โรงเรียนวัดป่าประดู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดป่าประดู่
Logowps.jpg
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีของหมู่ ก่อให้เกิดสุข)
เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watpapradoo School
อักษรย่อ ว.ป.
WP
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465
รหัส 12210104
เพลง มาร์ชป่าประดู่
สังกัดการศึกษา สพม.เขต 18
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในระยะเริ่มแรกได้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465 บนพื้นที่ 17 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และใช้ศาลาการเปรียญของวัดป่าประดู่เป็นที่เรียนชั่วคราว มีพระศิลป์ ดัชนีย์เป็นครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีระเบียบระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับในทุกๆด้านจนกระทั่งปัจจุบัน ก้าวมาสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจสายหลัก ด้านขวาติดกับโรงพยาบาลระยอง ส่วนด้านซ้ายติดกับวัดป่าประดู่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่ในอดีต

โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ค่อนข้างสับสน และอุดมไปด้วยความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนอยู่คู่เมืองระยองมานับชั่วอายุคน แม้จะไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่าโบราณ หากแต่จะสืบสาวประวัติความเป็นมาจะต้องใช้คำบอกกล่าวเล่าขาน จากรุ่นสู่รุ่น ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการพลิกสมุดบันทึกเรื่องราวจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้เรื่องราวโดยละเอียด ระยะเวลากว่า 80 ปี จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดป่าประดู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยลำดับ เริ่มต้นจากอาคารศาลาการเปรียญเล็กๆ ของวัดป่าประดู่ มีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

พิธีไหว้ครู ปี 2551
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2487 โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1-ป.4
 • พ.ศ. 2497 เปิดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.3 ( หรือ ป.5-ป.7 ) ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเมืองระยอง" เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2517 เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ในปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2518 โอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่โรงเรียนระยองวิทยาคม และยังคงเปิดสอนในระดับประถมศึกษาอยู่เช่นเดิม
 • พ.ศ. 2520 เปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2521 โอนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่โรงเรียนระยองวิทยาคม อีกครั้ง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนเข้าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า

"โรงเรียนวัดป่าประดู่ ( สหมิตรสามัคคี) "

 • พ.ศ. 2523 ศึกษาธิการจังหวัด สั่งให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาอีกครั้ง
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 3 โรงเรียนถูกโอนเข้าสู่กรมสามัญศึกษาใช้ชื่อว่า

"โรงเรียนวัดป่าประดู่"

 • พ.ศ. 2527 โอนทรัพย์สินต่างๆ จากประถมศึกษาให้เป็นโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา
 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2546 เข้าสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

มีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 3,270 คน

จำนวนห้องนักเรียน 14 13 13 และ 8 8 8 รวม 64 ห้องเรียน

เข็มกลัดปก ว.ป.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสถาบัน มงกุฏเหนืออักษรย่อ ว.ป. ส่วนของวงกลมตรงกลางคือ ดอกประดู่ ที่ล้อมไปด้วยช่อชัยพฤกษ์
 • ดอกประดู่ อันเป็นสัญลักษณ์บนตราของโรงเรียน และพบได้ทั่วไปในโรงเรียน แสดงถึง ความพร้อมเพรียง ความร่วมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกอง กองทัพเรือ และคนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง ทั้งนี้ดอกประดู่ยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระยองอีกด้วย
 • ปรัชญา: บุคคลมีทางพัฒนาได้
 • คติพจน์: สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีของหมู่ ก่อให้เกิดสุข)
 • คำขวัญ: เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย อนามัยดี
 • เพลงมาร์ชป่าประดู่: เป็นหนึ่งในเพลงประจำโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย นายจินดา สุวรรณลมัย เป็นเพลงที่ใช้มากที่สุดจนเป็นที่คุ้นหูกันว่า เหลือง เขียว งามหรู นอกจากนี้โรงเรียนวัดป่าประดู่ยังมีเพลงประจำโรงเรียนอีกหลายเพลง
 • สีเหลือง-เขียว: เป็นสีประจำโรงเรียน ซึ่งในตอนหนึ่งของเพลงมาร์ชป่าประดู่ ได้กล่าวไว้ว่า "เหลือง-เขียว งามหรู ดอกประดู่เปรียบเช่นเป็นสีเหลือง ต้นใบสีเขียวช่วยประเทือง ให้รุ่งเรืองตราบสิ้นดินมลาย"

