โรงเรียนวิสุทธรังษี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิสุทธรังษี
Visut logo.png
สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
(ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
เลขที่ 32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
พิกัด 13°59′50″N 99°33′25″E / 13.997351°N 99.556947°E / 13.997351; 99.556947
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Visuttharangsi School
อักษรย่อ ว.ส. / V.S.
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447
ผู้ก่อตั้ง พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์ (หลวงปู่เปลี่ยน อินฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
รหัส 05710601
ผู้อำนวยการ นายวิรัช รัตนพันธ์
วิทยาเขต กาญจนบุรี
 1. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 2. โรงเรียนสตรีกาญจนานุเคราะห์ (พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2473)[1]
 3. โรงเรียนวิสุทธรังษี สาขาทองผาภูมิ
  (พ.ศ. 2517 - พ.ศ.2518)
  [2] [3] [4]
สี ███ ฟ้า
███ เหลือง
เพลง มาร์ชวิสุทธรังษี
สังกัดการศึกษา สพฐ.
เว็บไซต์

โรงเรียนวิสุทธรังษี (อังกฤษ: Visuttharangsi School) (อักษรย่อ: ว.ส., V.S.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447 โดย พระวิสุทธรังษี หรือ หลวงปู่เปลี่ยน อินฺทสโร เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีอายุ 110 ปี

ปัจจุบัน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชายล้วน (ชายล้วน ยกเว้นแผนการเรียน Intensive Program/English Program/โครงการส่งเสริมศักยภาพฯ) ถึงตอนปลายสายสามัญ (ชาย - หญิง ทุกแผนการเรียน) เน้นการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 3,000 คน [5]

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนแสงชูโต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ บริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพื้นคอนกรีต และเป็นถนน มีประตูรั้ว 2 ประตูคือ ประตูรั้วทางเข้า - ออกบริเวณอาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม และประตูรั้วทางเข้า - ออกหลักบริเวณแฟล็ตป้อมยาม โรงเรียนวิสุทธรังษี มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ [6]

 • ทิศเหนือ (หลังโรงเรียน) : ติดกับพื้นที่การเกษตร (ถนนพัฒนากาญจน์)
 • ทิศตะวันออก (ประตู 2 อาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม) : มีอาณาเขตติดกับซอยร่วมใจ
 • ทิศตะวันตก (ประตู 1) : มีอาณาเขตติดกับซอยแสงชูโต ซอย 2

ก่อกำเนิดสถาบัน[แก้]

พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) พระผู้สถาปนาโรงเรียน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาออกไปตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยในชั้นต้นให้ใช้วัดเป็นสถานที่เล่าเรียน โดยมีพระภิกษุเป็นครูผู้สอน ตามประกาศพระกระแสพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ขณะนั้นยังทรงดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส) รับเป็นภาระจัดพระเถระผู้ใหญ่ที่สมควรเป็นผู้อำนวยการศึกษาตามมณฑลต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีในขณะนั้นขึ้นสังกัดมณฑลราชบุรี โดยมีพระอมรโมลี (ชม สุสมาจาโร) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เจ้าคณะมณฑลราชบุรีขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการการศึกษา โดยวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ "ควรเปิดโรงเรียนได้" เพราะชาวบ้านนิยมนับถือมาก แลเป็นวัดเจ้าคณะ และตั้งอยู่ใกล้เคียงเมือง พระใบฎีกาเปลี่ยน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสในขณะนั้น เป็นผู้กว้างขวางเต็มใจที่จะสอนตามแบบหลวงได้ ซึ่งปรากฏพระราชหัตถเลขา มีรับสั่งราชการในรัชกาลที่ 5 แก่พระอมรโมลี ผู้อำนวยการศึกษามณฑลราชบุรี

1 มิถุนายน พ.ศ. 2447 ได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้น ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) เปิดสอน 2 ขั้น คือขั้นเบื้องแรก เป็นชั้นมูลศึกษา กับขั้นเบื้องต้น เป็นชั้นประถมศึกษา โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) เป็นสถานที่สอนนักเรียน โดยนักเรียนปีแรกมีนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีครูผู้สอน 1 คน คือ พระภิกษุเจียม สิทธิสร เป็นครูใหญ่และครูผู้สอน

ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2449 พระภิกษุเจียม สิทธิสร ได้ลาออก พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จึงได้แต่งตั้งให้พระก้าน นาคะพันธ์ (ต่อมาได้เลื่อนเป็นเจ้าคุณ พระครูวัตตสารโสภณ) เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนแทนพระภิกษุเจียม สิทธิสร

