โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Far.gif
เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanlayaneesithammarat School
อักษรย่อ ก.ณ. / K.N.
ประเภท รัฐบาล

- โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ก่อตั้ง พ.ศ. 2461
ผู้ก่อตั้ง พระครูศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม วุฑฺฒึงกโร)
รหัส 1003800102
เพลง มาร์ชกัลยาณีฯ/ ตรึงใจเตือน
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ( นครศรีธรรมราช-พัทลุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ไฟล์:402982 10150586467053183 574833182 9163503 650907403 n.jpg
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชในอดีต และอาคารเรียนหลังแรก"ตึกอึ่งค่ายท่าย"

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 ณ วัดศรีทวี โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัต เจ้าอธิการวัดเป็นผู้อุปการะ ต่อมาได้ยกระดับเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายมายังที่ปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2478 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในปัจจุบัน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามคู่นครศรีธรรมราชมามากว่า 95 ปี สร้างสรรค์คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อเยาวชน สังคม ประเทศชาติ มาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เดิมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งอยู่คู่กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน) เป็นเวลามาช้านาน ประจำ มณฑลนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา

จากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่พ.ศ. 2461ถึงปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยืนหยัดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลายาวนานมากกว่า 95 ปี เป็นเวลาแห่งความองอาจ สง่างาม และการบำเพ็ญกรณีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศชาติ

หากจะแบ่งช่วงของประวัติความเป็นมาและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ

1. ยุคบุกเบิก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงพ.ศ. 2478ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน

2. ยุคก่อร่างสร้างตัว ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก คือ "ตึกอึ่งค่ายท่าย" ซึ่งได้เชิญชื่อของ คหบดี "อึ่งค่ายท่าย แซ่อึ่ง" ที่อุทิศเงินเป็นจำนวน 30000 บาท พ.ศ. 2480-พ.ศ. 2510

3. ยุคก้าวไกล ตั้งแต่โรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนมัธยมในชนบทพ.ศ. 2511และเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน

ยุคบุกเบิก[แก้]

ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในปัจจุบันโรงเรียนได้เริ่มก่อตั้ง และมีวิวัฒนาการมาตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2461 แผนกสตรีของโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดสอนอยู่ที่วัดท่ามอญ (วัดศรีทวี) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม วุฑฺฒึงกโร) เจ้าอธิการวัดเป็นผู้อุปการะหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลชั้นประถมปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังที่ปรากฏข้อมูลในประวัติวัดศรีทวีว่า "พระครูศรีสุธรรมรัต หรือ พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒึงกโร) ในสมัยของท่านนี้ ท่านได้พัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดท่ามอญ เช่น อุโบสถ กุฎีที่พักสงฆ์ และที่สำคัญได้สร้างโรงเรียนวัดท่ามอญเพื่อให้เด็กผู้หญิงได้ศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย ซึ่งเด็กผู้ชายได้เรียนที่วัดท่าโพธิ์ และโรงเรียนวัดท่ามอญในครั้งนั้นเป็นที่มาของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชในปัจจุบันนี้ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ในครั้งนั้นเป็นที่มาขอโรงเรียนเบญจมราชูทิศในปัจจุบันนี้ "

พ.ศ. 2468 เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อๆมา ในระดับนี้รับเฉพาะนักเรียนหญิง

พ.ศ. 2473 มีใบบอก (หนังสือราชการ) ที่219/1550 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2473 จากรองอำมาตย์เอกขุนดำรงเทวฤทธิ์ ถึงมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีธรรมราช ชาติเดโชชัย มไหศุริยาธิบดี พิริยพาหะ สมุหเทศภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช เรื่องการแยกโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดออกเป็น 3 โรงเรียน และมีครูใหญ่ 3 คน สาระสำคัญของใบบอกนี้มีว่า โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด นครศรีธรรมราชตามทำเนียบในขณะนั้น มีอยู่ 3 แผนก คือ แผนกชาย แผนกสตรี และแผนกช่างถม แต่มีครูใหญ่เพียงคนเดียว ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง มีความบกพร่องเกิดขึ้นในทางราชการ ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อแยกโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดออกเป็น 3 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (เบญจมราชูทิศ) ให้รองอำมาตย์ตรีมี จันทร์เมือง เป็นครูใหญ่

2. โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นายคลิ้ง ขุนทรานนท์ เป็นครูใหญ่

3. โรงเรียนประถมวิสามัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชให้นายกลั่น จันทรังษี เป็นครูใหญ่

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2473 คำเสนอขอแยกโรงเรียนนี้ ได้รับอนุมัติจากธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช (อำมาตย์โทพระยาวิฑูรย์ดรุณกร) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2473 (ตามตราสิงห์ยืนแท่นที่ 64/382 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2473) ส่งผลให้แผนกสตรีของโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แยกเป็น “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” นับแต่นั้นมา โดยมีนาย คลิ้ง ขุนทรานนท์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2478 โรงเรียนได้แยกชั้นเรียน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ให้ย้ายมาเรียนยังเลขที่ 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง ตรงข้ามสนามหน้าเมือง ใกล้กับบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยใช้เรือนไม้ 3 หลังเรียกว่า "พลับพลา" เป็นสถานที่เรียน (พลับพลานี้คือ ที่พักของผู้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต

ยุคก่อร่างสร้างตัว[แก้]

พ.ศ. 2480 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก พระยาสุราษฎร์ธานี ข้าหลวงประจำจังหวัด ขุนบูรณวาท ธรรมการจังหวัดและหลวงอถรรปกรณ์โกศล อัยการจังหวัด ได้ขอความอนุเคราะห์จากคหบดีเจ้าของเหมืองแร่ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ชื่อนายอึ่งค่ายท่าย แซ่อึ่ง บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ซึ่งท่านได้บริจาคเป็นจำนวน 30,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงธรรมการ 12,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 42,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 อาคารเรียนหลังนี้ชื่อว่า "อาคารอึ่งค่ายท่าย" เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนที่ภูมิฐานสง่างาม มาตราบจนปัจจุบัน

พ.ศ. 2490 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอักษรศาสตร์ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ในปีถัดมา สมัยนั้น เรียกว่า ม.7 และ ม.8

พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็น “โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-8

พ.ศ. 2503 ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2

พ.ศ. 2505 เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักศุตรพุทธศักราช 2503

ยุคก้าวไกล[แก้]

พ.ศ. 2511 ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)

พ.ศ. 2519 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับแบบ สหศึกษา และได้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชเดิม เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน จึงแยกออกเป็น 2 บริเวณ เรียกว่า กณ.1 และ กณ.2

หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณปรับปรุง สร้างอาคารเรียนหลายอาคารเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา มะยะเฉียว : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสามารถ แต่งอักษร : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายวิศาล ภูริวัฒน์ : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ

ขนาดโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ณ 660 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 • ทิศตะวันตกอยู่ตรงข้ามกับสนามหน้าเมือง
 • ทิศตะวันออกติดกับถนนศรีปราชญ์
 • ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
 • ทิศใต้ ติดกับศาลาประดู่หก

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง

 • ฝั่งก.ณ.1 มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
 • ฝั่งก.ณ.2 มีเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่เศษ

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน

 • คณะครู-อาจารย์ 205 คน
 • นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 3,250 คน
 • จำนวนห้องเรียน 65 ห้อง แยกเป็น

-ห้องเรียนปกติ

-ห้องเรียนโครงการพิเศษ 14 ห้องเรียน

ช่วงชั้นที่ 3 ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) ระดับละ 2 ห้องเรียน

ช่วงชั้นที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ระดับละ 1 ห้องเรียน

ช่วงชั้นที่ 3 ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Gifted Programs : SMGP) ระดับละ 2 ห้องเรียน

