โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เลขที่ 19 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
15°48′23″N 102°01′59″E / 15.806294°N 102.03295°E / 15.806294; 102.03295

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chaiyabhumbhakdeechumphon School (C.B.)
อักษรย่อ ช.ย. (C.B.)
ประเภท สหศึกษารัฐบาล
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

"แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

สถาปนา 25 ธันวาคม 2442
ผู้ก่อตั้ง พระเทพมุณี
รหัส 1011360101
วิทยาเขต สำนักงานเขตศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
เพลง มาร์ชชัยภูมิภักดีชุมพล
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียนสร้างเมื่อปี พศ 2495 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียนงบประมาณ 250000 บาทนักเรียนขึ้นเรียนวันที่ 20 ธันวาคม 2497 (ปัจจุบันนี้รื้อแล้ว)


ภาพคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลในอดีต
 • ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2442) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเทพมุณี ได้ตั้งโรงเรียนสอนกุลบุตรกุลธิดาขึ้นที่วัดประสิทธิ์ มีนักเรียน 100 คน ครู 1 คน ต่อมา หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการเมืองชัยภูมิ ได้ขอรับบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงเรียน โดยมีผู้บริจาคดังนี้ นายแก้วเล็ก (คนใช้) 1 บาท นายต่วน (เสมียนตรี) 1 บาท นายน้อย (เสมียนสามัญ) 2 บาท หลวงอินอาญา (นักการ) 8 อัฐ หลวงสิทธิ์การภักดี (ปลัดเมือง) 12 บาท ขุนศรีนิติสาร (สัสดี) 4 บาท ขุนสง่าบูริรักษ์ (จ่าเมือง) 4 บาท หลวงประกิจสรรพกร (ผู้ช่วย) 10 บาท หลวงนรินทร์สงคราม (นายอำเภอจัตุรัส) 8 บาท รวม 166 บาท 8 อัฐ หลวงพิทักษ์นรากร ได้นำเงินที่ได้ไปจ้างครูเพิ่มเป็น 2 คน คนละ 5 บาทต่อเดือน รวมปีหนึ่ง 144 บาท คงเหลือเงิน 22 บาท 8 อัฐ ได้นำไปซื้อเก้าอี้สำหรับนักเรียน [1]
 • วันที่ 2 ธันวาคม ร.ศ. 121 หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการเมืองชัยภูมิ สมัยนั้น ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย[1]
 • วันที่ 12 ธันวาคม ร.ศ. 121 พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนไปยังพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการ และได้เสนอต่อไปยังสำนักราชเลขานุการ ได้นำความกราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์มีพระราชกระแสลายพระหัตถ์ "อนุโมทนา"
 • วันที่ 27 ธันวาคม ร.ศ. 121 พระยาวุฒิการบดี ได้แจ้งเรื่องกลับมาตามลำดับ จนกระทั่งถึงจึงหวัดชัยภูมิได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบัน จากนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาทั้งการเรียนการสอนและสิ่งก่อสร้าง[2]
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมี นายทองอินทร์ เพียภูเขียว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เป็นประธาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ให้ วันที่25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล [1]

