จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ79.98%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 157,769 58,563
ร้อยละ 62.08 23.04

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเพชรบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 58,563 23.04
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 653 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,605 0.63
ประชากรไทย (4) 283 0.11
รักประเทศไทย (5) 11,202 4.41
พลังชล (6) 362 0.14
ประชาธรรม (7) 72 0.03
ดำรงไทย (8) 98 0.04
พลังมวลชน (9) 413 0.16
ประชาธิปัตย์ (10) 157,769 62.08
ไทยพอเพียง (11) 675 0.27
รักษ์สันติ (12) 1,898 0.75
ไทยเป็นสุข (13) 59 0.02
กิจสังคม (14) 365 0.14
ไทยเป็นไท (15) 77 0.03
ภูมิใจไทย (16) 467 0.18
แทนคุณแผ่นดิน (17) 79 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 67 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 179 0.07
การเมืองใหม่ (20) 581 0.23
ชาติไทยพัฒนา (21) 14,136 5.56
เสรีนิยม (22) 139 0.06
ชาติสามัคคี (23) 69 0.03
บำรุงเมือง (24) 88 0.04
กสิกรไทย (25) 134 0.05
มาตุภูมิ (26) 353 0.14
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 42 0.02
พลังสังคมไทย (28) 31 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 119 0.05
มหาชน (30) 2,619 1.03
ประชาชนชาวไทย (31) 173 0.07
รักแผ่นดิน (32) 63 0.03
ประชาสันติ (33) 70 0.03
ความหวังใหม่ (34) 230 0.09
อาสามาตุภูมิ (35) 26 0.01
พลังคนกีฬา (36) 95 0.04
พลังชาวนาไทย (37) 40 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 17 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 68 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 161 0.06
บัตรดี 254,140 90.54
บัตรเสีย 13,021 4.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,539 4.82
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 280,700 79.98
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 350,963 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก และตำบลบ้านแหลม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อรรถพร พลบุตร (10) 53,095 70.55
เพื่อไทย ปรีชา สีน้ำเพชร (1) 21,155 28.11
การเมืองใหม่ กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์ (20) 543 0.72
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สนทยา ดิษฐสุ่ม (2) 267 0.36
ไทยพอเพียง อณุ ม่วงปราง (11) 195 0.26
ผลรวม 75,255 100.00
บัตรดี 75,255 83.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,901 8.75
บัตรเสีย 7,107 7.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,263 78.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,952 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กัมพล สุภาแพ่ง (10)* 47,943 57.41
เพื่อไทย พิชัย อุ๋ยตระกูล (1) 34,963 41.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อาคม วิงวน (2) 363 0.44
ไทยพอเพียง ณรงค์ พันธ์แสง (11) 148 0.18
พลังคนกีฬา กำพล จันทร์เจริญ (36) 62 0.07
เสรีนิยม พรหมเมศร์ เกษรัตน์ (22) 32 0.04
ผลรวม 83,511 100.00
บัตรดี 83,511 87.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,954 5.21
บัตรเสีย 6,699 7.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,164 81.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,462 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก และตำบลบ้านแหลม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อภิชาติ สุภาแพ่ง (10)* 61,292 75.53
เพื่อไทย ทัศน์กมล โอบอ้อม (1) 18,656 22.99
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วีรวัฒน์ วิงวน (2) 874 1.08
ไทยพอเพียง บุญเลิศ ชื่นอารมณ์ (11) 329 0.41
ผลรวม 81,151 100.00
บัตรดี 81,151 85.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,646 5.93
บัตรเสีย 8,477 8.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,274 80.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,549 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]