โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
TMC logo.jpg
มตฺตญญุตา สทา สาธุ
(ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ)
661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10100
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Trimit Witthayalai School
อักษรย่อ ต.ว. (TMC)
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 (117ปี)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ ชมพู-ขาว
เพลง เพลงมาร์ชไตรมิตร
เว็บไซต์

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (อังกฤษ: Trimitwitthayalai School,จีน: 岱密中学)เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 117 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ด้านภาษาเท่านั้น ยังรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมไทย นั่นคือการแกะสลักซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทองระดับชาติ ถึง 2 สมัยติดต่อกัน 2552 - 2553 ช่วงชั้นที่3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 59 ประจำปี2552 และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ช่วงชั้นที่4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ประจำปี2553

ประวัติโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกับวัดไตรมิตรวิทยารามนั้น มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกันมานาน กล่าวได้ว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นบุรพาจารย์ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีกำเนิดขึ้นจากดำริของพระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้รูปที่ ๒ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามว่า พระครูวิริยานุกิจการี เป็นผู้จัดตั้ง ดังที่ได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๔ วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ หน้า ๒๒๕– ๒๒๖ ดังนี้

Spd 20111206210356 b.jpg

“ด้วย พระสมุห์กล่อม เจ้าอธิการวัดสามจีนใต้ผู้อุปการะ ได้รวบรวมกุลบุตรมาประชุมเล่าเรียนหนังสือไทยตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้พระพร้อมซึ่งสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๒ พระสอนผู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๑ เป็นอาจารย์สอน เปิดโรงเรียนสอนมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีนักเรียนมาเล่าเรียน ๓๔ คน และบอกรายงานมาลงทะเบียนในกรมศึกษาธิการ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ มีรับสั่งให้กองไปตรวจ ได้ความตามบอกนั้น ทรงอนุญาตให้พระสมุห์กล่อมเป็นผู้อุปการะ ให้พระพร้อมและพระสอนเป็นอาจารย์ตามประสงค์แล้ว

ในชั้นต้นนี้ กรมศึกษาธิการได้อุดหนุนแบบเรียนให้ ๑ จบ ตามธรรมเนียมโรงเรียนนี้นับว่าเป็นโรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์ ขึ้นในกรมศึกษาธิการอีกโรงเรียนหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งความอนุเคราะห์ของพระสมุห์กล่อม พระพร้อม และพระสอนนั้น ให้โรงเรียนนี้ จงตั้งอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”'

ต่อมาเมื่อ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักติ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน ได้ปรึกษาตกลงกับท่านเจ้าอาวาสวัดสามจีนในครั้งนั้นว่า เห็นสมควร ปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณวัดและโรงเรียนในคราวเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น เป็นตึกมีมุขยื่นและมีปีกตึกออกมาทางซ้ายของตัวอาคาร เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตสูงถึง ๓ ชั้นสร้างด้วยเงินของวัด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณของทางราชการอีก ๒,๕๐๐ บาท พร้อมตึกวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งหลัง นับได้ว่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้มีกำเนิดจากอดีตบุรพาจารย์ซึ่งเป็นเจ้า อาวาสวัดสามจีนใต้โดยแท้ และท่านเจ้าอาวาสวัดนี้รูปต่อ ๆ มาก็ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทุกรูป อาคารเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยหลังปัจจุบัน เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี

การเปลี่ยนนามโรงเรียน[แก้]

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนนามวัดสามจีนใต้มาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งนี้ เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของท่านผู้แรกสร้างให้ยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเป็นการเชิตชูอุตสาหะวิริยะของท่านผู้สร้างและคณะกรรรมการปรับปรุงวัด พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารีมหาเถร) วัดมหาธาตุ ฯ ได้เมตตาคิดค้นนามที่เป็นมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสง่าให้แก่วัดสามจีนใต้ โดยเปลี่ยนเป็น “วัดไตรมิตรวิทยาราม” และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้เป็น “โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” ตามนามวัดที่ได้เปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ห้องเรียนขงจื้อ.jpg

