สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
Onec.jpg
ที่ทำการ
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 มกราคม พ.ศ. 2499
งบประมาณ 249.6647 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร พินิติ รตะนานุกูล, เลขาธิการ
ดร.พิษณุ ตุลสุข, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ONEC.go.th

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

"สภาการศึกษาแห่งชาติ" หรือ "คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ" มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวความคิดการจัดตั้ง "สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2499 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้ง "สภาการศึกษาแห่งชาติ" ขึ้นแทน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาการศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน[2] ได้แก่

 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
 • สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
 • สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
 • สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กองงานเลขานุการสภาการศึกา
 • ศูนย์พัมนาการศึกษาระหว่างประเทศ
 • ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา

อ้างอิง[แก้]