ในคราวเสด็จประพาสไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2452 ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ พระก้าน นาคะพันธ์ ได้นำนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งขณะนั้นมีทั้งสิ้น 66 คน เข้าเฝ้ารับเสด็จที่หน้าวัด โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินให้แก่นักเรียนทุกคน คนละหนึ่งสลึง

โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ดำเนินการเรียนการสอน ก้าวหน้าด้วยดีเป็นลำดับ จึงได้ประกาศเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี มีชื่อว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัด คงใช้ศาลาวัดและกุฏิพระเป็นสถานที่สอน พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) ได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ให้เด็กทุกคนที่มีอายุย่างปีที่ 8 ถึงปีที่ 15 เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) เห็นว่าศาลาวัดที่ใช้เป็นสถานศึกษาเป็นที่คับแคบ ไม่เหมาะสม จึงได้ร่วมกับกรรมการศึกษาและชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่วัด 1 หลัง 7 ห้องเรียน ตัวอาคารเป็นตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง ฝาผนังก่ออิฐถือปูน เครื่องบนไม้จริง หลังคามุงกระเบื้อง ส่วนค่าก่อสร้างไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ล้วนแต่ได้รับการบริจาคจากผู้มีศรัทธาทั้งสิ้น งานก่อสร้างเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2464 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2466 จึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากกุฏิและศาลาวัดไปเรียนอาคารหลังใหม่แทน ทางราชการจึงได้ขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี วิสุทธิรังษี เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ท่านเจ้าคุณวิสุทธิรังษีฯ(เปลี่ยน) แต่ชื่อปัจจุบันนี้ชื่อโรงเรียนคำว่า วิสุทธิรังษี "ธิ" สระอิหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ชื่อปัจจุบันจึงเหลือเพียง วิสุทธรังษี เท่านั้น โรงเรียนได้เปิดสอน ขั้นเบื้องกลางถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2478 ทางราชการได้ทำการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ดังนั้นทาง โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี วิสุทธิรังษี ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนชั้นประถมศึกษาด้วย จึงได้ลดชั้นประถมศึกษาให้เรียนที่โรงเรียนประชาบาลที่เปิดสอนใหม่แทน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 เป็นต้นมาโรงเรียนวิสุทธรังษีจึงเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น

พ.ศ. 2480 พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) เห็นว่าผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษามากขึ้น อาคารเรียนหลังเดิมเห็นจะไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นอีกหนึ่งหลัง ใกล้กับบริเวณตึกหลังเก่า เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน มีมุขด้านหน้า รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาสนับสนุนงบประมาณให้ 6,000 บาท นอกจากนั้นเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นสถานที่เรียนได้เมื่อปี พ.ศ. 2482 และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน เครื่องบนไม้หลังคามุงกระเบื้องค่าก่อสร้างใช้เงินงบประมาณ 6,000 บาท นอกนั้นเป็นเงินที่ได้รับบริจาคโดยมีพระวิสุทธิรังษีเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือจัดหาทุนสมทบเพิ่มเติมจนสำเร็จเรียบร้อย

พ.ศ. 2490 เมื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม มีความเห็นว่าโรงเรียนประจำจังหวัดตั้งอยู่ในเขตวัด บริเวณคับแคบไม่เหมาะสมจึงควรขยายทันกับความเจริญ กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรงเรียน จึงได้ทำการติดต่อเจรจาเรื่องที่ดินกับบริษัท กาญจนบุรีพานิชจังหวัด จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทางบริษัทได้มอบที่ดินจำนวน 63 ไร่ 2 งาน ที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 นายวิรัช บุญญาลัย ผู้แทนบริษัทเป็นผู้มอบ นายทวี สุนทรวิภาค ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สมัยนาย ป อินทรัมพรรย์ เป็นนายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

28 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ไปอยู่สถานที่ใหม่ที่บริษัท กาญจนบุรีพานิชจังหวัด จำกัด ยกให้ โรงเรียนได้งบประมาณจากรัฐบาลสร้างอาคารแบบ 218 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 28 ห้องเรียน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,400,000 บาท งานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2497 อาคารกว้าง 88.51 เมตร ยาว 106 เมตร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนอาคารหลังเดิมในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ทางโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา

พ.ศ. 2500 เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2513 โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ 2)

