โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ส.ว.(สอวอ)
Sanpatonglogo.gif
สุขภาพดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน
134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sanpatong Wittayakom School
อักษรย่อ ส.ว. และ S.W.K.
ประเภท รัฐบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
รหัส 1008501201
เพลง มาร์ช ส.ว.(ภาษาไทย) และ SVK Spirit (ภาษาอังกฤษ)
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม (ชื่อภาษาอังกฤษ: Sanpatong Wittayakom School) อักษรย่อ ส.ว. และ S.W.K. เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่รอบนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มดอยสัพพัญญู มีสถิตินักเรียนสูงสุดทั้งหมด ปี 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,937 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

ประวัติ[1][แก้]

การพัฒนา[แก้]

 • โรงเรียนถูกพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนทำให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีชื่อเสียงจนทำให้โรงเรียนในแถบอำเภอรอบนอกอย่างสันป่าตองวิทยาคมเป็นที่รู้จัก จากที่นักเรียนสามารถสอบเข้าโควตาพัฒนาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกปีและติดลำดับโรงเรียนที่มีเปอร์เซ็นท์ในการสอบเข้าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 อันดับโรงเรียนในภาคเหนือ[2]และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครบรอบแห่งการสถาปนา 50 ปี สถานที่ในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 และองค์กรต่างๆ อาทิเช่น การปราศรัยของพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, งานแอ่วสันป่าตองครั้งที่ 2, งานวันวิชาการเขตและสนามสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เหตุการณ์[แก้]

 • พ.ศ. 2503 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 13 ไร่ 40 ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 19 คนมีอาคารเรียนมุงด้วยใบตองตึงเพียงหลังเดียว
 • พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อจากโรงเรียนวิสามัญสันป่าตองเป็นชื่อโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และได้ย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2510 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและสถานที่บริเวณคับแคบ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 134 บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 521 ไร่
 • พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคมเป็นชื่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต่อมามีส่วนราชการมาขอใช้ที่ดินจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้ปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนเหลือเพียง 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
 • พ.ศ. 2535 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.ส.ศ.) รุ่นที่ 6
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมถูกเรียกร้องที่ดินของโรงเรียนจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจากกรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2553 Word Class Standard School ปีที่ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดย สมศ. ได้ในระดับคุณภาพ ดีมาก

อาณาเขตพื้นที่ของโรงเรียน[แก้]

 • ทิศเหนือ  : ติดกับที่ดินประชาชน บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก : ติดกับศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก  : ติดกับโรงเรียนสันป่าตองศึกษา(วัดศรีปันเงิน)และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 • ทิศใต้  : ติดกับเขตตำบลบ้านกลาง ได้แก่ที่ทำการเกษตรอำเภอสันป่าตอง กรมที่ดินอำเภอสันป่าตอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สถิติจำนวนนักเรียน[แก้]

ปีการศึกษา(พุทธศักราช) จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
2553 2,937 -
2554 2,580 -
2555 - -
2556 2,623 61

ประวัติการสร้างตึกและอาคารเรียน[แก้]

อาคารเรียนหลัก[แก้]

 • อาคาร 1 เทอดพิทยา หมวดคณิตศาสตร์และศูนย์แนะแนวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • อาคาร 2 จริยานุสรณ์ หมวดภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 3 อมรพลา หมวดภาษาไทย
 • อาคาร 4 หัถพิพิธ หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 นิมิตกสิกรรม หมวดวิทยาศาสตร์และเกษตร
 • อาคาร 6 อาคาร 92 ปี คุณพ่อโต พงษ์พันธ์เดชา ศูนย์กลางการติดต่อราชการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและอาคารเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารเรียนเอนกประสงค์[แก้]

 • อาคารหมวดศิลปศึกษา
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารประชุมเอนกประสงค์ปรับอากาศ
 • ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)
 • ศูนย์อาหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารแก้วกัลยาและเรือนราชพฤกษ์
 • อาคารปรัมพิธี
 • อาคารศาลาธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสร้างโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีผู้บริหารทั้งหมด 11 คน ดังต่อไปนี้[3]

