โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
Wichienmatu School
Logo wch.jpg
188 ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wichienmatu School
อักษรย่อ ว.ช.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สถาปนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459
เพลง สีน้ำเงินแพรวพราว
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำจังหวัดตรัง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ อันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากสมุดหมายเหตุรายวันเล่มแรกของโรงเรียน ถูกบันทึกไว้เป็นความสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2455 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดตรัง ประทับพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถ ณ ตำหนักผ่อนกาย ทรงปรารภว่า พื้นภูมิทำเลตำบลทับเที่ยงนี้เหมาะสมดี ควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป จึงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเงิน 4,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สร้างโรงเรียนขึ้น และพระราชทานนามให้ว่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งหมายความถึง พระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีพุทธศักราช 2458 อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดิน) ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น และรองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ รัชตรัตน์) ธรรมการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างทั้งหมด 8,155 บาท เสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2459

ปีพุทธศักราช 2459 นั้นเอง ทางการได้ย้ายศาลากลางจังหวัด จากอำเภอกันตัง มาตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายครู-นักเรียนจากโรงเรียนตรังคภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเดิม มาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนประจำจังหวัดใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2459 ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารบางส่วนอยู่ เมืองตรังที่ตั้งใหม่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจการศึกษาอย่างมาก ทำให้โรงเรียนวิเชียรมาตุ ไม่สามารถรับนักเรียนได้พอกับความต้องการ จึงต้องตัดจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งออก ความทราบถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 6,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่สองขึ้น พร้อมพระราชทานนาม อาคารหลังนั้นว่า สภาราชินี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ทางจังหวัดตรังได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าในทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดตรัง โดยมีรองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์ เป็นครูใหญ่ อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดิน) ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ ธรรมการจังหวัดเป็นผู้จัดการ

ปีพุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ได้ผ่านจังหวัดตรัง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กระทำพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 มีนายพลโท พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาล กราบบังคมทูลถวายรายงาน มีกระแสพระราชดำรัสตอบ ความว่า

เรามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ ซึ่งเสด็จแม่ของเราได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้น เป็นสถานที่งดงาม ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์อย่างหนึ่งสำหรับพระองค์ สำหรับชาติ และเป็นประโยชน์ในการที่จะเพาะกุลบุตรขึ้นไว้ให้ทำหน้าที่ต่อไป ตามสิทธิที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าถ้าเมื่อเราได้นำความกราบทูลให้ทรงทราบ คงจะทรงพระปิติเป็นอันมาก ในการที่กิจการได้ทำแล้วสำเร็จ ไปสมดังพระประสงค์ ตัวเราก็มีความยินดีและพลอยนิยมในพระราชกุศลนี้ด้วย และในเวลานี้เรามีความยินดีที่ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโรงเรียนนี้ และขอให้พรแก่บรรดาผู้ที่แนะนำหรือผู้กำกับการศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และนักเรียนที่ได้มาศึกษในสถานที่นี้ ขอจงได้มีความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประสิทธิประสาท วิทยาการ ก็ขอให้ได้เห็นผลตามความตั้งใจของตนเองโดยเร็วพลันทันใด และขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาในโรงเรียนนี้ไป ให้ได้วิชาโดยเป็นประโยชน์ แก่ตัว และแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2475 จังหวัดตรังได้เปิด โรงเรียนสตรีประชาบาล เป็นโรงเรียนสำหรับกุลธิดาของจังหวัดตรัง ได้ใช้อาคารสภาราชินี เปิดดำเนินการสอนนักเรียนฝ่ายสตรีจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีจากอาคารสภาราชินี ไปอยู่ที่โรงเรียนสตรีประชาบาล และต่อมาได้ใช้ชื่อ อาคารสภาราชินี เป็นชื่อ โรงเรียนสภาราชินี จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 90 ปีโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยพลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ซึ่งเป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ ( ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์) ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ภาพโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ภาพตราโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับพระราชทาน

ตราโรงเรียน[แก้]

รูปตราเพชร มีความหมายคือ ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความแข็งแกร่ง ทรหด อดทน ไม่ย่นย่อต่อความลำบาก มีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตนเอง ลูกแม่แก้วจะอยู่แห่งหนตำบลใด ต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนประดุจเพชร

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

นักเรียนวิเชียรมาตุ ต้องทรงภูมิความรู้ และสติปัญญา โดยมีคุณธรรมเป็นรากฐาน ในการคิดการพูดและการกระทำ ให้งดงาม ตรงตามความเป็นจริงทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและในที่สุด

ประกาศนียบัตรรุ่นแรกๆของโรงเรียน (นายปล้ำ นิลกาฬ)

สีประจำโรงเรียน[แก้]

น้ำเงิน-ขาว

 • ██ น้ำเงิน หมายถึง เป็นสีสูงประดับท้องฟ้า ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความใฝ่ฝันและสร้างสรรค์สิ่งที่สูงส่ง

และ ก้าวหน้าในสิ่งที่ถูกที่ควรเสมอ และน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งลูกแม่แก้วทุกคน มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์พระประมุขของประเทศ