ในช่วงปี พ.ศ. 2509 – 2517 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณจากราชการเพื่อก่อสร้างอาคาร และพัฒนาบริเวณสถานที่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 19,125,000 บาท และได้รับความอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) (ขณะนั้นเป็นพระเทพปัญญาสุธี) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้สร้างอาคารคหกรรมคิดเป็นเงิน 200,000 บาท ประชาชนและหน่วยงานราชการได้ช่วยกันพัฒนาร่วมด้วย อาคารสถานที่คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท

ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2536 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคและงบประมาณก่อสร้างดังนี้

อาคารหอวัฒนธรรม 750,000 บาท

ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง 582,000 บาท

อาคารหอประชุม 3,443,000 บาท

อาคารศูนย์กีฬา 14,559,988 บาท

พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น ด้วยงบประมาณ 37,500,000 บาท

พ.ศ. 2547 เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนวิสุทธรังษีมีอายุครบ 100 ปี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วิสุทธรังษี คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธรังษี และ ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง อาคาร ๑๐๐ ปี วิสุทธรังษี ด้วยวงเงินงบประมาณ 26,500,500 บาท โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธรังษีครบ 100 ปีและทำพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

สาขา[แก้]

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2472 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสตรีกาญจนานุเคราะห์ หรือปัจจุบันรู้จักกันในนามโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสตรีได้มีโอกาสเล่าเรียนเทียบเท่ากับนักเรียนชาย ทางราชการจึงได้ให้มีการแยกสาขาจากโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี วิสุทธิรังษี และให้มีการก่อตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นโดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายฮั้ว เวชวงษ์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ในขณะนั้น จนถึงปลายปี พ.ศ. 2472 ทางกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แต่งตั้งหม่อมหลวงเชื้อ พรหมเดชเป็นครูใหญ่แทน จึงได้ย้ายสถานที่ไปอาศัยเรียนบนชั้นสองของตึกสโมสรข้าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคือบริเวณหน้าสวนสาธารณะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังอำเภอทองผาภูมิตามหนังสือของจังหวัด ที่ กจ.23/1021 เพื่ออนุญาตให้อำเภอทองผาภูมิก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น โดยเปิดชั้น ม.ศ. 1 เป็นสหศึกษา ในสาขาที่ 2 ของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีและให้คณะครูอาจารย์ดูแลกิจการของโรงเรียนแห่งนี้ด้วย โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวิสุทธรังษี สาขาทองผาภูมิ" [2] [3] โดยมีนายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2518 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา" แทนชื่อเดิม

ความหมายและที่มาของชื่อโรงเรียนวิสุทธรังษี[แก้]

เดิมทางราชการได้ขนานนามโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นที่วัดไชยชุมพลชนะสงครามแห่งนี้ว่า โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี วิสุทธิรังษี เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ท่านเจ้าคุณวิสุทธิรังษีฯ(เปลี่ยน) แต่เนื่องเหตุใดไม่ปรากฎสระอิของคำว่า วิสุทธิรังษี ได้หายไปตั้งแต่ใดไม่สามารถทราบได้ ปัจจุบันจึงเหลือเพียงคำว่า วิสุทธรังษี เท่านั้น ส่วนที่มาของชื่อโรงเรียนมาจากชื่อพระสมณศักดิ์ที่หลวงปู่เปลี่ยนได้รับพระราชทานตั้งพระสมณศักดิ์ที่ "พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์" ดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เมื่อ พ.ศ. 2460 โดยได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ดำรงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช

"วิสุทธรังษี" อ่านว่า วิ - สุด - ทะ - รัง - สี สามารถแยกออกได้ดังนี้

 • วิสุทธ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ความผ่องใส ความสะอาดไร้มลทิล
 • รังษี หมายถึง รังสี แสงสว่าง

"วิสุทธรังษี" จึงมีความหมายว่า "รังสีแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่อง"

สัญลักษณ์ของโรงเรียนวิสุทธรังษี[แก้]

