จังหวัดร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ70.28%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 7 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 8 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 530,680 56,655 20,049
ร้อยละ 81.95 8.75 3.10

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 530,680 81.95
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 20,049 3.10
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,461 0.23
ประชากรไทย (4) 625 0.10
รักประเทศไทย (5) 7,546 1.17
พลังชล (6) 220 0.03
ประชาธรรม (7) 132 0.02
ดำรงไทย (8) 100 0.02
พลังมวลชน (9) 405 0.06
ประชาธิปัตย์ (10) 56,655 8.75
ไทยพอเพียง (11) 349 0.05
รักษ์สันติ (12) 2,616 0.40
ไทยเป็นสุข (13) 177 0.03
กิจสังคม (14) 832 0.13
ไทยเป็นไท (15) 237 0.04
ภูมิใจไทย (16) 4,915 0.76
แทนคุณแผ่นดิน (17) 136 0.02
เพื่อฟ้าดิน (18) 160 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 134 0.02
การเมืองใหม่ (20) 360 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 15,662 2.42
เสรีนิยม (22) 946 0.15
ชาติสามัคคี (23) 165 0.03
บำรุงเมือง (24) 91 0.01
กสิกรไทย (25) 122 0.02
มาตุภูมิ (26) 151 0.02
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 44 0.01
พลังสังคมไทย (28) 52 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 229 0.04
มหาชน (30) 646 0.10
ประชาชนชาวไทย (31) 78 0.01
รักแผ่นดิน (32) 66 0.01
ประชาสันติ (33) 87 0.01
ความหวังใหม่ (34) 590 0.09
อาสามาตุภูมิ (35) 41 0.01
พลังคนกีฬา (36) 165 0.03
พลังชาวนาไทย (37) 113 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 22 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 277 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 201 0.03
บัตรดี 647,537 93.96
บัตรเสีย 33,834 4.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,819 1.13
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 689,190 70.28
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 980,638 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอจังหาร (เฉพาะตำบลปาฝา และตำบลยางใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วราวงษ์ พันธุ์ศิลา (1)* 31,612 35.51
ชาติไทยพัฒนา คมกริช จุรีมาศ (21) 29,959 33.66
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สานิต ว่องสัธนพงษ์ (2)✔ 24,262 27.26
ประชาธิปัตย์ สิทธิเกียรติ ระดาพัฒน์ (10) 3,047 3.42
เพื่อนเกษตรไทย เรืองวัฒน์ ทุมดี (39) 41 0.05
ไทยเป็นสุข ธิดาใจ ทิณรัตน์ (13) 34 0.04
พลังคนกีฬา เวชยันต์ ชมภูบูตร (36) 30 0.03
เพื่อฟ้าดิน อุทัย สุทธิประภา (18) 26 0.03
ผลรวม 89,011 100.00
บัตรดี 89,011 93.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,858 3.00
บัตรเสีย 3,456 3.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,325 77.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,039 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลนิเวศน์ ตำบลมะอึ ตำบลหนองพอก ตำบลธวัชบุรี ตำบลธงธานี ตำบลอุ่มเม้า และตำบลบึงนคร) อำเภอจังหาร (เฉพาะตำบลม่วงลาด ตำบลผักแว่น ตำบลดงสิงห์ ตำบลจังหาร ตำบลแสนชาติ และตำบลดินดำ) และอำเภอเชียงขวัญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ฉลาด ขามช่วง (1)* 53,931 62.10
ประชาธิปัตย์ ทินกร อ่อนประทุม (10) 19,861 22.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อาคม เฉลิมแสน (2) 9,654 11.12
ชาติไทยพัฒนา วีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี (21) 2,297 2.65
ภูมิใจไทย กู้เกียรติประจิต อรุณดี (16) 861 0.99
เพื่อฟ้าดิน บุญมา ภูมิดอนมิ่ง (18) 100 0.12
ไทยเป็นสุข รัศมี ทิณรัตน์ (13) 66 0.08
กิจสังคม บุญชิด อุทัศพัฒนา (14) 59 0.07
เพื่อนเกษตรไทย เด่นพงษ์ แวงวรรณ (39) 13 0.01
ผลรวม 86,842 100.00
บัตรดี 86,842 95.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,225 1.34
บัตรเสีย 3,332 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,399 72.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,632 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลกกโพธิ์ ตำบลรอบเมือง และตำบลบึงงาม) และอำเภอเมยวดี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิรมิต สุจารี (1)* 48,566 56.99
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รัชนี พลซื่อ (2)* 33,627 39.46
ประชาธิปัตย์ นิติกร ขัติยนนท์ (10) 1,508 1.77
ภูมิใจไทย สมบัติ พรรคพล (16) 596 0.70
ชาติไทยพัฒนา ฉัตรมงคล ชาติพงศธร (21) 363 0.43
กิจสังคม ประมวล กุสุมาลย์ (14) 330 0.39
เพื่อนเกษตรไทย เอกพงษ์ แวงวรรณ (39) 109 0.13
ความหวังใหม่ เยี่ยมพล พลเยี่ยม (34)✔ 102 0.12
เพื่อฟ้าดิน อนุสรณ์ อโศกนิรันดร์ (18) 19 0.02
ผลรวม 85,220 100.00
บัตรดี 85,220 96.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 940 1.06
บัตรเสีย 2,288 2.59
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,448 69.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,120 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลผาน้ำย้อย ตำบลโคกสว่าง ตำบลท่าสีดา และตำบลหนองขุ่นใหญ่) และอำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลบึงงาม และตำบลมะบ้า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ (1)✔ 50,732 64.90
