จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.14%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 67,746 29,663
ร้อยละ 62.74 27.47

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดตราด)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 67,746 62.74% ลดลง6.13%
เพื่อไทย 29,663 27.47% เพิ่มขึ้น8.60%
อื่น ๆ 10,564 9.79% ลดลง2.47%
ผลรวม 107,973 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
62.74%
เพื่อไทย
  
27.47%
อื่น ๆ
  
9.79%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 67,746 62.74% 29,663 27.47% 10,564 9.79% 107,973 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 67,746 62.74% 29,663 27.47% 10,564 9.79% 107,973 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดตราด)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 1 68,194 64.70% 1 Steady 100.00%
เพื่อไทย 1 36,198 34.34% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 3 1,009 0.95% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 5 105,401 100.00% 1 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
64.70%
เพื่อไทย
  
34.34%
อื่น ๆ
  
0.95%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 68,194 64.70% 36,198 34.34% 1,009 0.95% 105,401 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 68,194 64.70% 36,198 34.34% 1,009 0.95% 105,401 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดตราด
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 29,663 27.47
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 404 0.37
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 640 0.59
ประชากรไทย (4) 96 0.09
รักประเทศไทย (5) 4,139 3.83
พลังชล (6) 185 0.17
ประชาธรรม (7) 36 0.03
ดำรงไทย (8) 31 0.03
พลังมวลชน (9) 233 0.22
ประชาธิปัตย์ (10) 67,746 62.74
ไทยพอเพียง (11) 219 0.20
รักษ์สันติ (12) 480 0.45
ไทยเป็นสุข (13) 31 0.03
กิจสังคม (14) 100 0.09
ไทยเป็นไท (15) 21 0.02
ภูมิใจไทย (16) 152 0.14
แทนคุณแผ่นดิน (17) 32 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 28 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 595 0.55
การเมืองใหม่ (20) 194 0.18
ชาติไทยพัฒนา (21) 879 0.81
เสรีนิยม (22) 57 0.05
ชาติสามัคคี (23) 21 0.02
บำรุงเมือง (24) 17 0.02
กสิกรไทย (25) 38 0.04
มาตุภูมิ (26) 500 0.46
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 15 0.01
พลังสังคมไทย (28) 19 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 55 0.05
มหาชน (30) 1,003 0.93
ประชาชนชาวไทย (31) 44 0.04
รักแผ่นดิน (32) 12 0.01
ประชาสันติ (33) 28 0.03
ความหวังใหม่ (34) 70 0.07
อาสามาตุภูมิ (35) 10 0.01
พลังคนกีฬา (36) 76 0.07
พลังชาวนาไทย (37) 19 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 5 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 32 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 48 0.05
บัตรดี 107,973 91.53
บัตรเสีย 5,792 4.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,201 3.56
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 117,966 74.14
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 159,110 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองตราด, อำเภอคลองใหญ่, อำเภอเขาสมิง, อำเภอบ่อไร่, อำเภอแหลมงอบ, อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธีระ สลักเพชร (10)* 68,194 64.70
เพื่อไทย พลโท ปรีชา วรรณรัตน์ (1) 36,198 34.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุรวดี มีกลิ่น (2) 612 0.58
การเมืองใหม่ ชูเกียรติ ศิริรูป (20) 279 0.26
พลังคนกีฬา กรกฎ ถาวรกิจ (36) 118 0.11
ผลรวม 105,401 100.00
บัตรดี 105,401 66.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,175 4.39
บัตรเสีย 7,390 6.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 117,966 74.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,110 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]