 • ██ ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ลูกแม่แก้วทุกคนต้องถึงความพร้อมด้วยความมีคุณธรรมประจำใจ

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น เชื่อมั่น และถือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ

ภาพครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนวิเชียรมาตุ รองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ด สินธวานนท์

ข้อมูลอาคารเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ[แก้]

อาคารเรียน


แบบ318

แบบ4248

แบบ426

แบบ324ล หลังคาทรงไทย


โรงฝึกงาน


โรงฝึกงาน2แบบพิเศษ

โรงฝึกงาน3แบบ102/27

โรงฝึกงาน4แบบ102/27

โรงฝึกงาน5แบบ102/27

โรงฝึกงาน6แบบGEN-A


โรงอาหาร หอประชุม โรงพลศึกษา ห้องสมุด


แบบ คมภ.

แบบ 101

แบบ คมภ.

แบบพิเศษ

แบบพิเศษ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวิเชียรมาตุ[แก้]

 1. รองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ด สินธวานนท์ ก.ค. 2459 ถึง 28 ก.ค. 2460
 2. นายจรูญ มัธยมบุรุษ 28 ก.ค. 2460 ถึง 14 พ.ค. 2466
 3. รองอำมาตย์ตรี ชิต มีปัญญา 14 พ.ค. 2466 ถึง 27 ส.ค. 2467
 4. รองอำมาตย์ตรี โต๊ะ จุลดิลก ก.พ. 2467 ถึง 19 เม.ย. 2473
 5. นายจัง จริงจิตร 19 เม.ย. 2473 ถึง 25 มิ.ย. 2474
 6. นายภู่ สิทธิพงษ์ 25 มิ.ย. 2474 ถึง 7 พ.ค. 2475
 7. นายป่วน เตียวเดชะ 17 พ.ค. 2475 ถึง 22 ก.ย. 2476
 8. นายเทพ อินทสุวรรณ 23 ก.ย. 2476 ถึง 15 ส.ค. 2481
 9. นายพงษ์ แสงทอง 15 ส.ค. 2481 ถึง 22 มิ.ย. 2491
 10. นายชื้น เรืองเวช 28 มิ.ย. 2491 ถึง 30 ก.ค. 2497
 11. นายผ่อง รักษจิต 6 ส.ค. 2497 ถึง 14 มิ.ย. 2498
 12. นายจรัล ประโมจนีย์ 7 ก.ค. 2498 ถึง 12 มิ.ย. 2499
 13. นายทองเติม นิลโมจน์ 12 มิ.ย. 2499 ถึง 31 พ.ย. 2500
 14. นายเวศ พิทักษ์ 1 มิ.ย. 2500 ถึง 20 พ.ค. 2503
 15. นายอมร สาครินทร์ 16 มิ.ย. 2503 ถึง 31 มี.ค. 2525
 16. นายศุภชัย บุญเรืองขาว 2 มิ.ย. 2525 ถึง 18 พ.ค. 2527
 17. นายเกษียร ภู่กลาง 30 พ.ค. 2527 ถึง 30 ก.ย. 2533
 18. นายมิตร ศรีชาย ต.ค. 2533 ถึง 30 ก.ย. 2535
 19. นายสว่าง โฮฬาริกบุตร 1 ต.ค. 2535 ถึง 30 ก.ย. 2538
 20. นายแข นนทแก้ว 19 มี.ค. 2539 ถึง 30 ก.ย. 2540
 21. นายกระจ่าง รอดความทุกข์ 12 พ.ย. 2540 ถึง 11 ธ.ค. 2541
 22. นายสมพงษ์ พิทยาภา 23 ธ.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2546
 23. นายกระจ่าง รอดความทุกข์ ธ.ค. 2546 ถึง30 ก.ย. 2548
 24. นายสุชาติ จริงจิตร ก.ย. 2548 ถึง พ.ศ. 2554
 25. ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • อาคม เฉ่งไล่ นักมวยเหรียญทองแดงโอลิมปิค
 • เจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ พ.ศ. 2514
 • กิติ สุวรรณหมัด อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ พ.ศ. 2525
 • พ.ต.ท.ธวัชชัย นคราวงศ์ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ พ.ศ. 2530
 • ปฏิวัติ ทองสลับ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติ
 • ทนงศักดิ์ จักรราช อดีตนักฟุตบอลทีมชาตินักเรียนไทย พ.ศ. 2526
 • ชำนาญ สุวรรณเวลา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติชุดมหาวิทยาลัยอาเซียน
 • วิสุทธิ์ ขาวเนียม นักเชียนกวีเยาวชนดีเด่น
 • ประสิทธิ์ กิ้มนวล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ พ.ศ. 2516
 • เดชา จินดาพล สมาชิกวงรอยัลสไปร์ทส(เครื่องเป่า)
 • พร ศรีไครรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์(เสียชีวิต)
 • พล.อ.อ.กานต์ สุระกุล สมาชิกวุฒิสภา,ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ(เสียชีวิต)
 • สมศักดิ์ โล่ห์สถาพรพิพิธ สมาชิกวุฒิสภา
 • วิเชียร คันฉ่อง สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
 • สมชาย โล่ห์สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
 • น.พ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]