เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Nawarat Pongpaiboon - Leadership School Kanchanaburi.jpg
นามปากกา: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เกิด: 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 (75 ปี)
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
อาชีพ: กวี
คู่สมรส: ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์ (พ.ศ. 2513 - ปัจจุบัน)

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และปริญญาศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)

เริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากได้พบโคลงที่บิดาเขียนไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม จึงอยากเขียนได้เช่นนั้นบ้าง ผลงานมีทั้ง ร้อยกรอง และร้อยแก้ว เมื่อเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยอยู่ชุมนุมวรรณศิลป์มาก่อน

เมื่อ พ.ศ. 2523 ได้รับรางวัลซีไรต์จากกวีนิพนธ์รวมเล่มเรื่องเพียงความเคลื่อนไหว

เมื่อ พ.ศ. 2536 ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา) จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยราชภัฏ

 • ปริญญาเอก
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดีไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๘ รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ อุปสมบทและถือถุดงค์ไปสวนโมกข์ เพื่อศึกษาพระธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ
 • พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ ประจำกองบรรณาธิการวิทยสาร
 • พ.ศ. ๒๕๑๓ แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง "พระอภัยมณี" ของสุนทรภู่ รับบทเป็น พระอภัย ของไชโยภาพยนตร์
 • พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ อาจารย์ประจำภาควิชาประพันธ์อย่างสร้างสรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด


ผลงาน[แก้]

งานรวมเล่มร้อยกรอง[แก้]

 • คำหยาด
 • อาทิตย์ถึงจันทร์
 • เพียงความเคลื่อนไหว (กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2523)
 • ชักม้าชมเมือง
 • เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
 • จารึก ร.ศ. ๒๐๐
 • กรุงเทพทวารวดี
 • เพลงขลุ่ยผิว
 • ประคำกรอง
 • วารีดุริยางค์
 • ตากรุ้งเรืองโพยม
 • ข้างคลองคันนายาว ๑
 • ข้างคลองคันนายาว ๒
 • ก.ข.ขับขาน
 • จ๊ะเอ๋
 • ลุงเต่ากับลิ่งต้อยติ่ง
 • คำทายลายแทง
 • รักใคร่ไยดี
 • แว่วไหวในสายลม
 • ขับไม้มโหรี
 • เหมือนข่าวความรักจักมา
 • มุมมอง
 • น้ำใสไม้สวย
 • เขียนแผ่นดิน
 • ที่นี่ขัดข้องหนอ
 • ดาบที่หมกอยู่ในจีวร
 • ดังนั้นฉันจึงเขียน
 • แผ่วผ่านธารน้ำไหล
 • เจ้าประคุณเอ๋ย (พ.ศ. 2532)
 • นกขมิ้น
 • หยุดสักนิด คิดสักหน่อย หมุดหมายที่ ๑
 • หนึ่งได้แรงใจ
 • ความคิดในดอกบัว (พ.ศ. 2532)

ความเรียง[แก้]

 • ที่นี่ขัดข้องหนอ
 • มุมที่ไม่มีเหลี่ยม
 • ดาบที่หมกอยู่ในจีวร
 • เจ้าประคุณเอ๋ย
 • บังอบายเบิกฟ้า
 • ฝึกพื้นใจเมือง
 • ความคิดในดอกบัว
 • มืดจริงหนอ
 • นอกรั้วโรงเรียน
 • อยู่เหย้าประจำยาม
 • คว้างหล่นบนแผ่นดิน
 • มองพม่า
 • ลวดลายประแจจีน
 • เหยียบแผ่นดินหยก
 • ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น
 • แผ่วผ่านทางน้ำไหล
 • เรียงร้อยถ้อยคำ
 • ดังนั้นฉันจึงเขียน
 • ปี่ซังข้าวน้อย
 • บ้านเก่า

ผลงานแปลที่เขียนกันนักเขียนอื่น[แก้]

 • คัมภีร์คุณธรรม กับ สมเกียรติ สุขโข
 • สองตะเกียง กับ ล. เสถียรสุต
 • ห่วงอาหาร กับ สมเกียรติ สุขโข และ สโรชา
 • ก.ข.ขับขาน กับวีระศักดิ์ ขุขันธิน
 • ๖ ตุลามหากาพย์ กับ กลุ่มกวีร่วมสมัย
 • วันฆ่านกพิราบ กับ มหาสมภาร พรหมทา

งานเพลง[แก้]

สารคดีกวีนิพนธ์[แก้]

 • เขียนแผ่นดิน
 • เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิลาว
 • เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม

รางวัล[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
 • รางวัลศรีบูรพา
 • พระเกี้ยวทองคำ

ผลงานที่ได้รับรางวัล[แก้]

 • พ.ศ.​ ๒๕๑๖ บทกวี "อาทิตย์ถึงจันทร์" ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ วรรณกรรมของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • พ.ศ.​ ๒๕๒๑ บทกวี "ชักไม้ชนเมือง" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือ
 • พ.ศ.​ ๒๕๒๓ บทกวี "เพียงความเคลื่อนไหว" ได้รับรางวัลซีไรท์
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ บทกวี "เพลงขลุ่ยผิว" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ บทกวี "ก.ข.ขับขัน" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ แต่งร่วมกับ วีระศักดิ์ ขุขันธิน

การทำงานในคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ[แก้]

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 27 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และนไปสู่นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย [1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]