จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ69.07%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 196,579 20,561
ร้อยละ 82.61 8.64

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 196,579 82.61
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,143 0.48
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 593 0.25
ประชากรไทย (4) 270 0.11
รักประเทศไทย (5) 2,329 0.98
พลังชล (6) 185 0.08
ประชาธรรม (7) 60 0.03
ดำรงไทย (8) 53 0.02
พลังมวลชน (9) 273 0.11
ประชาธิปัตย์ (10) 20,561 8.64
ไทยพอเพียง (11) 198 0.08
รักษ์สันติ (12) 839 0.35
ไทยเป็นสุข (13) 56 0.02
กิจสังคม (14) 347 0.15
ไทยเป็นไท (15) 170 0.07
ภูมิใจไทย (16) 8,472 3.56
แทนคุณแผ่นดิน (17) 66 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 50 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 89 0.04
การเมืองใหม่ (20) 127 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,395 1.43
เสรีนิยม (22) 135 0.06
ชาติสามัคคี (23) 49 0.02
บำรุงเมือง (24) 29 0.01
กสิกรไทย (25) 86 0.04
มาตุภูมิ (26) 102 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 23 0.01
พลังสังคมไทย (28) 24 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 112 0.05
มหาชน (30) 300 0.13
ประชาชนชาวไทย (31) 38 0.02
รักแผ่นดิน (32) 19 0.01
ประชาสันติ (33) 28 0.01
ความหวังใหม่ (34) 240 0.10
อาสามาตุภูมิ (35) 35 0.01
พลังคนกีฬา (36) 310 0.13
พลังชาวนาไทย (37) 43 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 22 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 409 0.17
มหารัฐพัฒนา (40) 102 0.04
บัตรดี 237,961 94.25
บัตรเสีย 11,430 4.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,085 1.22
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 252,476 69.07
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 365,518 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลบ้านถิ่น ตำบลปางกู่ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนสัง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พิษณุ หัตถสงเคราะห์ (1)* 63,527 78.20
ภูมิใจไทย สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม (16)✔ 10,349 12.74
ประชาธิปัตย์ ไพเราะจิต เจริญยิ่ง (10) 5,983 7.37
พลังมวลชน นิชาภัทรวณ์ สุวรรณศรีรัตานา (9) 590 0.73
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สันติ ศิริสถิตย์ (2) 458 0.56
ความหวังใหม่ ยนต์ พรหมแดง (34) 224 0.28
ชาติไทยพัฒนา สมหมาย อัยแก้ว (21) 124 0.15
เพื่อนเกษตรไทย พงศ์พันธุ์ สายคำภา (39) 41 0.05
พลังคนกีฬา กัญญาภัทร น้อมระวี (36) 29 0.04
ผลรวม 81,235 100.00
บัตรดี 81,235 93.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,513 2.89
บัตรเสีย 3,067 3.53
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,905 70.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,707 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ และตำบลโคกใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไชยา พรหมา (1)* 52,573 65.75
ภูมิใจไทย วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ (16) 24,761 30.97
ประชาธิปัตย์ สิทธิศักดิ์ บุญเลิศ (10) 2,298 2.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชูชาติ พรหมสิทธิ์ (2) 220 0.28
ความหวังใหม่ เพ็ง ด่านพงษ์ (34) 68 0.09
เพื่อนเกษตรไทย พรสุดา ปัตถรัตน์ (39) 37 0.05
ผลรวม 79,957 100.00
บัตรดี 79,957 95.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,149 1.37
บัตรเสีย 2,633 3.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,739 68.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,540 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิชัย สามิตร (1)* 66,277 85.92
ประชาธิปัตย์ จันทร์จิรา ภักดี (10) 6,432 8.34
ภูมิใจไทย ไชยชาญ มาตา (16) 2,125 2.75
เพื่อนเกษตรไทย สุเมธ วิชัยวงศ์ (39) 1,395 1.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประสิทธิ์ ภานุวงศ์ (2) 721 0.93
ความหวังใหม่ กิตติคุณ กองศูนย์ (34) 189 0.25
ผลรวม 77,139 100.00
บัตรดี 77,139 94.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,725 2.11
บัตรเสีย 2,970 3.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,834 68.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,271 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)