จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.66%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 6 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Increase1
คะแนนเสียง 422,515 76,025 16,762
ร้อยละ 73.69 13.26 2.92

  Fourth party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1
คะแนนเสียง 20,215
ร้อยละ 3.53

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดชัยภูมิ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 422,515 73.69
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 11,861 2.07
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,464 0.26
ประชากรไทย (4) 860 0.15
รักประเทศไทย (5) 7,316 1.28
พลังชล (6) 478 0.08
ประชาธรรม (7) 300 0.05
ดำรงไทย (8) 182 0.03
พลังมวลชน (9) 539 0.09
ประชาธิปัตย์ (10) 76,025 13.26
ไทยพอเพียง (11) 561 0.10
รักษ์สันติ (12) 2,460 0.43
ไทยเป็นสุข (13) 118 0.02
กิจสังคม (14) 901 0.16
ไทยเป็นไท (15) 522 0.09
ภูมิใจไทย (16) 16,762 2.92
แทนคุณแผ่นดิน (17) 199 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 279 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 285 0.05
การเมืองใหม่ (20) 536 0.09
ชาติไทยพัฒนา (21) 20,215 3.53
เสรีนิยม (22) 1,341 0.23
ชาติสามัคคี (23) 189 0.03
บำรุงเมือง (24) 137 0.02
กสิกรไทย (25) 225 0.04
มาตุภูมิ (26) 3,421 0.60
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 117 0.02
พลังสังคมไทย (28) 91 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 344 0.06
มหาชน (30) 1,126 0.20
ประชาชนชาวไทย (31) 154 0.03
รักแผ่นดิน (32) 87 0.02
ประชาสันติ (33) 99 0.02
ความหวังใหม่ (34) 204 0.04
อาสามาตุภูมิ (35) 88 0.02
พลังคนกีฬา (36) 611 0.11
พลังชาวนาไทย (37) 101 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 40 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 255 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 399 0.07
บัตรดี 573,407 93.05
บัตรเสีย 34,885 5.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,976 1.29
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 616,268 73.66
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 836,599 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (16) 39,944 49.50
เพื่อไทย ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (1)* 36,819 45.62
ประชาธิปัตย์ สากล มาชัยภูมิ (10) 3,591 4.45
เสรีนิยม จวง สิมมาวงษ์ (22) 188 0.23
เพื่อฟ้าดิน จันทร์ฟอง ดิเรกศรี (18) 103 0.13
ความหวังใหม่ กฤตลักษณ์ ศรีรักษ์ (34) 56 0.07
ผลรวม 80,701 100.00
บัตรดี 80,701 92.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,063 3.52
บัตรเสีย 3,373 3.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,137 75.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,321 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มานะ โลหะวณิชย์ (1)* 61,861 76.84
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมชาย จริยานันทกุล (2) 11,667 14.49
ภูมิใจไทย ราชัน วรรณจงคำ (16) 3,495 4.34
ประชาธิปัตย์ ศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ (10) 3,209 3.99
รักษ์สันติ พสิษฐ์ คำชัย (12) 118 0.15
ไทยเป็นไท ทักษิณ แท้ไธสงค์ (15) 96 0.12
เพื่อฟ้าดิน หนูบาย งามผ่อง (18) 43 0.05
ความหวังใหม่ โชคชัย ดีนนทะชัย (34) 18 0.02
ผลรวม 80,507 100.00
บัตรดี 80,507 94.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,261 1.49
บัตรเสีย 3,098 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,866 70.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,589 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปาริชาติ ชาลีเครือ (1)* 45,583 52.48
ภูมิใจไทย เชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์ (16) 18,127 20.87
ชาติไทยพัฒนา อาคม หาญนอก (21) 9,556 11.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศักดา สถิตย์ธรรม (2) 8,567 9.86
ประชาธิปัตย์ อิสระพงศ์ สงวนวงศ์ชัย (10) 4,788 5.51
รักษ์สันติ ธีระพงศ์ เสริมเจนไชย (12) 207 0.24
เพื่อนเกษตรไทย ภัทรพร เอื้อศิรินวกุล (39) 32 0.04
ผลรวม 86,860 100.00
บัตรดี 86,860 94.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,262 1.37
บัตรเสีย 4,019 4.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,141 74.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,409 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ลิมปคุปตถาวร (1) 46,026 57.92
ประชาธิปัตย์ พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย (10)✔ 33,166 41.74
ไทยเป็นไท ธนภัทร ธุระพันธุ์ (15) 136 0.17
ความหวังใหม่ ถาวร ประครองญาติ (34) 61 0.08
เพื่อฟ้าดิน ดาวตะวัน ประยูรสิงห์ (18) 42 0.05
เพื่อนเกษตรไทย นิพนธ์ ศิลปอนันต์ (39) 31 0.04
ผลรวม 79,462 100.00
บัตรดี 79,462 91.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,285 1.48
บัตรเสีย 5,843 6.75
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,590 73.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,548 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เจริญ จรรย์โกมล (1)* 46,046 55.29
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมาน สุธรรมาภิวัฒน์ (2) 15,418 18.51
ชาติไทยพัฒนา ชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์ (21) 12,472 14.98
มาตุภูมิ ศรวัฒน์ ฦาชา (26) 5,491 6.59
ประชาธิปัตย์ ร้อยตำรวจตรี ชัชวาลย์ ดลประสิทธิ์ (10) 3,794 4.56
เพื่อฟ้าดิน งามใบตอง นิลมณี (18) 55 0.07
ผลรวม 83,276 100.00
บัตรดี 83,276 92.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,398 1.55
บัตรเสีย 5,407 6.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,081 73.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,234 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (1) 40,298 47.06
ชาติไทยพัฒนา เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ (21)* 20,453 23.88
ภูมิใจไทย พีระพล ติ้วสุวรรณ (16) 14,248 16.64
มาตุภูมิ ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ (26)✔ 8,727 10.19
ประชาธิปัตย์ ปรัชญา หนูจันทร์ (10) 1,871 2.18
เพื่อฟ้าดิน ประยูร สุนทริยานนท์ (18) 37 0.04
ผลรวม 85,634 100.00
บัตรดี 85,634 93.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,242 1.35
บัตรเสีย 4,962 5.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,838 75.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,595 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (1)* 67,891 87.40
ประชาธิปัตย์ เสถียร เที่ยงตรง (10) 5,714 7.36
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อาคม เลิศวาณิชย์กุล (2) 3,938 5.07
เพื่อฟ้าดิน แผนผา คงนาวัง (18) 139 0.18
ผลรวม 77,682 100.00
บัตรดี 77,682 92.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,010 2.40
บัตรเสีย 3,931 4.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,623 72.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,903 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]