ช่วงชั้นที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับละ 1 ห้องเรียน

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์โรงเรียน
 • ที่ตั้ง : 660 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ก.ณ. / K.N.
 • โทรศัพท์ : 0-7535-6137 , 0-7534-5111
 • โทรสาร : 0-7534-1078
 • เว็บไซต์ : http://www.kanlayanee.ac.th/knweb/
 • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
 • สัญลักษณ์ของโรงเรียน :นางฟ้าชูคบเพลิงโชติช่วงอยู่เหนืออักษรแพรชื่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

หมายถึงความงดงามโชติช่วงของสถานศึกษา อันมีแสงของคบเพลิงเป็นแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จ

 • สีประจำโรงเรียน : ขาว - น้ำเงิน

██ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจด เหนือความชั่วร้ายทั่งปวง

██ สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญในการทำความดีเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย

 • อุดมการณ์ประจำโรงเรียน : เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม
 • คติพจน์ : "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ โชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจัน
 • เพลงประจำโรงเรียน : เพลงตรึงใจเตือน,เพลงมาร์ชกัลยาณีฯ

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงร่มจันกัลยาณีฯ มีทั้งหมด 12 เพลง ดังนี้

1. สระกวีศรีปราชญ์ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล

2. พระสูง เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ชินกร ไกรลาศ

3. กัลยาณีขวัญใจ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: รวงทอง ทองลั่นทม

4. ตรึงใจเตือน เนื้อร้อง-ทำนอง: กวี สัตโกวิทย์ ขับร้อง: โฉมฉาย อรุณฉาน

5. มิ่งขวัญกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: จงกลณี ศักดิ์วงศ์ และ อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

6. ลาแล้วกัลยาณีฯ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ทิพรัฐ กลับวงศา

7. มาร์ชกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์

8. อุดมการณ์กัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ศรีสุดา รัชตะวรรณ

9. เฮฮากัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์

10. ตะลุงกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ศรีสุดา รัชตะวรรณ และ เสถียร ปานคง

11. รักกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์

12. คิดถึงกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: โสมรัศมิ์ เกาวนันท์ และ วิษณุ มหามิตร

โบราณสถานสำคัญประจำโรงเรียน[แก้]

ไฟล์:02nakorn1.jpg
อนุสรณ์สถานศรีปราชญ์ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณสระล้างดาบศรีปราชญ์
ไฟล์:01nakorn1.jpg
บรรยากาศบริเวณสระล้างดาบศรีปราชญ์
ไฟล์:E9837907-89.jpg
พระวิหารสูง บริเวณกัลยาณีฯฝั่ง 2

อนุสรณ์สถานศรีปราชญ์[แก้]

อนุสรณ์สถานศรีปราชญ์ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่งก.ณ.1 ประกอบด้วยสระล้างดาบศรีปราชญ์และอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์

สระล้างดาบศรีปราชญ์ถือกันตามตำนานว่าเป็นอนุสรณ์การตายของศรีปราชญ์ ผู้เป็นกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ถูกเนรเทศมาอยู่ ณ เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาเกิดมีความขัดเคืองใจแก่เจ้านครศรีธรรมราช จึงถูกสั่งประหาร หลังจากประหารศรีปราชญ์แล้วเพชฌฆาตได้นำดาบมาล้างที่สระแห่งนี้ เล่ากันว่าแต่เดิมสระล้างดาบมีขนาดใหญ่มากคือตั้งแต่บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบัน จนถึงหลังโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาเกิดความตื้นเขิน และบางส่วนทางเทศบาลจำเป็นต้องถมเพื่อตัดถนน จึงเหลือให้เห็นเพียงสระที่อยู่ในเขตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขุนอาเทศคดี ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครได้แย้งว่า สระดังที่กล่าวนั้นหาใช้สระล้างดาบศรีปราชญ์ไม่ หากเป็นสระที่ขุดขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2448 เพื่อให้เจ้านายฝ่ายในที่ยังทรงพระเยาว์ได้พายเรือเล่น ทั้งยังได้ยืนยันว่า สระล้างดาบศรีปราชญ์แท้จริงนั้น อยู่บริเวณหลังศาลาประดู่หก แต่ในปี พ.ศ. 2476 ถูกถมเพื่อสร้างที่ทำการและที่พักข้าหลวงภาค 8ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ้านพักประมงจังหวัด และศูนย์จักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยความที่สระล้างดาบศรีปราชญ์บริเวณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นเพียงสถานที่เดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์การประหารชีวิตศรีปราชญ์ในครั้งนั้น ประกอบกับการที่ชาวกัลยาณีศรีธรรมราชและชาวเมืองนครศรีธรรมราช ให้ความเคารพสักการะศรีปราชญ์ ว่าเป็นบรมครูแห่งกานท์กลอนคนหนึ่งของประเทศ จึงทำให้ทุกองค์กรในโรงเรียน และจังหวัด เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรสร้างอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ จึงร่วมกันประสานงานเพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบรูปหล่อโลหะ และ ทำพิธีทางศาสนา พราหมณ์และพุทธ โดยประดิษฐานอนุสาวรีย์ ณ ทิศหรดีแห่งสระล้างดาบศรีปราชญ์ ซึ่งอนุสรณ์ศรีปราชญ์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในสมัยผู้อำนวยการอนันต์ สุนทรานุรักษ์

ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวกัลยาณีศรีธรรมราชและชาวนครศรีธรรมราชเป็นล้นพ้น

พระวิหารสูง หรือ หอพระสูง[แก้]

หอพระวิหารสูง หรือชาวกัลยาณีศรีธรรมราชเรียกกันว่า”พระสูง” นั้นประดิษฐานอยู่ในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่งก.ณ.2

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณสนามหน้าเมือง ใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนราชดำเนิน เรียกชื่อตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหารซึ่งสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติถึง 2.10 เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงประวัติอย่างแท้จริง แต่สามารถสันนิษฐานจากลักษณะของสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 23–24 หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ยังไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารแน่ชัดเกี่ยวกับประวัติการสร้างหอพระสูงแห่งนี้ แต่มีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เนินดินขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานหอพระสูงนั้น ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดดินจากบริเวณคลองหน้าเมืองมาถมเป็นเนินขนาดใหญ่เพื่อใช้ตั้งปืนใหญ่ในการสกัดกั้นทัพพม่า ในคราวที่ได้มีการยกทัพใหญ่ลงมาตีหัวเมืองหน้าด่านต่าง ๆ ทางภาคใต้ ตั้งแต่มะริด ถลาง ไชยา จนถึงนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมืองน่าจะเป็นสนามรบและตั้งทัพตามกลยุทธ์ในการจัดทัพออกศึก เพื่อต่อสู้ประจัญบาน ต่อมาบริเวณแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา และได้สร้างวิหารครอบองค์พระพุทธรูปในเวลาต่อมา

รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๑๓.๒๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาผนังด้านข้างเยื้องมาทางด้านหน้าทั้งสองด้านเจาะเป็นกรอบหน้าต่าง ทำช่องรับแสงในกรอบเป็นรูปกากบาท ฐานชั้นล่างก่อด้วยอิฐเป็นตะพัก ๔ ชั้น ด้านหน้าทางขึ้นเป็นบันไดต่อจากเนินเข้าไปยังพระวิหาร

รูปแบบประติมากรรม ได้แก่ องค์พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย แกนพระพุทธรูปทำด้วยดินเหนียวโบกปูนปั้น องค์พระภายนอกขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ลักษณะอวบอ้วน พระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์เป็นรูปคันศร พระศอเป็นริ้ว พระกรรณห้อยต่ำอยู่ใต้พระศก พระเกศาเกล้าเป็นมวย เม็ดพระศกเป็นขมวดปนเล็ก ยอดพระเกตุมาลาอาจหักหายไปครองผ้าสังฆาฏิเฉียงจากพระอังสาซ้ายมาจรดพระนาภี ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงวินิจฉัยว่าควรจัดอยู่ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ๒๔ สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ทางด้านหลังขอหอพระสูงพบพุทธรูปหินทรายแดง ปางมารวิชัย เศียรหักหายไป ส่วนฐานมีจารึกภาษาขอม รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง เขียนเป็นรูปดอกไม้ห้อยลง กลีบดอกเขียนด้วยสีน้ำตาลจำนวน ๘ กลีบ ด้านดอกเขียนสีน้ำเงินหรือสีคราม ส่วนก้านเกสรเป็นลายไทย ดูอ่อนช้อยสวยงาม ส่วนใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นลายจีน เข้าใจว่าคงเขียนขึ้นภายหลัง รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังคล้ายงานเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีอิทธิพลจีนเข้ามาปะปนผสมกับลวดลายไทย

