จังหวัดปัตตานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดปัตตานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.84%
  First party Second party Third party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Sonthi Boonyaratglin (cropped).png ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ มาตุภูมิ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 2 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Increase1 Increase1
คะแนนเสียง 158,102 51,836 23,172
ร้อยละ 53.54 17.55 7.85

  Fourth party Fifth party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 0 2
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Decrease2
คะแนนเสียง 23,245 973
ร้อยละ 7.87 0.33

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดปัตตานี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 23,245 7.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 973 0.33
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,588 0.54
ประชากรไทย (4) 390 0.13
รักประเทศไทย (5) 3,032 1.03
พลังชล (6) 2,178 0.74
ประชาธรรม (7) 5,301 1.80
ดำรงไทย (8) 358 0.12
พลังมวลชน (9) 968 0.33
ประชาธิปัตย์ (10) 158,102 53.54
ไทยพอเพียง (11) 818 0.28
รักษ์สันติ (12) 560 0.19
ไทยเป็นสุข (13) 201 0.07
กิจสังคม (14) 737 0.25
ไทยเป็นไท (15) 452 0.15
ภูมิใจไทย (16) 23,172 7.85
แทนคุณแผ่นดิน (17) 11,163 3.78
เพื่อฟ้าดิน (18) 192 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 337 0.11
การเมืองใหม่ (20) 361 0.12
ชาติไทยพัฒนา (21) 2,185 0.74
เสรีนิยม (22) 239 0.08
ชาติสามัคคี (23) 153 0.05
บำรุงเมือง (24) 147 0.05
กสิกรไทย (25) 569 0.19
มาตุภูมิ (26) 51,836 17.55
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 512 0.17
พลังสังคมไทย (28) 157 0.05
เพื่อประชาชนไทย (29) 316 0.11
มหาชน (30) 2,277 0.77
ประชาชนชาวไทย (31) 211 0.07
รักแผ่นดิน (32) 114 0.04
ประชาสันติ (33) 56 0.02
ความหวังใหม่ (34) 275 0.09
อาสามาตุภูมิ (35) 353 0.12
พลังคนกีฬา (36) 1,245 0.42
พลังชาวนาไทย (37) 143 0.05
ไทยสร้างสรรค์ (38) 51 0.02
เพื่อนเกษตรไทย (39) 83 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 277 0.09
บัตรดี 295,327 91.04
บัตรเสีย 21,145 6.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,899 2.44
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 324,371 76.84
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 422,114 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อันวาร์ สาและ (10)* 28,733 37.91
ภูมิใจไทย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ (16) 24,301 32.06
มาตุภูมิ สนิท นาแว (26) 16,804 22.17
เพื่อไทย อดิลัน อาลีอิสเฮาะ (1) 3,723 4.91
ชาติไทยพัฒนา มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ (21) 1,773 2.34
ประชาธรรม อดินันท์ สาและ (7) 415 0.55
ความหวังใหม่ แวอุเซ็ง แวอาลี (34) 41 0.05
ผลรวม 75,790 100.00
บัตรดี 75,790 88.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,593 4.18
บัตรเสีย 6,636 7.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,019 75.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,990 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม (10)* 38,164 58.29
มาตุภูมิ มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา (26)✔ 20,152 30.78
เพื่อไทย ศรัทธา แวอาลี (1) 2,863 4.37
ภูมิใจไทย ทวิท สิงห์ปลอด (16) 1,925 2.94
ประชาธรรม มูฮำมัด หะยีแวฮามะ (7) 1,692 2.58
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เติม แก้วละเอียด (19) 441 0.67
ความหวังใหม่ สายัณห์ พรหมดำ (34) 151 0.23
รักษ์สันติ ถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย (12) 85 0.13
ผลรวม 65,473 100.00
บัตรดี 65,473 85.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,288 4.30
บัตรเสีย 7,749 10.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,510 76.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,944 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
มาตุภูมิ อนุมัติ ซูสารอ (26) 27,142 35.56
ภูมิใจไทย นิมุคตาร์ วาบา (16)* 25,865 33.89
ประชาธิปัตย์ อับดุลรามัน มะยูโซะ (10) 19,954 26.14
เพื่อไทย สมมารถ เจ๊ะนา (1)✔ 2,986 3.91
ประชาธรรม อาลี มะนูปา (7) 355 0.47
ความหวังใหม่ ปรีชา จันทร (34) 29 0.04
ผลรวม 76,331 100.00
บัตรดี 76,331 88.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,035 2.37
บัตรเสีย 7,548 8.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,914 80.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,380 100.00
มาตุภูมิ ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอยะรัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปัตตานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (16) 21,510 32.67
ประชาธิปัตย์ ซาตา อาแวกือจิ (10)✔ 19,735 29.98
มาตุภูมิ มุข สุไลมาน (26)✔ 19,718 29.95
เพื่อไทย สุดิน ภูยุทธานนท์ (1)✔ 2,476 3.76
ประชาธรรม รุสดี แวบือซา (7) 1,272 1.93
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตำรวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง (2)✔ 503 0.76
ชาติไทยพัฒนา ฮัมกา การี (21) 489 0.74
ความหวังใหม่ มูหามัด หะยีหามะ (34) 70 0.11
ดำรงไทย มะดารี มาแจ (8) 65 0.10
ผลรวม 65,838 100.00
บัตรดี 65,838 86.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,155 2.84
บัตรเสีย 7,936 10.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,929 74.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,800 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]