ห้องเรียนขงจื่อ สถาบันขงจื่อเค่อถัง[แก้]

งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราชของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน วัดไตรมิตรวิทยาราม เสด็จสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิกร และ เสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนขงจื่อของสถาบันขงจื่อเค่อถังโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

 • นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 • นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางกัลธิมา จึงเกรียงไกร หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
 • นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อันดับ วาระดำรงตำแหน่ง รายนาม
ปี ๒๔๔๐ - ๒๔๔๓ พระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาส เป็นผู้อุปการะ
ปี ๒๔๔๓ - ๒๔๕๑ อาจารย์เสือ
ปี ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓ อาจารย์เทียน
ปี ๒๔๕๓ อาจารย์ภักดี
ปี ๒๔๕๓ - ๒๔๕๗ ขุนชิตพิทยกรรม (ลำดวน)
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๖๕ อาจารย์สอน กุ้ยก้องศิลป์
ปี ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘ ขุนกุมาโรวาท (เกิด)
ปี ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗ อาจารย์เฮง สนใจรบ
ปี ๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักดิ์
๑๐ ปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖ อาจารย์ฉาย วิโรจน์ศิริ
๑๑ ปี ๒๔๘๗ อาจารย์สนอง สุขสมาน (รักษาการ)
๑๒ ปี ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑ อาจารย์สวัสดิ์ ภุมิรัตน์
๑๓ ปี ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖ อาจารย์เทือก กุสุมา ณ อยุธยา
๑๔ ปี ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ อาจารย์จรูญ ส่องศิริ
๑๕ ปี ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐ อาจารย์สำเนียง คีระวนิช
๑๖ ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ อาจารย์อาสา ศุกระมงคล
๑๗ ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ อาจารย์แสวง ตันบุญตั้ง
๑๘ ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ อาจารย์สงวน คลังชำนาญ
๑๙ ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ อาจารย์วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์
๒๐ ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ อาจารย์ลพ ชูแข
๒๑ ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔ อาจารย์แดง สุขกุล
๒๒ ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ อาจารย์มงคล สุวรรณพงศ์
๒๓ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ อาจารย์ประวิทย์ พฤทธิกุล
๒๔ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ อาจารย์สุรินทร์ สรรพกิจ
๒๕ ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ อาจารย์คงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
๒๖ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ อาจารย์ธีระพงศ์ นิยมทอง
๒๗ ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ อาจารย์อุทัย สงวนพงศ์
๒๘ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ อาจารย์สุรพล การบุญ
๒๙ ปี ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน อาจารย์สุคนธา อรุณภู่

โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง[แก้]


ตราประจำโรงเรียน[แก้]

เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีอักษร "ต.ว." เป็นชื่อย่อโรงเรียนอยู่ภายใน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

ชมพู-ขาว

 • ███ สีชมพู หมายถึง ความรัก ความมีน้ำใจ ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี ความเสียสละ
 • ███ สีขาว หมายถึง ความขาวสะอาด ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาใจ ความหมดจดผ่องใส

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

มตฺตญญุตา สทา สาธุ "ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้ สำเร็จทุกเมื่อ"

เอกลักษณ์[แก้]

เป็นเด็กดี มีทักษะภาษาจีน

คติพจน์[แก้]

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม กิจกรรมเยี่ยม”

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย่านเยาวราชซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดหลักสูตรภาษาจีนภาคบังคับ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีนโดยตรง เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ต้องเรียนภาษาจีนทุกแผนการเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีดังนี้

 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น (Intensive Chines Program) เปิดห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง

ห้องเรียนขงจื่อ

“ห้องเรียนขงจื่อ” ก่อตั้งขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมสาธิตเทียนจิน ประเทศจีน และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และประธานสถาบันขงจื่อ เค่อถัง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาจีนของเยาวชนไทย นอกจากนั้น ห้องเรียนขงจื่อแห่งนี้ก็ยังได้รับการอนุมัติให้เป็นห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับเยาวชนชาวไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เป็นห้องเรียนและห้องสมุดที่มีความน่าเชื่อถือและสง่างาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไอซีทีที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งหนังสือเรียนภาษาจีนและคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างถูกต้องและชัดเจน หากว่าเข้ามาถึงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาห้องเรียนขงจื่อไม่เจอ เพราะที่ด้านล่างนั้นจะมีรูปหล่อทองแดงของท่านขงจื่อให้เห็นกันชัดเจน ส่วนตัวห้องเรียนนั้นจะอยู่ที่ชั้นสองของตึก ส่วนเมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านหน้าห้องเรียนแล้ว จะเห็นบานประตูแบบจีนสีแดงบานใหญ่ตั้งอยู่ทางขวามือ ซึ่งก็เปรียบเสมือนว่ากำลังเดินเข้าสู่การเรียนรู้เมืองจีน ซึ่งเมื่อได้เดินเข้าไปถึงด้านในแล้ว ก็ทำจะให้รู้สึกว่าเหมือนมาอยู่ที่ประเทศจีนเลยทีเดียว เพราะมีการออกแบบและตกแต่งโดยชาวจีน ส่วนสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ พื้น หนังสือ หรือสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ ก็ล้วนแต่นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือส่วนที่จัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศจีน โดยจะแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ อาทิ หุ่นทหารและม้าดินปั้นของสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ อิฐสมัยราชวงศ์ฉินและกระเบื้องราชวงศ์ฮั่น เครื่องเคลือบและเครื่องหยก การทำกระดาษและแท่นพิมพ์ การแพทย์แผนจีนและยาจีน เครื่องแต่งกายประจำเผ่า เป็นต้น

อนุสาวรีย์"ขงจื่อ เค่อถัง"บริเวณภายในโรงเรียน

โดยแต่ละหัวข้อจะมีการจัดแสดงสิ่งของ และมีข้อความบรรยายให้ความรู้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้นทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดทำอยู่ เพื่อให้คนไทยอ่านแล้วเข้าใจได้ดีขึ้น ส่วนที่ 2 จะจัดเป็นส่วนของห้องสมุด ที่จะมีซีดีการเรียนการสอน หนังสือภาษาจีน ทั้งหนังสือเรียน วรรณกรรม หนังสืออ่านเล่นต่างๆ เอาไว้ให้นั่งอ่านกัน ต้องขอบอกก่อนว่าโต๊ะที่นั่งอ่านหนังสือนั้นก็ไม่ธรรมดา เพราะนำเข้ามาจากประเทศจีน ส่วนตัวโต๊ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กับแผ่นหินที่จารึกข้อความต่างๆ ไว้ ซึ่งข้อความเหล่านั้นก็จะเป็นประโยคที่ใช้สอนเด็กๆ ชาวจีนตอนเริ่มอ่านหนังสือ ในส่วนสุดท้ายของห้องเรียนขงจื่อ ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ และการเรียนการสอนภาษาจีน โดยที่นี่จะมีห้องเรียนที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การสอนต่างๆ ทั้งตำราเรียน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงจะมีจอคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ให้ได้มาเรียนมาเล่นกันด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ทหาร
  • พล.ร.อ.วิชัย ยุวนางกูร : อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
 • ตำรวจ
  • พล.ต.อ แสวง ธีระสวัสดิ์ : อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
  • พล.ต.อ จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์  : รองอธิบดีกรมตำรวจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • พล.ต.อ มนัส ครุฑไชยันต์ : รองอธิบดีกรมตำรวจ
 • นักธุรกิจ
  • กิตติชัย ไกรก่อกิจ : บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008)จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค “โสสุโก้”
 • วงการบันเทิง
  • อชิระ ประดับกุล : คอลัมน์นิส นิตยสาร SME THAILAND, DJ, พิธีกร, นักพากย์, ผู้แต่ง พอคเก๊ตบุ๊ค "บัญชีต้องรู้"
  • อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ) : นักร้องนำวง LIPTA
  • ศักดิ์ชัย กาย : บรรณาธิการบริหาร ของนิตยสาร LIPS
  • วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ : พิธีกรรายการซูเปอร์จิ๋ว
  • ทนงศักดิ์ ศุภการ : พระเอกหนัง ช่างภาพ

สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]