จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.99%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 8 0
ที่นั่งที่ชนะ 7 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 445,093 93,212
ร้อยละ 72.48 15.18

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศการเลือกตั้ง[แก้]

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดปรากฏการณ์หน่วยเลือกตั้งร้างในจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ 3 และบ้านร่วมเย็น หมู่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาสูงไม่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว แม้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1,200 คน  สาเหตุที่ชาวบ้านไม่ออกมาสิทธิเลือกตั้งนั้น เป็นเพราะต้องการประท้วงภาครัฐที่ไม่ดำเนินการทำไฟฟ้าและถนนเข้าหมู่บ้าน แม้ว่าชาวบ้านจะยื่นเรื่องไปนานกว่า 20 ปี [2]

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดเชียงราย)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 445,093 72.48% เพิ่มขึ้น6.80%
ประชาธิปัตย์ 93,212 15.18% ลดลง4.53%
อื่น ๆ 75,796 12.34% ลดลง2.27%
ผลรวม 614,101 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
72.48%
ประชาธิปัตย์
  
15.18%
อื่น ๆ
  
12.34%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 59,883 64.51% 17,954 19.34% 14,996 16.15% 92,833 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 63,386 66.65% 18,000 18.93% 13,717 14.42% 95,103 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 76,254 77.70% 13,569 13.83% 8,313 8.47% 98,136 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 69,598 77.15% 10,394 11.52% 10,219 11.33% 90,211 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 63,780 73.91% 11,950 13.85% 10,563 12.24% 86,293 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 62,724 73.62% 11,130 13.06% 11,341 13.31% 85,195 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 49,468 74.58% 10,215 15.40% 6,647 10.02% 66,330 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 445,093 72.48% 93,212 15.18% 75,796 12.34% 614,101 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดเชียงราย)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 7 389,662 64.41% 7 ลดลง1 100.00%
ภูมิใจไทย 6 148,090 24.48% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 31 67,264 11.11% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 46 605,016 100.00% 7 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
64.41%
ภูมิใจไทย
  
