จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ69.28%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 4 0 2
ที่นั่งที่ชนะ 7 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น3 Steady0 ลดลง2
คะแนนเสียง 402,759 54,738 26,091
ร้อยละ 76.56 10.40 4.96

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสกลนคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 402,759 76.56
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 12,519 2.38
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,809 0.34
ประชากรไทย (4) 634 0.12
รักประเทศไทย (5) 6,585 1.25
พลังชล (6) 326 0.06
ประชาธรรม (7) 178 0.03
ดำรงไทย (8) 161 0.03
พลังมวลชน (9) 427 0.08
ประชาธิปัตย์ (10) 54,738 10.40
ไทยพอเพียง (11) 378 0.07
รักษ์สันติ (12) 2,517 0.48
ไทยเป็นสุข (13) 188 0.04
กิจสังคม (14) 615 0.12
ไทยเป็นไท (15) 687 0.13
ภูมิใจไทย (16) 26,091 4.96
แทนคุณแผ่นดิน (17) 206 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 194 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 176 0.03
การเมืองใหม่ (20) 222 0.04
ชาติไทยพัฒนา (21) 7,013 1.33
เสรีนิยม (22) 671 0.13
ชาติสามัคคี (23) 231 0.04
บำรุงเมือง (24) 87 0.02
กสิกรไทย (25) 126 0.02
มาตุภูมิ (26) 238 0.05
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 66 0.01
พลังสังคมไทย (28) 75 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 317 0.06
มหาชน (30) 637 0.12
ประชาชนชาวไทย (31) 104 0.02
รักแผ่นดิน (32) 96 0.02
ประชาสันติ (33) 1,959 0.37
ความหวังใหม่ (34) 1,705 0.32
อาสามาตุภูมิ (35) 74 0.01
พลังคนกีฬา (36) 731 0.14
พลังชาวนาไทย (37) 124 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 39 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 203 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 178 0.03
บัตรดี 526,084 93.34
บัตรเสีย 29,906 5.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,589 1.35
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 563,579 69.28
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 813,426 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นตำบลเหล่าปอแดง ตำบลโคกก่อง ตำบลดงชน ตำบลม่วงลาย และตำบลโนนหอม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (1)✔ 42,492 52.50
ภูมิใจไทย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ (16) 31,276 38.64
ประชาธิปัตย์ สุชาติ เจริญอินทร์ (10) 5,930 7.33
ชาติไทยพัฒนา บุญมี วงค์ศรีดา (21) 804 0.99
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรสิทธิ์ สุวรรณคุณ (2) 292 0.36
ความหวังใหม่ พันธุ์ศักดิ์ มาตราช (34) 97 0.12
พลังคนกีฬา วิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร (36) 50 0.06
ผลรวม 80,941 100.00
บัตรดี 80,941 93.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,132 3.62
บัตรเสีย 2,558 2.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,631 73.15
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,426 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะตำบลเหล่าปอแดง ตำบลโคกก่อง ตำบลดงชน ตำบลม่วงลาย และตำบลโนนหอม) อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอเต่างอย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิยม เวชกามา (1)* 54,314 66.95
ภูมิใจไทย สมยศ ศรีสอาด (16) 20,187 24.88
ประชาธิปัตย์ ชรวิทย์ ฝึกฝน (10) 5,163 6.36
ความหวังใหม่ ชัชกร ฤทธิ์ศรีบุญ (34) 574 0.71
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทรัพย์สิน พรหมสาขา ณ สกลนคร (2) 434 0.53
รักษ์สันติ ชาลี ราชัย (12) 267 0.33
ชาติไทยพัฒนา พลสิทธิ์ โสบุญ (21) 64 0.08
ชาติสามัคคี สิริชัย รอดอุตม์ (23) 50 0.06
เพื่อฟ้าดิน โศภิษฐ์ เดชธิสา (18) 46 0.06
เพื่อนเกษตรไทย บุญส่ง สีพันนา (39) 33 0.04
ผลรวม 81,132 100.00
บัตรดี 81,132 94.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,908 2.22
บัตรเสีย 2,729 3.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,769 69.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,742 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก และอำเภออากาศอำนวย (เฉพาะตำบลบะหว้าและตำบลโพนแพง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นริศร ทองธิราช (1)✔ 52,532 64.77