 • ราว พ.ศ. 2445 พระอาจารย์เกิด ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง พระอาจารย์เปล่ง เป็นครูใหญ่แทน
 • ราว พ.ศ. 2450 พระอาจารย์เปล่ง ได้ลาออกจากราชการ กลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางราชการจึงแต่งตั้ง พระอาจารย์ป้อม เป็นครูใหญ่แทน และปีเดียวกันโรงเรียนก็ย้ายที่เรียนมาอยู่ที่ วัดทรงศิลา โดยอาศัยศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียน
 • พ.ศ. 2452 นายพรหมมา ศิริพรหมมา เป็นครูใหญ่ และใน ปี พ.ศ. 2456 ทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ายกองทหารไปรวมอยู่ที่นครราชสีมา จึงยกสถานที่เดิม ให้เป็นที่เรียนของโรงเรียน และเมื่อย้ายกองทหารกลับมา โรงเรียนต้องย้ายไปเรียน ที่วัดทรงศิลาอีกครั้งหนึ่ง
 • ปี พ.ศ. 2458 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบัน จากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ทั้งการเรียนการสอน และสิ่งก่อสร้าง จนกระทั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2547 นายวงษ์ชัย ชนะชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รับบริจาคพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน (ติดโรงพยาบาลชัยภูมิ) รวมพื้นที่ปัจจุบัน 29 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
 • เหตุการณ์สำคัญทางด้านสถานศึกษา
  • พ.ศ. 2481 แยกออกเป็นโรงเรียนหญิงล้วน โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนสตรีชัยภูมิ" ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ภาพผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระครูจรูญ นิโรธกิจ พ.ศ. 2442 - 2444
2 พระอาจารย์เกิด พ.ศ. 2444 - 2445
3 พระอาจารย์เปล่ง พ.ศ. 2445 - 2450
4 พระอาจารย์ป้อม พ.ศ. 2450 - 2452
5 นายพรหมมา ศิริพรหมมา พ.ศ. 2452 - 2458
6 นายหนู นาคามดี พ.ศ. 2458 - 2476
7 นายกุหลาบ ประภาสโนบล พ.ศ. 2476 - 2478
8 นายทอง พงศ์อนันต์ พ.ศ. 2478 - 2488
9 นายชลอ ปทุมานนท์ พ.ศ. 2488 - 2490
10 นายเฉลิม จิระนาท พ.ศ. 2490 - 2494
11 นายเหลือ คำวชิรพิทักษ์ พ.ศ. 2494 - 2512
12 นายชุบ วงษ์นรา พ.ศ. 2512 - 2517
13 นายมาโนช ปานโต พ.ศ. 2517 - 2519
14 นายดิลก วัจนสุทร พ.ศ. 2519 - 2521
15 นายทรวง ยุวกาญจน์ พ.ศ. 2521- 2525
16 นายสำลี ผดุงศรี พ.ศ. 2525 - 2529
17 นายทองอินทร์ เพียภูเขียว พ.ศ. 2529 - 2540
18 นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ พ.ศ. 2540 - 2541
19 นายอำพัน รักษ์มณี พ.ศ. 2541 - 2543
20 นายวงษ์ชัย ชนะชัย พ.ศ. 2543 - 2553
21 นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา พ.ศ. 2553 - 2555
22 นายสุรวิทย์ พลมณี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง[แก้]

อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดกลางโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์
 • อาคาร 1

แบ่งออกเป็น 3 ชั้นโดยชั้นแรกเป็นชั้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นที่สองเป็นที่ตั้งของ ห้องสมุดกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และชั้นที่สาม เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • อาคาร 2

แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 6 ห้องเรียน คือตั้งแต่ห้อง 211-216
ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนของหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 6 ห้อง คือตั้งแต่ห้อง 221-226 โดยห้อง 221 นั้นเป็นห้องพักครู
ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนของหมวดภาษาต่างประเทศแบ่งออกเป็น 6 ห้องเรียนคือห้อง 231-236
อาคาร 3เป็นอาคารที่ใช้งานเฉพาะชั้น 1 และ 2 โดยยกเลิกการป็นอาคารเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบันมีเฉพาะชั้นล่างเท่านั้นที่มีการใช้งานบ่อยครั้งชั้น 1 เป็นที่ทำงานของฝ่ายธุรการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ห้องผู้บริหาร งานทะเบียน แนะแนวชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องโสตทัศนูปกรณ์ชั้น 3 ปิดการใช้งาน
 • อาคาร 3 (รื้อถอนแล้ว)

เป็นอาคารที่ใช้งานเฉพาะชั้น 1 และ 2 โดยยกเลิกการป็นอาคารเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบันมีเฉพาะชั้นล่างเท่านั้นที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง

ชั้น 1 เป็นที่ทำงานของฝ่ายธุรการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ห้องผู้บริหาร งานทะเบียน แนะแนว
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องโสตทัศนูปกรณ์
ชั้น 3 ปิดการใช้งาน
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5

เป็นอาคารของหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีทั้งหมด 3 ชั้นคือ

ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องวงโยธวาธิต ห้องไทยภัณฑ์(ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์) ห้องบริการ ห้องฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนหมดสังคมศึกษาฯ และห้องเรียนวิชาศิลปะ
ชั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนหมดสังคมศึกษาฯ
อาคาร 6เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนมีทั้งสิ้น 6 ชั้น
 • อาคาร 6

เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนมีทั้งสิ้น 6 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องประชุม 99 ปี
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องเก็บสาร (สารเคมี)
ชั้นที่ 3 คือห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ชีววิทยา
ชั้นที่ 4 คือห้องเรียน ของหมวดวิทยาศาสตร์
ชั้นที่ 5 คือห้องเรียนและห้องพักครูของหมวดภาษาไทย
ชั้นที่ 6 คือห้องเรียน ของหมวดวิชาภาษาไทย
 • อาคาร 7