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย (2) 23,903 30.58
ประชาธิปัตย์ เอกประดิษฐ์ ประกอบสาย (10) 1,604 2.05
ชาติไทยพัฒนา อรรณพ เพียรชนะ (21) 1,108 1.42
ภูมิใจไทย พันตำรวจโท บุญทัน พลเยี่ยม (16) 666 0.85
เพื่อนเกษตรไทย วัชระ วัชระกวีศิลป์ (39) 65 0.08
ความหวังใหม่ ศักดา พรศักดา (34) 55 0.07
เพื่อฟ้าดิน แก่นกลั่นทิพย์ แก้วดี (18) 24 0.03
พลังคนกีฬา พันตำรวจเอก วัชรินทร์ ชาวงศกร (36) 10 0.01
ไทยเป็นสุข สากล สุภารี (13) 8 0.01
ผลรวม 78,175 100.00
บัตรดี 78,175 96.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,055 1.30
บัตรเสีย 2,138 2.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,368 67.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,780 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอพนมไพร อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลเมืองน้อย ตำบลเขวาทุ่ง ตำบลราชธานี ตำบลหนองไผ่ และตำบลไพศาล) อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลอาจสามารถ ตำบลบ้านแจ้ง ตำบลหนองหมื่นถ่าน ตำบลโพนเมือง และตำบลหม่อม), อำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลเทิดไทย และตำบลเหล่า) และอำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เอมอร สินธุไพร (1) 67,072 87.55
ประชาธิปัตย์ อัจฉรา สากระจาย (10) 5,359 7.00
ภูมิใจไทย ชัชวาลย์ ชมภูแดง (16)✔ 3,693 4.82
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธีรยุทธ ระโยธี (2) 266 0.35
ไทยเป็นสุข เมือง คำยืน (13) 123 0.16
เพื่อนเกษตรไทย ฉลาด ศรีไชยวาน (39) 54 0.07
เพื่อฟ้าดิน สุนทร ดวงวงษา (18) 25 0.03
พลังคนกีฬา สมยศ แสนอุ่น (36) 18 0.02
ผลรวม 76,610 100.00
บัตรดี 76,610 95.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,225 1.53
บัตรเสีย 2,464 3.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,299 66.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,843 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลหนองหิน) และอำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลเด่นราษฎร์ และตำบลดูกอึ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กิตติ สมทรัพย์ (1)* 71,226 89.21
ประชาธิปัตย์ สมบัติ ขันโมลี (10) 4,858 6.08
ภูมิใจไทย บุญน้อม พรมนิกร (16) 3,043 3.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จุนท์ ผารัตน์ (2) 453 0.57
พลังชาวนาไทย ไพกิจ ภูกลาง (37) 134 0.17
ไทยเป็นสุข มาตย์ ขุณิกากรณ์ (13) 78 0.10
เพื่อนเกษตรไทย ทรงกริช ปริปุณณะ (39) 22 0.03
เพื่อฟ้าดิน มยุรี ขุมหิรัญ (18) 16 0.02
พลังคนกีฬา พิทักษ์ ทึนรส (36) 15 0.02
ผลรวม 79,845 100.00
บัตรดี 79,845 94.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,430 1.70
บัตรเสีย 2,801 3.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,076 68.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,415 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ และอำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลกกกุง และตำบลคูเมือง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศักดา คงเพชร (1)* 65,129 82.76
ภูมิใจไทย สุทิน ลุยตัน (16) 7,217 9.17
ประชาธิปัตย์ ประมวล เภตรา (10) 3,120 3.96
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล (2) 2,844 3.61
รักษ์สันติ พชร พายุหะ (12) 158 0.20
เพื่อนเกษตรไทย ธนทร อึ่งชื่น (39) 123 0.16
พลังชาวนาไทย เลิศล้ำ จำปาทิพย์ (37) 45 0.06
เพื่อฟ้าดิน สมวงศ์ ขุมหิรัญ (18) 37 0.05
พลังคนกีฬา หนูนิล บุญผาลา (36) 21 0.03
ผลรวม 78,694 100.00
บัตรดี 78,694 95.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,327 1.61
บัตรเสีย 2,369 2.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,390 68.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,430 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอศรีสมเด็จ อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลบ้านดู่ ตำบลหนองขาม ตำบลโหรา ตำบลหนองบัว และตำบลขี้เหล็ก) และอำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลเมืองสรวง และตำบลหนองผือ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ (1)* 70,852 87.02
ภูมิใจไทย สายันต์ อินสอน (16) 4,275 5.25
ประชาธิปัตย์ สืบพงษ์ พนมเขต (10) 3,803 4.67
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ดฤทธิ์ บุศเนตร (2) 1,579 1.94
กิจสังคม ราชศักดิ์ สมีแจ้ง (14) 478 0.59
ความหวังใหม่ เชิดชัย มูลมณี (34) 254 0.31
ไทยพอเพียง พิทยา ไชยชนะ (11) 134 0.16
เพื่อฟ้าดิน เดชอนันต์ ญาตินิยม (18) 24 0.03
เพื่อนเกษตรไทย วาสนา จิณฤทธิ์ (39) 24 0.03
ผลรวม 81,423 100.00
บัตรดี 81,423 94.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,048 2.38
บัตรเสีย 2,420 2.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,891 70.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,379 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]