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชผู้บริหาร 16 ท่าน

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเลื่อน ทองธวัช พ.ศ. 2466
2 นายมี จันทร์เมือง พ.ศ. 2467- 2473
3 นายคลิ้ง ขุนทรานนท์ พ.ศ. 2473
4 น.ส.อัมพร เผื่อนพงษ์ พ.ศ. 2474 -2476
5 น.ส. ซวนจู้ อุ่ยสกุล พ.ศ. 2476-2477
6 นางภูเก็ต อาจอนามัย พ.ศ. 2477-2483
7 นางนวลละออ ลีละพันธ์ พ.ศ. 2483-2512
8 นางสุวนีย์ ตันตยาภรณ์ พ.ศ. 2513-2518
9 น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีวัชรินทร์ พ.ศ. 2518- 2526
10 นางกรองทอง ด้วยสงค์ พ.ศ. 2526- 2535
11 นางอรุณ นนทแก้ว พ.ศ. 2535-2536
12 นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2536-2541
13 นายวิญญู ใจอารีย์ พ.ศ. 2541-2543
14 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ พ.ศ. 2543-2547
15 นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์ พ.ศ. 2547 - 2552
16 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน

อาคารของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง

“ ฝั่งกัลยาณี 1 ” มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา มีอาคารดังนี้

อาคาร 1 หรือเรียกว่า อาคารอึ่งค่ายท่าย เป็นอาคาร 2 ชั้น

 • ชั้นล่างเป็นห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ,กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน,กลุ่มงานงบประมาณ,กลุ่มงานบริหารวิชาการ
 • ชั้นบนเป็นสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องแผนงาน ศูนย์วัฒนธรรม ห้องจริยธรรม ห้องพักครูและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาคาร 2 (อาคาร EP) เป็นอาคารพิเศษ 4 ชั้น ซึ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร

 • ชั้นล่าง เป็นโรงอาหารโรงที่ 2
 • ชั้นที่ 1-3 เป็นห้องประชุม,ห้องสำนักงานโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และ ห้องเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (The English Program)

อาคาร 3 อาคาร 7 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร,ห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมใหญ่,ห้องโภชนาการ และ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนทั่วไป
 • ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนทั่วไป และ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ชั้นที่ 5- 7 เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และห้องพักครูประจำระดับชั้น

อาคาร 4 หรือเรียกกันว่า อาคารกวีศรีปราชญ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น

 • ชั้นล่าง เป็นห้องพยาบาลและห้องที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติศรีปราชญ์
 • ชั้นบน เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาคาร 5เป็นอาคาร 4 ชั้น ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร

 • ชั้นที่ 1 เป็นห้องเรียน และ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ)
 • ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน และ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียน และ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ชั้นที่ 4 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคาร 6 (อาคารวิทย์) เป็นอาคาร 3 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 เป็นห้องแนะแนวและห้องโสตทัศนศึกษา
 • ชั้นที่ 2-3 เป็นห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาคาร 7 (อาคาร SMGP) เป็นอาคาร 7 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 เป็นโถง ไว้ทำกิจกรรม ประชุม
 • ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนม.1 และ ม.2 ของโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
 • ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนม.3 และ ห้องแล็ปม.ต้นของโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
 • ชั้นที่ 5 เป็นห้องเรียนม.4-6 ของโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
 • ชั้นที่ 6 เป็นห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ของโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
 • ชั้นที่ 7 เป็นห้องเรียนม.4 แผนการเรียนวิทยาศาตร์ทั้งหมด