24.48%
อื่น ๆ
  
11.11%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 49,964 55.22% 31,446 34.75% 9,072 10.03% 90,482 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 47,890 51.06% 33,673 35.90% 12,224 13.04% 93,787 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 78,115 79.39% 8,834 8.98% 11,445 11.63% 98,394 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 59,837 66.99% 23,386 26.18% 6,105 6.83% 89,328 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 51,708 60.26% 23,238 27.08% 10,865 12.66% 85,811 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 49,502 58.54% 27,513 32.54% 7,548 8.92% 84,563 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 52,646 84.03% 10,005 15.97% 62,651 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 389,662 64.41% 148,090 24.48% 67,264 11.11% 605,016 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเชียงราย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 445,093 72.48
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 3,583 0.58
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,489 0.24
ประชากรไทย (4) 754 0.12
รักประเทศไทย (5) 10,189 1.66
พลังชล (6) 687 0.11
ประชาธรรม (7) 383 0.06
ดำรงไทย (8) 287 0.05
พลังมวลชน (9) 942 0.15
ประชาธิปัตย์ (10) 93,212 15.18
ไทยพอเพียง (11) 1,025 0.17
รักษ์สันติ (12) 3,890 0.63
ไทยเป็นสุข (13) 236 0.04
กิจสังคม (14) 920 0.15
ไทยเป็นไท (15) 901 0.15
ภูมิใจไทย (16) 29,587 4.82
แทนคุณแผ่นดิน (17) 399 0.06
เพื่อฟ้าดิน (18) 434 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 650 0.11
การเมืองใหม่ (20) 1,266 0.21
ชาติไทยพัฒนา (21) 10,089 1.64
เสรีนิยม (22) 721 0.12
ชาติสามัคคี (23) 235 0.04
บำรุงเมือง (24) 153 0.02
กสิกรไทย (25) 238 0.04
มาตุภูมิ (26) 447 0.07
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 132 0.02
พลังสังคมไทย (28) 144 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 330 0.05
มหาชน (30) 1,553 0.25
ประชาชนชาวไทย (31) 365 0.06
รักแผ่นดิน (32) 138 0.02
ประชาสันติ (33) 108 0.02
ความหวังใหม่ (34) 180 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 172 0.03
พลังคนกีฬา (36) 1,160 0.19
พลังชาวนาไทย (37) 147 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 117 0.02
เพื่อนเกษตรไทย (39) 526 0.09
มหารัฐพัฒนา (40) 1,219 0.20
บัตรดี 614,101 91.67
บัตรเสีย 41,950 6.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,858 2.07
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 669,909 76.99
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 870,076 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลห้วยชมภู ตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลแม่ยาว ตำบลริมกก ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลเวียง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สามารถ แก้วมีชัย (1)* 49,964 55.22
ภูมิใจไทย วันชัย จงสุทธานามณี (16) 31,446 34.75
ประชาธิปัตย์ สมพงค์ อันพาพรม (10) 8,636 9.54
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บัณฑิตา ปิงสุขแสน (2) 233 0.26
พลังคนกีฬา เขมกร ปัญจขันธ์ (36) 102 0.11
เพื่อฟ้าดิน เวียงคำ มหาวงศ์ (18) 101 0.11
ผลรวม 90,482 100.00
บัตรดี 90,482 89.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,394 5.31
บัตรเสีย 5,621 5.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,497 78.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,607 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ (1)* 47,890 51.06
ภูมิใจไทย ชัญญา จงสุทธนามณี (16) 33,673 35.90
ประชาธิปัตย์ ชัยธวัช สิทธิสม (10) 10,307 10.99
กิจสังคม กิติพงษ์ นามวงศ์ (14) 853 0.91
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อภิชา คำบุญเรือง (2) 769 0.82
ความหวังใหม่ พีระศักดิ์ อยู่ลือ (34) 146 0.16
การเมืองใหม่ วรนนทพล เสริฐสนิท (20) 97 0.10
เพื่อนเกษตรไทย ดวงเนตร ปัญญาใจ (39) 52 0.06
ผลรวม 93,787 100.00
บัตรดี 93,787 89.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,794 2.68
บัตรเสีย 7,837 7.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,418 79.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,095 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลท่าสาย และตำบลป่าอ้อดอนชัย) และอำเภอพาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ (1)* 78,115 79.39
ประชาธิปัตย์ ประดิษฐ์ ศรีอ้วน (10) 10,344 10.51
ภูมิใจไทย ธีรพงษ์ เผ่ากา (16) 8,834 8.98
รักษ์สันติ ภาณุพงศ์ พาณิชกระจ่าง (12) 775 0.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สันทัด ธรรมวงค์ (2) 326 0.33
ผลรวม 98,394 100.00
บัตรดี 98,394 92.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,480 3.25
บัตรเสีย 5,073 4.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,947 78.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,363 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย และอำเภอป่าแดด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ (1)* 59,837 66.99
ภูมิใจไทย สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ (16) 23,386 26.18
ประชาธิปัตย์ เกียรติศักดิ์ อุดขา (10) 5,725 6.41
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เรืองศักดิ์ มะลิหอม (2) 273 0.31
พลังคนกีฬา ตรินัยน์ วิรุฬห์ธันยธร (36) 56 0.06
เพื่อนเกษตรไทย ดิษฐวัฒน์ วงศ์วุฒิชาญ (39) 51 0.06
ผลรวม 89,328 100.00
บัตรดี 89,328 92.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,503 2.60
บัตรเสีย 4,258 4.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,089 79.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,510 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (1)* 51,708 60.26
ภูมิใจไทย อทิติ วันไชยธนวงศ์ (16) 23,238 27.08
ประชาธิปัตย์ มิรันตี บุญแก้ว (10) 9,490 11.06
รักษ์สันติ ประชัน จันระวังยศ (12) 1,082 1.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นงค์คราญ บำรุง (2) 161 0.19
เพื่อฟ้าดิน อุรา ยศอินต๊ะ (18) 49 0.06
เพื่อนเกษตรไทย โพธิ์นิพิฐ นันทะพรหม (39) 44 0.05
ไทยสร้างสรรค์ กิตติศักดิ์ มูลวงศ์ (38) 39 0.05
ผลรวม 85,811 100.00
บัตรดี 85,811 91.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,217 2.37
บัตรเสีย 5,661 6.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,689 75.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,332 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อิทธิเดช แก้วหลวง (1)* 49,502 58.54
ภูมิใจไทย สุวัฒน์ ตระกูลโรจน์ (16) 27,513 32.54
ประชาธิปัตย์ ธวัชชัย อภิวงค์ (10) 7,066 8.36
เพื่อนเกษตรไทย ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ (39) 225 0.27
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภัทรชนก แก้วกิจชัย (2) 185 0.22
เพื่อฟ้าดิน น้ำนวลดิน นาวาบุญนิยม (18) 72 0.09
ผลรวม 84,563 100.00
บัตรดี 84,563 90.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,759 4.02
บัตรเสีย 5,090 5.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,412 74.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,559 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ละออง ติยะไพรัช (1)* 52,646 84.03
ประชาธิปัตย์ ชูเกียรติ กันทะรส (10) 8,713 13.91
ชาติไทยพัฒนา สิขิม รักพงษ์ (21) 505 0.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เมธินี ธรรมวงค์ชัย (2) 496 0.79
เพื่อนเกษตรไทย นิกร จันทร์หอม (39) 140 0.22
ความหวังใหม่ วิษณุภตฆ์ พรีเจริญวงส์ (34) 79 0.13
พลังคนกีฬา ณธนทัต ริยาพันธ์ (36) 72 0.11
ผลรวม 62,651 100.00
บัตรดี 62,651 84.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,405 4.61
บัตรเสีย 7,807 10.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,863 71.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,620 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. https://hilight.kapook.com/view/60432

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]