โรงเรียนกัลยาณวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตรากัลยาณวัตร.jpg
"คุณธรรม และความรู้ นำไปสู่ความเจริญ"
(คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ)
ที่ 240 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanlayanawat School
อักษรย่อ ก.ว., K.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา ๕ ตุลาคม พ.ศ. 2474
รหัส 1040101002
เพลง มาร์ชกัลยาณวัตร - กัลยาเริงร่า - กัลยารำลึก - มาร์ชเจ้าแม่สำอาง(รวมพลังก.ว)
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมเป็นที่สาธารณะในเขตตำบลพระลับ อำเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่นมณฑลอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา

พระพิศัยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น ใช้เป็นที่ปลูกบ้านพักข้าราชการ และเป็นสโมสรเสือป่าในเวลาต่อมา เมื่อกองเสือป่ายุบ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) นายอำเภอพระลับ จึงขอตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2474 มีครู 5 คน เป็นครูชาย 3 คน ครูหญิง 2 คน มีนักเรียน 15 คน เป็นชายทั้งหมด ต่อมามีทั้งนักเรียนชายและหญิง

 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง)" รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีพุทธศักราช 2479 กระทรวงธรรมการ ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ให้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น"

ปีพุทธศักราช 2483 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร" ปีพุทธศักราช 2510 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนชายด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกัลยาณวัตร"  เป็นต้นมา

ปีพุทธศักราช 2528 ได้อัญเชิญ พระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528

ปีพุทธศักราช 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา

ปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกรุะทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 112 ห้องเรียน (12-12-12 / 15-15-15) ข้าราชการครู 298 คน

ชื่อ[แก้]

กัลยาณ แปลว่า งาม, ดี มีนัยยะหมายถึง มีสกุล, มีเกียรติ, ประเสริฐ, โชคดี, มีเคราะห์ดี และสบาย วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ, หน้าที่, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, การประพฤติ, การปฏิบัติ รวมกัน กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม เขียนเป็นอักษรย่อคือ ก.ว.

เกียรติประวัติ/โล่พระราชทานห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังนี้คือ

พ.ศ. 2524 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2530 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2537 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2538 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2539 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2540 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลห้องสมุดมาตรฐานกาญจนาภิเษก

พ.ศ. 2541 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี รางวัลห้องสมุดมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น

พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนจัดโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติได้ดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดโครงการค่ายการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 รางวัลพระราชทานสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2549 รางวัลการประกวดห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตรต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2552 รางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระประจำปี 2551

ปีพุทธศักราช 2528 ได้อัญเชิญพระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528

ปีพุทธศักราช 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา

ปีพุทธศักราช 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา

ปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดพระราชทานดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ปีพุทธศักราช 2546 และ พ.ศ. 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ปีพุทธศักราช 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class standard school)

ปีพุทธศักราช 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนศึกษา(sister school)

ปีพุทธศักราช 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงาน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน


ปีพุทธศักราช 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีพุทธศักราช 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการและเป็นศูนย์การจัดแสดงห้องราชวงศ์จักรกรี

ปีพุทธศักราช 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเทียบสากลของระดับประเทศ (Intensive school)และเป็นหนึ่งใน 62 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก

ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 4 ครั้ง ในปี 2526, 2533, 2541 และ 2554

ปีพุทธศักราช 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีววิทยา จังหวัดขอนแก่น

และได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาอาเซียน

โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคน ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถ สอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้ในปี 2555 จำนวน 789 คน

บุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน/ประเทศ[แก้]

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม(GIFTED Education Program (GEP),GIFTED Education And Talented Program(GATE))

แผนการเรียนปกติ

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ จีน - เวียดนาม - ญี่ปุ่น ห้อง 1-10

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แผนการเรียนที่ 2 ห้องเรียนสาย วิทย์ - คณิต จำนวน 12 ห้องเรียน ม.4 - 6

แผนการเรียนที่ 3 ห้องเรียนสายศิลป์คำนวณ อังกฤษ - จีน และ อังกฤษ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียนที่ 5 ห้องเรียนสายศิลป์ภาษาศาสตร์ ได้แก่

1. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - จีน

2. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น

3. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส

4. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน

5. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - ไทย - สังคม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร (พ.ศ. 2474 - ปัจจุบัน)[แก้]

1.นายโค่น พลยุทธตรานนท์ พ.ศ. 2474 - 2475

2.นางเกษร เดชกุญชร พ.ศ. 2476 - 2478

3.นายเงิน รัตนจันท พ.ศ. 2478 - 2479

4.นายคำบ่อ เดชกุญชร พ.ศ. 2479 - 2481

5.นางพิศ สังขะฤกษ์ พ.ศ. 2481 - 2482

6.นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง พ.ศ. 2482 - 2483

7.นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน พ.ศ. 2483 - 2489

8.นางสาวละออ การุณยวนิช พ.ศ. 2489 - 2496

9.นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ พ.ศ. 2496 - 2498

10.นางสาวตองอ่อน แก้วก่า พ.ศ. 2498 - 2502

11.นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ พ.ศ. 2502 - 2508

12.นางสาวสมบูรณ์ เวียงสมุทร พ.ศ. 2508 - 2526

13.นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2526 - 2530

14.นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ พ.ศ. 2530 - 2534

15.นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี พ.ศ. 2534 - 2537

16.นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ พ.ศ. 2537 -2539

17.นางจริยา สารการ พ.ศ. 2539 - 2543

18.นายลิขิต เพชรผล พ.ศ. 2543 - 2557

ข้อมูล[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 112 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ห้องเรียน

ข้าราชการครู 298 คน

ครูอัตราจ้าง 13 คน

ครูต่างชาติ 65 คน

ลูกจ้างประจำ 26 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

มีนักเรียนทั้งหมด 4298 คน

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนปีละ 30 - 50 คน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • เว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณวัตร http://www.kw.ac.th