120 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 282 0.10
บัตรดี 272,678 91.32
บัตรเสีย 19,926 6.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,998 2.01
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 298,602 71.29
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 418,866 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (เฉพาะตำบลไผ่ขวาง ตำบลท่าฬ่อ ตำบลปากทาง ตำบลท่าหลวง ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลฆะมัง ตำบลหัวดง ตำบลป่ามะคาบ ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงกลาง ตำบลดงป่าคำ และเทศบาลเมืองพิจิตร) อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอทับคล้อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา วินัย ภัทรประสิทธิ์ (21)* 40,180 48.56
เพื่อไทย สุรกิจ เหลาหชัยอรุณ (1) 29,359 35.48
ประชาธิปัตย์ กิติพงษ์ เกตุวงษ์ (10) 12,851 15.53
พลังคนกีฬา สมบุญ ธกูลสวัสดิ์ (36) 107 0.13
ผลรวม 82,747 100.00
บัตรดี 82,747 86.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,456 4.68
บัตรเสีย 8,326 8.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,279 69.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,458 100.00
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (เฉพาะตำบลย่านยาว ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า) อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอตะพานหิน (เฉพาะตำบลวังสำโรง ตำบลทับหมัน ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลคลองคูณ และเทศบาลเมืองตะพานหิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นราพัฒน์ แก้วทอง (10)* 54,583 60.74
เพื่อไทย พงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร (1) 34,827 38.76
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมร จะตุเทน (2) 450 0.50
ผลรวม 89,860 100.00
บัตรดี 89,860 88.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,682 2.65
บัตรเสีย 8,537 8.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,079 72.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,949 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอตะพานหิน (เฉพาะตำบลงิ้วราย ตำบลหนองพยอม ตำบลคลองคูณ ตำบลไผ่หลวง ตำบลไทรโรงโขน ตำบลดงตะขบ และตำบลทุ่งโพธิ์) อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (21)* 45,337 49.50
เพื่อไทย นาวิน บุญเสรฐ (1)✔ 37,170 40.59
ประชาธิปัตย์ ประเสริฐ คุรุปราการกิจ (10) 8,774 9.58
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พธู ศรีสวัสดิ์ (2) 305 0.33
ผลรวม 91,586 100.00
บัตรดี 91,586 89.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,737 2.68
บัตรเสีย 7,925 7.75
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,248 71.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,459 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]