จังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.34%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 8 0
ที่นั่งที่ชนะ 8 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 570,975 44,644
ร้อยละ 82.61 6.46

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสงขลา)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 570,975 82.61% ลดลง2.88%
เพื่อไทย 44,644 6.46% เพิ่มขึ้น1.74%
อื่น ๆ 75,562 10.93% เพิ่มขึ้น1.14%
ผลรวม 691,181 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
82.61%
เพื่อไทย
  
6.46%
อื่น ๆ
  
10.93%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 66,783 82.32% 6,276 7.74% 8,067 9.94% 81,126 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 69,269 79.62% 8,101 9.31% 9,632 11.07% 87,002 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 76,275 84.51% 5,562 6.16% 8,414 9.32% 90,251 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 73,158 85.03% 3,766 4.38% 9,115 10.59% 86,039 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 85,308 86.25% 4,289 4.34% 9,308 9.41% 98,905 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 66,464 84.85% 5,112 6.53% 6,756 8.63% 78,332 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 61,418 78.15% 5,215 6.64% 11,960 15.22% 78,593 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 72,300 79.51% 6,323 6.95% 12,310 13.54% 90,933 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 570,975 82.61% 44,644 6.46% 75,562 10.93% 691,181 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสงขลา)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 8 564,590 88.62% 8 Steady 100.00%
เพื่อไทย 8 60,196 9.45% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 15 12,328 1.94% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 31 637,114 100.00% 8 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
88.62%
เพื่อไทย
  
