จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ80.44%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 5 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 281,201 115,743
ร้อยละ 63.93 26.31

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดลำปาง
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 281,201 63.93
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 2,212 0.50
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,373 0.31
ประชากรไทย (4) 462 0.11
รักประเทศไทย (5) 10,034 2.28
พลังชล (6) 223 0.05
ประชาธรรม (7) 255 0.06
ดำรงไทย (8) 140 0.03
พลังมวลชน (9) 844 0.19
ประชาธิปัตย์ (10) 115,743 26.31
ไทยพอเพียง (11) 838 0.19
รักษ์สันติ (12) 2,795 0.64
ไทยเป็นสุข (13) 98 0.02
กิจสังคม (14) 463 0.11
ไทยเป็นไท (15) 143 0.03
ภูมิใจไทย (16) 460 0.10
แทนคุณแผ่นดิน (17) 128 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 160 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 646 0.15
การเมืองใหม่ (20) 716 0.16
ชาติไทยพัฒนา (21) 14,958 3.40
เสรีนิยม (22) 519 0.12
ชาติสามัคคี (23) 161 0.04
บำรุงเมือง (24) 89 0.02
กสิกรไทย (25) 119 0.03
มาตุภูมิ (26) 157 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 84 0.02
พลังสังคมไทย (28) 62 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 255 0.06
มหาชน (30) 2,435 0.55
ประชาชนชาวไทย (31) 275 0.06
รักแผ่นดิน (32) 96 0.02
ประชาสันติ (33) 104 0.02
ความหวังใหม่ (34) 178 0.04
อาสามาตุภูมิ (35) 55 0.01
พลังคนกีฬา (36) 336 0.08
พลังชาวนาไทย (37) 83 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 55 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 264 0.06
มหารัฐพัฒนา (40) 655 0.15
บัตรดี 439,874 90.36
บัตรเสีย 35,822 7.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,087 2.28
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 486,783 80.44
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 605,156 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองลำปาง [ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมโภช สายเทพ (1)* 69,684 66.93
ประชาธิปัตย์ ขนิษฐา นิภาเกษม (10) 33,120 31.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พิทยุต ณ ลำปาง (2) 608 0.58
พลังคนกีฬา สุภาพ กาละปลูก (36) 568 0.55
ความหวังใหม่ จิตร ใจจุน (34) 129 0.12
ผลรวม 104,109 100.00
บัตรดี 104,109 87.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,350 6.20
บัตรเสีย 7,065 5.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 118,524 81.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,219 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วาสิต พยัคฆบุตร (1)* 50,453 49.22
ชาติไทยพัฒนา ณฤธร ถาคำฟู (21) 26,136 25.50
ประชาธิปัตย์ มัธยม นิภาเกษม (10) 24,934 24.32
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กิติรักษ์ ทิพย์วรรณ (2) 463 0.45
เพื่อฟ้าดิน ณัฐวุฒิ อาจหาญ (18) 362 0.35
พลังคนกีฬา นพวรรณ ทนันชัย (36) 104 0.10
เพื่อนเกษตรไทย อธิพงศ์ หาญกิตติมงคล (39) 34 0.03
ความหวังใหม่ เหรียญ ใจกันทา (34) 19 0.02
ผลรวม 102,505 100.00
บัตรดี 102,505 88.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,561 3.08
บัตรเสีย 9,564 8.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,630 79.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,051 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง [เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ (1)* 73,901 65.14
ประชาธิปัตย์ เชาวยุทธ เชาว์กิตติโสภณ (10) 31,557 27.82
ชาติไทยพัฒนา นคร โยธาวงศ์ (21) 5,701 5.03
รักษ์สันติ พันตำรวจเอก โอภาส จันทร์ปิง (12) 1,130 1.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วณิชญา ถีนารักษ์ (2) 824 0.73
พลังคนกีฬา ศักดิ์สวาท อุตมาศักดิ์ (36) 211 0.19
เพื่อนเกษตรไทย โภคทรัพย์ กนกภูมิรัตนสิริ (39) 83 0.07
ความหวังใหม่ แสวง คำภีระ (34) 41 0.04
ผลรวม 113,448 100.00
บัตรดี 113,448 89.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,595 4.39
บัตรเสีย 8,432 6.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,475 82.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,186 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ (1)* 74,160 65.75
ประชาธิปัตย์ นิคม เชาว์กิตติโสภณ (10) 37,308 33.08
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ศิริจันทร์ สิทธิกัน (19) 595 0.53
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน มงคล อินปิก (2) 500 0.44
พลังคนกีฬา สุวิชพรรณ สิงห์โตทอง (36) 107 0.09
ความหวังใหม่ ศรีโรจน์ คำวรรณ (34) 70 0.06
เพื่อนเกษตรไทย เดชา อุทาหรณ์ (39) 52 0.05
ผลรวม 112,792 100.00
บัตรดี 112,792 90.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,627 2.90
บัตรเสีย 8,739 6.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 125,158 78.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,700 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]