โรงเรียนปทุมวิไล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปทุมวิไล
Pw.gif
อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ
พึงรีบกระทำความดีเถิด
63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pathumwilai School
อักษรย่อ ป.ว./P.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453
รหัส 1001130101
เพลง เพลงประจำโรงเรียนปทุมวิไล มาร์ชปทุมวิไล
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนปทุมวิไล เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมโรงเรียนปทุมวิไล ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสำแล ตำบลบ้านกระแชงมอญ อำเภอบางกะดี อยู่ทางด้านเหนือติดกับปากคลองส่งน้ำดิบการประปา (บริเวณโรงกรองน้ำดิบในปัจจุบัน) ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี

พ.ศ. 2441 ท่านพระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) เจ้าอาวาสวัดสำแล ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้น และทำหน้าที่สอนพระ เณรและเด็กๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่สอน ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสำแล”
ปี พ.ศ. 2455 ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เนื่องจากมีผู้ส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจำนวนมากขึ้น ที่เรียนเดิมไม่เพียงพอ และคับแคบเกินไป จึงได้นำเงินส่วนตัวและบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นอาคารไม้สองชั้น หลังคามุงด้วยใบจาก โดยเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2457 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2463-2466 อาคารเรียนหลังแรกชำรุดทรุดโทรมมาก พระครูอุตตฺโมรุวงศ์ธาดา ได้บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการ เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารไม้สองชั้น ทรงปั้นหยามีหน้ามุขตรงกลางยื่นออกมาด้านหน้า หลังคามุงด้วยกระเบื้อง จำนวน 7 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2465 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี กระทรวงธรรมการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนปทุมวิลัย” มีนายจี้ รักบ้านเกิด เป็นครูใหญ่คนแรก ในช่วงเวลาดังกล่าว โรงเรียนได้ถูกเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง เป็นโรงเรียนปทุมวิทยาลัย บ้าง โรงเรียนประทุมาวิลัยบ้าง
ปี พ.ศ. 2477 ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา ได้พิจารณาเห็นว่า คำว่า “วิลัย” มีความหมายไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนจาก คำว่า “วิลัย” เป็น “วิไล” ซึ่งแปลว่า สวย งาม โรงเรียนจึงได้ใช้ชื่อ “ปทุมวิไล” ตั้งแต่นั้นมา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลได้จัดระบบโรงเรียนให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ กำหนดให้มีโรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี “ปทุมวิไล” ขึ้น ใช้อักษรย่อ “ป.ธ.1” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนปทุมธานี “ปทุมวิไล” และใช้อักษรย่อ “ป.ท.1” เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชายแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก นายบุลวิช สุวรรณประไพ อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นได้ประสานกับทางราชการ เพื่อจัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารไม้ 2 หลัง แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนจำนวนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีมากขึ้น อีกทั้งการคมนาคมไม่สะดวก ท่านจึงได้ร่วมกับชุมชนในการจัดหาที่ดินแห่งใหม่ในการก่อสร้างอาคารเรียน และได้ย้ายโรงเรียนจากวัดสำแลมาตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งปัจจุบันนี้ และได้กระทำพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการโดย ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2503 และได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2503 เป็น “โรงเรียนปทุมวิไล” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ว.” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชายมีนักเรียนหญิงเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนหญิงเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย โรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราโรงเรียน  : รูปดอกบัวบาน หมายถึง จังหวัดปทุมธานี ภายใน มีคบเพลิงเปล่งรัศมีเจิดจ้า หมายถึง การศึกษาและความรุ่งโรจน์
  • สีประจำโรงเรียน  : เขียว – ชมพู
    • สีเขียว นั้นหมายถึง ลำต้นและใบบัว เปรียบได้กับ คุณครูอาจารย์
    • สีชมพู นั้นหมายถึง ดอกบัว เปรียบได้กับ นักเรียน

เสมือนกับครูอาจารย์ที่คอยค้ำยัน โอบอุ้มชู บ่มเพาะ ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะเจริญงอกงามรุ่งเรือง
และรุ่งโรจน์ต่อไป

การจัดการศึกษา[แก้]

  • เอกลักษณ์  : "กิจกรรมดี มีน้ำใจ ไหว้สวย"
  • อัตลักษณ์  : "โรงเรียนต้นแบบ To Be Number 1"
  • เยาวชนคนดีศรี "ปทุมวิไล"
ข้อ 1 - รักความสะอาด
ข้อ 2 - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข้อ 3 - มีความเป็นประชาธิปไตย
ข้อ 4 - ประหยัดอดออมนิยมไทย
ข้อ 5 - ประพฤติตามหลักศาสนา
ข้อ 6 - จรรยามารยาทงาม
ข้อ 7 - เคารพกฎจราจรและมีวินัย
ข้อ 8 - เป็นคนตรงต่อเวลา
ข้อ 9 - เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
ข้อ 10 - ปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา
ข้อ 11 - เลือกคบมิตรไม่ติดยาเสพติด

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี
1. นายจี้ รักบ้านเกิด ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 - 2466
2. นายชิต ช่วงสุคนธ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2466 - 2470
3. นายหลี ศุกรีเขตต์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2470 - 2473
4. ว่าที่อำมาตย์ตรีนพ จุลฤกษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2473 - 2478
5. นายเกษม นิโลดม ครูใหญ่ พ.ศ. 2478 - 2485
6. นายยง จันเอม ครูใหญ่ พ.ศ. 2485 - 2493
7. นายบุลวิช สุวรรณประไพ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2493 - 2515
8. นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515 - 2517
9. นายอิสระ เกิดทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2518 - 2520
10. นายวรรณิศ วงษ์สง่า ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2520 - 2522
11. นายอานนท์ นันทปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2526
12. ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์ ป้อมสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 - 2535
13. นายเจริญ สุขเกษม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - 2537
14. นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผอ. ระดับ 9 พ.ศ. 2537 - 2539
15. นายอุดม ปัญญา ผอ. ระดับ 9 พ.ศ. 2539 - 2541
16. นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผอ. ระดับ 9 พ.ศ. 2541 - 2545
17. นายคำนึง นกแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 - 2546
18. นายกิจจา ชูประเสริฐ ผอ. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2546 - 2553
19. นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′06″N 100°31′34″E / 14.018322°N 100.526225°E / 14.018322; 100.526225

{{โครงสถานศึกษา ำยดพนภมำ