โรงเรียนสตรีสิริเกศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
150px
"ปญญา นรานํ สิริ" ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satreesiriket School
อักษรย่อ ส.ส.ก./S.S.K.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
รหัส 11330102
เพลง มาร์ชสิริเกศ
สังกัดการศึกษา สพฐ.
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยโดยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่ ม.1-6

 • พ.ศ. 2482 ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ มีครู 7 คน มีนักเรียนชั้น ป.3, ป.4, ม.1(ม.1 เป็นนักเรียนหญิงล้วน ส่วน ป.3 และ ป.4 รับมาสอนทั้งชายและหญิง)
 • พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน และพระราชทานนาม "สิริเกศ" ให้เป็นชื่อโรงเรียน
 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ.2 เพื่อให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และดำเนินการสอนตามหลักสูตรกว้าง
 • พ.ศ. 2520 ได้รับอาคารเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งย้ายออกไปอยู่สถานที่ใหม่ ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น มีบริเวณ 2 ส่วนคือด้านสิริเกศ 1 และสิริเกศ 2
 • พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก 6,440,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 424 สร้างอาคารเรียนแบบ 318 โรงฝึกงาน ห้องน้ำ-ส้วม และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
 • พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งมูลนิธิสิริเกศและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2528 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเสริมสร้างวินัยดีเด่น
 • พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
 • พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล
 • พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ
 • พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารแบบ 101 ล/27 ใช้เป็นหอประชุมและห้องสมุด
 • พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ
 • พ.ศ. 2539่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากลของจังหวัด, เป็นศูนย์พัฒนางานแนะแนวของจังหวัด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]