“ ฝั่งกัลยาณี 2” มีเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่เศษ มีอาคารดังนี้

 • โรงฝึกงานเกษตร
 • โรงฝีกงานคหกรรม
 • โรงฝึกงานอุตสาหกรรม และ ห้องดนตรี และ การขับร้องสากล (K.N. CHORUS)
 • โรงฝึกวิชาพลศึกษา (โรงยิมส์) และ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
 • เรือนเพาะชำ
 • อาคารสมาคมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

รวมอาคารเรียนทั้งหมด 7 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมการรับน้องใหม่ และ ปฐมนิเทศ
 • พิธีไหว้ครู-การทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
 • พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีบูชาพระวิหารสูง พิธีเคารพยุวกษัตริย์ พิธีสดุดีครูกวีศรีปราชญ์ และพิธีรำลึกคุณคหบดีอึ่งค่ายท่าย
 • งานคืนสู่เหย้าชาวกัลยาณีฯ เรียกว่า"งานคืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ"
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนโดยจะแบ่งออกเป็น 4 คณะคือ

██ คณะนฤนาทจักรินทร์ (สีส้ม) "นฤนาท"เรืองรุ่งฟุ้งจรัส "จักรินทร์"เหนือฉัตรจำรัสฉาย ลือฤทธิ์เดชเกรียงไกรให้หวั่นวาย จารึกไว้คู่จันกัลยาณีฯ

██ คณะระวีวัฒนา (สีแดง) เกียรติศักดิ์จารึกไว้ทั่วโลกา "ระวีวัฒนา"ก้องเกียรติไกรในปฐพี

██ คณะบุษราคัม (สีเหลือง) ตราบแสงทองยังเรืองรองผ่องอำไพ "บุษราคัม"จะยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน

██ คณะเมฆราช (สีฟ้า) เลือดจะหลั่งชโลมดินจนสิ้นใจ "เมฆราช"ไม่ยอมใครแม้ก้าวเดียว

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"นครเกมส์"
 • การแข่งขันกีฬา"ดิวิชั่น"กระชับมิตร
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • กิจกรรมอำลาคณะกรรมการนักเรียน
 • งานแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • ประเพณีทำบุญให้ทานไฟในทุกระดับชั้น ณ วัดต่างๆ
 • งานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6
 • การตรวจผมนักเรียนที่ผิดระเบียบ ทุกๆ ต้นเดือน โดยหัวหน้าระดับ และอาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • กิจกรรม K.N.BOOM ในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 ( เริ่มครั้งแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดย นร.ชั้น ม.5 รุ่น 92 และคณะกรรมการนักเรียน รุ่น 93 )

และมีอีกหลายกิจกรรมซึ่งบูรณการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
 • หลักสูตรโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Gifted Programs : SMGP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์)
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาไทย-สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

วงการบันเทิง[แก้]

 • ลูกตาล วรรณทิชา ทิชินพงศ์ (ลูกตาล The Star 3)
 • ทราย อาร์ สยาม (นววรรณ นนทโชติ)
 • เพลินศิลป์ เกตุแก้ว นักร้องวงบลูเบอร์รี่เจ้าของผลงานเพลง"ชิมิ"
 • ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม
 • เพชรี พรหมช่วย พิธีกรรายการ"โต๊ะข่าวบันเทิง"
 • ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย เค AF9 KN'92
 • ไหมแก้ว เพชรแก้ว KPN Award ครั้งที่ 22 ไหมแก้ว KPN1 KN'94
 • ทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์ หรือ ปุยฝ้ายD08 ผู้เข้าประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิล 2012 KN'98
 • กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา ผู้ประกาศข่าวช่อง9 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
 • ฝน วารุณี จันทรศิริรังษี ฝน เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 2 KN'92

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]