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่มีอาคารภายในโรงเรียน ทั้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่

 • อาคารพระเทพคุณาธาร หรือ อาคาร 8 อาคารเรียนพิเศษสูง 7 ชั้น สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการขาดแคลนห้องเรียน 41 ห้องเรียน ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางโรงเรียน ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องบริหารงานฝ่ายต่างๆ ชั้น 3 และ 4 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 และ 6 เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่วนชั้น 7 เป็นห้องเรียนภาษาจีน[1] เป็นอาคารเรียนที่สูงที่สุดในโรงเรียน สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย) (นามเดิม: อภัย วงศ์บุปผา) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่และ[[เจ้าคณะจังหวัด

ระยอง]] วางศิลาฤกษ์โดย พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น

พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันนั้นเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวเหลือง-เขียว

  • เสาเข็มอาคาร (ใหญ่) ที่สร้างในโรงเรียนวัดป่าประดู่ ตั้งแต่อาคาร 7 เป็นต้นมา ต้องใช้วิธีการเจาะ เพราะการตอกจะกระเทือนไปทั่วบริเวณ และจุดที่อันตรายที่สุด คือ เจดีย์เก่าแก่ที่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลระยอง ถ้าตอกเสาเข็มคงจะพังลงมา ดังนั้นเสาเข็มของอาคารพระเทพคุณาธาร จึงใช้วิธีการเจาะ โดยผู้รับเหมา (ซึ่งโรงเรียนต้องไปขออนุเคราะห์ให้มาช่วยสร้างเพราะไม่มีใครยื่นซองประมูล) ได้ว่าจ้างบริษัท PYLON ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทยที่รับบริการเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สุด เสาเข็มนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญ หากเกิดการผิดพลาดจะกระทบต่อมาตรฐานของอาคารทันที จำเห็นได้ว่า เข็มเจาะ เป็นเข็มที่ตรงตลอดเสา ไม่เอนเอียงระเกะระกะ เหมือนเข็มตอกทั่วไป ดังนั้นอาคารพระเทพคุณาธาร จะเป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่ชาวระยองจะฝากไว้เป็นอนุสรณ์แด่ชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ
อาคาร 7
อาคาร 4
 • อาคาร 7 อาคารเรียนสูง 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนมากกว่า 45 ห้อง โดยหลักๆใช้เป็นอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาและ คณิตศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ชั้น 1 ใช้เป็นลานกิจกรรม และห้องประชุม
 • อาคาร 6 อาคารเรียนสูง 2 ชั้น ตั้งอยู่หลังสุดของโรงเรียน เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคาร 5 อาคารเรียนสูง 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนชั้น1 ใช้เป็นโรงอาหารร่วมกับโรงอาหารที่ต่อเติมจากอาคาร5 และเป็นที่ตั้งของร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน
 • อาคาร 4 อาคารเรียนสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารพระเทพคุณาธาร ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา และกิจกรรมแนะแนว ส่วนต่อเติมของชั้น2 ใช้สำหรับเรียนคอมพิวเตอร์

ส่วนชั้น1 และส่วนต่อเติม เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก

 • อาคาร 3 อาคารไม้หลังเก่า สูง 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่ชื่อ เนื่องจากได้ถูกรื้อถอนออกเพื่อก่อสร้างอาคารพระเทพคุณาธารแทนที่
 • อาคาร 2 อาคารไม้หลังเก่า สูง 1 ชั้น ที่อยู่กับโรงเรียนวัดป่าประดู่มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน กว่า 86 ปี จนถึงทุกวันนี้ อาคาร 2 ก็ยังคงอยู่ เพื่อเป็นสิ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนวัดป่าประดู่ในอดีต ปัจจุบันใช้เป็น อาคารพลานามัยและกิจกรรมลูกเสือ

ลานกิจกรรมและกีฬา[แก้]

 • สนามฟุตบอล ตั้งอยู่กลางโรงเรียน ที่รายล้อมด้วยต้นประดู่ (ในปัจจุบัน ปลูกต้นประดู่ป่า แทน ต้นประดู่บ้าน)
 • สนามบาสเก็ตบอล ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอลมาตรฐานจำนวน 2 สนาม ตั้งอยู่ติดรั้วหน้าโรงเรียน
 • โรงฝึกพลศึกษา เป็นโรงฝึกพลศึกษาอเนกประสงค์ในร่มขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และปิงปอง