9.45%
อื่น ๆ
  
1.94%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 64,260 85.81% 7,756 10.36% 2,874 3.84% 74,890 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 67,140 84.11% 8,381 10.50% 4,299 5.39% 79,820 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 76,234 92.09% 6,203 7.49% 342 0.41% 82,779 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 74,204 92.75% 4,878 6.10% 922 1.14% 80,004 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 85,821 93.26% 5,733 6.23% 466 0.51% 92,020 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 65,837 90.69% 6,386 8.80% 370 0.51% 78,332 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 60,100 84.62% 10,249 14.43% 673 0.95% 71,022 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 70,994 84.99% 10,610 12.70% 1,982 2.38% 83,536 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 564,590 88.62% 60,196 9.45% 12,328 1.94% 637,114 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสงขลา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 44,644 6.46
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,330 0.19
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 3,395 0.49
ประชากรไทย (4) 318 0.05
รักประเทศไทย (5) 19,513 2.82
พลังชล (6) 284 0.04
ประชาธรรม (7) 674 0.10
ดำรงไทย (8) 199 0.03
พลังมวลชน (9) 2,443 0.35
ประชาธิปัตย์ (10) 570,975 82.61
ไทยพอเพียง (11) 1,353 0.20
รักษ์สันติ (12) 2,768 0.40
ไทยเป็นสุข (13) 126 0.02
กิจสังคม (14) 1,306 0.19
ไทยเป็นไท (15) 277 0.04
ภูมิใจไทย (16) 16,651 2.41
แทนคุณแผ่นดิน (17) 5,330 0.77
เพื่อฟ้าดิน (18) 140 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 385 0.06
การเมืองใหม่ (20) 682 0.10
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,746 0.54
เสรีนิยม (22) 191 0.03
ชาติสามัคคี (23) 101 0.01
บำรุงเมือง (24) 81 0.01
กสิกรไทย (25) 189 0.03
มาตุภูมิ (26) 6,777 0.98
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 130 0.02
พลังสังคมไทย (28) 87 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 256 0.04
มหาชน (30) 5,238 0.76
ประชาชนชาวไทย (31) 293 0.04
รักแผ่นดิน (32) 84 0.01
ประชาสันติ (33) 82 0.01
ความหวังใหม่ (34) 224 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 122 0.02
พลังคนกีฬา (36) 390 0.06
พลังชาวนาไทย (37) 76 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 37 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 82 0.01
มหารัฐพัฒนา (40) 202 0.03
บัตรดี 691,181 92.62
บัตรเสีย 29,678 3.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,408 3.40
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 746,267 77.34
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 964,925 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสงขลา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เจือ ราชสีห์ (10)* 64,260 85.81
เพื่อไทย รณภพ วัตตะสิงห์ (1) 7,756 10.36
ภูมิใจไทย ชชวร เปียกลิ่น (16) 2,874 3.84
ผลรวม 74,890 100.00
บัตรดี 74,890 84.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,356 9.45
บัตรเสีย 5,213 5.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,459 74.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,813 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ (10) 67,140 84.11
เพื่อไทย มนตรี แก้วแพง (1) 8,381 10.50
ภูมิใจไทย วุฒิชัย สว่างนิพันธุ์ (16) 2,753 3.45
รักษ์สันติ ชอบ หิรัญสาย (12) 1,051 1.32
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เจนวิทย์ ขวัญเพชร (2) 252 0.32
พลังคนกีฬา ไภรพ หนูมี (36) 243 0.30
ผลรวม 79,820 100.00
บัตรดี 79,820 83.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,243 10.70
บัตรเสีย 5,668 5.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,731 74.19
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,033 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอนาหม่อม และอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลคูเต่า ตำบลน้ำน้อย ตำบลท่าข้าม ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลคอหงส์ ตำบลควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลฉลุง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิรัตน์ กัลยาศิริ (10)* 76,234 92.09
เพื่อไทย จำแลง มงคลนิสภกุล (1) 6,203 7.49
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กรันฑ์วิช จิรายุกุล (2) 342 0.41
ผลรวม 82,779 100.00
บัตรดี 82,779 85.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,104 7.33
บัตรเสีย 6,989 7.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,872 78.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,316 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง และตำบลชะแล้)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว (10)* 74,204 92.75
เพื่อไทย อรรถวุฒิ อารยะญาณ (1) 4,878 6.10
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จรัญ วงศ์กระจ่าง (2) 540 0.67
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ภูศิษฎ์ สุวรรณรัตน์ (19) 324 0.40
ความหวังใหม่ โสภา แก้วละเอียด (34) 58 0.07
ผลรวม 80,004 100.00
บัตรดี 80,004 86.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,175 3.44
บัตรเสีย 9,251 10.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,430 76.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,146 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประพร เอกอุรุ (10)* 85,821 93.26
เพื่อไทย สมนิตย์ ประทุมวรรณ (1) 5,733 6.23
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นิระ ศิลปไชย (2) 466 0.51
ผลรวม 92,020 100.00
บัตรดี 92,020 86.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,944 4.67
บัตรเสีย 8,995 8.49
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,959 79.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,096 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านพรุและตำบลพะตง) และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและตำบลสำนักขาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ถาวร เสนเนียม (10)* 65,837 90.69
เพื่อไทย วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ (1) 6,386 8.80
ชาติไทยพัฒนา ศุภกร กราชู (2) 370 0.51
ผลรวม 72,593 100.00
บัตรดี 72,593 86.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,396 6.41
บัตรเสีย 6,217 7.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,206 73.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,936 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้วและตำบลสำนักขาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ศิริโชค โสภา (10)* 60,100 84.62
เพื่อไทย อัศวิน สุวิทย์ (1) 10,249 14.43
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน คำนูญ สวัสดี (2) 442 0.62
ความหวังใหม่ สักการียา คอลิบ (34) 231 0.33
ผลรวม 71,022 100.00
บัตรดี 71,022 83.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,696 4.34
บัตรเสีย 10,444 12.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,162 79.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,368 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบไปด้วยอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ (10) 70,994 84.99
เพื่อไทย กอลยูบี จะเรเสะ (1) 10,610 12.70
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุรชาติ ดวงแก้ว (2) 1,593 1.91
ความหวังใหม่ หมูด หนิ (34) 389 0.47
ผลรวม 83,536 100.00
บัตรดี 83,536 85.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,134 4.24
บัตรเสีย 9,766 10.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,436 82.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,217 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)