 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี" อ่านว่า "สุขา สังฆัสสะ สามัคคี" แปลว่า ""ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข"
 • คติประจำใจ : "พ่อกูชื่อเปลี่ยน เลือดกูฟ้า - เหลือง ลูกหลานเต็มเมือง วิสุทธรังษี" เดิมคติพจน์นี้ได้ปรากฏไว้ที่ด้านหลังอาคาร 1 (อาคาร 3 ชั้นด้านหน้า) แต่ปัจจุบันได้ถูกทำการลบออกไป
 • สีประจำโรงเรียน : "ฟ้า - เหลือง"
  • สีฟ้า แสดงถึง ความสดใส เจริญรุ่งเรือง
  • สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ตราประจำโรงเรียน : คันกระสุน เป็นคันกระสุนของหลวงปู่เปลี่ยน ซึ่งท่านได้ใช้คันกระสุนทำโทษกับนักเรียนที่หนีเรียน คันกระสุนมีความหมายว่า "มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย""
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่อยู่บนพื้นที่ดินของโรงเรียนมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้างอาคารสถานที่ของโรงเรียนวิสุทธรังษี ปัจจุบันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา ผลัดใบทุกๆ ปลายฤดูหนาวเป็นสัญญาณบอกว่าลูกศิษย์จำนวนหนึ่งจะมีการสำเร็จการศึกษาออกไปจากโรงเรียนวิสุทธรังษีแห่งนี้ และจะมีการผลิใบสีเขียวขจีเต็มต้นเมื่อเข้าฤดูฝนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีนักเรียนใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เปลี่ยน
 • เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธรังษี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เจ้าของผลงาน เพียงความเคลื่อนไหว รางวัลกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2523 ศิษย์เก่าวิสุทธรังษีที่มีชื่อเสียงระดับชาติได้ประพันธ์บทกลอนแก่โรงเรียนไว้ว่า [7]
'ภูมิใจเถิด ภูมิใจ ในชีวิต
ได้เป็นศิษย์ วิสุทธรังษี
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
คือคนดี ในตน คนเมืองกาญจน์'

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

ตารางแสดงทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี[7]

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 พระภิกษุเจียม สิทธิสร พ.ศ. 2447 - 2449
2 พระครูวัตตสารโสภณ (ก้าน นาคะพันธ์) พ.ศ. 2449 - 2469
3 นายไจ๊ อนุมาน พ.ศ. 2469 - 2471
4 นายสุจินต์ หิรัญรัศ พ.ศ. 2471 - 2478
5 นายเนียม นิลวัฒน์ พ.ศ. 2479 - 2484
6 นายสุวัฒน์ กาญจนวสิต พ.ศ. 2484 - 2489
7 นายเวียน โสมกุล พ.ศ. 2489 - 2493
8 นายมงคลชัย เหมริด พ.ศ. 2493 - 2495
9 นายสง่า ดีมาก พ.ศ. 2495 - 2497
10 นายเสริม กลีบจันทร์ พ.ศ. 2497 - 2498
11 นายจรัญ เศรษฐบุตร พ.ศ. 2498 - 2505
12 นายสมพงษ์ จิวนนท์ พ.ศ. 2505 - 2506
13 นายบุญเชาวน์ เชียงทอง พ.ศ. 2506 - 2525
14 นายจิตต์ ศรีสุโร พ.ศ. 2525 - 2534
15 นายบรรเจิด ประสมทรัพย์ พ.ศ. 2534 - 2535
16 นายภราดร สุวรรณมิสสระ พ.ศ. 2535 - 2537
17 นายสมจิต คำชื่น พ.ศ. 2537 - 2541
18 นายรังสรรค์ จุลศรีไกวัล พ.ศ. 2541 - 2544
19 นายวันชัย เศรษฐกร พ.ศ. 2544 - 2546
20 นายศักรินทร์ จริงจิตร พ.ศ. 2546 - 2552
21 นายภิเษก ประกอบ พ.ศ. 2552 - 2553
22 นายสมหมาย ปราบสุธา พ.ศ. 2554 - 2556
23 นายวิรัช รัตนพันธ์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนวิสุทธรังษี[แก้]

