สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Emblem of Royal Thai Police.png
เครื่องหมายราชการ
Coat of Arms of Siam (Royal Thai Police).svg
ตราหน้าหมวก (ตราแผ่นดิน)
ที่ทำการ
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2541
งบประมาณ 77,759.7507 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[1]
ผู้บริหาร พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ, รอง ผบ.ตร. (รักษาการ ผบ.ตร.)
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง, รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, จตช.
พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์, รอง ผบ.ตร.
ลูกสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจ
สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
เว็บไซต์
www.royalthaipolice.go.th
หมายเหตุ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมทีมิได้สังกัดหน่วยงานอื่นใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อังกฤษ: Royal Thai Police Headquarters) เป็นส่วนราชการไทยซึ่งเทียบเท่ากรม ไม่สังกัดกระทรวงใด หรือสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลกิจการตำรวจไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 จากการโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ[2]

ตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายนอกในการติดต่อเป็นเอกสารราชการกับกระทรวง ทบวง กรม อื่นใด โดยใช้ชื่อย่อว่า ตช. และใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายในสำหรับการติดต่อเป็นเอกสารราชการภายในหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า ตร. แต่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปมักเรียกขานชื่ออย่างย่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กันเองอย่างไม่เป็นทางการว่า สตช.[ต้องการอ้างอิง]

สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย[แก้]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
  2. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
  4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
  5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  7. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′38″N 100°32′16″E / 13.743955°N 100.537852°E / 13.743955; 100.537852