โรงเรียนศรีบุณยานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ตราประจำโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
41/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไทย ประเทศไทย 11000
พิกัด 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonyanon School
อักษรย่อ ศ.บ. (SB)
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้ง หลวงพ่อพระครูเดช
เพลง มาร์ชศรีบุณยานนท์
สังกัดการศึกษา สพฐ.
เว็บไซต์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ศรีบุณยานนท์ รูปทั่งและเข็ม อันหมายถึง การให้นักเรียนใช้ความพยายามในการเล่าเรียน เหมือนการฝนทั่งเป็นเข็ม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของ หลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดทำการถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อพระครูเดช พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี และนายซิวซองอ๊วน ศรีบุณเรือง ผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนในครั้งนั้น และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรขณะดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียน ว่า “ศรีบุณยานนท์” และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูชื่น นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้สัญลักษณ์รูป ทั่งและเข็ม ซึ่งออกแบบในสมัยอาจารย์ฉัตร อินทรลักษณ์ (พ.ศ. 2496-2511) ความหมาย คือ ความสำเร็จที่ต้องใช้ความพยายามดุจฝนทั่งให้เป็นเข็ม
 • พุทธสุภาษิต วิริเยน ทุกขมจเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 • คำขวัญ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
 • สีประจำโรงเรียน
  • ███ สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • ███ สีชมพู หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และการยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแนวดำเนินชีวิต
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองกวาว ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน อันเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น สมหวัง ที่นักเรียนศรีบุณยานนท์จะสำเร็จการศึกษา


รายนามผู้บริหาร[แก้]

 • 1. นายชื่น นิวาศะบุตร พ.ศ. 2459 –2496
 • 2. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2496 – 2511
 • 3. นายพิทยา ไทยวุฒิพงศ์ พ.ศ. 2512 – 2513
 • 4. นางบุญช่วย กาญจนอักษร พ.ศ. 2513 – 2515
 • 5. นายมนัส บ่างสมบูรณ์ พ.ศ. 2515 – 2517
 • 6. นายวิศิษฎ์ ดวงสงค์ พ.ศ. 2517 – 2518
 • 7. นางลาวัณย์ ชลาศัยสวัศดิ์ พ.ศ. 2518 – 2522
 • 8. นางสมหมาย วัฒนะคีรี พ.ศ. 2522 – 2527
 • 9. นายเกษียน ปราถน์วิทยา พ.ศ. 2527 – 2529
 • 10. นายสท้าน เฉลยผล พ.ศ. 2529 – 2532
 • 11. นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2532 – 2533
 • 12. นายเกษียร ภู่กลาง พ.ศ. 2533 – 2535
 • 13. นายระลึก วรรณสิทธ์ พ.ศ. 2535 – 2537
 • 14. นายสมศักดิ์ แก้วสถิตย์ พ.ศ. 2537 – 2538
 • 15. นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2538 – 2542
 • 16. นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ พ.ศ. 2542 – 2544
 • 17. นายเฉลิม กลิ่นกุล พ.ศ. 2544 – 2551
 • 18. นางสุนีย์ สอนตระกูล พ.ศ. 2551 - 2553
 • 19. นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • นาย พิเชษฐ นิวาศะบุตร (อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • นาย ถนอม เปรมรัศมี (อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • พันตำรวจเอก (พิเศษ) เพิ่ม ปวิตตสิริ (อดีตที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ)
 • นาย ประจวบ แสงอินทร์ (อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ)
 • นาย ผวน จารุวรรณ (อดีตสมาชิกสภาจังหวีดนนทบุรี และ อดีตสมัชชาแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี)
 • นาวาอากาศโท สมพงศ์ นุชหมอน (อดีตผู้อำนวยการองค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม)
 • นาย วิชัย สุขารมณ์ (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
 • พันตำรวจโท ภักดิ์ อุ่นใจ (อดีตรองผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี)
 • พลโทเสรี กลีบจันทร์ (อดีตที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด)
 • นาย ศรี นิลแสง (อดีตสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี และ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
 • พลโทประสาร เปรมสกุล (อดีตราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 • นาย ณรงค์ กาญจนานนท์ (อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา)
 • จ่าสิบตำรวจ ณรงค์ บุญชื่น (อดีตประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี)
 • นาย ณรงค์ เนตรหิน (อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร)
 • นาย พินิต อารยะศิริ (อดีตเลขาวุฒิสภา)
 • ร้อยโท ปรีชา แจ่มจิรารักษ์ (อดีตอัยการพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุด หัวหน้าสำนักงานคดีอาญา)
 • นาย ชิน ประสงค์ (อดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร)
 • นาย เฟื่อง สังข์ปาน (อดีตปลัดจังหวัดนนทบุรี)
 • ดร. ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ (อดีตผู้อำนวยการก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม และอดีตรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
 • พลโท ชุมพล เกิดนาค (อดีตผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 11 และ อดีตผู้บังคับศูนย์โทรคมนาคมกองทัพบก)
 • นาย นันทศักดิ์ พูลสุข (อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูง)
 • นาย ณรงค์ จันทนดิษฐ (อดีตประธานสภาจังหวัดนนทบุรี)
 • นาย อดิศักดิ์ ตันยากุล (รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
 • นาย อภิชาต ดำทอง (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร)
 • นาย ชายน้อย จอนแจ้ง (อดีตเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี)
 • นาย สุวัฒน์ กลั่นเลี้ยง (ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จ.ตาก)
 • วราภัทร์ เพชรสถิตย์ (นักแสดง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งอ้างอิง : เว็บไซต์โรงเรียนศรีบุณยานนท์[1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′27″N 100°28′53″E / 13.85748°N 100.48127°E / 13.85748; 100.48127


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> อยู่ แต่ไม่พบป้ายระบุ <references/>