เป็นอาคารของหมวดวิชาคณิตศาสตร์และเป็นที่ตั้งของห้องสมุด 111 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มีทั้งสิ้น 4 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด 111 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์ ห้องเรียน และศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนหมวดคณิตศาสตร์
ชั้นที่ 4 ห้องเรียนหมวดคณิตศาสตร์
 • อาคาร 8

เป็นอาคารชั้นเดียว

ประกอบด้วยห้องของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรมการรักษาดินแดน มทบ.๒๑ นครราชสีมา
ห้องคูหาลูกเสือ ชุมนุมลูกเสือกองพิเศษ
 • โรงอาหาร
 • อาคารศูนย์กีฬา
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • ห้องบริหารงานทั่วไป (ห้องปกครอง)
 • ห้องประชาสัมพันธ์ หน้าห้องปกครอง
สระน้ำกลางโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 • หนองสระพัง

สระน้ำกลางโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ศูนย์อาเซียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล[แก้]

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชชัยภูมิภักดีชุมพล[แก้]

คำร้อง/ทำนอง : ผศ. สำเร็จ คำโมง และ วิทยาลัยครูมหาสารคาม


ชัยภูมิภักดีชุมพล แดนเหลืองแดงแหล่งเล่าเรียนฝึกฝน สร้างสรรค์คนคุณภาพดี
ให้แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ศิษย์ช.ย.เรียนดี กีฬาเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม
ชัยภูมิภักดีชุมพล เราสมมีเลือดแห่งวีรชน อุทิศตนสร้างวีรกรรม กล้าหาญองอาจ
เข้มแข็งเก่งกาจ ฉลาดเลิศล้ำ เอาความดีชี้นำ กล้าพูดกล้าทำเพื่อสังคมไทย
ชัยภูมิเมืองโบราณบ้านนักสู้ เจ้าพ่อปู่ พระยาแลแผ่คุ้มโผยภัย เตือนลูกหลาน
ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย เราภูมิใจในชัยภูมิบ้านเกิดเมืองนอน
ชัยภูมิภักดีชุมพล สามัคคีมั่นฝ่าฟันภจญ ดั่งทุกคนเกิดร่วมอุทร เรารักหน้าที่
มีวินัยใส่ใจคำสอน กตัญญูชั่วนิรันดร สร้างถิ่นเหลืองแดงกล้าแข็งก้าวไกล
 • ชัยภูมิภักดีชุมพล (ขออัญเชิญ บรรดาศักดิ์ ภักดีชุมพล...)
 • เหลือง-แดง อาจหาญ (เลือดเหล่าเหลืองแดงอาจหาญ สามัครสมานเราสามัคคี...)
 • เหลือง-แดง เรามีชัย (เหลืองแดง เหลืองแดง เหลืองแดงเรามีชัย เราเหล่าแดงเหลือง...)
 • เหลือง-แดง สู้ตาย (รุกเข้าไปแดงเหลือง รุกเข้าไปแดงเหลือง พาเอาใจให้เฟื่อง...)
 • เหลือง-แดง เราเด่น (เหลือแดงแข็งขันไม่พรั่นผู้ใด รักษาเกียรติไว้ในการกีฬา...)
 • เหลือง-แดง สีแห่งสันติธรรม (เหลืองแดงสีแห่งสันติธรรม เหลืองแดงกระหน่ำไม่ย่อท้อต่อผู้ใด...)
 • มาร์ชเหลือง-แดง (มาพวกเราเหล่านักกีฬา ล้วนใจกล้าอาจหาญชาญชัย...)
 • ช.ย. สง่างาม (ชัยภูมิทุกคนเราได้ฝึกฝนจนระบิลชื่อ...)
 • ชัยภูมิถิ่นเรา (ชัยภูมิคือถิ่นแผ่นดินของเรา ขอทุกคนเอาใจหวงแหน...)
 • ไม่พรั่นหวั่นไหว (ไม่พรั่นหวั่นไหว วิสัยนักสู้...)
 • ซี.บี. (ซีบี ซีบี ซีบี พวกเราไม่หนี ซีบีสู้ตาย...)

ศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อร่าม โล่ห์วีระ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ฟองสนาน จามรจันทร์ นักจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์
 • ชูเกียรติธน ยศภัทร์หนูสลุง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดดรีมทีม
 • เชิดศักดิ์ ชัยบุตร อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
 • นายแพทย์สมปอง เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

ที่ตั้งและขนาด[แก้]

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-811849 โทรสาร 044-811062

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดถนนบรรณาการ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศตะวันออก ติดห้องสมุดประชาชน และโรงพยาบาลชัยภูมิ
 • ทิศตะวันตก ติดถนนหฤทัย ตรงข้ามสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศใต้ ติดที่ดินส่วนบุคคล

มีพื้นที่รวม 29ไร่ 1งาน 10ตารางวา [1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • สุภาษิตประจำโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แปลว่า "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 • อุดมการณ์ เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน
  • ███ สีเหลือง หมายถึงธรรม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมทั้งหลาย และสติปัญญา
  • ███ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล

รูปจำลองพระยาภักดีชุมพล(แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ตั้งบริเวณหน้าอาคาร 1

 • เจ้าพ่อขุนพลัง

มีการบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในวันสถาปนาโรงเรียน (25 ธันวาคมของทุกปี)

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2532 2548 และ 2555
  จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 2. โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2542
  จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 3. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2544
  จาก คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 4. โรงเรียนดีเด่นด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2546
  จาก กรมสามัญศึกษา
 5. รางวัลโครงการสระพังสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2534
  จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 6. รางวัลโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2543
  จาก สมาคมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมไทย
 7. รางวัลกองลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2540
  จาก มูลนิธิส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย
 8. รางวัลชนะเลิศกองร้อยวิ่งสวนสนาม ประจำปี 2551 และ 2552
  จาก กองทัพภาคที่ 2
 9. รางวัลชนะเลิศกองพันเดินสวนสนาม ประจำปี 2552 และ 2553
  จาก กองทัพภาคที่ 2
 10. รางวัล won 3rd price in the category of music ประเทศกรีก ประจำปี 2541
  จาก The Hellenic Action Cancer, Athens Greek
 11. รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2553
  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Rescue Robot Superteam RoboCup Junior 2010 ประเทศสิงคโปร์
  จาก RoboCup Junior 2010 ประเทศสิงคโปร์
 13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556
  จากนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 12

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเปิดสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 • ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
 • ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMP (Science-Math Program)

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจะมีการจัดกการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี ปีละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น 5 คณะสี เรียงตามสีประจำวัน (ยกเว้นสีเหลืองและสีแดงที่เป็นสีประจำโรงเรียน) มีชื่อเรียกตามชื่ออัญมณีต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมดังนี้

 • ██ คณะ 1 พลอยม่วง (สีม่วง)
 • ██ คณะ 2 ทับทิม (สีชมพู)
 • ██ คณะ 3 มรกต (สีเขียว)
 • ██ คณะ 4 บุศราคัม (สีแสด)
 • ██ คณะ 5 ไพลิน (สีฟ้า)

และมีการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้

 • ฟุตบอล
 • ฟุตซอล
 • บาสเกตบอล
 • วอลเลย์บอล
 • เซปักตะกร้อ
 • แบดมินตัน
 • เทเบิลเทนนิส
 • เปตอง
 • กรีฑา
 • กิจกรรมการเชียร์ของคณะต่างๆ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในจะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยในวันปิดจะมีการเดินขบวนพาเหรดของทั้ง 5 คณะสีเดินอ้อมตลาดเมืองชัยภูมิไปจนถึงสนามกีฬากลาง โดยกิจกรรมในพิธีปิดจะมีการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟุตบอลคุณครู การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จาก 5 คณะสี และพิธีมอบถ้วยรางวัล

โครงการธนาคารโรงเรียน[แก้]

โครงการธนาคารโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค 11) ให้เปิดธนาคารเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักในการออมบนพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กนักเรียน วิธีการรับฝากเงิน นักเรียนสามารถนำเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียน (ตั้งแต่ 1 บาทเป็นต้นไป) ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนออมเงินตลอดจบการศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฟังนิสัยที่ดีในการออม เมื่อจบการศึก นักเรียนปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จะโอนเงินจากธนาคารโรงเรียนไปฝากที่ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ ธนาคารจะทำบัตร ATM ให้โดยอัตโนมัติ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 หนังสือที่ระลึก 111 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 25 ธันวาคม 2553
 2. หนังสือที่ระลึก 109 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]