ภูมิใจไทย เฉลิมชาติ การุญ (16)* 23,274 28.70
ประชาธิปัตย์ ปริยัติ วงศ์ธิเบศร์ (10) 4,506 5.56
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วันวิสาข์ พรหมภักดี (2) 366 0.45
ชาติไทยพัฒนา ศักดิ์สิทธิ์ ตุ้มทอง (21) 255 0.31
พลังคนกีฬา ประหยัด โททุมพล (36) 101 0.12
เพื่อนเกษตรไทย ว่าที่ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง (39) 37 0.05
ความหวังใหม่ กรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล (34) 31 0.04
ผลรวม 81,102 100.00
บัตรดี 81,102 94.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,651 1.93
บัตรเสีย 2,831 3.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,584 72.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,312 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว และอำเภอนิคมน้ำอูน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พัฒนา สัพโส (1) 36,514 50.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วีรศักดิ์ พรหมภักดี (2) 29,425 40.57
ประชาธิปัตย์ สมพงษ์ อาจไพรินทร์ (10) 3,344 4.61
ภูมิใจไทย นิพนธ์ โคตะวีระ (16) 2,860 3.94
กิจสังคม ชาญณรงค์ ศรีสำราญ (14) 159 0.22
รักษ์สันติ ยุพาวรรณ จักรพิมพ์ (12) 145 0.20
ความหวังใหม่ ยุทธนา นามแสน (34) 88 0.12
ผลรวม 72,535 100.00
บัตรดี 72,535 94.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,508 1.97
บัตรเสีย 2,370 3.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,413 68.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,189 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก นักการเมืองอิสระ

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์ (เฉพาะตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ บุญศล (1)* 36,518 51.88
ภูมิใจไทย ณัฐกานต์ ไชยรบ (16) 18,204 25.86
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธนชาติ ไชยทองพันธ์ (2) 13,134 18.66
ประชาธิปัตย์ ไพรัช เชื่อมไธสง (10) 1,982 2.82
ความหวังใหม่ สมโภช วิโรจน์เรือง (34) 416 0.59
เพื่อประชาชนไทย สงวน มั่งมูล (29) 94 0.13
เพื่อฟ้าดิน เดี่ยว อัมกุล (18) 24 0.03
ชาติไทยพัฒนา ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย โสบุญ (21) 23 0.03
ผลรวม 70,395 100.00
บัตรดี 70,395 94.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,631 2.19
บัตรเสีย 2,359 3.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,385 66.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,281 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอวานรนิวาส และอำเภอเจริญศิลป์ (ยกเว้นตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เสรี สาระนันท์ (1)* 51,404 69.91
ประชาธิปัตย์ จุมพฏ บุญใหญ่ (10)* 12,554 17.07
ความหวังใหม่ สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ (34)✔ 5,091 6.92
ภูมิใจไทย วัชรินทร์ ศรีถาพร (16)✔ 4,063 5.53
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร (2) 415 0.56
ผลรวม 73,527 100.00
บัตรดี 73,527 95.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,371 1.77
บัตรเสีย 2,446 3.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77,344 67.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,089 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย (ยกเว้นตำบลบะหว้า และตำบลโพนแพง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เกษม อุประ (1)* 51,591 71.07
ประชาสันติ ประหยัด ธานะราช (33) 11,068 15.25
ภูมิใจไทย ชูศักดิ์ วันเสน (16) 3,055 4.21
ประชาธิปัตย์ สุเมธ สัตถาผล (10) 2,788 3.84
ชาติไทยพัฒนา ชาญชัย แจ้งไชย (21) 1,816 2.50
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณิชาภัทร พรมนาม (2) 1,424 1.96
รักษ์สันติ ณรงค์ฤทธิ์ ราชโส (12) 713 0.98
ความหวังใหม่ เทิดพงษ์ ดวงสุภา (34) 137 0.19
ผลรวม 72,592 100.00
บัตรดี 72,592 93.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,049 2.65
บัตรเสีย 2,809 3.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77,450 67.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,387 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]