จังหวัดราชบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดราชบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ82.61%
  First party Second party Third party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 1 1 3
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น3 Steady0 ลดลง3
คะแนนเสียง 48,425 18,080 213,252
ร้อยละ 10.25 3.83 45.16

  Fourth party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค เพื่อไทย
เขตล่าสุด 0
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0
คะแนนเสียง 151,681
ร้อยละ 32.12

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดราชบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 151,681 32.12
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,810 0.38
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 3,000 0.64
ประชากรไทย (4) 601 0.13
รักประเทศไทย (5) 18,002 3.81
พลังชล (6) 364 0.08
ประชาธรรม (7) 161 0.03
ดำรงไทย (8) 176 0.04
พลังมวลชน (9) 1,367 0.29
ประชาธิปัตย์ (10) 213,252 45.16
ไทยพอเพียง (11) 1,030 0.22
รักษ์สันติ (12) 4,391 0.93
ไทยเป็นสุข (13) 154 0.03
กิจสังคม (14) 446 0.09
ไทยเป็นไท (15) 770 0.16
ภูมิใจไทย (16) 48,425 10.25
แทนคุณแผ่นดิน (17) 288 0.06
เพื่อฟ้าดิน (18) 187 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 793 0.17
การเมืองใหม่ (20) 698 0.15
ชาติไทยพัฒนา (21) 18,080 3.83
เสรีนิยม (22) 310 0.07
ชาติสามัคคี (23) 130 0.03
บำรุงเมือง (24) 109 0.02
กสิกรไทย (25) 176 0.04
มาตุภูมิ (26) 543 0.11
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 103 0.02
พลังสังคมไทย (28) 104 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 210 0.04
มหาชน (30) 2,433 0.52
ประชาชนชาวไทย (31) 205 0.04
รักแผ่นดิน (32) 133 0.03
ประชาสันติ (33) 178 0.04
ความหวังใหม่ (34) 68 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 101 0.02
พลังคนกีฬา (36) 1,149 0.24
พลังชาวนาไทย (37) 122 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 42 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 156 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 295 0.06
บัตรดี 472,243 91.12
บัตรเสีย 27,513 5.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,500 3.57
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 518,256 82.61
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 627,318 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองราชบุรี (ยกเว้นตำบลน้ำพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่ และตำบลอ่างทอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มานิต นพอมรบดี (16)* 34,150 37.88
เพื่อไทย พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร (1) 27,682 30.70
ประชาธิปัตย์ กัลยา ศิริเนาวกุล (10) 27,486 30.49
รักษ์สันติ สุจินต์ สังวาลวงศ์ (12) 517 0.57
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สัญญา สุทธิประเสริฐ (2) 326 0.36
ผลรวม 90,161 100.00
บัตรดี 90,161 88.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,531 6.42
บัตรเสีย 4,974 4.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,666 80.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,534 100.00
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะตำบลน้ำพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่ และตำบลอ่างทอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย บุญยิ่ง นิติกาญจนา (16) 35,288 39.03
เพื่อไทย พงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ (1) 31,559 34.90
ประชาธิปัตย์ สามารถ พิริยะปัญญาพร (10)* 22,950 25.38
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธีระพงษ์ ชิ้นสกุล (2) 331 0.37
ชาติไทยพัฒนา สรรค์ชัย นิติกาญจนา (21) 286 0.32
ผลรวม 90,414 100.00
บัตรดี 90,414 90.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,920 2.94
บัตรเสีย 6,043 6.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,377 83.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,960 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอจอมบึง และอำเภอโพธาราม (ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา ปารีณา ไกรคุปต์ (21)* 32,702 34.37
เพื่อไทย สายัณห์ จังพานิช (1) 31,531 33.14
ประชาธิปัตย์ ปรีชญา ขำเจริญ (10)* 30,663 32.23
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วิเชษฐ์ อินทชยาคม (2) 252 0.26
ผลรวม 95,148 100.00
บัตรดี 95,148 89.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,000 3.77
บัตรเสีย 6,841 6.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,989 84.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,643 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านโป่ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร (16) 35,511 37.21
ประชาธิปัตย์ ยศศักดิ์ ชีววิญญู (10)* 30,195 31.64
เพื่อไทย วสันต์ เที่ยงตรง (1) 29,344 30.75
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อุทัย ทาจันทร์ (2) 253 0.27
ชาติไทยพัฒนา ณัฐพล สุธาพจน์ (21) 129 0.14
ผลรวม 95,432 100.00
บัตรดี 95,432 90.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,522 4.28
บัตรเสีย 5,681 5.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,635 82.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,321 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ และอำเภอโพธาราม (เฉพาะตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย บุญดำรง ประเสริฐโสภา (16) 38,354 39.59
ประชาธิปัตย์ ณัชณิชา ขำเจริญ (10) 25,946 26.78
เพื่อไทย อำพร เพ็ญธำรงรัตน์ (1) 20,755 21.42
ชาติไทยพัฒนา สมศักดิ์ รัตนมุง (21) 11,421 11.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุชิน ทองดี (2) 405 0.42
ผลรวม 96,881 100.00
บัตรดี 96,881 91.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,377 3.20
บัตรเสีย 5,332 5.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,590 82.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,860 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]