อาคาร 1
 • อาคาร 1 (อาคารเรียนตึก 4 ชั้น ด้านหน้า)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ห้องธุรการ
  • ห้องแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
  • ห้องทะเบียนและวัดผลนักเรียน
  • ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • ห้องประชุมวิชาการ
 • อาคาร 2 (อาคารเรียนตึก 2 ชั้น)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ห้องพระพุทธศาสนา
  • ห้องแนะแนว
  • ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ห้องเรียนทั่วไป
อาคาร 3
 • อาคาร 3 (อาคารเรียนตึก 3 ชั้น)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ห้องนาฏศิลป์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • ห้องเรียนทั่วไป
อาคาร 4
 • อาคาร 4 (อาคารเรียนตึก 4 ชั้น ด้านข้างศูนย์กีฬา)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการเคมี
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องเรียนทั่วไป
  • ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 5 (อาคารเรียนตึก 7 ชั้น)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • ศูนย์โรงเรียนสองภาษา English Program
  • ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ห้องเซียร์ S.E.A.R (Self-English Access Room)
  • ห้องอีริค E.R.I.C (English Room Intensive Care)
  • ห้อง I.C.T. (Information and Communication Technology)
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
  • ห้องสมุดโรงเรียนวิสุทธรังษี และห้องค้นคว้าด้วยตัวเอง (ชั้น 2)
  • ห้องเรียนทั่วไป
  • ลิฟท์ 2 ตำแหน่ง
 • อาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม
อาคาร ๑๐๐ ปี วิสุทธรังษี
ห้องประดิษฐานรูปหล่อพระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) ภายในอาคาร ๑๐๐ ปีวิสุทธรังษี
 • อาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุทธรังษี พ.ศ. ๒๕๔๗
  • ห้องประดิษฐ์รูปหล่อหลวงปู่เปลี่ยน อินฺทสโร
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C (Enrichment Science Classroom)
  • ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ I.P. (Intensive Program)
  • ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
 • อาคารศูนย์กีฬา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • สนามอเนกประสงค์ ชั้น G
  • สนามฟุตซอล ชั้น 1
  • เวทีมวย
  • ร้านบริการถ่ายเอกสาร ชั้น G
 • อาคารประกอบ
  • อาคารเรือนดนตรีไทยเจ้าคุณไพบูลย์อนุสรณ์ ๗๒ ปี
  • โรงอาหาร
ต้นโพธิ์/ลานธรรมะ โรงเรียนวิสุทธรังษี
ลำดับ ชื่ออาคารสถานที่ จำนวน
1 อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 หลัง
2 อาคารเรียนตึก 3 ชั้น 1 หลัง
3 อาคารเรียนตึก 4 ชั้น 2 หลัง
4 อาคารเรียนตึก 7 ชั้น 1 หลัง
5 อาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม 1 หลัง
6 อาคารประกอบ และอาคารชั่วคราว 3 หลัง
7 โรงฝึกงาน 5 หลัง
8 โรงอาหาร 1 หลัง
9 หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง
10 อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง
11 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
12 บ้านพักครู 14 หลัง
13 บ้านพักภารโรง 3 หลัง
14 แฟล็ตป้อมยาม 1 หลัง
15 อาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 หลัง
16 ห้องน้ำและห้องส้วม 5 หลัง
17 สนามฟุตบอล 1 สนาม
18 สนามเทนนิส 2 สนาม (คู่)
19 สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม (คู่)
20 ศาลาหลวงปู่เปลี่ยน 1 หลัง
21 ลานอเนกประสงค์ (บริเวณโดม ศาลาร่วมใจ '49) 1 ลาน
22 สถานที่จอดรถ 2 ที่

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ และแผนการเรียนที่ทำการเปิดสอน[แก้]

 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (ระดับชั้น ม. 1 - 3)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C (Enrichment Science Classroom)
  • โครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ I.P. (Intensive Program)
  • โครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
  • โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
  • โครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น E.P. (English Program)

หมายเหตุ: ทุกแผนการเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ เป็นนักเรียนชาย-หญิง (เฉพาะชั้น ม. 1 - 3)

 • แผนการเรียนที่ทำการเปิดสอน (ระดับชั้น ม. 4 - 6)
  • โครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย E.P. (English Program)
   • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
   • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C (Enrichment Science Classroom)
   • โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
   • ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
   • ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส (ปิดแผนการเรียน พ.ศ. 2551)
  • แผนการเรียนภาษาไทย – นิเทศ
  • แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา
  • แผนการเรียน การจัดการธุรกิจ (ปิดแผนการเรียน พ.ศ. 2557)

หน่วยงานภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 • องค์การบริหารส่วนนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี (อบน.วส.)

วันสำคัญของโรงเรียน[แก้]

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.kn.ac.th/html/modules.php?name=News&new_topic=38
 2. 2.0 2.1 วีดิทัศน์ประวัติโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 3. 3.0 3.1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 4. หนังสือจังหวัด ที่ กจ.23/14668 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514
 5. ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นปี พ.ศ. 2552
 6. เว็บไซต์โรงเรียนวิสุทธรังษี
 7. 7.0 7.1 หนังสือ 100 ปี วิสุทธรังษี 1 มิถุนายน 2547
 • เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′50″N 99°33′25″E / 13.997351°N 99.556947°E / 13.997351; 99.556947