พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2553)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สำหรับพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ดูที่ พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525)
พรรคเสรีนิยม
หัวหน้าพุทธชาติ ช่วยราม
เลขาธิการพุฒิพงศ์ พุ่มไสล
ก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2553
ยุบ27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (8 ปี)
สภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2554
0 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเสรีนิยม (อังกฤษ: Liberal Party, อักษรย่อ: ส.ร.น.) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 มีนายพุทธชาติ ช่วยราม เป็นหัวหน้าพรรคและ นายจรินทร์ อยู่สุข เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก[1]

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ทางพรรคเสรีนิยมได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งเลขาธิการพรรคจากนาย จรินทร์ อยู่สุข ที่ขยับขึ้นไปรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมาเป็นนาย พุฒิพงศ์ พุ่มไสล[2]

การเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554[แก้]

ใน การเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเสรีนิยมได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่มิได้รับเลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว

ยุบพรรค[แก้]

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคเสรีนิยมได้จัดประชุมใหญ่เพื่อยุบเลิกพรรคเสรีนิยมตามหนังสือที่ทาง คสช. ส่งมาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกพรรคเสรีนิยม และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]