จุดผักผ่อนและทำงาน[แก้]

ใต้ร่มประดู่
 • ห้องสมุดกาญจนาภิเษก เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือไว้ให้บริการสำหรับนักเรียนเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในส่วนต่อเติมและชั้น1 ของอาคาร 4
 • สวนกาญจนาภิเษก เป็นสวนร่มรื่น เหมาะแก่การผักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ในจุดนี้ยังมีบริการหมากกระดาน ไว้ให้บริการนักเรียนอีกด้วย สวนกาญจนาภิเษกอยู่ติดกับอาคาร 2 และป้อมยามฝั่งขาออก
 • ศาลาทรงไทย รอบสนามฟุตบอล ศาลาทรงไทย ตั้งอยู่โดยรอบของสนามฟุตบอล ในบรรยากาศอันร่มรื่น ภายใต้ร่มเงาของต้นประดู่ นอกจากนี้ยังมีในจุดอื่นๆอีกด้วย
 • โดม ติดกับโรงอาหาร เป็นหลังคาสีฟ้าทรงโดม ที่เชื่อต่อระหว่าง อาคาร 5 กับโรงฝึกพลศึกษา

จุดรูดบัตรบันทึกเวลา และจุดตรวจสอบผลการเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่ เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบการรูดบัตรบันทึกเวลาการเข้า-ออก โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งบันทึกเวลาการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบทุกเดือน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตรวจสอบผลการเรียน ได้จากจุดบริการรูดบัตรอื่นๆ ทั่วโรงเรียนอีกด้วย

 • อาคารรูดบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออก ตั้งอยู่ด้านหน้าทางประตูขาเข้า ประกอบด้วยเครื่องรูดบัตรจำนวน 4 เครื่อง ปัจจุบันมี 3 เครื่อง
 • จุดรูดบัตรตรวจสอบผลการเรียน มีให้ใช้บริการอยู่ทั่วโรงเรียน ตามอาคารใหญ่ๆ ปัจจุบันไม่มีแล้ว

รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน[แก้]

ศิษย์เก่า[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
พระศิลป์ ดัชนีย์.jpg พระศิลป์ ดัชนีย์ พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467
NO IMAGE.jpg นายสอน สุวรรณเกษร พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2467
NO IMAGE.jpgนายกิมเฮา สุภาพันธ์ พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468
NO IMAGE.jpgนายศรี ภูธนะกูล พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2469
NO IMAGE.jpgนายหาญ พนาเวช พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2480
NO IMAGE.jpgนายอิงค์ เวชประสิทธิ์ พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2483
NO IMAGE.jpgนายวอน วิริยะมัติ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
NO IMAGE.jpgนางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
NO IMAGE.jpgนางสาววัลภา เสียงลือ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
NO IMAGE.jpgนางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
NO IMAGE.jpg นายพิพัฒน์ พ้นชั่ว พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2487
70pxนางสาววรรณี โสภณ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
NO IMAGE.jpg นายพิสุทธิ์ มณีแสง พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2507
จำนง ฉายาชวลิต.jpg นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2507
70pxนายระวี ปัญญายิ่ง พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2513
70px นายจอม จรัสวิมล พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516
จำนง ฉายาชวลิต.jpg นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2530
70px นายโสภณ ไทรเมฆ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
70px นายสุรพงษ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
จตุรงค์ ผลารุจิ.jpg นายจตุรงค์ ผลารุจิ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
Pongsa Ng.jpg นายพงศา งามละเมียด พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
70px นายมานพ งามสุวรรณ์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
Chamnong chi.jpg นายจำนง ไชยรัตน์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
70px นายวินัย ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
สมพงษ์ น้อยสุขขี2.jpg นายสมพงษ์ น้อยสุขขี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
NO IMAGE.jpg นายไพรัตน์ บุญศรี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
NO IMAGE.jpg ดร.ทวีสิทธิ์ อิสรเดช พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
 1. ข้อมูลเมื่อ 28 มิถุนายน 2552‎ ปัจจุบันชั้นบนสร้างหอประชุมเป็นส่วนของอาคารชั้นบนสุด