จังหวัดยโสธรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดยโสธรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.75%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 1 1 2
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น2 ลดลง1 ลดลง2
คะแนนเสียง 211,758 39,483 1,763
ร้อยละ 76.47 14.26 0.64

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดยโสธร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 211,758 76.47
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,763 0.64
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 708 0.26
ประชากรไทย (4) 243 0.09
รักประเทศไทย (5) 2,640 0.95
พลังชล (6) 129 0.05
ประชาธรรม (7) 68 0.02
ดำรงไทย (8) 59 0.02
พลังมวลชน (9) 196 0.07
ประชาธิปัตย์ (10) 39,483 14.26
ไทยพอเพียง (11) 180 0.06
รักษ์สันติ (12) 1,142 0.41
ไทยเป็นสุข (13) 40 0.01
กิจสังคม (14) 228 0.08
ไทยเป็นไท (15) 202 0.07
ภูมิใจไทย (16) 11,992 4.33
แทนคุณแผ่นดิน (17) 103 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 82 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 77 0.03
การเมืองใหม่ (20) 169 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,866 1.40
เสรีนิยม (22) 163 0.06
ชาติสามัคคี (23) 61 0.02
บำรุงเมือง (24) 37 0.01
กสิกรไทย (25) 52 0.02
มาตุภูมิ (26) 81 0.03
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 39 0.01
พลังสังคมไทย (28) 30 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 162 0.06
มหาชน (30) 526 0.19
ประชาชนชาวไทย (31) 34 0.01
รักแผ่นดิน (32) 23 0.01
ประชาสันติ (33) 57 0.02
ความหวังใหม่ (34) 131 0.05
อาสามาตุภูมิ (35) 16 0.01
พลังคนกีฬา (36) 236 0.09
พลังชาวนาไทย (37) 39 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 8 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 58 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 52 0.02
บัตรดี 276,933 94.70
บัตรเสีย 12,561 4.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,926 1.00
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 292,420 72.25
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 404,751 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอทรายมูล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ (1) 55,291 63.46
ประชาธิปัตย์ ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ (10)* 30,608 35.13
ภูมิใจไทย อุดร ทองน้อย (16)✔ 811 0.93
ประชาธิปไตยใหม่ จำรูญ ผายพิมพ์ (3) 205 0.24
กิจสังคม นิติธร จันทรบุตร (14) 93 0.11
เพื่อประชาชนไทย ธนากร โคตรสมบัติ (29) 45 0.05
ความหวังใหม่ ถาวร ศรีมันตะ (34) 36 0.04
เพื่อนเกษตรไทย สมหวัง จำปาหอม (39) 33 0.04
ผลรวม 87,122 100.00
บัตรดี 87,122 94.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,522 1.66
บัตรเสีย 3,102 3.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,746 75.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,828 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอป่าติ้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญแก้ว สมวงศ์ (1) 55,672 59.60
ภูมิใจไทย รณฤทธิชัย คานเขต (16)* 18,741 20.06
ประชาธิปัตย์ บุณฑรีก์ ศรีลาภ (10) 14,678 15.71
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชื่น วงษ์เพ็ญ (2) 3,624 3.88
รักษ์สันติ ประยุทธ รูปหล่อ (12) 451 0.48
ดำรงไทย พัฒนศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (8) 198 0.21
เพื่อฟ้าดิน กล้วย ดวงคำ (18) 45 0.05
ผลรวม 93,409 100.00
บัตรดี 93,409 95.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,073 1.10
บัตรเสีย 3,359 3.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,841 68.85
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,114 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยโสธร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พีรพันธุ์ พาลุสุข (1)* 58,619 59.39
ภูมิใจไทย พิกิฏ ศรีชนะ (16)* 33,653 34.10
ชาติไทยพัฒนา วิสันต์ เดชเสน (21)✔ 4,794 4.86
ประชาธิปัตย์ เศรษฐกิจ ไตรยะวงศ์ (10) 1,539 1.56
ชีวิตที่ดีกว่า สมเกียรติ สมคะเณย์ (27) 92 0.09
ผลรวม 98,697 100.00
บัตรดี 98,697 95.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,338 1.30
บัตรเสีย 2,798 2.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,833 72.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,809 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]