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเอนก พุทธศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2503-2509
2 นายองอาจ โฆษชุณหนันท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2509-2517
3 นายวิฑูรย์ ญาณสมเด็จ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517-2518
4 นายประสิทธิ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2524
5 นายสมบูรณ์ สิตานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2531
6 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531-2535
7 นายณรงค์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2543
8 นายเขียน แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2543-2547
9 ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2547-2550
10 นายเสรี สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2552
11 นายบุญส่ง สมมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2554
12 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ระดับ 9) พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • เทอดไท ชัยนิยม (มานิตย์) นักร้องและศิลปินล้านนา
 • นายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกอบจ.เชียงใหม่ ศิษย์เก่าสว. รุ่น 32/35
 • นางสาวอรวี สิโรรส ยุวทูตกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (Universiade Ambassador) ศิษย์เก่าสว. รุ่น 45/48
 • นางสาวพัชนิดา ไชยยาศรี (โบว์จ๋า)[4] ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008[5] และรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวเชียงใหม่ ปี 2549
 • นางสาวอมรรัตน์ ปัญญา (ขวัญข้าว) นางงามบุปผาชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2549
 • ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิษย์เก่ารุ่น 33/36
 • นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • สิบเอกกมล ประเสริฐ นักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกีฬาชินลง เนปิดอว์เกมส์ คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

โครงการในโรงเรียน[แก้]

 • โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการ อย.น้อย
 • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
 • โครงการธนาคารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
 • Child's Thainews
 • โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 • ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง

กิจกรรมและประเพณี[แก้]

 • งานกรีฑาสีประจำปี
 • งานสายสัมพันธ์วันครอบครัว
 • งานสถาปนาโรงเรียน 14 กรกฎาคม
 • พิธีปัจฉิมและจบหลักสูตร
 • พิธีรดน้ำดำหัว

การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ[แก้]

 • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ช่วงชั้น4(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปีการศึกษา 2549 โครงการพูดเพื่อชาติ[6]
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • ชนะเลิศการประกวด ดนตรีพื้นบ้านล้านนาประเภทเยาวชน งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของกองทัพภาคที่ 3 และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มช. (พ.ศ. 2547)[7]
 • ชนะเลิศการจัดนิทรรศการรณรงค์ “ชวนคนรักมาเลิกเหล้า” โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ (พ.ศ. 2553)[8]
 • ชนะเลิศ อย.น้อย ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2548 กลุ่มโรงเรียนในเขตตรวจราชการ เขต 1[9]

คณะสี[แก้]

 • คณะบุษราคัม(สีเหลือง)
 • คณะเพทาย(สีชมพู)
 • คณะมรกต(สีเขียว)
 • คณะทับทิม(สีส้ม)
 • คณะไพลิน(สีฟ้า)

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเปิดทำการสอนทั้งหมด 4 ห้องเรียน ห้องเรียนที่ 1 เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในการดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีก 3 ห้องเรียนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ เน้นการเรียนการสอนในการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎี การเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นวิทนาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นหลัก
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 2 ห้องเรียน เน้นการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดนตรงและมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา รวมทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมของแต่ละภาษาในงานวิชาการ หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มสาระได้จัดขึ้น เช่นงานตรุษจีน งานญี่ปุ่น งานภาษาต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
 • คณิตศาสตร์-อุตสาหกรรม

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสืออนุสรณ์รุ่น ภคกีรติ 50 ประวัติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 2. http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=5356
 3. หนังสืออนุสรณ์รุ่น ภคกีรติ 50 รายชื่อผู้บริหาร
 4. http://www.dutchiefanclub.com/newsdetail.php?id=131
 5. http://www.thaimiss.com/newface.php?id=N0103
 6. http://www.powerjustice.com/4/4_4-08-49_3-9.htm
 7. http://www.ist.cmu.ac.th/riseat/nl/2004/03/01.php
 8. http://www.suanprung.go.th/gallery_2/slide.php?id=820
 9. http://www.fda.moph.go.th/youngfda/info/young48.shtm

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]